Hitze / teas

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Fr Mai 27, 2005 3:36 pm

A charaidean,
nach eil e teth an-diugh? - Ist es nicht heiß heute?
An toigh leibh an teas? - Gefällt euch die Hitze?

Cha toigh leam-sa e. - Mir gefällt sie nicht.
Tha mi uabhasach sgìth. - Ich bin furchtbar müde.
Is toigh leam an samhradh agus a' ghrìan... - Ich mag den Sommer und die Sonne...
... ach cha toigh leam an teas. - ... aber die Hitze mag ich nicht.

Tha mi ag iarraidh cadal fad an latha. - Ich will den ganzen Tag schlafen.
Is toigh leam coiseachd anns an oidhche blàth sàmhach. - Ich gehe gern in der warmen stillen Nacht spazieren.

Sibh-se a-nis - jetzt ihr! :)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Fr Mai 27, 2005 8:08 pm

Bha i uabhasach teth an seo cuideachd.
Hier war es auch fürchterlich heiß.

Ach is toigh leamsa an teas gu mòr.
Aber ich liebe die Hitze sehr.

Bidh iad ag ràdh gur e laghairt a th´annam.
Man sagt, ich sei eine Eidechse.

Cha bhi mi a´ fàs boillsgeanta (??) gu lèir mus bi i fìor theth.
Ich werde erst richtig munter, wenn es sehr heiß ist.

Bha mi ag iarraidh a bhith nam ruithe fad an latha.
Ich wäre am liebsten den ganzen Tag gerannt.

Cha bhi mi ag iarraidh sin idir nuair a bhitheas i nas fhuaire.
Das möchte ich überhaupt nie, wenn es kälter ist.

Bidh i eadhan nas teotha a-màireach.
Morgen wird es sogar noch heißer werden. :D

Ach cha toigh le Bonnie an teas idir.
Aber Bonnie mag die Hitze überhaupt nicht.

Bha i na laighe anns a´gharradh anns an dubhar fad na h-ùine.
Sie lag die ganze Zeit im Garten im Schatten.

Mar sin b´fheàrr leam aimsir na b´ fhuaire cuideachd a-rithist.
Deswegen hätte ich auch gern wieder kälteres Wetter. :(

Le dùrachdan
Ulli :D
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Fr Mai 27, 2005 9:13 pm

Gu sealladh orm, tha thu neònach dha-riribh, Ulli.
Oh je, du bist wirklich seltsam, Ulli.
;)

No 's dòcha gu bheil mise neònach.
Oder vielleicht bin ich seltsam.

Cha b' urrainn dhomh ruith idir ann an teas mar sin.
Ich könnte überhaupt nicht rennen in so einer Hitze.

Tha na flùraichean gu math lag cuideachd.
Die Blumen sind auch ganz schlapp.

Chuir mi mòran uisge orra an-diugh 'sa mhadainn agus 'san fheasgar.
Ich habe sie heute morgen und heute abend ordentlich gegossen.

Bu toigh leam a bhith anns na h-Eileanan Siar a-nis agus suidhe aig a' chladach.
Ich wäre jetzt gern auf den Hebriden und würde am Meer sitzen.
:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Sa Mai 28, 2005 9:22 pm

Uill, a Mhona, cha robh e teth ann an seo idir.
Tja, Mona, hier war es ueberhaupt nicht heiss.

Bha e gu math gaothach, sgòthach agus bha an t-uisge ann uireannan.
Es war ziemlich windig, wolkig, und es hat manchmal geregnet.

Ach tha mi coma co-dhiù.
Aber das macht mir nichts aus.

Bha mi nam leabaidh fad an làtha an-dè agus an-diugh.
Ich war im Bett den ganzen Tag gestern und heute.

Tha galar-clèibh agus an fheabhras orm.
Ich habe Bronchitis und Fieber.

Agus tha mi ag iarraigh dol air ais dhan leabaidh agam.
Und ich moechte wieder zurueck in's Bett.

Chì mi sibh làtha eile.
Ich sehe euch wieder ein andermal.

Beannachd leibh
Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Mai 29, 2005 10:44 am

Tha mi duilich sin a chluintinn, Ùna.
Tut mir leid, das zu hören.

Tha mi´n dòchas gum bi thu nas fheàrr a dh´aithghearr agus gun robh a h-uile deuchainn agad ceart gu leòr.
Ich hoffe, daß es Dir bald besser geht und daß mit Deinen Prüfungen alles gut geklappt hat.

Le deagh dhùrachd
Lieben Gruß

Ulli
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Mai 29, 2005 10:57 am

Ùna bochd! Tha mi an dòchas gum bi thu nas fheàrr a dh' aithghearr.
Arme Ùna! Ich hoffe, dass es dir bald besser geht.

Chan eil e ro theth an-seo an-diugh.
Hier ist es heute nicht allzu heiß.

Tha e rud beag sgothach, agus chan eil a' ghrìan cho làidir.
Es ist ein bisschen bewölkt und die Sonne ist nicht so stark.

Ciamar a tha e agaibh?
Wie ist es bei euch?
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Mai 29, 2005 11:03 am

Uill, a Mhona, tha fios agam gu bheil mi rud beag neònach.
Nun, Mona, ich weiß, daß ich ein bißchen seltsam bin.

Ach bha fios agadsa cuideachd o chionn fada.
Aber Du weißt das auch schon lange. ;)

Tha mi a´creidsinn gu bheil a h-uile againn uaireannan neònach.
Ich glaube, wir sind alle manchmal seltsam.

Ach chan eil i cho teth an-diugh ri an-dè.
Aber heute ist es nicht so heiß wie gestern.

Mar sin tha Bonnie a´faireachdainn nas fheàrr a-rithist.
Deshalb fühlt sich Bonnie jetzt wieder wohler.

Ach tha i gu math blath fhathast.
Aber es ist immer noch ziemlich warm.

Tha an garradh ro thioram.
Der Garten ist zu trocken.

Tha mi´n dòchas gum bi uisge ann a dh´aithghearr.
Ich hoffe, es gibt bald Regen.

Tha an garradh ro mhòr a chur uisge air gach lus.
Der Garten ist zu groß, um jede Pflanze zu begießen.

Liebe Grüße
von Ulli


P.S.: Korrekturen sind - wie immer - höchst erwünscht! ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » So Mai 29, 2005 5:04 pm

Taing mhòr, a Mhona agus Ulli, tha mi a' faireachdainn fada nas fheàrr an-diugh.
Vielen Dank, Mona und Ulli, fuehle mich wesentlich besser heute.

Tha an aimsir nas fheàrr cuideachd.
Das Wetter ist auch besser.

Tha a' ghrian ann an-diugh.
Die Sonne scheint heute.

Aig meadhan-latha, bha mi a' bruidhinn ri Amhlaobh agus a bhramar (no a bhean?).
Gegen Mittag habe ich mich mit Oalf und seiner Freundin (oder Frau?) unterhalten.

Bha sinn a' cabadaich mu dheidhinn a bhith fuireach anns an Eilean Sgitheanach agus anns na Hearadh.
Wir haben leben in Skye und in Harris gequatscht.

Bha sin glè inntinneach.
Das war echt interessant.

Dh'fhalbh iad airson am bàt'-aiseig fhaighinn.
Sie sind abgefahren, um die Faehre zu bekommen.

Thuirt iad gum bi iad air ais anns an geamhradh.
Sie sagten, sie werden im Winter wieder kommen.

Tha Gàidhlig glè mhath aig Amhlaobh, ach chan eil Gàidhlig aig a bhramar (fhathast).
Olaf hat sehr gutes Gaelisch, aber seine Freundin hat (noch) keins.

Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Denise
Beiträge: 119
Registriert: Di Feb 01, 2005 6:28 pm
Wohnort: Buxtehude

Beitragvon Denise » Mo Mai 30, 2005 3:01 pm

Bha e uabasach teth ann am Berlin deireadh-seachdain cuideachd (oder erst cuideachd und dann deireadh-seachdain?).
In Berlin war es auch fürchterlich heiß am Wochenende.

Ach tha e fliuch agus fuar an-diugh a-rithist.
Aber heute ist es wieder nass und kalt.

Tha mi glé sgíth óir bha an bheithir ann an oidhche mu dheireadh.
Ich bin sehr müde, weil wir letzte Nacht ein Gewitter hatten.

Is toigh leamsa an teas ach bha e ro teth Disathairne.
Ich mag die Hitze, aber am Samstag war es zu heiß.


Bitte unbedingt Korrekturanmerkungen machen, wenn ihr kurz Zeit habt. :)

Denise

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » Mo Mai 30, 2005 4:53 pm

Bha e uabhasach teth Disathairne.
Samstag war es schrecklich heiß.

'S lugha orm an teas.
Ich hasse die Hitze.

Bidh mo cheann goirt nuair a tha e cho bhlàth.
Mir tut immer der Kopf weh, wenn es so warm ist.

Cha toil leam sin idir idir.
Das mag ich überhaupt nicht.

Bha e gu math blàth an-dè, ach gu fortanach cho robh e cho teth ri Disathairne.
Gestern war es ziemlich warm, aber glücklicherweise war es nicht so heiß wie Samstag.

Bha mi a' faireachdainn fada nas fheàrr.
Ich habe mich viel besser gefühlt.

Chaidh sinn gu Caisteal Charlottenburg air an rothair agus choisich sinn anns a' phàirc.
Wir fuhren mit dem Fahrrad zum Charlottenburger Schloss und gingen im Park spazieren.

Mar a sgrìobh Denise bha tàirneanaich agus dealanaich ann am Berlin ann a-raoir.
Wie Denise schrieb gab es letzte Nacht in Berlin Gewitter.

Cha do chadal mi gu math o chionns gun robh na tàirneanaich ro àrd.
Ich habe nicht gut geschlafen, weil die Donner so laut waren.

'S toil leam coimhead air dealanaich gu mòr, ach cha toil leam tàirneanaich air an oidhche.
Ich sehe mir sehr gerne Blitze an, aber nachts mag ich keinen Donner.

Tha an t-uisge ann an-diugh agus chan eil e blàth idir.
Heute regnet es und es ist überhaupt nicht warm.
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

Gast

Beitragvon Gast » Di Mai 31, 2005 7:29 pm

Also, ich kann ja noch nicht wirklich viel, aber 2 Sätze muss ich dann doch über das Wetter ablassen - mögen sie noch so simpel sein. :D

Tha e fuar. Es is kalt.

Tha e fliuch. Es is nass.

*Brr* Mir gefällt das Wetter überhaupt nicht. :( Aber jetzt lass ich wieder die Profis ran. ;)

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Di Mai 31, 2005 8:11 pm

'S math rinn thu, a Chorina! 'S e tòiseach a th' ann mar-thà!
Gut gemacht, Corina, das ist schon mal ein Anfang!

Tha piuthair athar agam a' fuireach ann an Dortmund.
Meine Tante (Schwester meines Vaters) lebt in Dortmund.

Tha e brèagha anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
Es ist schoen in Skye heute.

Bha e gu math caochlaideach Didòmhnaich ach chunnaic mi tòrr boghachan-froise.
Es war ziemlich wechselhaft am Sonntag, aber ich habe viele Regenbogen gesehen.

Tioraidh an-dràsta
Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Do Jun 23, 2005 10:11 am

Chan eil e cho teth a´bharrachd.
Es ist nicht mehr so heiß.

Ach tha an garradh ro thioram.
Aber der Garten ist zu trocken.

Chuir sinn mòran uisge air na flùraichean.
Wir haben viel Wasser auf die Blimen gekippt.

Ach tha am feur a´fàs buidhe.
Aber das Gras wird gelb.

Chan urrainn dhomh uisge a chur air a h-uile lus, tha an garradh ro mhòr.
Wir können nicht alle Pflanzen begießen, der Garten ist zu groß.

Tha mi´n dochas gum bi uisge ann a dh´aithghearr.
Ich hoffe, daß es bald Regen gibt.

Tha am pathadh air na h-eòin agus na feòragan cuideachd.
Die Vögel und Eichhörnchen haben auch Durst.

Ach chuir sinn amaran beaga air an son dhan gharradh.
Aber wir haben Tränken für sie im Garten aufgestellt.

Tha na amaran trang fad na h-uine oir tha na h-eòin nan suidhe cuideachd anns an uisge. Die Schalen sind immer besetzt, weil die Vögel sich auch hineinsetzen.

Feumaidh sinn na amaran a lìonadh gu tric.
Wir müssen die Schalen oft füllen.

Le dùrachdan
Ulli :)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Gast

Beitragvon Gast » Do Jun 23, 2005 11:35 am

Tha i eadar-dhealaichte an-seo! Tha e ro theth a-muigh, mu 30°. Gu fòrtanach, bha mi ann an àiteachan le Klimaanlage an-raoir, chaidh mi fhèin agus co-oibrichean gu Dortmund agus air ais airson cruinneachadh agus bha e ceart gu leòr anns an trèana agus an taigh-òsda.
Chaidh sinn tro Wuppertal cuideachd, agus chunnaic mi an Schwebebahn as na uinneagan an trèana; tha W'tal gu math uaine, shaoil mi, leis na craobhan air taobhan a' ghlinne, agus cha robh an t-uisge ann idir, bha i grianach ;)

Hier ist es anders! Draußen ist es zu heiß, um 30°. Glücklicherweise war ich gestern immer in klimatisierten Räumen, mit Arbeitskollegen bin ich zu einer Versammlung nach Dortmund und zurück gefahren und im Zug und im Hotel war es O.K.
Wir sind auch durch Wuppertal gekommen und ich habe aus dem Zugfenster die Schwebebahn gesenen; ich habe gedacht, daß W'tal recht grün ist, bei all den Bäumen an den Talhängen; und es hat überhaupt nicht geregnet, die Sonne hat geschienen ;)

Olaf

Denise
Beiträge: 119
Registriert: Di Feb 01, 2005 6:28 pm
Wohnort: Buxtehude

Beitragvon Denise » Do Jun 23, 2005 3:59 pm

Tha e glè bhlàth air a'chnoc an-duigh ach tha mi a-staigh ann an oifis. Tha e fionnar an seo. Tha mi fuar! :( Bu toigh leamsa a'dol do air a'chnoc.
Is toigh leamsa an teas ach chan eil toigh leamsa a'suidhe ann an oifis.

Es ist heute sehr warm draußen, aber ich sitze drinnen im BÜro. Hier ist es kühl. Mir ist kalt! Ich möchte gerne nach draußen gehen.
Ich mag die Hitze aber ich mag es nicht, im Büro zu sitzen!


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast