morachan is mionachan text

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Gast

Beitragvon Gast » Di Mär 29, 2005 10:22 pm

Failte
die text:
An t-seachdain sa chaidh thòisich mi air an sgeulachd thraidiseanta, “Morachan is
Mionachan”. Sguir sinn mu dheireadh le Morachan ag iarraidh luch.
“Chan fhaigh thu mise,” ars’ an luch, “mura faigh thu cat a ruitheas mi.”
Chaidh e far an robh cat. “Cà’il thu a’ dol?” dh’fhaighnich an cat. “Tha mi ag
iarraidh cat,” arsa Morachan, “cat a ruitheas luch, luch a sgròbas ìm, ìm chasan
gadhair, gadhar a ruitheas fiadh, fiadh a shnàmhas uisge, uisge a fhliuchas clach,
clach a bhleitheas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Mionachan gus
nach ith e cus de na cnothan.”
“Uill, chan fhaigh thu mise,” ars’ an cat, “mura faigh thu bainne a dh’òlas
mi.” Chaidh e far an robh bainne. “Cà’il thu a’ dol?” dh’fhaighnich am bainne.
“Tha mi ag iarraidh bainne,” arsa Morachan, “bainn’ a dh’òlas cat, cat a ruitheas
luch, luch a sgròbas ìm, ìm chasan gadhair, gadhar a ruitheas fiadh, fiadh a
shnàmhas uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a bhleitheas tuagh, tuagh a
bhuaineas slat, slat a ghabhas air Mionachan gus nach ith e cus de na cnothan.”
“Uill, chan fhaigh thu mise,” ars’ am bainne, “mura faigh thu bò a
bhleoghaineas mi.” Chaidh e far an robh bò. “Cà’il thu a’ dol?” dh’fhaighnich a’
bhò. “Tha mi ag iarraidh bò,” arsa Morachan, “bò a bhleoghaineas bainne, bainn’
a dh’òlas cat, cat a ruitheas luch, luch a sgròbas ìm, ìm chasan gadhair, gadhar a
ruitheas fiadh, fiadh a shnàmhas uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a bhleitheas
tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Mionachan gus nach ith e cus de
na cnothan.”
“Uill, chan fhaigh thu mise,” ars’ a’ bhò, “mura faigh thu sop a dh’itheas
mi.” Chaidh e far an robh sop. “Cà’il thu a’ dol?” dh’fhaighnich an sop. “Tha mi
ag iarraidh sop,” arsa Morachan, “sop a dh’itheas bò, bò a bhleoghaineas bainne,
bainn’ a dh’òlas cat, cat a ruitheas luch, luch a sgròbas ìm, ìm chasan gadhair,
gadhar a ruitheas fiadh, fiadh a shnàmhas uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a
bhleitheas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat a ghabhas air Mionachan gus nach ith
e cus de na cnothan.”
“Uill, chan fhaigh thu mise,” ars’ an sop, “mura faigh thu an gille-sabhail.”
Chaidh e far an robh an gille-sabhail. “Cà’il thu a’ dol?” dh’fhaighnich an gillesabhail.
“Tha mi ag iarraidh sop a’ ghille-sabhail,” arsa Morachan, “sop a
dh’itheas bò, bò a bhleoghaineas bainne, bainn’ a dh’òlas cat, cat a ruitheas luch,
luch a sgròbas ìm, ìm chasan gadhair, gadhar a ruitheas fiadh, fiadh a shnàmhas
uisge, uisge a fhliuchas clach, clach a bhleitheas tuagh, tuagh a bhuaineas slat, slat
a ghabhas air Mionachan gus nach ith e cus de na cnothan.”
“Uill, chan fhaigh thu mise,” ars’ an gille-sabhail, “mura faigh thu bonnach
a dh’itheas mi.” Dh’fhalbh Morachan a dh’iarraidh bean-fhuine. Thuirt e ris a’
bhean-fhuine gun robh e ag iarraidh bonnach bhuaipe a dh’itheadh an gillesabhail.
“Cha dèan mise bonnach dhut,” ars’ a bhean-fhuine, “mura faigh thu uisge
a fhliuchas a’ mhin.” Cha robh soitheach aice, ge-tà, a bheireadh an t-uisge
dhachaigh bhon loch ach criathar!
Dh’fhalbh Morachan chun an locha a dh’iarraidh an uisge ach, nuair a thog
e an criathar bhon loch nach do ruith a h-uile deur uisge troimhe. Chaidh eun
seachad air sgèith is thuirt e ris, “Suath poll bog ris is cumaidh sin làn e. Suath poll
bog ris.”
Ach an do shuath Morachan poll bog ris? Chì sinn an ath-sheachdain nuair
a chuireas mi crìoch air an sgeulachd.
* * * * *
Morang taing....eoin

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Mär 30, 2005 8:45 am

Tha sin inntinneach. 'S e sgeul gu math sean a th' ann, a tha air innse ann an iomadh cruth eadar-dhealaichte. Tha mise eòlach air an sgeul seo anns a' Ghàidhlig leis an ainm "Biorachan beag is Biorachan mòr", agus thachair mi ris an-uiridh anns a' chùrsa aig Mìcheal ann an Uibhist a Deas. Leugh Catrìona, an tidsear eile, an sgeul seo còmhla ruinn, agus rinn sinn dealbhan airson an sgeul innse don bhuidheann eile. Bha sin gu math èibhinn.
Agus dìreach beagan laithean air ais, nuair a bha mi aig Comunn Gaidhealach ann an Steòrnabhagh, bha leabhar cloinne aca anns a' bhùth leis an aon sgeul - anns a' Ghàidhlig Albannach agus Gàidhlig Èireannach air gach duilleag agus dealbhan mòra. An-uiridh, nuair a leugh sinne an sgeul, bha mi dhen bheachd gur e beathaichean a th' ann an "Biorachan Beag" is "Biorachan Mòr" - ach anns an leabhar bha iad mar daoine beaga. Cheannaich mi an leabhar, gun teagamh ;)

Tha mi a' smaoineachadh gur e "Biorachan" no "Mionachan" agus "Morachan" dìreach ainmean èibhinn do na daoine (no beathaichean?) beaga sin. Tha seirm snog anns na h-ainmean sin, 's urrainn am faicinn ciamar a tha iad a' ruith an-siud 's an-seo no mar sin, a' dèanamh gàire agus a' cabadaich, tha mi a' smaoineachachd. 'S toigh le clann ainmean mar sin ann an sgeulachdan no òrain.
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Mär 30, 2005 10:27 am

Es tut mir leid, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich das vielleicht doch noch mal auf Deutsch schreiben sollte... ;)

Also, das ist eine sehr alte und weitverbreitete Geschichte, die es in verschiedenen Versionen gibt. Ich kannte eine davon, "Biorachan beag is Biorachan mòr" schon vom Gälischkurs und habe jetzt auch ein Kinderbuch, in dem eine ähnliche Version steht (in Schottisch- und Irisch-Gälisch).
Die Wesen in dieser Geschichte sind kleine Männlein, Kobolde oder Zwerge - jedenfalls sind sie im Buch so gemalt. Vorher, als ich nur die Geschichte kannte, hielt ich sie für Eichhörnchen ;)
Ich denke, die Namen sind einfach lautmalerisch, weil das witzig klingt. Die Geschichte ist ja in Reimform, und Kinder mögen sowas. Man kann die Kobolde quasi kichern und plappern hören, finde ich.
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mi Mär 30, 2005 3:20 pm

Hi MacJack

Hier die versprochene Uebersetzung:

Letzte Woche habe ich mit der traditionellen Geschichte , 'Kleine und grosse Kobolde (ich denke, Mona's Uebrsetzung passt gut) angefangen. Wir stoppten an der Stelle, wo Morachan eine Maus wollte. "Du bekommst mich nicht," sagte die Maus, "wenn du mir nicht eine Katze bringst, die mich verfolgt (mir nachrennt)." Er ging zur Katze (oder, wo die Katze war). "Wohin gehst du?" fragte die Katze. "Ich moechte (suche, brauche) eine Katze," sagte Morachan, "eine Katze, die die Maus verfolgt, eine Maus, die die Butter kratzt (wohl von der Butter nascht), Butter mit den Beinen eines Windhundes, einen Windhund, der den Hirsch verfolgt, einen Hirsch, der durch's Wasser schwimmt, Wasser , das den Stein naesst, einen Stein, der die Axt schaerft, eine Axt, die einen Zweig abschlaegt, einen Zweig fuer Mionachan, damit er nicht so viele Nuesse isst."

"Tja, mich bekommst du nicht" sagte die Katze, " wenn du mir nicht Milch zum Trinken bringst." Morachan ging zur Milch. "Wohin gehst du?" fragte die Milch. "Ich brauche Milch", sagte Morachan, "Milch fuer die Katze zum Trinken, eine Katze, die die Maus verfolgt, eine Maus, die die Butter kratzt, Butter mit den Beinen eines Windhundes, einen Windhund, der den Hirsch verfolgt, einen Hirsch, der durch's Wasser schwimmt, Wasser, das den Stein naesst, einen Stein, der die Axt schaerft, eine Axt, die den Zweig abschlaegt, einen Zweig fuer Mionachan, damit er nicht so viele Nuesse isst."

"Tja, mich bekommst du nicht," sagte die Milch, "wenn du mir nicht eine Kuh bringst, die mich melkt." Morachan ging zur Kuh. "Wohin gehst du?" fragte die Kuh. "Ich brauche eine Kuh," sagte er, "eine Kuh, die Milch gibt, Milch fuer die Katze zum Trinken, eine Katze, die die Maus verfolgt, eine Maus, die die Butter kratzt, Butter mit den Beinen eines Windhundes, einen Windhund, der den Hirsch verfolgt, einen Hirsch, der durch's Wasser schwimmt, Wasser, das den Stein naesst, einen Stein, der die Axt schaerft, eine Axt, die den Zweig abschlaegt, einen Zweig fuer Mionachan, damit er nicht so viele Nuesse isst."

"Tja, mich bekommst du nicht," sagte die Kuh, "wenn du mir nicht Stroh bringst." Morachan ging zum Stroh. "Wohin gehst du?" fragte das Stroh. "Ich brauche Stroh," sagte er. "Stroh, das die Kuh fressen kann, eine Kuh, die Milch gibt, Milch fuer die Katze zum Trinken, ein Katze, die die Maus verfolgt, eine Maus, die die Butter kratzt, Butter mit den Beinen eines Windhundes, einen Windhund, der den Hirsch verfolgt, einen Hirsch, der durch's Wasser schwimmt, Wasser, das den Stein naesst, einen Stein, der die Axt schaerft, eine Axt, die den Zweig abschlaegt, einen Zweig fuer Mionachan, damit er nicht so viele Nuesse isst."

"Tja, mich bekommst du nicht," sagte das Stroh, "wenn du nicht den Stallburschen bringst." Morachan ging zum Stallburschen. "Wohin gehst du?" fragte der Stallbursche. "Ich brauche einen Stallburschen," sagte Morachan, "einen Stallburschen fuer das Stroh, Stroh fuer die Kuh zum Fressen, eine Kuh, die Milch gibt, Milch fuer die Katze zum Trinken, eine Katze, die Maus verfolgt, eine Maus, die die Butter kratzt, Butter mit den Beinen eines Windhundes, einen Windhund, der den Hirsch verfolgt, einen Hirsch, der durch's Wasser schwimmt, Wasser, das den Stein naesst, einen Stein, der die Axt schaerft, eine Axt, die den Zweig abschlaegt, einen Zweig fuer Mionachan, damit er nicht so viele Nuesse isst."

"Tja, mich bekommst du nicht," sagte der Stallbursche, "wenn du mir nicht einen Scone (schottisches Art Broetchen, das mit Butter und Marmelade gegessen wird) bringst." Morachan ging zur Hausfrau und erzaehlte ihr, dass er einen Scone brauche fuer den Stallburschen. "Ich werde dir keine Scones backen," sagte die Hausfrau, "wenn du mir nicht Wasser bringst, um das Mehl zu naessen." Sie hatte aber nichts anderes als ein Sieb, um Wasser vom See zu holen.

Morachan ging zum See und schoepfte Wasser, aber ach!, als er das Sieb hob, floss alles Wasser hindurch. Ein Vogel flog vorbei und sagte:"Fuell die Loecher mit Schlamm, dann wird es das Wasser halten. Fuell die Loecher mit Schlamm."

Aber fuellte Morachan die Loecher mit Schlamm? Wir werden es naechste Woche sehen, wenn ich diese Geschichte zu Ende bringe.

Ich kenne eine aehnliche Geschichte in Deutsch, die heisst "Der Herr, der schickt den Jockel aus, der soll den ... holen" oder "Wenn der Eimer aber ein Loch hat, lieber August,..."

Hoffe, das hilft.

Beannachd leat,
`Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Gast

Beitragvon Gast » Do Mai 05, 2005 11:07 pm

Hallo UnaMac:-)

ich bin so ein bauer idiot, netamol bedank für Dein übersetzung!
also entschuldige mich und nimm bitte mein recht herzliche riesengrosse Dankeschön!
Eure macjack

P.S.
einbissl später, aber immernoch:-)


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast