Mein 2 Satz Tagebuch :D

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Do Mär 17, 2016 4:26 pm

Halò a Stheffi,

Bha, bha i sneachd ann am München.
Ja, in München hat es noch geschneit.

Is toil leam sneachd.
Ich mag Schnee.

Bha mi anns an Eilean Sgitheanach cuideachd agus bha toil leam glè math.
Ich war auc schon auf Skye und mir gefiel es sehr gut.

Bha ann an Alba 3 uiread.
Ich war 3 mal in Schottland.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Do Mär 17, 2016 4:30 pm

Tha i grianach agus blàth an-diugh.
Heute ist es sonnig und warm.

Chan eil sgòthach ach gaothach.
Es ist nicht wolkig aber windig.

Ann

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Do Mär 17, 2016 4:31 pm

Bha mise ann am Muenchen aon turas, agus chòrd e rium gu mòr.
Ich war einmal in Muenchen, und es hat mir gut gefallen.

Cha robh sneachd ann. Bha mi ann as t-samhradh.
Es hat nicht geschneit. Ich war im Sommer da.

'S e breug a th' ann. Ach tha mi airson sealltainn dhut ciamar a tha e ceart.
Das war eine Luege. Aber ich wollte dir zeigen wie es richtig heisst. :D

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Do Mär 17, 2016 4:42 pm

Tapad leith! :D
Danke dir!

Bha mise ann an Eilean Sgitheanach tri turas, agus chòrd e rium gu mòr.
Ich war dreimal auf Skye, und es hat mir gut gefallen.

Cha robh an t-uisge ann. Bha i grianach ach gaothach.
Es hat nicht geregnet. Es war sonnig aber windig.

Isbeal
Beiträge: 1035
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Isbeal » Mo Mär 21, 2016 2:30 am

Bha obair gu leòr agam an-dè agus an-diugh. Tha mi a' sgrìobhadh artaigil. :(

Ich hatte viel Arbeit gestern und heute. Ich schreibe gerade einen Artikel.

Ach bha e grianach a-muigh, mar sin bha mi a' coiseachd fad uair a thìde ri taobh an Rhein. :D

Aber es war sonnig heute und deshalb ging ich eine Stunde lang neben dem Rhein spazieren.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Mär 21, 2016 6:33 pm

Tha i fuar agus fliuch a-rithist.
Es ist wieder nass und kalt.

Ach bha i inntinneach Dihaoine.
Aber am Freitag war es interessant.

Bha i sgòthach agus ceòthach.
Es war wolkig und neblig.

Ach bha i grianach air mullach Bhlàbheinn.
Aber auf dem Gipfel von Blaven war es sonnig.

Bha mi os cionn nan sgòthan.
Ich war ueber den Wolken.

Bha sin eireachdail.
Das war wunderbar.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Do Mär 24, 2016 6:05 pm

Tha i fuar agus grianach an-diugh ann am München.
Heute ist es kalt und sonnig in München.

Bha i furar agus sneachd an-de.
Gestern war es kalt und es hat geschneit.

Chan eil Skype Gàidhlig an-diugh.
Heute ist kein Gälisch Skype.

Annag

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Di Mär 29, 2016 1:23 pm

Tha i grianach anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
Heute ist es auf Skye sonnig.

Ach bha mi anns a' Mhonadh Ruadh Dihaoine agus Disathairne.
Aber ich war Freitag und Samstag in den Cairngorms.

Bha i brèagha Dihaoine, ach bha i gaothach.
Am Freitag war es schoen aber windig.

Bha mi a' coiseachd anns na beanntan.
Ich war in den Bergen wandern.

Disathairne bha i grod. Bha i fliuch agus gaothach,
Am Samstag war es scheusslich. Es war nass und windig.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Apr 04, 2016 5:38 pm

Dè tha dol?
Was geht?

Tha mise tinn, ach chan eil mi ro dhona.
Ich bin krank, aber es ist nicht so schlimm.

Tha an cnatan orm.
Ich habe eine Erkaeltung.

An toiseach bha mo shròn a' ruith, agus a-nis tha mi a' casadaich gu dona.
Am Anfang lief mir die Nase und jetzt huste ich stark.

A bharrachd air sin tha mo cheann na bhrochan
Ausserdem hab ich eine matschige Birne.

Tha mi cinnteach gum bi mi nas fheàrr a-màireach.
Ich bin sicher dass es mir morgen wieder besser geht.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Do Apr 07, 2016 5:51 pm

Ciamar a tha thu, a Slèite?
Wie geht es dir, Slèite?

Bha thusa tinn. Cha toil leam.
Du warst krank. Das gefällt mir nicht. :achlais:

A bheil thu slàn an-diugh?
Bist du heute gesund?

Slàn leat.
Gesundheut mit dir.

Ann

Isbeal
Beiträge: 1035
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Isbeal » Mo Apr 11, 2016 12:37 am

'S e oidhche mhòr a bh' agam a-raoir!

Ich hatte einen wunderbaren Abend gestern.

Bha mi ann an Hofheim / Taunus. Bha cuirm-chiùil dìreach sònraichte ann.

Ich war in Hofheim / Taunus. Da gab es ein Ausnahme-Konzert.

Bha còmhlan eadar-chùltarail Homebound air an ùrlar an toiseach, is iad uabhasach math, agus as dèidh sin The Bruce 700.

Es gab am Anfang eine interkulturelle Band Homebound, die sehr gut waren. Danach gab es The Bruce 700.

'S e Ailean Domhnullach a sgrìobh an obair seo agus bha e fhèin an làthair agus a' seinn 's a' cluiche. Pìobaire air leth a th' ann.

Es ist Allan Macdonald, der das Werk schrieb, und er war auch dabei. Er sang und spielte auch. Ein excellenter Dudelsackspieler.

Bha ar Mìcheal a' seinn cuideachd. :-)

Unser Michael sang auch mit. :-)

Blas an seo: https://youtu.be/EmhNoHriPxw

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Apr 11, 2016 3:15 pm

Tapadh leat, Ann

Tha mi gu dòigheil.
Mir geht's gut.

Chan eil mi tinn a-nis.
Ich bin jetzt nicht mehr krank.

Bha i brèagha an-dè.
Gestern war es schoen.

Bha sinn nar suidhe anns a' ghàrradh anns a' ghrèin.
Wir haben im Garten in der Sonne gesessen.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Di Apr 19, 2016 3:05 pm

Càite a bheil sibh uile?
Wo seid ihr alle?

Tha i brèagha an-diugh, ach tha i fuar.
Heute ist es schoen aber kalt.

Tha mi trang aig an obair.
Ich habe auf der Arbeit viel zu tun.

Bidh Fèill againn Disathairne.
Am Samstag haben wir ein Fest.

Bidh mòran daoine ann. Tha mi 'n dòchas gum bi an t-sìde math.
Viele Leute werden kommen. Ich hoffe dass das Wetter schoen wird.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sophia
Beiträge: 34
Registriert: Do Jul 23, 2015 9:52 am
Wohnort: München

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sophia » Mo Apr 25, 2016 3:44 pm

Tha mi ag obair an-drasta. Im Moment bin ich bei der Arbeit.

An-diugh tha an t-sneachd ann, agus cha toil leam idir. Heute schneit es, und das gefällt mir gar nicht.

Sophia
Beiträge: 34
Registriert: Do Jul 23, 2015 9:52 am
Wohnort: München

Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sophia » Di Apr 26, 2016 9:18 am

Di-Dòmhnaich bha i gle fhuar an seo agus mar sin bha sinn aig an taigh.

Sonntag war es hier sehr kalt, und deshalb waren wir zu Hause.

Bha mi a´ leughadh leabhar agus ag ionnsachadh beagan Gàidhlig.

Ich habe ein Buch gelesen und ein bisschen Gälisch gelernt.


Geht das so mit dem "beagan" an dieser Stelle?

Dùrachdan!


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste