Tha an t-earrach air tighinn

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » Mi Mär 16, 2005 11:56 pm

Nach eil e brèagha? Tha an t-earrach an-seo mu dheireadh thall agus tha an gàrradh a' fàs gu luath. Tha an làr làn fhlùraichean, tha na h-eòin a' seinn agus na beachan a-muigh. Tha mìle cròch agus gealag-làir againn aig gach àite agus tha an lochan 'sa ghàrradh beò a-rithist. Thathar a' faireachdan am beatha ann an gach nì a-rithist (ged a lorg mi dà losgann marbh anns an lochan an-diugh :( ) Glànaidh sinn am bòrd agus na suidheachain air a' bhacan a-maireach gum bidh e deiseil dhuinn airson tì a ghabhal air air an fheasgar :)

Slèite

an t-earrach (m) - der Frühling
mu dheireadh thall - endlich
an gàrradh (m) - der Garten
a' fàs - (bei) Wachsen
am flùr (m)/ flùraichean - die Blume
an t-eun (m) eòin - der Vogel
beach (m) - die Biene
an cròch (m) - der Krokus
a' ghealag-làir - das Schneeglöckchen
an lochan (m) - der kleine See/Teich
ged - obwohl
losgann (f/m)- der Frosch
marbh - tot
an suidheachan (m) - der Stuhl
am bacan (m) - der Balkon

Und was habt ihr zum Frühling zu sagen? Habt ihr auch einen bunt blühenden Garten oder liegt vielleicht bei euch noch Schnee?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » Do Mär 17, 2005 9:49 pm

Tha na losgannan agam a' coiseachd agus a' feitheamh ri cothrom banais air an rathad. Gach oidhche ma thilleas mi feumaidh mi an cuir a-mach às an rathad. An-dè bha 23 ann agus an-diugh còrr is 50.

Die Frösche bei mir sind am Wandern und warten auf der Straße auf eine Hochzeitsgelegenheit. Jden Abend wenn ich zurückkomme, muß ich sie wegräumen. Gestern waren es 23 heute mehr als 50


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » Mo Mär 21, 2005 12:53 am

Tha an t-Earrach a' tighinn gu slaodach - ach tha e a' tighinn co-dhiù. Nuair a dhùisg mi an-diugh chuala mi na h-eòin a' seinn a-muigh anns a' gharradh-chùil (Hinterhof???). Bha e grianach agus chunnaic mi adhar gun sgoth. Chaidh sinn a-mach agus choisich sinn ri taobh na h-aibhne Spree. Chunnaic sinn mòran chròchan (Pl.?) agus mòran ghealagan-làir. Fiù 's chunnaic sinn dà neòinean fo bhlàth. Tha na craobhan a' tighinn fo bhlàth agus tha na duilleagan aca a' tòiseachadh air fàs. Bha e gu math blàth anns a' ghrian, ach bha e fuar fhathast anns an fhaileas. Thog sinn mòran dealbhan, agus mus do thill sinn dhachaigh dh'ìth sinn reòiteag :-D .


an neòinean (m) - das Gänseblümchen
fo bhlàth - in Blüte
am faileas (m) - der Schatten
an reòiteag (f) - das (Speise)Eis
a' chraobh (f) - der Baum
an duilleag (f) - das Blatt
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mo Mär 21, 2005 5:11 pm

Bidh an t-Earrach a dh´aithghearr an seo cuideachd, ach tha i gu math fuar fhathast ged a tha i grianach.
Hier wird auch bald Frühling sein, aber es ist noch ziemlich kalt, obwohl es sonnig ist.

Tha saor-laithean aig Wieland agus tha e ag obair còmhla ris an nighean againn gach latha anns a´gharradh (´s e an duine agam a tha ann am Wieland).
Wieland hat Urlaub und arbeitet zusammen mit unserer Tochter jeden Tag im Garten (Wieland ist mein Mann... für die, die´s noch nicht wußten ;) ).

Uill, chan eil e a´fuireach a-muigh ùine fhada, ´s docha uair neo leth-uair, ach tha sin eodhan (??) nas motha na roimhe.
Nun ja, er bleibt nicht lange draußen, vielleicht eine Stunde oder eine halbe, aber das ist schon mehr als sonst.

Ach cha robh mise ag obair anns a´gharradh fhathast idir, bha sinn air falbh gu tric an t-seachdain sa chaidh agus cha d´rinn mi rud sam bith anns an taigh.
Aber ich habe noch gar nicht im Garten gearbeitet, wir waren in der letzten Woche oft weg und ich habe überhaupt nichts im Haus(halt) getan.

Ach nuair a nì sinn na duilleagan air falbh, lorgaidh sinn blàtha ùra.
Aber immer wenn man die Blätter wegnimmt, findet man neue Blüten.


Bha sinn anns a´phàirc DihAoine.
Freitag waren wir im Park.

Bha cèilidh ann an siud airson na cloinne a´Kindergarten (??), anns a bheil Alexandra (an nighean againn) a´dol.
Dort war ein Fest für die Kinder des Kindergartens, in den A. (unsere Tochter) geht.

Bha uisge trom ann nuair a bha a´chlann a´seinn agus a´dannsa air a´mhiad.
Es hat heftig geregnet, als die Kinder auf der Wiese sangen und tanzten.

Bha iad a´lorg uighean dathach agus tiodhlagan bheaga anns a´choille an uair sin agus bha iad fìor fhliuch.
Danach suchten sie bunte Eier und kleine Geschenke im Walde und waren völlig naß.

Bu bhochd sin gu dearbh!
Das war wirklich schade.

Ghabh sinn biadh agus deoch leinn agus rinn sinn Picknick (??) fo na craobhan, fhads a bha a´chlann a´cluich air an àite-cluiche (Spielplatz??).
Wir haben Essen und Getränke mitgenommen und unter den Bäumen ein Picknick gemacht, während die Kinder auf dem Spielplatze spielten.

Bha iad cho salach ris na mucan an dèidh sin, ach bha spòrs mhòr aca.
Sie waren danach schmutzig wie die Schweine, aber sie hatten großen Spaß. :D

Bha an latha glè èibhinn co-dhiù!
Der Tag war auf jeden Fall sehr lustig!

Bitte, bitte: Pickt ruhig alle Fehler heraus!

Mòran taing agus dùrachd

Ulli :)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Gast

Beitragvon Gast » Mo Mär 21, 2005 6:37 pm

Bha an deireadh sheachdainn an-seo grianach breagha dha-riribh. Bha sinn a'sgioblachadh timcheall an taighe. Dihaoine, cha robh mi ag obair. Airson diathadh meadhon latha, thug sinn ar biadh a dh'aite far a bheil deogh shealladh an eilein, nam beann, a'chuan agus dh'ith sinn an sin e.

An-diugh, 's e diluain a th'ann agus tha sneachd ann. Co dhiugh, thuit beagan sneachda tron oidhche. Chanain gu bheil an greim a'gheamraidh oirnn fhathast. :/

Chuck

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mo Mär 21, 2005 8:51 pm

Tha an t-earrach a' tighinn dhan Eilean Sgitheanach cuideachd, mu dheireadh thall.
Der Fruehling kommt auch nach Skye, endlich.

Bha i cho blath agus direach alainn.
Es war so warm und einfach traumhaft.

Bha mi a-muigh gun sheacaid.
Ich war draussen ohne Jacke.

Th`aining na lusan a' chromchinn a-mach - tha iad a` coimhead br`eagha.
Es kamen die Osterglocken heraus - sie sehen wunberschoen aus.

Ach tha an talamh gl`e bhog fhathast air sgath 's gun robh geamhradh gu math fliuch againn.
Aber der Boden ist noch sehr nass da wir einen ziemlich nassen Winter hatten.

Le beannachd,
`Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mo Mär 21, 2005 9:23 pm

Hi Ulli
Leugh mi do theachdarachd. 'S math rinn thu. Lorg mi direach rud no dh`a a tha ce`arr:
...agus tha e ag obair c`omhla ri an nighean againn...
('s e duine a th' agam ann am Wieland)
Uill, chan eil e a-muigh airson greis fhada; 's d`ocha uair thide no leth-uair thide, ach tha sin barrachd nas motha na roimhe.
Ach nuair a' falbh sinn le na duilleagan...
Bha c`eilidh ann an seo don chlanna sgoil-`airich dhan a bheil A. a' dol / anns a bheil i.
Bha iad a' lorg uidhean dathach agus tiodhlaicean beaga.
Spielplatz - raon-cluiche
Picknick - cuirm-cnuic

Tha mi 'n d`ochas gu bheil sin cuideachail.
Beannachd leibh
`Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Di Mär 22, 2005 2:31 pm

Mòran taing, Una, tha mi a´creidsinn, gum bi sin cuideachail. Cha do lorg mi na faclan "sgoil-àirich", "raon-cluiche" agus "cuirm-cnuic" anns an fhaclair agam.
So, und weil man frech wird, wenn´s gerade Spaß macht, phantasiere ich jetzt gleich einen neuen Text zurecht. Bei vielen Sachen wußte ich aber nicht genau, wie´s heißen muß, deshalb schreibe ich wieder dazu, was ich eigentlich(!!) sagen wollte. :D

Tha dèideag ùr againn.
Wir haben ein neues Spielzeug.

Bidh an co-latha-breith aig Wieland a dh´aithghearr agus cheannaich e-fhèin sèathamh aig e-bay.
Bald hat Wieland Geburtstag und er hat für sich selbst (vielleicht dhà-fhèin??) bei e-bay einen Sextanten gekauft.

Agus cheannaich mise CD (??) mu dheidhinn reultan agus an dealbhan.
Und ich habe eine CD über Sterne und Sternbilder gekauft (so eine Planetarium-Animations-CD, ihr wißt schon!).
(vielleicht: mu dh. ..reul-bhadaid??)

`S toigh leis an dithis againn an reul-eòlas.
Wir mögen beide Astronomie.

Tha saor-laithean aig Wieland a-nis, ach bidh iad seachad, nuair a bhitheas a cho-latha-breith ann.
Wieland hat jetzt Urlaub, aber der wird an seinem Geburtstage vorbei sein.

Cha bhi ùine gu leòr aige a´bharrachd an uair sin airson cluiche.
Dann wird er nicht mehr genug Zeit zum Spielen haben.

Air an aobhar sin tha sinn a´cluiche an-dràsda mar tha leis na tiodhlagan aige.
Deswegen spielen wir jetzt schon mit seinen Geschenken.

Tha sin gu math èibhinn.
Das ist ziemlich lustig.

Thèid Wieland a-mach gu tric agus bidh e a´coimhead air a´ghrèin (neo air na reultan) leis an sèathamh agus seallaidh e an uair sinn, cait´a bheil sinn a´fuireach (ged a tha fios againn gu nadurrach!).
Wieland geht oft nach draußen und guckt auf die Sonne (oder auf die Sterne) mit dem Sextanten und dann guckt er nach, wo wir wohnen (obwohl wir das natürlich wissen ;) !)
(für die Seeleute unter euch: Ich weiß, daß es "Sonne und Sterne SCHIEßEN" heißt, aber das ist mir auf Gälisch dann doch zu gewagt ;) )

`S fheàrr leamsa a´coimhead air an lampa.
Ich schieße lieber auf die Lampe. (Je nachdem, welchen Stern sie gerade darstellen soll, wohnen wir dann manchmal in Sibirien oder mitten im Pazifik :P )

Tha sinn a´gaireachdainn mòran! Wir haben viel zu lachen :D !

Ach ´s fhearr leamsa an CD.
Aber ich mag die CD lieber.

Tha Wieland a´sealltainn dealbh le reultan air a´chlàr-amhairc agus feumaidh mise tuigsinn, dè na reultan a bheil ann agus càit´a bheil mi anns an t-saoghal agus cuin.
Wieland zeigt mir ein Bild mit Sternen auf dem Bildschirm (so einen Sternenhimmel-Ausschnitt eben!) und ich muß herauskriegen, welche Sterne das sind und wo auf der Welt ich mich befinde und wann.

Tha sin fìor dhoirbh, ach tha spòrs mhòr againn!
Das ist sehr schwierig, aber wir haben viel Spaß!

Uff, das war auch schwierig :D !!!

Liebe Grüße
Le deagh dhùrachdan

Ulli :D

.
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Do Mär 24, 2005 9:47 pm

Hi Ulli
Leubh mi an teacsa ùr a rinn sibh agus tha leasachadh no dhà agam:

Bidh (gun allt) co-là-breith aig W. ... agus cheannaich e CD dha-fhèin. (òrdugh nam facal)
Bald ist W.'s Geburtstag (wie im Deutschen, ohne Artikel) und er hat sich selbst eine CD gekauft (Reohenfolge der Woerter)

Tha (an) reul-eòlas a' còrdadh ri nan dithis. - Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sin an dòigh nas nadarraiche.
Wir beide moegen Astronomy (Ich denke, so klingt das natuerlicher).

Cha bhi ùine gu leòr aige airson cluiche an uair sin ('mehr' wird in Gaelisch oft nicht so ausgedrueckt, sondern mit 'a-nis' oder 'an-dràsta'; Reihenfolge der Woerter)
Dann wird er keine Zeit mehr haben zum Spielen.

'S e an aobhar a th`ann gu bheil sinn a' cluiche le na tiodhlaicean aige mar tha.
Das ist der Grund/Deswegen spielen wir schon jetzt mit seinen Geschenken.

Tha sinn a' gaireachdainn gu tric (das ist besser als 'mòran').

Tha W. a' sealltainn dealbh... dhomh (mir/zu mir) agus feumaidh mi faighinn a-mach dè na reultan a tha ann.
W. zeigt mir ein Bild und ich muss herausfinden, welche Sterne das sind.

Tha mi 'n dòchas gum bi sin cuideachail a-rithist. :)
Beannachd leibh,
Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Sleite
Beiträge: 1721
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » Sa Mär 26, 2005 2:09 am

Lorg mi losgann san lochan mu dheidheadh thall agus tha mi cho toilichte :) Chunnaic mi aon ach 's docha gu bheil barrachd ann no barrachd a'tighinn fhathast :) 's toigh leam a bhi nam shuidhe aig an lochan anns a'gharradh againn agus a' coimhead air na losgannan :) Tha mi'n dòchas gum fàs iad beagan nas uaine na an-dràsda. Chan eil e/iad math rim faicinn (a bheil sin ceart a-nis??). Bha mu deich losgannan againn an uiridh agus bha cuid dhuibh soilleir agus uaine :)
Sléite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

stjarna*
Beiträge: 186
Registriert: Di Jun 29, 2004 2:28 pm
Wohnort: Hattingen

Beitragvon stjarna* » Sa Mär 26, 2005 1:26 pm

Tha i grianach an-drasda :) :)
Cheannaich mi flùraichean an-diugh,"die ich bereits gepflanzt habe" (a chuir mi mar-thà ??).
Uill,tha an t-acras orm,feumaidh mi ithe rudeigin :)
S*
** Strebe nach Wissen und sei es in China (Hadith) **

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Sa Mär 26, 2005 3:50 pm

Hi Stjarna

Cheannaich mi flùraichean a chur mi mar tha (die ich schon gepflanzt habe).

Uill, tha an t-acras orm, feumaidh mi rudeigin ithe (òrdugh nam facal; nach Konstruktionen wie feumaidh, faodaidh, 's toigh leam, bu chòir dhomh... wird die Wort Reihenfolge umgekehrt (cas mu seach), wenn das Verb ein direktes Objekt hat; aehm, verstehst du das, klingt sehr kompliziert... :? Wenn du Verben hast wie ithe, òl, dèanamh,... denen ein direktes Objekt folgt, wird die Wort Reihenfolge umgekehrt (klingt das logischer?) :)

Hoffe, das hilft.
Beannachd leat,
Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

stjarna*
Beiträge: 186
Registriert: Di Jun 29, 2004 2:28 pm
Wohnort: Hattingen

Beitragvon stjarna* » So Mär 27, 2005 11:24 am

Mòran taing,Una :)
Tha mi a´seasamh "auf Kreigsfuß" leis "Satzstellung" anns a´Ghàidhlig uaireannan ;)
Bitte immer fleißig korrigieren!!!! :)
S*
** Strebe nach Wissen und sei es in China (Hadith) **

Gast

Beitragvon Gast » Di Mär 29, 2005 7:51 pm

Tha e gu math geamhrach an seo. Fhathast!. Bha e fuar agus gaoitheach disathairne. Bha e mu -5C le gaoith laidir. Bha mi fhìn 's mo nighean as shìne a'cruinneachadh uisge bhon t-shàl airson pròiseact saidheans aice aig an sgoil agus b'fheudar dhuinn ruith air ais a chum càr bha cho fuar.

Teasachadh a'chruinne-ce, chan mi a'crèidein facail dheth.

A Earrach, greas ort!

Chuck

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Apr 27, 2005 11:04 am

Bha mi anns a´phàirc bheathaichean an-dè.
Gestern war ich im Zoo.
(Nun, in Wirklichkeit ist es kein richtiger Zoo, sondern unser Wildpark.)

Bha mi an sin còmhla ri Bonnie, Alexandra, a´bhan-charaid aice, a thèid dhan sgoil-àraich còmhla rithe agus a´mhathair.
Ich war dort mit Bonnie, Alexandra, ihrer Freundin, die mit ihr zusammen in den Kindergarten geht, und deren Mutter.

Bha an latha glè brèagha agus griannach ged thuirt an t-amas-aimsire gum biodh uisge ann.
Der Tag war sehr schön und sonnig, obwohl der Wetterbericht sagte, es würde regnen.

Bha a´chlann na suidhe anns an troilidh (air a´bhiadh airson nam bheathaichean) agus Bonnie anns an t-siubhalthair. Tha i ro aosda agus chan urrain dhi a dhol cho farsaing nas motha. :(
Die Kinder saßen im Bollerwagen (auf dem Tierfutter) und Bonnie im Kinderwagen (eigentlich: im Buggy...die Vokabeln!!! :? ). Sie ist zu alt und kann nicht mehr soweit laufen.

Bidh coltas gu math èibhinn air sin! Das sieht immer sehr lustig aus! :D

Chunnaic sinn mòran bheathaichean: eòin, coinealachan, gearran-mhuca (Pl. wie Adjektive?), gobharan agus caoraich (aig an robh mòran uain mar tha), madadhan-allaidh, mòran seòrsan fèidh agus mar sin air adhart.
Wir sahen viele Tiere: Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen und Schafe (die schon viele Lämmer hatten), Wölfe, viele Reh- und Hirsch-Arten und so weiter.

Chòrd na h-ialtagan riumsa as motha.
Mir gefielen die Fledermäuse am besten.

Ach bha eagal orra an-dè. Aber gestern waren sie ängstlich.

Bha mi ri feitheamh gu sàmhach ùine fhada mus tàinig fear air mo làimh.
Ich mußte lange ruhig warten, bis eine auf meine Hand kam.

Ach is toigh leam sin gu mòr, nuair a tha iad a´croch sìos às a´mhuinchill agam.
Aber ich mag das sehr, wenn sie von meinem Ärmel herunterhängen.

Chunnaic sinn sionnach cuideachd. Wir sahen auch einen Fuchs.

Bidh sin doirbh gu minig, oir bidh iad anns an taigh aca mar as trice.
Das ist oft schwierig, denn meistens sind sie in ihrer Hütte.

Bha cullachan ann cuideachd le mòran leanabhan agus dh ´ith iad càch na cuirm-cnuic againn.
Es waren auch Wildschweine mit vielen Frischlingenda und sie haben unsere Picknick-Reste gefressen :D

Ach ´s e an roin-chluiche an rud as cudthromaiche dhan chlann.
Aber der Spielplatz ist das wichtigste für die Kinder.

Bha iad a´cluich an sin mus do dh´fheum sinn a dhol dhachaigh am feasgar.
Dort haben sie gespielt, bis wir abends nach Hause fahren mußten.

Chur mi Alexandra dhan bhallan-ionnlaide air ball, oir bha coltas mhucan air a´chlann cuideachd.
Ich habe Alexandra sofort in die Badewanne gesteckt, denn die Kinder sahen auch aus wie die Schweine! :P

Bha Bonnie cho sgìth, chaidh i dhan leabaidh agam air ball agus bha i na cadal fad an fheasgair gus a´mhadainn! :)
Bonnie war so müde, sie ging sofort in mein Bett und schlief den ganzen Abend bis zum Morgen.

Liebe Grüße
Ulli :D
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast