Seite 1 von 1

Tha cuimhne agam fhathast

Verfasst: Sa Apr 20, 2013 11:51 pm
von Stiùbhartarithist
Tha cuimhne agam fhathast air an latha nuair a bha mi a toiseachadh ag ionnsachadh Gàidhlig airson an àm ciad. Bha e bliadhnan air ais agus sguir mi luath. Cha robh misneachadh gu leòr orm timcheall ann ri gam brosnachadh ga faicinn à mach bho mo shùilean Gall. Mar ghath troimh mo chridhe a bha ann an uair sin.

Re: Tha cuimhne agam fhathast

Verfasst: So Apr 21, 2013 3:35 am
von Steffi1
Nach mi tha toilichte gun do choinnich sinn. Abair deagh chothrom a th´againn anns an àm ri teachd. Agus tha fhios gum fàs a´Ghàidhlig againn nas fheàrr bho mìos gu mìos. Chòrd e glan rinn aig SMO agus feumaidh mi aideachadh gu bheil e math dha rìreabh gu bheil thusa ag ionnsachadh na Gàidhlig tro mheadhan na Gearmailtise aig an aon àm. Tha fhios gu bheil e rud beag spòrsail gum b´fheudar dhut caraidean Gearmailtich fhaighinn airson Gàidhlig a bhrosnachadh.