Seite 3 von 3

Verfasst: Fr Apr 01, 2005 11:06 am
von Ulli
coireal, -eil (m.) = Koralle
(oder:) croimheal
spong, -uing, -an (m.) = Schwamm

Verfasst: Fr Apr 01, 2005 1:57 pm
von Seasaidh
a' chrùbag (f) - die Krabbe
an t-eisir (m) - die Auster
an giomach (m) - der Hummer

Verfasst: Mo Apr 04, 2005 11:11 am
von Gast
sgoth (f) - das Boot, Alternative zu
am bàta, am bàt'-aiseig Boot, Fähre
fear a' bhàta Bootsmann

Verfasst: Mo Apr 04, 2005 5:26 pm
von Sleite
Mòran taing dhuibh! Tha sibh sgoinneil! Tha mi a'smaoineachadh gu bheil sin gu leòr a-nis. Dè mu dheidhinn Wortfeld eile a dhèanamh? Toisichidh mi cuspair ùr.
Slèite

Verfasst: Mo Apr 04, 2005 10:50 pm
von Sleite
Nochmal zusammenfassend: Thema: a'mhuir

an cladach (m) - die Küste
an t-iasg (m) - der Fisch
an tonn (m) - die Welle
an traigh (f) - der Strand
an sàl (m) - das Salzwasser (auch: die See)
an grunnd (m) - der Meeresgrund.
an cuan ,-ain,-tan, (m.) = Ozean
an Cuan Siar = der Atlantik ("der westliche Ozean")
an Cuan Sèimh = der Pazifik ("der stille / milde Ozean")
an Cuan Tuathach = die Nordsee ("der nördliche O.")
an Cuan Innseanach = der Indische Ozean
am Muir Baltach = die Ostsee ("das Baltische Meer")
am Muir meadhan-thìreach = das Mittelmeer
reannag na mara (f) - der Seestern
am maraiche oder an seòladair - der Seemann
an fhaoileag (f) - die Möwe
am muirteachd / a'mhuirteachd (m/f) - Die Qualle
tinneas na mara (m) - die Seekrankheit
a' mhuirsgian (f) - wenn jemand weiß was ein razor-fish ist... ich hab das Wort gefunden und fand's irgendwie originell
an t-ochd-chasach (m) - der Oktopus
a' mhuc mhara (f) - der Wal (Sau der See)
a' chuairt-mhara (f) - die (See-)Reise, die Kreuzfahrt
thar sàile - übersee (aber auch thall thairis)
an leumadair (m.) - Delphin
an ròn , ròin (m.) - Seehund
maighdeann-mhara (f.) = Nixe, Meerjungfrau
cur na mara - die Seekrankheit (Alternative)
long , luing oder luinge, -an (f.) = Schiff
cearban , -ain, -an (m.) = Hai
each-mara , (m.) = Walroß
an t-each-uisge (m) - das Seepferdchen
an taigh-solais (m) - der Leuchttturm
a' chrosgag (f) - der Seestern (Alternative)
an t-eilean (m) - die Insel
an fheamainn (f) - der Seetang, das Seegras
an t-iasgair (m) - der Fischer
an t-slat-iasgaich (f) - die Angel
am bàt'-iasgaich (m) - das Fischerboot
an lìon-iasgaich (m) - das Fischernetz
slige , -ean (f.) = Muschel
acair , acrach, acraichean (f.) = Anker
spùinneadair-mara (m.) = Pirat
am feusgan (m) - die Miesmuschel
a' ghainmheach (f) - der Sand
an dùn-gainmhich (m) - die Düne
iasg a' chlaidheimh (m) - der Schwertfisch (muss man unbedingt wissen :P)
an giomach (m) - der Hummer
a'chrùbag (f) der Krebs
combaist(e) ,-e (m.) = Kompaß
sèathamh (m.) =Sextant
a' phèileag (f) - der Tümmler, der Schweinswal
am partan (m) - die Krabbe, der Krebs
am partan-tuathal (m) - der Einsiedlerkrebs
sruth (m.) , -a /-uith, pl.: -anna / -an / --uithean / -aidh = Strom, Strömung,Tide
sruth-tràghaidh - Ebbe
sruth-lìonaidh - Flut
làn-mara (m.) -"-
seòl-mara (m.), siùil-mhara - Tide, Gezeiten
seòl , siùil, siùil - Segel, (auch: Schiff)
seòl-chrann , -chroinn (m.) - Mast
taobh-an-fhasgaidh - Lee
taobh an fhuaraidh - Luv
birlinn (f) - Barke, Reiseschiff
curach (f) - mit Tierhaut bespanntes Weidenboot, im weiteren Sinne auch jedes ähnliche kleine Ruderböötchen.
coireal , -eil (m.) = Koralle
(oder:) croimheal
spong , -uing, -an (m.) = Schwamm
an t-eisir (m) - die Auster
sgoth (f) - das Boot, Alternative zu
am bàta , am bàt'-aiseig Boot, Fähre
fear a' bhàta - Bootsmann

Verfasst: Mo Apr 04, 2005 10:59 pm
von Sleite
Statistik (hoffe, ich hab mich nicht verzählt)
Ulli: 29
Seasaidh & Slèite: 15
Amhlaoibh: 7
Mona: 3
Una & Lachlan: 1

Insgesamt: 55 Wörter (die 3 Doppelterwähnten hab ich natürlich nur einmal gezählt und dem Erstnenner zugeschrieben)

Slèite

Re: Cluich le faclan - Wortfeldspiel

Verfasst: So Jun 16, 2013 5:57 am
von Steffi1
Chaidh am baidhseagal ùr agam a ghoid an-uiridh.
Mein neues Fahrrad wurde letztes Jahr gestohlen.

An toiseach bha mi a´smaoineachadh gun ceannaichinn fear eile a dh'aithghearr ach cha robh e cho cudromach dhomh fad na h-ùine.
Am Anfang dachte ich, dass ich bald ein anderes kaufen würde, aber es war die ganze Zeit nicht so wichtig für mich.

Ach chuir mo nàbaidh laghach ceist thugam a bheil mi airson am baidhseagal sean aige a ghabhail.
Aber mein netter Nachbar fragte mich, ob ich sein altes Fahrrad nehmen möchte.

´S e deagh bhaidhseagal daor a bh´ann agus cha b´fheudar dhomh càil a dhèanamh ach a ghlanadh.
Es war ein gutes, teures Fahrrad und ich musste nichts machen, als es reinigen.

Chan eil mi cho àilgheasach agus feumaidh mi ràdh gun chòrd e glan rium.
Ich bin nicht so wählerisch und muss sagen, dass es mir gut gefallen hat.

Bha e àrd gu leòr, bha dìollaid chofhurtail is seachd gèaran aige agus rinn e an gnothach.
Es war hoch genug, hatte einen bequemen Sattel und sieben Gänge und erfüllt es seinen Zweck.

Bha am baidhseagal uabhasach salach agus thug mi tòrr uisge, stuth-glanaidh, luideag agus bruis-fhiaclan sean agus thòisich mi.
Das Fahrrad war schrecklich schmutzig und ich nahm viel Wasser, Putzmittel, Lappen und eine alte Zahnbürste und fing an.

Ghlan mi gu rianail na troigheanan, na cuibhlichean, an dìon-làthaich, gobhal toisich is gobhal cùil, a´chèis agus eadar na spògan.
Ich putzte systematisch die Pedale, die Reifen, das Schutzblech, Vorder- und Hintergabel, den Rahmen und zwischen den Speichen.

Dh'obraich an cuibhreach, na brèigean agus na lochrain gun trioblaid sam bith.
Die Kette, die Bremsen und die Lampen funktionierten ohne jegliches Problem.

Thug an duine agam sùil geur air na càballan agus air an teicneòlas a-rithist agus thug e uidheam càraidh ùr dhomh.
Mein Mann warf noch einmal einen scharfen Blick auf die Kabel und die Technik und gab mir ein neues Reparatur-Set.

Es scheint, dass ich keine Ausrede mehr habe und bald eine nette Tour machen werde.
Is coltach nach eil leisgeul agam tuilleadh agus nì mi turas snog a dh'aithghearr.

A bheil barrachd fhaclan eile ann ?
Gibt es noch mehr Wörter ?

Re: Cluich le faclan - Wortfeldspiel

Verfasst: So Jun 16, 2013 9:33 pm
von Teàrlach
'S e clag an rud as cudromaiche aig rothair!
Das Wichtigste an einem Fahrrad ist die Klingel!

A bheil daineamo ann airson an t-solais no bataraidh?
Ist ein Dynamo für das Licht dran oder eine Batterie?

Tha mi an dòchas gu bheil carrier aig an rothair agad cuideachd, ach chan eil fhios agam ciamar a chanas mi seo sa Ghàidhlig - giùlanair?
Ich hoffe, du hast auch einen Gepäckträger an deinem Rad, aber ich weiß nicht, wie ich das auf Gälisch sagen soll - giùlanair?