Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Mo Feb 25, 2013 2:19 pm

Sgrìobh mi an teacsa seo airson eadar-theangachadh, ach a-nis bhiodh e snog deasbad ma dheidhinn:

Tha cuspair glè mhòr anns na naidheachdan an-dràsta: feòil-eich. Chaidh feòil-eich a lorg ann am burgaran a bha gan reic ann am bùth mhòr ann am Breatainn. Chuir sin an t-eagal agus an t-uabhas do thòrr dhaoine agus iadsan a’ cur a’ choir air na bùithtean. Tha an riaghaltas den bheachd gum bu chòir smachd nas fheàrr a bhith aig bùithtean nuair a cheannaicheas iad feòil a-steach. Ach tha mise den bheachd gur e an luchd-ceannachd as coireach gu ìre mhòir. Bidh daoine gu tric a’ gearan mu phrìsean sna bùithtean agus gu sònraichte prìsean na feòla. Tha an t-uabhas de cho-fharpais eadar bùithtean agus bidh iad uile a’ feuchainn prìs nas ìsle a thabhann don luchd-ceannachd. Mar sin bidh na bùithtean a’ lorg tùs bidhe nas saoire, agus mur eil e san dùthaich againn fhìn, uill, gheibh iad e àite eile. Chan e trioblaid ùr a th’ ann idir, ach dh’ionnsaich mi mu dheidhinn sin fiù ’s anns an sgoil 20 bliadhna air ais agus is cinnteach nach b’ e trioblaid ùr a bh’ ann an uair sin ach gu bheil e a’ dol ceudan de bhliadhnaichean air ais. Tha mi a’ smaoineachadh gur e daoine glic a th’ againn an seo san fhòram a tha mothachail air na rudan seo, ach tha fhios agam cuideachd gu bheil milleanan de dhaoine ann a bhios dìreach a’ ceannachd an rud as saoire gun a bhith fiù ’s a’ smaoineachadh mu thùs a’ bhidhe. Tha sinn a-nis cho cleachdte ris a h-uile seòrsa bidhe fad na bliadhna: subhagan-làr san Dùbhlachd, mangoan à Amaireaga a Deas, fìon à Astràilia agus muasgain-chaola à Thailand. Tha a h-uile rud ann agus tha e saor, gu tric nas saoire na tha an fhìon bhon Mhosel agus na muasgain-chaola bhon Chuan a Tuath. Tha planaichean aig riaghaltas na h-Alba tuilleadh tuathanasan èisg a chruthachadh gus bradan a reic a dh’Àisia. Dhèanadh sin airgead mòr don dùthaich. Ach cha toir iad for idir air a’ bhuaidh air an àrainneachd a tha tuathanasan èisg a' cruthachadh, agus tunnaichean de shalchar air grunnd na mara fo gach tuathanas. Tha cosgais eile air na rudan sin nach fhaic sinn cho follaiseach, cosgaisean a chaidh gearradh ann an àite eile, mar eisimpleir air tuarastalan dhaoine air neo, mar as trice air an àrainneachd. Tha àiteachas a’ cosg airgead agus a’ cleachdadh na h-àrainneachd. Ma dh’fheumas barrachd biadh a bhith air àite nas lugha, bidh a’ bhuaidh air an àrainneachd a’ fàs, m.e. tro cheimigean a chuireas às de bhiastagan no lusan eile, agus bidh buaidh aige sin air rudan eile. Uaireannan thèid craobhan a leagail airson barrachd achaidhean a chruthachadh, agus thèid àiteachan de luach àrainneachail sònraichte a sgrios airson biadh nas saoire a dhèanamh dhuinn. Agus mar as trice chan eil fhios againn ma dheidhinn.

Tha mise den bheachd gum bu chòir do bhiadh a bhith na bu daoire, ach chan eil mi a’ ciallachadh gum bu chòir a’ bhùth barrachd prothaid a dhèanamh ach gum bu chòir laghan eadar-nàiseanta a bhith ann airson biadh a dhèanamh ann an dòigh a dhìonas daoine agus an àrainneachd, beagan mar a tha a’ mhalairt chothromach ga dhèanamh. Carson nach eil a h-uile rud a cheannaicheas sinn bho mhalairt chothromach? Carson a tha sinn a’ gearan mu eu-cor san t-saoghal agus a’ ceannachd annain airson eòro no dhà? Ma tha sinn airson biadh ionadail a cheannachd nach do rinn cron air an àrainneachd feumaidh sinn dol gu bùth sònraichte agus a’ faireachdainn sònraichte, no fiù ’s neònach. Agus bidh cuid ag ràdh “Tha biadh organach ro dhaor, tha teaghlach de 5nar agam, cha gabh sin dèanamh”. Ach anns na seann làithean bhiodh daoine a’ cosg a’ mhòr-chuid den tuarastail aca air biadh airson an teaghlaich, ach an-diugh bidh sinn a’ cosg a’ bheag-chuid air biadh agus tha gu leòr air fhàgail airson chàraichean, saor-làithean, choimpiutairean, aodaich is bhagaichean, a tha uabhasach cudromach dhuinn san latha an-diugh.

Ach air ais dhan fheòil eich: Tha cothrom glè bheag ann gum faighear feòil eich no rudan eile ach na tha thu ag iarraidh ann am feòil a gheibh thu aig a’ bhùidsear bheag sa bhaile no fiù ’s ann an cearc shlàn no san steic bhon bhùth mhòr. ’S ann ann am biadh deiseil ann an crogain no fiù ’s paidhichean, isbeanan, agus rudan eile a chaidh a chur ri chèile ann am factaraidh. Leis mar a dh’atharraich an saoghal obrach an-diugh, cha chuir daoine uimhir de dh’ùine seachad sa chidsin agus tha biadh deiseil no leth-deiseil gu math cumanta. Nuair a thigear dhachaigh aig 6 agus teaghlach de 5nar ag iarraidh biadh cho luath ’s a ghabhas, cha tòisichear cearc shlàn a chur sa phoit agus is cinnteach nach tòisich sinn an taois a dhèanamh airson nan tortellini againn fhìn. A bharrachd air sin chan eil ùidh aig a h-uile duine ann an còcaireachd agus chan eil a h-uile duine air na sgilean ionnsachadh aig an taigh.

Co-dhiù, tha mi air a bhith measail air còcaireachd fad bhliadhnaichean agus nì mi biadh ùr dhomh fhèin gach oidhche. Ceart, ceannaichidh mise tortellini cuideachd, ach mar as trice nì mi rudan le glasraich a-mhàin agus bho àm gu àm cleachdaidh mi pìos feòla. Ach gu dearbh, bidh mi cinnteach cò às a thàinig e. Tha mi air fàs nas mothachaile rè nam bliadhnaichean agus a-nis cha cheannaich mi ach mairt-fhèoil Albannach, agus mas urrainn dhomh gheibh mi rudeigin bho bhùth ionadail. Cha cheannaich mi cearc idir air sgàth ’s nach eil mi ag aontachadh leis an dòigh a thèid an àrach. Ach cheannaich mi cearc organach Albannach aon turas, chosg e ochd not, agus b’ fhiach e e! Tha mi a’ smaoineachadh gum feum feòil a bhith daor, agus gu dearbh, ma tha e ro dhaor dhuinn, ’s e na dh’fheumas sinn dèanamh ach a bhith ga ithe aon turas gach seachdain a-mhàin. Cò th’ ann a tha ag innse dhuinn gum feumar feòil gach latha airson a bhith làidir? Chan eil taghadh de bhùithtean againn an seo, agus chan eil margaid ann far am faigh thu biadh ionadail, ach tha mi nas mothachaile a-nis nuair a cheannaicheas mi biadh sa Cho-op. Tha mìosachan agam aig an taigh a tha ag innse dhomh dè na glasraich a tha gam buan an-dràsta, agus le sin smaoinichidh mi air rudan a bu toil leam ithe. Thèid mi dhan bhùth agus coimheadaidh mi airson nan rudan sin, agus mar as trice bidh iad ann agus bidh iad à Breatainn no fiu ’s à Alba. Tha mi a’ feuchainn ri glasraich à Breatainn a cheannachd a-mhàin, ach uaireannan nuair a dh’fhàsas mi sgìth de chàl is buntàta, ceannaichidh mi rudeigin bho thaobh a-staigh na Roinn Eòrpa. Tha e fada nas fhasa aig deireadh an t-samhraidh, nuair a gheibh thu cha mhòr a h-uile rud bho Bhreatainn. Ach tha an sgeulachd diofraichte le measan. Chan eil ach ùbhlan ann bho Bhreatainn agus gu dearbh, feumaidh tu coimhead gu dlùth, oir tha ùbhlan eile ann bho Chile agus gu dearbh, cha cheannaich mi dad sam bith bho àite cho fad air falbh ri sin. Uaireannan tha e glè dhoirbh faicinn cò às a tha rudan a’ tighinn. Feumaidh mi dol glè fhaisg air na soidhnichean gus an sgrìobhadh beag bìodach fhaicinn a tha ag innse dhomh cò às a tha e. Agus mhothaich mi a-nis gun toir a’ chuairt sa bhùth agam a-nis dà uiread de dh’ùine. Ach feumaidh mi ràdh bho àm gu àm, gheibh mi rudeigin sònraichte leithid mango a tha a’ tighinn bho dhùthaich fad air falbh. Ach is dòcha nach fheum sinn an-còmhnaidh cumail ris a’ phrionnsapal cho teann, agus tha e fada nas blasta mura faigh thu e fad na h-ùine. Ach tha mi a’ smaoineachadh nach bu chòir dhuinn an saoghal fhaicinn mar bhùth mhòr anns am faigh thu a h-uile rud fad na h-ùine agus nach fheum thu ceistean a chur. Tha dleastanas oirnne rudan a cheannachd nach eil e’ gabhail brath air daoine, an àrainneachd no beathaichean. Agus bu chòir dhuinn a bhith mothachail air na cosgaisean falaichte aig biadh saor.

A bheil beachdan sam bith agaibh?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Di Feb 26, 2013 11:29 am

A chàirdean,

na bithibh diùid. Cha leig sibh leas mòran a sgrìobhadh. Nì 2-3 rosgrannan a' chùis.

Is dòcha gum bi na ceistean seo cuideachail:

A bheil e a' cur dragh ort gu bheil feòil eich ann am biadh?
Am bi thusa a' coimhead cò às a thàinig feòil no glasraich nuair a thèid thu dhan bhùth?
Dè nì thusa airson airgead a shàbhaladh nuair a cheannaicheas tu biadh?
A bheil dad ann a dh'fhaodadh tu dèanamh na b' fheàrr a thaobh do bhidhe airson an àrainneachd a dhìon?
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Micheal » Di Feb 26, 2013 5:58 pm

Uill,mar a tha fios agad fhéin tha dà àite-bìdh agam, agus is toil lein fhín còcaireachd gu mór. Mar sin is toil leam gun nochd an deasbad an-seo gu dearbh fhéin. cha cheannaich mi rudan ach air margaidean fosgailte agus mar sin bidh mi cinnteach nach fhaigh mi rudan ach a tha rim faighinn ré ràithean na bliadhna. Cha toir e cho uamhasach fada biadh ceart a dhèanamh ma tha fios agad ciamar. Ach chan eil na sgilean sin aig na daoine tuilleadh. Tha rudan eile nas cudhtromaiche. Agus fhad 's a tha e mar sin, chan atharraich gnothaichean. A bharrachd air an sin tha daoine a' creidsinn nach eil ùine gu leòr aca airson biadh slàn a dhèanamh. Uill nan cosgadh iad an aon ùine air còcaireachd a chosgas iad air prògraman-telebhisein còcaireachd neo air FB is geamanan-coimpiutaireachd is leithid de rudan....
`S e pàrt de ur beatha làitheil a tha ann am biadh agus cho fad agus nach eil sinne a' tilleadh do bheatha sheasmhach anns a h-uile seagh, chan fhàs gnothaichean nas fhearr. Tha sin a' toirt a-staigh biadh, cleachdadh torraidhean ionadail, leantainn dòighean ionadail a tha freagarrach don àrainneachd asmaa. Cha ghabh aon de na rudan seo a sgaradh bhon - uill - dealbh shlàn mar gum b' eagh. ACH tha seo a' ciallachadh nach bi a h-uile cothrom do gach duine anns gach sgìre tuilleadh. Gheibh thu fìon Eòrpach ach chan fhaigh fìon Amaireaganach tuilleadh m.e. Bradan Albannach anns a' Ghearmailt? glè dhaor san àm ri teachd. Feta ceart ás a' Ghreug - biadh sònraichte nach fhaighear a h-uile latha...
A bheil an cuid as motha de dhaoine dèonach na dòighean seo a leantainn - chan eil mise cinnteach.
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Steffi1 » Mi Feb 27, 2013 4:26 am

Tha e follaiseach gu bheil e a´cur dragh orm nuair a lorgas sinn feòil eich ann am biadh, ach bidh an t-uabhas den sgainnealan leis a´bhiadh ann fad na h-ùine: feòil eich, uighean, fiù´s uighean organach an -dràsta, mairt-fheòil (BSE). Gu tric thig na sgainnealan seo gu h-obann agus is cinnteach gum falbh iad gu luath a-rithist. Gach turas, nuair a thòiseachas sgainneal ùr, bidh sin a´cur dragh air muinntir na dùthcha: Coimheadaidh iad air na naidheachdan ùra, èistidh iad ris an rèidio, leughidh iad na teachdaireachdan air an eadar-lìon no bruidhinnidh iad ri chèile air an t-sràid. Dè nì iad ? Cha cheannaich iad am biadh seo anns na bùithtean. Tha sin ceart gu leòr nam bheachd-sa oir leis sin tuigidh na bùithtean is companaidhean air an cùlaibh nach toil leinn an giùlan seo. Ach gu mì-fhortanach dìochuimhnichidh a´mhòrchuid de na daoine a-rithist dè a thachair. Bidh an-còmhnaidh daoine ann a ceannaichidh biadh saor agus is cinnteach gum bi iad coma cò às a thàinig feòil no glasraich. Tha mi cinnteach cuideachd gum feuch na companaidhean ri barrachd prothaid a dhèanamh. Bidh feum againn air laghan a bidh nas cruaidhe. Ach seo an rud as cudromaiche: Bu chòir dhuinn a bhith nar ball-sampaill do càch. Dè nì mise fhìn ? Nuair a cheannaicheas mi biadh no glasraich, bidh mi faiceallach mar eiseimpleir le feòil. Cha cheannaich mi ach feòil ionadail. Ach leis an fhìrinn innse: Gu tric ceannaichidh mi measan a thig bho dhùthchannan eile. Is toil leam subhagan-làr ithe, fiù´s a-nis. Ach bidh mi an-còmhnaidh mothachail gun ith mi measan bho dhùthaich eile. Ach bidh mi modhail le rudan eile mar eiseimpleir le sgudal, gas no peatral. Mar as trice chleachdidh mi am bus no an trèana. Ach tha mi a´creidsinn gun atharraich an saoghal beag air bheag is dòcha a h-uile latha. Nuair a bha mi òg, dh'òl na daoine alcol na bu trice agus tha cuimhne agam gu math gun do smoc iad gu tric fiù´s anns an telebhisean. Tha mi làn-chinnteach nach tachair rudan mar seo an-diugh. Feumaidh mi ràdh: Tha mi airson nach dèan sinn cron air an àrainneachd air ar son agus gu sònraichte airson nan cloinne. Feumaidh iad fuireach anns an t-saoghal seo fiù´s nuair a dh'fhàgas sinn mar-thà e.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Micheal » Mi Feb 27, 2013 9:26 am

Bidh mi a' bruidhinn mun chuspair seo air aithris na maidne sa' mhadainn - uighean "organach" bho chearcan àbhaisteach. Abair miorbhail! :-)
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Do Feb 28, 2013 12:25 pm

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sgainnealan mar sin math airson dùsgadh a thoirt do dhaoine. Ach mar a thuirt Steffi, gu mì-fhortanach bidh daoine a' dìochuimhneachadh ma dheidhinn às dèidh greis. Ach is dòcha gum bi cuid de dhaoine a' tionndadh gach turas, agus mar sin bidh atharrachadh a' tighinn beag air bheag.

A thaobh dìth sgilean còcaireachd, tha mi ag aontachadh le Mìcheal. 'S e trioblaid mhòr a th' ann. Sa chiad dol a-mach chan eil fhios aig a h-uile duine tuilleadh ciamar a dheasaicheas tu a h-uile seòrsa bidhe, agus a bharrachd air sin, tha rudan eile a' fàs nas cudromaiche do dhaoine na còcaireachd. Ach tha mi den bheachd gu bheil deagh bhuaidh aig cuid de phrògraman còcaireachd air daoine agus gum bi iad ag ionnsachadh bho sin. Feumaidh mi aideachadh nach eil fhios agamsa ciamar a nì thu brot mairt-fheòla. Cha do rinn mi riamh e. Agus chan eil mi idir eòlach air na diofar phìosan den bheathach a tha freagarrach airson diofar sheòrsaichean de bhiadh. Ged a rinn mo mhàthair rudan mar sin, cha do dh'ionnsaich mi sin bhuaipe. Agus a-nis chan eil fhios agam càit an ionnsaich mi e.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Micheal » Do Feb 28, 2013 2:44 pm

Tha sin cho furasda agus a ghabhas.

Uinneanan, creamh (Lauch), curainn, sealaraidh, piopar is salann dhan uisge,
pios mairt-fheola le cnàmhann a-staigh agus déan bruich fad 2 uair a thìde.
Ma thogras tu, seallaidh mi dhut e an trì seachdainean :-)


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Anna » Fr Mär 01, 2013 12:51 am

Ar leam gum biodh am brot seo uabhasach blasta, gu sònraichte anns a' gheamhraidh.


Tha mi den bheachd gu bheil an cuspair seo rud beag doirbh oir chan eil dualachdan iomadach ann rud-eigin atharrachadh agus gu bheil taobhan diofraichte ann.

Gu nadarra, tha mi airson biadh ithe, a tha organach is susbainteach is làn le beòthamanan msaa. Ach chan eil e furasta faighinn a-mach a bheil na rudan a cheannaicheas mi mar sin no nach eil.

Is toil leam bùthan is tuathanaich iondail a thèiceadh, ach chan eil fhios agam am bi iad ag obair a-rèir nan riaghailtean. Gu tric, feumaidh na tuathanaich cumail ri riaghailtean doirbh agus chan eil sin furasta idir do gnothaichean beaga.
A bheil e glic bhuam gun cuir mi earbsa annta?
Bhiodh e nas fhasa cumail ris na riaghailtean do gnothaichean mòra, ach tha iad airson prothaid na bu mhotha fhaighinn agus nì corra feadhainn cealgaireachd airson sin a bhuidhinn.

Nise, càite a cheannaiches mi batharan a tha gu math gu dearbh?

Air a' mhargaid?
Uill, tha sin a' faireachdainn nas fheàrr, ach gheibh tòrr de mharsain an seo na batharan aca air a' mhargaid mheadhanaich agus chan eil fhios agam a-rithist cò às a tha na rudan a' tighinn.
Agus bidh na rudan air a' mhargaid daonnan nas daoire na mar as àbhaist.

Bu chòir dhomh na rudan a cheannachd anns na bùthan a tha uaireannan air na tuathanaich? Dìreach, far a bhios iad a' fàs?
Is toil leam sin a dhèanamh, ach feumaidh mi dol do thrì no ceithir àitichean diofraichte gus am faigh mi na h-uile rudan. Chòsgadh sin tòrr de dh'ùine, agus tha na prìsean fiù 's nas àirde na air a' mhargaid. Ach ceannaichidh mi rud-eigin an sin ge-tà, ach chan eil daonnan.

Tha mi a' smaoineachadh nach eil e comasach rudan a cheannachd agus a bhith buileach cinnteach gu bheil iad slàn is math.
Ach bu chòir sinn feuchainn a bhith fada nas faiceallaiche. A-rèiste bidh e nas doirbhe do gnothaichean a chealgaireachd. Nas doirbhe, cha bhi neo-chomasach.

Fiù 's nuair a bhios tu airson a bhith mothachail, bidh e doirbh a-nis is a-rithist.
Chan eil sunnd orm idir dad ithe ach glasraich is measan an sgire fad a' gheamhraidh. Is toil leinn tòmatothan, curlaran no sailead. Ach cha bhi iad a' fàs anns a' Ghearmailt anns a' gheamhraidh fhad's fiosrach leam.
Mar as àbhaist ceannaichidh mi neart na glasraich ann am bùth a tha aig caraid agam, oir ceannaichidh e na batharan aig na tuathanaich iondail agus tha mi an dòchas gu bheil sin co-dhùnadh math.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Fr Mär 01, 2013 11:08 am

A Mhìcheil. 'S e am pìos mairt-fheòla an trioblaid. Dè seòrsa pìos? Tha coltas fìor bhlasta air. Tha deagh fhios agam cò ris a tha am blas coltach. Rinn mo mhàthair e tric gu leòr. Agus a bharrachd air sin bidh e agam às dèidh dhomh Fondue a dhèanamh. Chan eil brot nas fheàrr san t-saoghal!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Fr Mär 01, 2013 11:25 am

Anna

Tha mi ag aontachadh, tha e a' toirt barrachd ùine agus a' cosg barrachd airgid stuthan ionadail agus math a cheannachd. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e math a bhith gan ceannachd, fiù 's bho àm gu àm. Chan eil mi a' smaoineachadh gum feumar cumail ris a' phrionnsapal 100% fad na h-ùine. 'S e mothachadh a' chiad ceum.

Tha mi gu tur ag aontachadh a thaobh a' bhìdh organaich. Mar a thuirt Mìcheal air an radio an latha roimhe, bidh rudan a' nochdadh sna bùithtean le soighne organach orra, ach chan eil iad buileach organach. Bidh daoine deònach barrachd airgid a phàigheadh airson rudan organach, ach tha mi a' tuigsinn gum fàs iad feargach ma phàigheas iad barrachd airgid ach nach fhaigh iad biadh organach, ged nach eil dad sam bith ceàrr air a' bhiadh. Chuala mi cuideachd sgeulachd a bha ag innse gun robh uaireannan cearcan ann an cèidsichean a' faighinn barrachd rùm air gach circ na tha iad air an làr. Agus cuideachd gu bheil cunnartan ann taobh a-muigh dhaibh (leithid eòin mòra agus beathaichean eile) agus nach eil beatha cho socair aca an sin agus iad a' goirteachadh a chèile air sgàth 's gu bheil iad frionnasach. Tha mi a' smaoineachadh gum bu chòir dhuinn barrachd fiosrachaidh fhaighinn.

Tha riaghailtean glè throm, gu sònraichte air tuathanasan beaga, agus tha e glè dhoirbh dhaibh, mar a thuirt thu. Tha mi eòlach air tuathanach mairt organach agus tha beatha uabhasach cruaidh aige.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Micheal » So Mär 03, 2013 3:15 pm

Sleite hat geschrieben:A Mhìcheil. 'S e am pìos mairt-fheòla an trioblaid. Dè seòrsa pìos? Tha coltas fìor bhlasta air. Tha deagh fhios agam cò ris a tha am blas coltach. Rinn mo mhàthair e tric gu leòr. Agus a bharrachd air sin bidh e agam às dèidh dhomh Fondue a dhèanamh. Chan eil brot nas fheàrr san t-saoghal!


A bheil buidsear anns an Ath Leathann neo anns a' Chaol? Théid sinn ann còmhla is gheibh sinn am pios ceart.
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » So Mär 03, 2013 6:10 pm

Tha fear anns a' Chaol. Nì sinn sin. Bidh sin sgoinneil!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Mo Mär 04, 2013 5:45 pm

http://www.gmx.net/themen/gesundheit/ausprobiert/04a86bo-ausprobiert-fleischfan-vegetarierTha mi dìreach air seo a leughadh. Tha e anns a' Ghearmailtis agus gu math iomchaidh.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 509
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Steffi1 » Fr Mär 08, 2013 3:36 am

Feumaidh mi aideachadh nach eil mi a' smaoineachadh gu bheil an t-artaigil cho feumail a thaobh an deasbaid againn. Cha b´e glasraichear a th´annam agus chan eil mi measail air a´bheachd nach ith mi no mo theaghlach fhìn feòil gu brath. Chan eil mi dhen bheachd gum faigh sinn fuasgladh math leis sin. A bheil dleastanas oirnn feòil no rudeigin eile a sheachnadh ? Cha gabh sin a bhith nam bheachd-sa. A bharrachd air an sin tha làn-fhios againn gun lean an sgainneal eile sa bhad. Anns na seann làithean cha robh trioblaid sam bith aig a´mhuinntir feòil no biadh eile ithe. Bha deagh fhios aca nach b´urrainn dhaibh gabhail dubh-bhrath air an àrainneachd no beathaichean timcheall orra. Mur robh iad faiceallaich no furachail, cha d'fhuair iad biadh sam bith. Bhàsaich na beathaichean no cha b´e buain a bh´ann. Is coltach gun do dhìochuimhnich na daoine – gu sònraichte na daoine a tha fuireach ann am baile mòr an-diugh nach eil iad dad sam bith eile ach cuid den nàdar fhèin. Uaireannan, tha sin a´cur an fheirg orm.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Biadh saor, feòil eich agus feallsanachd

Beitragvon Sleite » Mi Mär 20, 2013 1:49 pm

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21858590

Seo pìos naidheachd mu Uibhist. Tha iad a' feuchainn ri barrachd bidhe ionadail a reic anns an eilean. Nach toir sibh sùil air.
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „coitcheann“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste