leabhar gàidhlig as fheàrr leibh / gälisches lieblingsbuch

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Sa Nov 05, 2005 4:13 pm

<font color="#600000">A charaidean,
dè an leabhar Gàidhlig as fheàrr leibh?</font>
welches gälische Buch mögt ihr am liebsten?

<font color="#600000">Innsibh dhuinn! Dìreach an tiotal, no rud beag mu dheidhinn...</font>
Erzählt es uns! Einfach nur den Titel oder ein bisschen was über das Buch...

<font color="#600000">Carson a tha e a' cordadh ruibh? A bheil e furasda no doirbh?</font>
Warum gefällt es euch? Ist es leicht oder schwierig?

<font color="#600000">Ciamar a chanar sin? </font>
Wie sagt man das?

<font color="#600000">Mar eisimpleir:</font> / Zum Beispiel:

'S e ...xxx... an leabhar as fheàrr leam.
Is toigh leam ...xxx... gu mòr.
'S e leabhar glè mhath a th' ann an ...xxx...
Leugh mi ...xxx... agus bha e a' cordadh gu mòr rium.

Tha an leabhar mu dheidhinn ...
'S e sgeulachd mu ... a th' ann.
Tha e a' cluich ann an ...
Tha an sgrìobhadair / ùghdar ag innse mu ...


<font color="#600000">Bu toigh leam mòran a leughadh bhuaibh mu leabhraichean!</font>
Ich würde gern viel von euch über Bücher lesen!
:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » Mo Nov 21, 2005 10:13 pm

Bha mi airson rudeigin a sgrìobhadh an-seo airson greis, ach bha mi dìreach ro thrang aig an oilthigh na seachdainean sa chaidh.
Ich wollte hier schon seit ner Weile was schreiben, aber ich war in den letzten Wochen einfach zu beschäfigt in der Uni.

Leugh mi trì leabhraichean Gàidhlig am bliadhna.
Ich habe dieses Jahr drei gälische Bücher gelesen.

'S e leabhraichean do chloinn a bh' annta:
Es waren Kinderbücher:

"Sràid na h-Eala" le Màiri Anna NicDhòmhnaill, "Cò ghoid am bogha-froise" le Fearghas MacFhionnlaigh agus "An Tobht' aig Anndra" le Màiri Rhind.

Bha mi air leabhrain Gàidhlig a leughadh roimhe, ach b' e Sràid na h-eala a' chiad leabhar Gàidhlig agam anns a bheil tòrr is fichead duilleagan.
Ich hatte schon vorher gälische Büchlein gelesen, aber Sràid na h-eala war mein erstes Buch mit mehr als zwanzig Seiten.

Cha robh e furasta dhomh an leabhar a leughadh an toiseach.
Am Anfang war es nicht einfach für mich das Buch zu lesen.

Cha robh mi eòlach air iomadh facail, agus bha duilgheadas agam leis a' ghràmar cuideachd.
Ich kannte viele Wörter nicht, und mit der Grammatik hatte ich auch Probleme.

Ach dh'fhàs mi cleachdte ris, agus ionnsaich mi mòran.
Aber ich gewöhnte mich daran und lernte viel.

Bha mi a' smaoineachadh gum biodh an darna leabhar - Cò ghoid am bogha-froise - rud beag nas fhasa dhomh.
Ich dachte, das zweite Buch - Cò ghoid am bogha-froise würde ein wenig einfacher für mich sein.

Uill, cha robh an gràmar cho doirbh dhomh tuilleadh co-dhiù.
Naja, zumindest war die Grammatik nicht mehr so schwierig für mich.

Ach bha feum agam air an fhaclair fiù 's nas trice,
Aber ich brauchte das Wörterbuch sogar noch öfter,

agus tha seann litreachadh air a chleachdte anns an leabhar sin.
und in dem Buch wird alte Schreibung verwendet.

Leugh mi An tobht' aig Anndra dìreach beagan sheachdainean air ais.
An tobht' aig Anndra habe ich erst vor wenigen Wochen gelesen.

Bha an leabhar seo furasta dha-rìribh.
Dieses Buch war tatsächlich einfach.

Bha faclan a dhìth orm fhathast - ach bha mi toilichte nach robh agam ri facal a lorg anns an fhaclair cho tric.
Mir fehlten immer noch Wörter - aber ich war zufrieden, dass ich nicht so oft ein Wort im Wörterbuch suchen musste.

Chòrd na leabhraichean gu mòr rium, agus chan urrainn dhomh ràdh dè an leabhar as fheàrr leam.
Die Bücher haben mir sehr gefallen, und ich kann nicht sagen welches mein Lieblingsbuch ist.

Bu mhath leam tuilleadh leabhraichean Gàidhlig a leughadh.
Ich würde gern mehr gälische Bücher lesen.

'S dòcha gun sgrìobhaidh mi tuilleadh mu nan leabhraichean fhèin a dh'aithghearr.
Vielleicht schreibe ich demnächst mehr über die Bücher an sich.

Ach tha mi ro sgìth a-nis - bha mi nam shuidhe aig a' choimpiutair fad an latha...
Aber jetzt bin ich zu müde - ich habe den ganzen Tag am Computer gesessen...
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Nov 23, 2005 12:07 pm

A Sheasaidh,
tha mi toilichte a leughadh gun do leugh thu "Sràid na h-Eala". Chòrd an leabhar sin gu mòr rium.

Es freut mich zu lesen, dass du "Sràid na h-Eala" gelesen hast. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen.

Nach math gu bheil mòran leabhraichean chloinne ann, tha sin feumail do luchd-ionnsachaidh.

Ist doch gut, dass es so viele Kinderbücher gibt, das ist sehr nützlich für Lerner.

Agus a-nis, dè mu dheidhinn nan daoine eile an-seo?

Und was ist nun mit den anderen hier?

Siuthadaibh, sgrìobhaidh rudeigin! Tha mi gu math cinnteach gu bheil daoine gu leòr an-seo aig a bheil rudeigin ri innse mu leabhar no eile.

Los, schreibt mal was! Ich bin mir sicher, hier sind so einige, die etwas über das eine oder andere Buch erzählen könnten. - Muss ja kein Roman sein, "leugh mi x, bha e math" reicht doch auch! :)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mi Nov 23, 2005 12:25 pm

Beagan mhìosan air ais th``oisich mi 'An oidhche mus do sheòl sinn' a leughadh, le Aonghas Phàdraig Caimbeul.

Vor einigen Monaten habe ich angefangen, 'Die Nacht bevor wir segelten' (so in etwa) von Angus Peter Campbell zu lesen.

Bha e gu math doirbh. Leugh mi dìreach a' chiad dhà chaibideil.
Es war ziemlich schwierig. Ich habe nur die ersten beiden Kapitel gelesen.

Ach an uair sin leugh mi 'Na Klondykers' le Iain Fionnlaigh MacLeòid.
Aber dann habe ich 'Die Klondyker' von Ian Finlay MacLeod gelesen.

'S esan an sgrìobhadair na Colaiste.
Er ist der Autor/Schriftsteller am College (Writer-in-residence).

Chòrd an leabhar seo rium glan. Tha e gu math furasta ri leughadh.
Das Buch hat mir richtig gut gefallen. Es ist recht einfach zu lesen.

Cha do chleachd mi faclar idir. Bha mi airson na sgeulachd a leanntainn gun stad.
Ich habe kein Woerterbuch verwendet. Ich wollte den Fluss der Geschichte nicht unterbrechen.

'S e Gàidhlig Leòdhasach a th' innte ach tha i furasta ga leanntainn ged-thà.
Es ist im Lewis Dialekt geschrieben aber trotzdem gut zu verstehen.

Tha e sgoinneil gu bheil an cothrom againn bruidhinn ri Iain Fionnlaigh mun leabhar no cuspair sgrìobhaidh sam bith .
Es ist toll, dass wir die Chance haben, mit Iain Finlay ueber sein Buch und andere Themen, die mit Schreiben zu tun haben, sprechen koennen.

Rinn e bùth-obrach leinn cola-deug air ais.
Er hat einen Workshop geleitet vor 2 Wochen.

Bha againn ri stuth sam bith a sgrìobhadh, agus ma thogras sinn, bidh esan a' coimhead air agus gar cuideachdadh le abairtean agus mearachdan.
Wir sollten einfach etwas schreiben, und wenn wir wollen, hilft er uns mit Ausdruecken und Fehlern.

Una
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Do Nov 24, 2005 10:43 pm

B´e "Carol agus Calum à Inbhir Nis" a´chiad leabhar Gàidhlig a leugh mi.
Das 1. gäl. Buch , das ich gelesen habe, war "...".

`S e leabhar beag a th´ann airson cloinne agus gu math furasta ri leughadh.
Es ist ein kleines Buch, für Kinder und ziemlich leicht zu lesen.

Tha mòran dhealbhan ann ach chan eil ach beagan sheantainsean ann an gach duilleig.
Es hat viele Bilder, aber nur wenige Sätze auf jeder Seite.

Chòrd e rium gu mòr oir b´urrainn dhomh a leughadh gun fhaclair agus cha do leugh mi ach leabhraichean gràmair roimhe.
Es gefiel mir gut, denn ich konnte es ohne Wörterbuch lesen, und vorher hatte ich nur Grammatikbücher gelesen.

Ulli :)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Denise
Beiträge: 119
Registriert: Di Feb 01, 2005 6:28 pm
Wohnort: Buxtehude

Beitragvon Denise » Fr Nov 25, 2005 10:53 am

Cha robh mi a' leughadh leabhar gàidhlig fhathast.
Ich habe noch kein gälisches Buch gelesen.

Chan eil Gàidhlig agam gu leòr.
Ich kann nicht genug Gälisch

Ach bu toigh leam a'leughadh leabhar gàidhlig, furasta a dh'aithghearr (leabhar do chloinn).
Aber ich würde gerne bald ein einfaches, gälisches Buch lesen (ein Kinderbuch).

Is toigh leam leabhraichean eachdraidheile.
Ich mag historische Bücher.

Ich würde mich freuen, wenn meine Fehler von jemanden korrigiert werden könnten, wenn ihr Zeit habt :) Danke!

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » Fr Nov 25, 2005 8:22 pm


Cha robh mi a' leughadh leabhar gàidhlig fhathast.
Ich habe noch kein gälisches Buch gelesen.
Gàidhlig immer groß schreiben, wie alle Länder oder Sprachen

Chan eil Gàidhlig agam gu leòr.
Ich kann nicht genug Gälisch
Chan eil Gàidhlig gu leòr agam

Ach bu toigh leam a'leughadh leabhar gàidhlig, furasta a dh'aithghearr (leabhar do chloinn).
Aber ich würde gerne bald ein einfaches, gälisches Buch lesen (ein Kinderbuch).
Ach bu toigh leam leabhar Gàidhlig a leughadh.
Satzstellung wie im Deutschen. Schau mal im Beitrag "Verbalnomen dé th 'ann im Gramarbreich, wie das funktioniert.

Is toigh leam leabhraichean eachdraidheile.
Ich mag historische Bücher.
Is toigh leam leabhraichean mu dheidhinn eachdraidh
ich mag Bücher über Geschichte

Ich würde mich freuen, wenn meine Fehler von jemanden korrigiert werden könnten, wenn ihr Zeit habt :) Danke!

Bhithinn toilichte nam bitheadh cuideigin a' ceartachadh nam mearachdan agam, ma tha beagan ùine agaibh. Tapadh leibhWas hiermit geschehen wäre.
Weiter so und frag mich wenn du noch eine Frage hast. Cum ort is faighnich dhiom ma tha ceist agad.


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

graisg
Beiträge: 214
Registriert: Mi Mär 24, 2004 2:40 pm
Kontaktdaten:

Beitragvon graisg » Sa Nov 26, 2005 11:38 am

Feumaidh mi Dacha mo Ghaoil mholadh
Ich muß mich Dacha mo Ghaoil empfehlen.

Tha e math airson luchd-ionnsachadh
Es ist für Anfänger gut.

‘S e còmhradh a th’ ann a’ mhòr chuid den theacsa
Die meisten des Textes ist Gespräch.

'An oidhche mus do sheòl sinn' ?

Tha e glè dhoirbh a thuigsinn ach ‘s e deagh leabhar a th’ann
Dieses Buch ist sehr hart zu verstehen, aber es ist ein gutes Buch.

Seo cnap ;) Ghearmailtis dhuibh a chàirdean
Ist hier ein ? des Deutschen? für Sie
An leabhar a bha 'too racy' dhaibh?
Reul Chearbach Air Chuairt
http://myweb.tiscali.co.uk/narann/thill.pdf

Agus blog ri fhaicinn aig:
http://inbhirnarann.blogspot.com/

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » So Nov 27, 2005 11:07 am

Thòisich mise le "an oidhche mus..." ach as dèidh 50 duilleag chuir mi air ais dhan phreasa e.
Ich habe mit an oidhche.... angefangen und es nach 50 Seiten wieder in den Schrank gestellt.


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Denise
Beiträge: 119
Registriert: Di Feb 01, 2005 6:28 pm
Wohnort: Buxtehude

Beitragvon Denise » Mo Nov 28, 2005 10:50 am

Tapadh leat, a Mhichaeil! Das geht vom Fehlerumfang her ja noch einigermaßen... ;)
Ich werde mir auf jeden Fall den Beitrag zu den Verbalnomen anschauen, wenn ich dann noch oder wieder Fragen haben sollte, melde ich mich.

Beannachd leat
Denise

Gast

Beitragvon Gast » Do Dez 01, 2005 1:14 am

Tha mi a' leughadh "Dacha Mo Ghaoil" cuideachd an-dràsda - cheannaich mi e beagan sheachdainean air ais nuair a bha "Oidhche Litreachas" aig an t-SMO agus bha Tormod MacGill-Eain an làthair cuideachd. Gu mi-fhòrtanach, cha do leugh e às ach cuir iad CD air :(
Co-dhiù, bha Tormod gu math èibhinn agus bha Màrtainn Mac an t-Saor agus duine eile an làthair cuideachd agus bha iad a' leughad às na leabhraichean ùra aca cuideachd.
Ich lese auch grade "Dacha Mo Ghaoil" - ich hab's bei einem Literatur-Abend im SMO gekauft vor ein paar Wochen und Norman MacLean war auch da. Leider hat er nicht selbst vorgelesen, sondern sie haben eine CD aufgelegt :(
Jedenfalls war Norman recht lustig und Martin MacIntyre und noch jemand war auch da und haben ihre neuen Bücher vorgestellt.


Nam barail-sa, tha Dacha Mo Ghaoil snog, ach tha mi a' cleachdadh m'fhaclair gu tric oir tha mòran fhaclan am broinn air nach eil mi eòlach. Nuair a tha mi deiseil leis, feumaidh mi tòiseachadh a-rithist airson an sgeulachd a' leughadh slàn ann an aon sreath.
Meiner Meinung nach ist Dacha Mo Ghaoil nett, aber ich benutze mein Wörterbuch häufig, weil da viele Wörter drin sind, die ich nicht kenne. Wenn ich durch bin, muß ich wieder von vorne anfangen, um die Geschichte in einem Rutsch zu lesen.

An robh fhios agaibh nach eil e /dacha/ ach /datscha/? Agus chan eil fhios agam carson a tha e "mo" an àite "a'". Feumaidh e a bhith rudeigin leis an dualchainnt.
Wußtet Ihr, daß es /datscha/ und nicht /dacha/ (Liebesdatscha) ausgesprochen wird? Und ich weiß auch nicht, warum es "mo" statt "a'" ist. Muß wohl eine Dialektsache sein.

Amhlaobh

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » Do Dez 01, 2005 2:16 am

Amhlaoibh! Tha thu beò! Ciamar a tha thu? Càite a bheil thu agus dè tha thu a' dènamh, a bheil sibh gu dòigheil agus gu sona? A bheil thu a' bruidhinn mòran Ghàidhlig? Innis innis innis. Tha sroin fhada againn uile.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Do Dez 01, 2005 2:34 am

A bheil? Tha an sròn as fhaide aig Slèite co-dhiù :D

Aomhlaibh, is math leughadh bhuat! Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math.
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Sa Dez 03, 2005 2:19 pm

Chan eil mi cinnteach dè an leabhar Gàidhlig as fheàrr leam.
Ich bin mir nicht sicher, welches gälische Buch mir am besten gefällt.

Leugh mi mòran leabhraichean chloinne, agus chòrd "Sràid na h-Eala" gu mòr rium.
Ich habe viele Kinderbücher gelesen, und "Sràid na h-Eala" hat mir wirklich gut gefallen.

Leugh mi cuid de na leabhraichean ùra do dh' inbhich cuideachd, agus bha "Dacha mo Ghaoil" èibhinn gun teagamh.
Ich habe auch einiges von der neuen Literatur für Erwachsene gelesen, und "Dacha mo Ghaoil" war recht lustig.

Ach cha do lorg mi leabhar fhathast a bha air leth math agus sònraichte dhomh.
Aber ich habe noch kein Buch gefunden, dass ganz toll und besonders für mich war.

Feumaidh mi ràdh gur dòcha gu bheil blàs beagan neònach agam le leabhraichean.
Ich muss sagen, dass ich vielleicht einen etwas merkwürdigen Geschmack bei Büchern habe.

Is toigh leam sgeulachdan beagan dorcha, le beachdan inntinneach, le sealladh sònraichte air ar saoghal.
Ich mag etwas düstere Geschichten, mit interessanten Gedanken und ungewöhnlichen Perspektiven auf unsere Welt.

Ann an cànanan eile 's iad mar eisimpleir "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" le Peter Hoeg no "Morbus Kitahara" le Christoph Ransmayer leabhraichean as toigh leam gu mòr.
In anderen Sprachen gefallen mir z.B. diese Bücher sehr.

Tha dòigh sgrìobhaidh ealanta, soilleir, làidir cudthromach dhomh.
Ich finde einen kunstvollen, klaren, starken Schreibstil wichtig.

Cha toigh leam sgrìobhadairean a tha a' cabadaich cus, no ag innse mu rudan àbhaisteach.
Ich mag keine Autoren, die zu viel herumschwätzen oder über gewöhnliche Dinge erzählen.

Agus chan eil leabhraichean le sealladh caol cho inntinneach dhomh, sin as adhbhar nach toigh leam leabhraichen Gàidhlig a tha ag innse agus beachdachadh mu Ghàidhlig fad na h-ùine.
Und ich finde Bücher mit einem engen Blick nicht so interessant, deshalb mag ich keine gälischen Bücher, in denen es die ganze Zeit nur um Gälisch geht.
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast