Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Innis dhuinn cò thusa - - Hier stellen sich Forumisti vor
Raghnaid NicGaraidh
Beiträge: 3
Registriert: Do Mai 12, 2016 12:05 pm

Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Beitragvon Raghnaid NicGaraidh » Fr Mai 13, 2016 1:22 am

Halò! ‘S mise Raghnaid, tha mi fichead bliadhna d’aois, agus tha mi a’ fuireach ann an Astràilia-a-Deas.
Hallo! Ich bin die Rachel, ich bin zwanzig Jahre alt, und ich wohne in Südaustralien.

Seadh, seadh, ‘s e foram na Gàidhlig Gearmailteach a th’ ann, tha fios agam… Uill, ‘s e Hahndorf a th’ air a’ bhaile far a’ bheil mi a’ fuireach agus dh’fheum sinn Gearmailtis a bhruidhinn sinn anns m’àrdsgoil.
Ja, ja, es ist ein deutsches Gälischforum, ich weiB… aber das Dorf, in dem ich wohne, heiBt Hahndorf und in meinem Gymnasium mussten wir Deutsch sprechen.

Ach… chan eil Gearmailtis cho mhath agam a-nis. Gabhaibh mo leisgeul.
Aber… jetzt spreche ich nicht so gut Deutsch. Entschuldigung.

Carson a bheil mi a’ bruidhinn Gàidhlig? Tha mo phàrantan às Alba agus bha Gàidhlig aig mo sheanmhair.
Warum spreche ich Gälisch? Meinem Eltern sind aus Schottland und meine GroBmutter konnte Gälisch sprechen.
Ach thàinig sinn dh’Astràlia ‘n uair a bha mi glè òg, agus cha do dh’ionnsaich mi mòran Gàidhlig.
Aber meinem Eltern sind nach Australien als ich sehr jung war gekommen, und ich lernte nicht so viel Gälisch.
‘N uair a bha mi anns an àrdsgoil, bha cànan an sheanphàrantan (Gearmailtis) aig h-uile duine eile anns mo chlas… ach cha robh cànan mo sheanphàrantan-fhìn (Gàidhlig) agam idir!
Als ich beim Gymnasium lerntet, alle anderen Leute in meinem Klasse ihre GroBelternssprache (Deutsch) sprechen konnte… aber ich konnte meinem GroBelternssprache (Gälisch) nicht sprechen!
Mar sin dh’ionnsaich mi Gàidhlig ‘n uair a bha deugaire a th’ annam.
Deschalb lernte ich als Jugendliche Gälisch.
Dhèan mi an Cùrsa Inntrigidh le Sabhal Mòr Òstaig. Tha mi aig an oilthigh ann an Astràilia a-nis, ach tha mi an dòchas gun dèan mi an Cùrsa Adhartais… uaireigin.
Ich machte den Cùrsa Inntrigidh le SMO. Ich hoffe, dass ich den Cùrsa Adhartais machen werde… irgendwann.

Chan eil mi a’ bruidheann mòran Gàidhlig no Gearmailtis a-nis (Beurla a-mhàin…) agus tha mi an dòchas gum bi mi a’ coinneachadh ri mòran dhaoine air an fòram seo.
Ich spreche jetzt nicht so oft Gälisch oder Deutsch (nur Englisch…) und ich hoffe, dass ich viele Leute auf diesem Forum treffen werde.

Isbeal
Beiträge: 1034
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Beitragvon Isbeal » Do Mai 19, 2016 5:56 pm

Halò a Raghnaid,

Nach inntinneach sin! Cha robh riamh daoine à Astràilia air an fhòram againn, cho fad 's a tha fios agam. Fàilte chridheil ort! :D

Ist das nicht interessant!. Es waren nie Leute aus Australien auf unserem Forum, so weit ich weiß. Ein herzliches Willkommen!

Cuin a chaidh am baile agaibh a stèidheachadh leis na h-in-imrichean Gearmailteach?

Wann wurde euer Stadt von den deutschen Einwanderern gegründet?

Agus ciamar a tha coltas a' bhaile? A bheil dòigh-thogail Ghearmailteach aig na taighean?

Und wie sieht die Stadt aus? Sind die Häuser im deutschen Stil gebaut?

Ach cus cheistean airson aon latha! ;-)

Aber zu viele Fragen für einen Tag!

Sleite
Beiträge: 1743
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Beitragvon Sleite » Fr Mai 20, 2016 10:52 am

Fàilte an seo!

Abair sgeulachd-bheatha inntinneach a tha agad!
Was fuer eine interessante Lebensgeschichte du hast!

Dè an cuspair a tha thu a' dèanamh aig an oilthigh?
Was studierst du?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Raghnaid NicGaraidh
Beiträge: 3
Registriert: Do Mai 12, 2016 12:05 pm

Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Beitragvon Raghnaid NicGaraidh » Mo Mai 23, 2016 7:30 am

Uill, tha mi a’ smaoineachadh nach eil mòran daoine ann Astràilia le Gàidhlig agus Gearmailtis.
Ich glaube nicht, dass es viele Leute in Australien gibt, die Deutsch und Gälisch sprechen.

A Isbeal -
Thog iad Hahndorf ann an 1839. Chaidh na tìrichean anns am bàta “Zebra” comhla ri Caiptean Hahn – mar sin, ‘s e “Hahndorf” a th’ air a’ bhaile – ‘S e “Baile Coilleach” a th’ air anns a’ Ghàidhlig!
Sie haben in 1839 Hahndorf gegründet. Sie sind bei den Schiff “Zebra” mit Kapitän Hahn gekommen und deschalb nannten sie die Stadt “Hahndorf”. (Wir nennen es in Gälisch “Baile Coilleach”)

Tha an àitreabhachd ann am Baile Coilleach coltach ri àitreabhachd gearmailteach. Feumaidh sinn an comhairle faighnich ‘n uair am bu toil leinn nuadhachadh anns an rathad mòr a dheanamh. ‘N uair a bha mi anns an àrd-ìre, bha inimriche nuadh bho Gearmailt anns mo chlàs, agus thuirt ise, “Chan eil baile anns a’ Ghearmailt coltach ri sin a-nis – tha e cho seann-fhasanta!”
Die Architektur in Hahndorf ist in der deutschen Stil. In der HauptstraBe dürfen man nicht renovieren ohne Raterlaubnis. Als ich in der 12. Klasse war, es gab in meine Klasse eines neues-Einwanderungs Schülerin aus Deutschland, die sagte, “Es gib keine Städte in Deutschland, die diesen Schein haben – es ist so altmodisch!”

Bha na tìrichean Lùtharach bho ‘m Phrùis agus tha a’ chuid as motha ann am Baile Coilleach Lùtharach a-nis. Bha mòran bàiltean Lùtharach/Gearmailteach ann an Astràilia-a-Deas – Tanunda, Srath na Cliùthaich, Klemzig... Tha teanga ionadal Astràilianach-a-Deas ann – Barossadietsch – ach chan fheum duine sam bith ach na glè glè sheann daoine Barossadeitsch bruidhinn a-nis. Bha an cànan neo-laghail eadar 1920 agus 1945 agus cha d’ fhaod na sgoilean ann an Gearmailtis ionnsachadh. Ach tha h-uile duine ag ionnsachadh Hochdeutsch anns a’ bhùnsgoil a-nis.
Die Einwanderern waren Lutherisch und sie sind aus PreuBen gekommen, und die moisten der Hahndorfern sind noch Lutherisch. Es gab viele Städte die Lutherisch/Deutsch war in Südaustralien – Tanunda, Lobethal, Klemzig... Es gibt ein südaustralisches dialect – Barossadietsch – aber jetzt ist es nur bei den sehr sehr alten Leute gesprochen. Ihre Sprache war illegal von 1920 bis 1945 und die Schulen konnten nicht auf Deutsch lehren. Aber jetzt lernt jemand Hochdeutsch in der Grundschule.

Sgrìobhaidh mi mòran as dèidh, a Shleite – Ich werde später mehr schreiben.

Isbeal
Beiträge: 1034
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Halò bh’ Astràilia-a-Deas! – Hallo aus Südaustralien!

Beitragvon Isbeal » Di Jun 14, 2016 4:53 pm

Tha sin uabhasach inntinneach.

A bheil sgrìobhiadhean ann sa Bharossadietsch? No an robh na daoine ga bruidhinn a-mhàin? A bheil daoine ann a tha' feuchainn ri a cumail beò? No ri a h-ath-nuadhachadh?

Das ist wirklich interessant.
Gibt es Schriftliches auf Barossadietsch, oder haben die Leute es nur gesprochen? Verysuchen Leute, es am Leben zu halten? Oder es zu wiederbeleben?


Zurück zu „Cò mise? . . . Wer bin ich?“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast