Besucher aus Amerika

Innis dhuinn cò thusa - - Hier stellen sich Forumisti vor
Gast

Beitragvon Gast » Fr Feb 25, 2005 6:39 am

Ich heise Rudy Ramsey (no Ruairidh 'sa Ghàidhlig). Ich bin ein Amerikaner, der die biede Deutsch und Gaelisch spricht. Ich bin hier auf einem ungewoehnlichen Grund, oder so scheint es mir.

Ich studierte Deutsch in der Ueniversitaet, vor etwa 40 Jahren. Ich habe es nicht viel in der letzten Jahren geuebt. Als ich vor 7 Jahren fing an, Gaelisch zu lernen, war es nur wenige Gelegenheiten, Deutsch zu sprechen, und die zwei Sprachen sind vermischt geworden sein. Wann ich versuche, Deutsch zu sprechen, kommen oft gaelische Worte raus. :)

Unser Sohn wird in Juni verheiratet sein, zu einer Frau die in Deutschland geburtig ist. Ihre Familie ist Deutsch, obwohl ihre Eltern in Georgia (V.S.) erwohnen. Koennen sie alle Deutsch. Unser Sohn hat mir als "Schulaufgabe" geboten, dass ich mein schlechtes Deutsch verbessern soll.

Ich stellte eine Frage ueber Nachrichtengruppen fuer Deutschlernenden auf einer gaelische Nachrichtensgruppe, und man hat mir erzaehlt, dass diese Gruppe besondere Interesse fuer mich haben wuerde. :)

Ich hoffe dass Sie mein schlechtes Deutsch entschuldigen koennen, als ich versuche, Deutsch durch dem Medium von Gaelisch zu lernen. :) Es ist meine Hoffnung das Gespraeche ueber Gaelisch eine guete Weise dafuer sein wird.


Is mise Rudy Ramsey (oder Ruairidh auf Gaelisch ;) . 'Se Amerigeanach a th'annam, aig gu bheil Gearmailtis agus Gàidhlig. Tha mi ann an seo airson aobhar nach eil cumanta, no sin mo bheachsa co-dhiu.

Dh'ionnsich mi Gearmailtis ann an oilthigh, o chionn 40 bliadhna. 'Sann o chionn bliadhnaichean cha do chleachd mi e mòran. Nuair a thoisich mi, o chionn seachd bliadhna, ionnsachadh na Ghàidhlig, cha robh mòran cothruman ann a bhith Gearmailtis a chleachdadh. Tha an dà chanan air bhith ceangailte ris a cheile. Nuair a feuchaidh mi a bhith bruidhinn 'sa Gearmailtis, thig faclan Gàidhlig gu tric a-mach. :)

Bidh ar mac a' posadh ann an t-Ogmhios, aig boireannach a rugadh anns a' Ghearmailt. Tha a teaghlach Gearmailteach, ged tha a parantan a' fuireach ann an Georgia (S.A.). Tha Gearmailtis aig a h-uile duine dhiubh. Dh'iarr ar mac orm, mar "obair-sgaoile", adhartas 'na mo chuid Gearmailtis.

Chur mi ceist mu dheidhinn liosta airson luchd-ionnsachaidh na Ghearmailtis gu liosta Gàidhlig, agus thuirt duine an-siud gum bhitheadh uidh shonraichte agam anns an liosta seo. :)

Tha mi'n dochas gun gabhaidh sibh mo leisgeul airson mo chuid bochd Gearmailtis, nuair a feuchaidh mi ionnsachadh Gearmailtis tro mheadhon na Ghàidhlig. :) Tha mi'n duil gum bidh comhradhan mu dheidhinn Gàidhlig na doigh mhath airson sin.

Ruairidh

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » Fr Feb 25, 2005 8:39 am

Fàilte ort, a charaid
Herzlich willkommen

Is math a rinn thu. Tha a' Ghearmailtis agad glè mhath!
Das hast du gut gemacht. Dein Deutsch ist sehr gut.

Tha mi cinnteach gu bheil am bòrd-brath feumail dhut. Gu h-àiridh an roinn dà-chànanach ach tha mi an dòchas gum bi thu cuideachd a' gabhail pairt anns a' chòmhradh ann an Gàidhlig a-mhàin.
Ich bin mir sicher, daß das Forum nützlich für dich sein wird. Besonders der zweisprachige Teil aber ich hoffe, daß du dich auch an Unterhaltungen nur auf Gälisch beteiligen wirst.


Faodaidh tu bhith cinnteach gum faigh thu gach cuideachadh an-seo ma tha ceist mun Ghearmailtis agad.
Du kannst sicher sein, daß du hier jede Hilfe bekommen wirst, wenn du Fragen zum Deutschen hast.
Ma chuireas tu na ceistean seo thugainn sa Ghàidhlig bidh sin feumail cuideachd do chàch.
Wenn du die Fragen auf Gälisch stellst ist das auch für die anderen nützlich
Tha mi airson leabhar beag a mholadh dhut. Schottisch-Gälisch Wort für Wort. Gàidhlig tro mheadhan na Gearmailtis. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn aig www.schottisch-gaelisch.de

Ich möchte dir noch ein Buch empfehlen. Schottisch-Gälisch wort für Wort. Gälisch durch Deutsch. Mehr Informationen bekommst du bei www.schottisch-gaelisch.de


le dùrachdan às a' Ghearmailt fhuar

Mìcheal Klevenhaus
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Fr Feb 25, 2005 11:13 am

A Ruairidh,
tha mi toilichte leughadh bhuat an-seo! Mar a thuirt mi air an liosta, bidh an t-àite seo feumail agus inntinneach dhut.

Càit a bheil thu a' fuireach anns na Stàitean Aonaichte?

Tha mi a' tuigsinn na tha thu ag ràdh mu dheidhinn an dà chànan, gu bheil thu troimhe-chèile le Gàidhlig agus Gearmailtis. Nuair a thòisich mi Innis Tilis ionnsachadh aig an oilthigh, thàinig faclan Gàidhlig nam cheann gu tric, fiu 's anns an deuchainn - sgrìobh mi cuid faclan Gàidhlig seach Innis Tilis, hehe ;)

Am bu toigh leat beagan cheartachadh air do chuid Ghearmailtis an-seo?

~~~

Ich freue mich, hier von dir zu lesen! Wie ich auf der Liste gesagt habe, dieser Ort wird nützlich und interessant für dich sein.

Wo wohnst du in den USA?

Ich verstehe, was du über die zwei Sprachen sagst, dass du mit Gälisch und Deutsch durcheinanderkommst. Als ich anfing, an der Uni Isländisch zu lernen, hatte ich ständig gälische Wörter im Kopf, sogar in der Prüfung schrieb ich einige Wörter auf Gälisch statt auf Isländisch ;)

Möchtest du, dass wir hier auch dein Deutsch korrigieren?

Le deagh dhùrachd, herzliche Grüße,
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Gast

Beitragvon Gast » Fr Feb 25, 2005 2:28 pm

Halò Ruairidh,

thachair an t-aon rud agam: nuair a thòisich mi air Gàidhlig ionnsachadh, chaill mi mo chuid Fhraingis: Nuair a dh'fheuch mi Fraingis a' bruidhinn, bha na seantansan ann an Gaeilge (Gàidhlig na hÈireann). Ghluais mi gu Gàidhlig Albannach o chionn goirid agus tha an Fraingis agam a-rithist, gu fòrtanach!

Hallo Rudy,
mir ist dasselbe passiert, als ich angefangen hatte Irisch zu lernen, da habe ich Französisch komplett vergessen: Immer wenn ich versucht habe, Französisch zu sprechen, waren die Sätze auf Irisch. Vor kurzem habe ich zu Schottisch-Gälisch gewechselt und auch das Französische ist glücklicherweise auch irgendwann wiedergekommen.

Tha mi cinnteach gum bi spòrs agad ann's an bhòrd-bhràth seo!

Olaf

Gast

Beitragvon Gast » Sa Feb 26, 2005 6:51 am

Danke sehr fuer das freundliche Willkommen, Michael. Und danke fuer die Buchempfehlung. Ich werde versuchen, eine Kopie zu erholen. Mein erstes Problem war, dass die Internetzseite fuer das Kaufen nicht gesichert ist. Hast du eine Emailaddresse oder Telefonnummer fuer den Buchhaendler?

Das Forum scheint sehr nuetzvoll zu sein, und ich werde versuchen, mich daran zu beteiligen. Ich dachte, dass ich etwas zum Gespraech ueber "tuath" und "tuathanach" bringen koennte, ach alle dass ich sagen wuerde, hat man schon gesagt. Man muss hier schell sein, nicht wahr? :)

Auf einem anderen Gegenstand: ich hatte die Faehigkeit, umlauete usw zu machen wann ich schon WinXP SP1 und das "US International Keyboard" hatte. Aber mit WinXP SP2 ist diese Faehigkeit weggegangen. Was fuer ein "keyboard configuration" findet Ihr richtig fuer diese zwei Sprachen?


Tapadh leat airson do chur fàilte chridheal orm. Und taing dhut airson moladh an leabhair. Feuchaidh mi a bhith leth-breac fhaighinn. 'Se a cheud trioblaid orm gu bheil larach-linn an cheannaich neo-shabhailte. A bheil seoladh-dealain no aireamh-fon agad airson a' bhuth-leabhraichean?

Tha am bòrd-brath (facal ùr dhomhsa, cò as a chaidh e?) a' fearachdainn feumail, agus feuchaidh mi ghabhail pairt dha. Bha mi a' smaontinn air cur teachdaireachd anns an comhradh mu dheidhinn "tuath" is " tuathanach", ach thuirt duine air correigan a h-uile rud air a bhitheadh mi a' bruidhinn. Feudmaidh duine a bhith luath an-seo, nach feumaidh? :)

Air cuspair eile: b'urrain dhomh deanamh "umlauts" und strachan nuair a bha WinXP SP1 agus an "US International Keyboard" agam, ach chaill mi an comas sin le WinXP SP2. De an "keyboard configuration" a bhitheadh nas fheumaile airson an dà chanain, na ur beachd?

Ruairidh

Gast

Beitragvon Gast » Sa Feb 26, 2005 7:05 am

Mona und Olaf,

Tapadh leibhse, cuideachd. Cuiridh mi freagairtean thuguibh cho luath 's a bhios comasach dhomh. Bhitheadh mi taingeil gu dearbh ma chuireadh sibh ceart mo mearachdan ann an canan sam bith. :)

Danke auch zu Ihr. Ich werde so bald wie moeglich antworten. Ich moechte, dass Ihr meine Fehleren auf irgendeine Sprache korrigieren wuerdet. :-)

Ruairidh

Gast

Beitragvon Gast » Sa Feb 26, 2005 7:24 am

Michael,

Ich fand die eMail-Addresse.

Rudy

Sleite
Beiträge: 1722
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » Sa Feb 26, 2005 1:00 pm

Fàilte an-seo, a Ruairidh!
Sin beagan ceartachaidh dhut:

"Ich werde versuchen, eine Kopie zu erholen."
Ich werde versuchen eins zu bekommen/ zu holen (du willst doch keine Kopie, sondern ein richtiges Buch) (I know, in English, you'd say "copy")

"Internetz" --> Internet

"nuetzvoll" --> nützlich
"Auf einem anderen Gegenstand:"
Etwas anderes:

"ich hatte die Faehigkeit"
Ich konnte

"wann ich.. " --> als ich.. (when you speak of "when" and refer to a point in the poast, you use "als")

"Aber mit WinXP SP2 ist diese Faehigkeit weggegangen."
Aber mit... geht das nicht mehr

"Danke auch zu Ihr"
Danke auch euch

"Ich moechte dass Ihr meine Fehleren auf irgendeine Sprache korrigieren wuerdet. :-)"
Ich möchte, dass ihr meine Fehler beider Sprachen korrigiert
Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Fehler beider Sprachen korrigieren würdet

Sin e, a Ruairidh. Bidh sin math barrachd a leughadh bhuat anns a'Ghearmailtis agus a'Ghàidhlig agus tha mi cinnteach gum bidh do Ghearmailtis a'fàs gu luath.

Le dùrachdan
Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Gast

Beitragvon Gast » So Feb 27, 2005 1:40 am

A Mhona,

Saoil mi am bhitheadh tusa nad aon Mona a bh'air an liosta eile. Cha cleadhidh thu an t-ainm "NicLeod" a-siud, ach smaoinich mi nach bhitheadh ach an aon duine ann. Tapadh leat gu dearbh airson innse dhomh mu dheidhinn am bòrd-brath seo. :)

Tha mise a' fuireach ann am Parker, Colorado, faisg air Denver ('se "suburb" a th'ann). Tha mu 40 daoine anns an coimhearsnachd de luchd-ionnsachaidh ann an Colorado, ged nach bidh a h-uile dhiubh dèanadach fad na tìde.

Ciamar a thacair e gun do dh'ionnsaich thu Innis Tilis? Tha bean ar mic as sìne ag obair airson bhuidheinn a bhios ag ullaichadh uidheam airson luchd-rannsachaidh anns an Arctic, gu sonraichte ann an Innis Tile. Bidh ise a-suid turus no dha gach bliadhna.


Ich wunderte mich, ob du dieselbe Mona waere, die auf der anderen liste war. Dort gebrauchst du die Name "NicLeod" nicht, aber ich dachte dass es nur die eine Person sein wuerde. Danke dafuer, dass du mir ueber diesem Forum erzaehlt hast. :)

Ich wohne im Parker, Colorado, naehe bei Denver (es ist ein "suburb"). Es sind etwa 40 Leute in der Gemeinschaft der Gaelischlernenden in Colorado, obwohl sie sind nicht alle wirksam die ganze Zeit.

Wie geschah es, dass du Islandisch studiert hast? Die Frau unser eltesten Sohn arbeitet fuer eine Gesellschaft die Ausstattung fuer Forschungsleute im Arktic besorgt, besonders in Island. Sie ist einmal oder zweimal im Jahre dort.

Ruairidh

Gast

Beitragvon Gast » So Feb 27, 2005 2:09 am

Olaf,

Ich freue mich sehr zu hoeren, dass ich nicht allein bin, und dass die eltere Sprache zurueckkommen kann. Danke fuer die Hoffnung. :)

Tha mi toillicte cluinntinn nach eil mi nam aonar, agus gum b'urrain an seann chanan tighinn air ais. Tapadh leat airson an dòchas. :)

Ruairidh

Gast

Beitragvon Gast » So Feb 27, 2005 2:32 am

A Shlèite,

Moran, moran taing airson nan ceartachadh. Bha iad gu math feumail. :)

Bha a h-uile dhiubh soillear gu leir ach am fear seo:

Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Fehler beider Sprachen korrigieren würdet

Tha mi smaointinn gu bheil an abairt "beider Sprachen" anns an tuiseal ginideach. A bheil sin ceart? Chur sin iongnadh orm, air sgath's gum bhitheadh dùil agam air roimhear. Rud mar "Fehler auf jeder Sprache", mar eisimpleir.

A bheil faclair math Gearmailtis-Beurla air an eadar-lìon? Tha cleachdadh an Stòr-Data gu math furasda, ach cha do lorg mi a leithid airson Gearmailtis fhathast.

Ruairidh

Sleite
Beiträge: 1722
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » So Feb 27, 2005 11:49 am

Tha mi smaointinn gu bheil an abairt "beider Sprachen" anns an tuiseal ginideach. A bheil sin ceart? Chur sin iongnadh orm, air sgath's gum bhitheadh dùil agam air roimhear. Rud mar "Fehler auf jeder Sprache", mar eisimpleir.

Begründen kann ich das nicht, denn meine Korrekturen sind mehr intuitiv. Ich würde weder "Fehler auf Deutsch" noch "Fehler auf jeder Sprache" sagen. Aber Was ich genau sagen würde, weiß ich auch nicht. Ich glaub Michael kann sowas ganz gut. *wink*

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » So Feb 27, 2005 1:35 pm

Hallò, a Ruairidh!

'S dòcha gum bi an ceangal seo feumail dhut:
http://dict.leo.org/
'S e faclair Gearmailtis-Beurla a th'ann. Tha mi fhèin ga chleachdadh gu tric.

Vielleicht wird dieser Link nützlich für dich sein:
http://dict.leo.org/
Es ist ein Deutsch-Englisch Wörterbuch. Ich benutze es oft.

Jessica
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

Gast

Beitragvon Gast » So Feb 27, 2005 8:54 pm

A Sheasaidh,

Abair gu bheil Leo na dh'fhaclair is larach-lìon annabarach math! Tapadh leat!

Leo ist ein ausgezeichnetes Woerterbuch und Internetseite! Danke schoen!

Ruairidh

Gast

Beitragvon Gast » So Feb 27, 2005 9:44 pm

A Shlèite,

>>Begründen kann ich das nicht, ...

Das ist schon gut. Es ist oft so mit den Muttersprachlerinnen, nicht wahr?
Danke wieder.

Tha sin ceart go leòr. 'Sann tric a bhios e mar seo le daoine fileantach,
nach e? Tapadh leat a-rithist.

Ruairidh


Zurück zu „Cò mise? . . . Wer bin ich?“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast