Mein 2 Satz Tagebuch :D

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Sophia
Beiträge: 34
Registriert: Do Jul 23, 2015 9:52 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sophia » Sa Feb 06, 2016 1:38 pm

Tha i brèagha an-diugh.
Heute ist es schön.

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig an-drasta.
Im Moment lerne ich Gälisch.

Agus tha mi a´leughadh leabhar, ach tha e ann an Beurla.
Und ich lese ein Buch, aber es ist auf Englisch.

Dè tha sibh a´dèanamh an-diugh?
Was macht ihr heute?

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Feb 08, 2016 11:35 am

Tha mi ag obair an-diugh.
Ich arbeite heute

An-dè bha mi leisg. Cha robh mi a' dèanamh mòran.
Gestern war ich faul. Ich habe nicht viel gemacht.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Mo Feb 08, 2016 12:19 pm

Bha mi trang agus gu math dìcheallach aig an deireadh-sheachdain.
Ich war am Wochenende beschäftigt und ganz schön fleißig.

Bha mi a' glanadh an taighe.
Ich habe das Haus sauber gemacht.

A bharrachd air sin bha mo mhac agus mise a' ceannachd a' bhùird ùir aige.
Außerdem haben mein Sohn und ich seinen neuen Tisch gekauft.

Bha sinn ga thogail suas fad dà uair a thìde.
Wir haben ihn zwei Stunden lang aufgebaut.

Bha sin doirbh agus bha an obair a' còrdadh rinn.
Es war schwierig, aber die Arbeit hat uns gefallen.

Agus bha sinn moiteil asainn às dèidh sin.
Und wir waren hinterher stolz auf uns.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Isbeal
Beiträge: 1035
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Isbeal » Do Feb 11, 2016 2:40 am

Bha mi fhìn ann an Lunnainn deireadh-seachdain sa chaidh, gus teicheadh bho Chàrnabhail.
Ich selber war in London letztes Wochenende um Karneval zu entkommen.

Bha mi anns an taigh-chluiche gus am pìos "Warhorse" fhaicinn - dìreach sgoinneil!
Ich war im Theater um das Stück "Warhorse" zu sehen. Absolut fantastisch.

https://youtu.be/eyifzFZT7_Q

Bild

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Feb 15, 2016 1:29 pm

Bha an t-sìde aig an deireadh-sheachdain glè mhath. Bha i fuar ach grianach.
Das Wetter war am Wochenende sehr schoen. Es war kalt aber sonnig.

Disathairne bha mi a' coiseachd còmhla ri mo chèile.
Anm Samstag war ich mit meinem Partner spazieren.

Didòmhnaich bha sinn a' dèanamh cuairt kayak.
Am Sonntag haben wir eine Kayaktour gemacht.

Bha sinn cuideachd ann an taigh-bidh Innseanach.
Wir waren auch in einem indischen Restaurant.

Bha am biadh glè bhlasta.
Das Essen war sehr lecker.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Isbeal
Beiträge: 1035
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Isbeal » Di Feb 16, 2016 1:54 am

Bha mi air an rathad a-rithist! 8-)
Ich war wieder unterwegs!

Bha mi ann an Dùn Èideann gus Runrig fhaicinn san Usher Hall.
Ich war in Edinburg um Runrig im Usher Hall zu sehen.

Tha iad air an rathad leis a' chlàr studio ùr (agus dheireannach!) aca, The Story, agus iad a' cluiche òrain ùra is sean - bha treat no dhà ann, gu dearbh fhèin, mar Harvest Moon, agus tha na h-òrain ùra ag obrachadh glè mhath beò.
Sie sind auf Tournee mit ihrem neuen (und wohl letzten) Studio-Album, The Story, und sie spielen neue und alte Lieder. Es gab einige Leckerbissen, wie Harvest Moon, und die neuen Lieder funktionieren ganz gut live.

'S toil leam Rise and Fall gu mòr mòr.
Ich mag Rise and Fall sehr.

Bha mòran Gàidhlig ri cluinntinn cuideachd! Bha Ruairidh dìcheallach gu leòr! :-)
Es gab auch viel Gälisch zu hören. Rory war fleissig!

Teàrlach
Beiträge: 53
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Teàrlach » Sa Feb 27, 2016 1:19 pm

Tadhailidh mi air taisbeanadh dhealbhan-camara an-diugh.
Ich gehe heute zu einer Fotoausstellung.

Tachraidh an taisbeanadh seo aon turas gach bliadhna.
Diese Ausstellung findet einmal im Jahr statt.

Cha bhi e fosgailte ach Di-Sathairne bho 12m gu 3f airson sia sheachdainean.
Sie ist nur für sechs Wochen samstags von zwölf bis drei geöffnet.

Bidh dealbhan ann le dealbhadairean eadar-dhealaichte is diofraichte.
Es gibt Bilder von verschiedenen unterschiedlichen Fotografen.

An dèidh sin, thèid mi do chùrsa-dannsaidh goirid.
Danach gehe ich zu einem kurzen Tanzkurs.

Tachraidh e ann an taigh ionad foghlaim do dh' inbhich fad uarach gu leth.
Er findet anderthalb Stunden lang in einem Haus der VHS statt.

Coinnichidh mi ri trì caraidean agam ann an taigh-bìdh a-nochd.
Heute Abend treffe ich mich mit drei Freunden in einem Restaurant.

Bidh sinn a' cluich canasta bho àm gu àm, agus caomhainidh sinn an t-airgead a chailleas sinn.
Wir spielen von Zeit zu Zeit Canasta und sparen das Geld, das wir verlieren.

Mu aon turas gach bliadhna caithidh sinn an t-airgead seo airson dìnnearach.
Etwa einmal im Jahr hauen wir das Geld für ein Essen auf den Kopf.

Tha mi an dòchas gum bi e blasta!
Ich hoffe, es wird lecker!
Nìtear càrn mór de chlachaibh beaga.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Fr Mär 04, 2016 12:49 pm

Bha mi trang aig an deireadh-seachdain.
Ich hab am Wochenende viel gemacht.

Bha an t-sìde brèagha. Bha i fuar agus grianach.
Das Wetter war schoen. Es war kalt und sonning.

Bha mi a' coiseachd anns na beanntan còmhla ri caraidean.
Ich war mit Freunden in den Bergen wandern.

Bha mi a' togail mòran dhealbhan.
Ich hab viele Bilder gemacht.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Di Mär 15, 2016 6:17 pm

Halò, is mise Annag. Is mise an Gearmaliteach à München.
Halò, ich bin Anna. Ich bin eine Deutsche aus München.

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig (aonad a tri).
Ich lerne Gälisch (Lektion 3).

Tha i fliuch agus fuar ann am München an-diugh.
Es ist feucht und kalt heute in München.

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Mi Mär 16, 2016 7:55 am

Halò Annag, :D

ciamar a tha thu ?
Wie geht es Dir ?

Tha mi a' fuireach ann am Frankfurt agus bha i a cheart cho fuar an seo an-dè.
Ich wohne ich Frankfurt und es war hier gestern genauso kalt.

'S e Gearmailteach à München a th' annad.
Du bist eine Deutsche aus München.

Is toil leam München. Bha mi an turas no dhà agus bha meadhan a' bhaile a' còrdadh rium.
Ich mag München. Ich war ein oder zweimal da und die Innenstadt hat mir gefallen.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Mi Mär 16, 2016 2:39 pm

Halò a Stheffi, :D

tha mi gu math.
Mir geht es gut.

Ciamar a tha thu fhèin?
Wie geht es dir selbst?

`S thusa an Gearmailteach à Frankfurt.
Du bist die Deutsche aus Frankfurt.

Cha robh ann am Frankfurt. Tha mi duilich. Is toil leam Buchmesse.
Ich war nicht in Frankfurt. Es tut mir leid. Mir gefällt die Buchmesse.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mi Mär 16, 2016 5:21 pm

Halò Annag!

Ciamar a tha thu?
Is mise an Gearmailteach anns an Eilean Sgitheanach.
Ich bin die Deutsche auf der Insel Skye.

Tha i grianach agus blàth anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
Heute ist es sonnig und warm auf Skye.

:D

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ann
Beiträge: 18
Registriert: Do Nov 26, 2015 8:47 am
Wohnort: München

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Ann » Mi Mär 16, 2016 5:55 pm

Halò a Shlèite! :D

Tha mi gu math.
Ciamar a tha thu fhèin?

Is toil leam Eilean Sgitheanach.
Ich mag/mir gefällt die Insel Skye.

Bha i sneachd agus fuar an-de ann am Munich, ach tha i griananach agus gaothach an-diugh.
Gestern war Schnee und kalt in München, aber heute ist es sonnig und windig.

Annag

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Do Mär 17, 2016 8:24 am

Halò Annag, :D

tha mi gu math, tapadh leat.
Mir geht es gut, danke Dir.

An robh sneachd ann am München fhathast ? An robh ?
Hat es in München noch geschneit ? Echt ?

Chan eil sgeul air sneachd ann am Frankfurt.
In Frankfurt ist nichts von Schnee zu sehen ( keine Spur von Schnee ).

Bha mi anns an Eilean Sgitheanach mar-thà agus bha e glè bhrèagha an sin.
Ich war schon auf Skye und es war dort sehr schön.

An robh thu ann an Alba a-riamh ?
Warst Du jemals in Schottland ?
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Do Mär 17, 2016 11:46 am

Tha mi fhìn gu math cuideachd
Mir geht es auch gut

Chan eil i grianach an-diugh,
Heute ist es nicht sonnig,

Tha i sgòthach, ach chan eil i fliuch.
Es i st wolkig aber nicht nass.

Chan eil sneachd ann.
Es gibt keinen Schnee/Es schneit nicht.


Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste