do charaidean leabhraichean | für Bücherfreunde

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Fr Jan 20, 2006 8:11 pm

Chunnaic mi rudeigin glè inntinneach an-dè:
Ich habe gestern etwas sehr interessantes gesehen:

www.tauschticket.de

'S e seòrsa "bùth" a th' ann, ach gun airgead sam bith.
Das ist eine Art Laden, aber ohne Geld.

Faodar leabhraichean a chur do dhaoine eile,
Man kann dort anderen Leuten Bücher anbieten,

agus gheibhear "ticead" airson gach leabhar ma tha cuideigin ga iarraidh.
und man bekommt ein "Ticket" für jedes Buch, wenn jemand anders es haben will.

Leis na ticeadan seo faodar leabhraichean faighinn bho dhaoine eile.
Mit diesen Tickets kann man Bücher von anderen Leuten bekommen.

Leabhar airsonleabhar - sin an dòigh, gu math simplidh.
Ein Buch für ein Buch - so funktioniert das, ziemlich simpel.

Tha rudan eile ann cuideachd, clàran is filmichean is stuth coimpiutair,
Es gibt auch andere Sachen, CDs und Filme und Computerkram,

ach 's e leabhraichean an cuid as motha.
aber das meiste sind Bücher.

A bheil cus leabhraichean agaibh aig an taigh?
Habt ihr zu viele Bücher im Haus?

A bheil sibh ag iarraidh leabhar snog bho àm gu àm gun tòrr airgead a phàigheadh?
Wollt ihr ab und an ein nettes Buch haben, aber ohne viel dafür zu bezahlen?

Feuchaibh sin!
Probiert das mal aus!

Dh' fheuch mise e a-raoir, agus tha mi air 5 leabhraichean a thoirt do dhaoine mar-tha,
Ich habe es gestern abend ausprobiert, und ich bin schon 5 Büchern losgeworden,

agus lorg mi 2 leabhar glè mhath air mo shon!
und ich habe 2 tolle Bücher für mich gefunden!

'S e leabhar mu sgeulachdan Seann Ghàidhlig a th' ann an aon dhiubh,
Eins davon ist ein Buch mit altirischen Geschichten,

air eadar-theangachadh le R. Thurneysen.
von R. Thurneysen übersetzt.

Tha mi cinnteach gum bitheadh sin gu math daor àiteigin eile.
Ich glaube, das würde woanders richtig Geld kosten.

Ach is dòcha nach robh fios aig an duine dè th' ann.
Aber vielleicht wusste der Anbieter gar nicht, was das ist.

:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Jan 22, 2006 3:49 pm

Oh, ´s e larach-lìn àlainn a th´ann, a Mhona.
Das ist eine wunderbare Website.

Dh´fheuch mi e anns a´mhionaid sin nuair a leugh mi an teacsa bhuat.
Ich habe es sofort ausprobiert, als ich Deinen Text gelesen hatte.

Mar sin bha mi glè thrang na laithean sa chaidh.
Deshalb war ich in den letzten Tagen sehr beschäftigt.

Chuir mi mòran leabhraichean dhan liosta an sin ach cha do reic mi ach trì.
Ich habe viele Bücher dort in die Liste gestellt, aber nur 3 verkauft.
(Heißt das jetzt "a´-trì"?? Eigentlich steht ein zweites "leabhraichean" ja unausgesprochen mit dabei...)

Ach cheannaic mi trì leabhraichean ghlè shnog aig an aon àm airson na trì ticeadan a fhuair mi.
Aber ich habe sofort 3 schöne Bücher gekauft für die 3 "Tickets", die ich bekommen habe.

`S e "Seann Greigis airson a h-uile latha" a t-ainm a tha air aon aca
Eins von ihnen heißt "Altgriechisch im Alltag"

`S e leabhar mu dheidhinn Navigation a tha ann an dàrna agus faclair ungairis (??) anns an treas.
Das zweite ist ein Buch über Navigation und das dritte ein ungarisches Wörterbuch.

Uill, tha mi´n dochas gum faigh mi iad; cha d´fhuair mi p-d bhon reicadair sam bith fhathast.

Ich hoffe jedenfalls, daß ich sie bekomme; ich habe noch keine e-mail von irgendeinem Verkäufer bekommen.

Ach tha iad air falbh bhon liosta air a ´char as lugha.
Aber wenigstens sind sie aus der Liste heraus (soll heißen:reserviert, hoffe ich).

Ulli :D
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Jan 22, 2006 4:44 pm

Oh, is thusa an tè a ghlac e! Chunnaic mise an leabhar Seann Grèugais cuideachd, ach cha robh ticead aig an àm agus nuair a lorg mi a-rithist bha e air falbh.

Oh, du hast das also dir geschnappt! Ich habe das Altgriechisch-Buch auch gesehen, aber ich hatte da gerade kein Ticket, und als ich wieder geguckt habe, war es weg.

Ach fhuair mi faclair Seann Grèugais! Agus leabhraichean Laidinn, agus 2 leabhar le Peter Berling a bha mi ag iarraidh ùine fhada.

Aber ich habe ein altgriechisches Wörterbuch bekommen! Und Lateinbücher und 2 Romane von Peter Berling, die ich schon lange haben wollte.

Chan eil na leabhraichean seo agam fhathast, ach sgrìobh na daoine thugam gun cuir iad anns a' phuist iad a-màireach.

Ich habe die Bücher natürlich noch nicht, aber die Leute haben mir geschrieben, dass sie sie morgen in die Post tun.

Feumaidh mise 10 leabhraichean a chur anns a' phuist a-nis cuideachd, ach tha sin ceart gu leòr, gheibh mi leabhraichean math air an son saor 'sa an asgaidh.

Ich muss dafür natürlich jetzt auch so um die 10 Bücher verschicken, aber das ist in Ordnung, dafür bekomme ich ja auch tolle Bücher umsonst.

Ulli, bi foighneach, tha mi cinnteach gum bi daoine ag iarraidh nan leabhraichean eile bhuat cuideachd.

Ulli, hab Geduld, ich bin mir sicher, du wirst die restlichen Bücher auch noch los.
:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Jan 22, 2006 5:11 pm

Na gabh dragh, a Mhona, nì mi l-b air do shon! ;)
Ulli
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » So Jan 22, 2006 6:47 pm

Dìreach thoir mi suil air an larach-lìn sin.
Ich habe mir gerade mal die Seite angeschaut

Làrach inntinneach gu dearbh.
Eine wahrhaft interessante Seite.

Feuchaidh mi gu cinnteach e.
Werde ich sicherlich ausprobieren.

Tha iomadh leabhar agam nach leugh mi a-chaoidh neo nach eil mi ag iarraidh leughadh a-rithist...
Ich habe eine Menge Bücher, die ich niemals lesen werde oder die ich nicht noch einmal lesen möchte...
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Di Jan 24, 2006 4:58 pm

Tha mi toilichte leis an làrach-lìn sin gu dearbh! Chan eil mi air a bhith ann ach 5 laithean, ach bha sin gu math soirbheachail. Seo na lorg mi air mo shon gu ruige seo:

Ich bin wirklich begeistert von dieser Webseite! Ich bin da erst 5 Tage oder so, aber das war schon sehr erfolgreich. Hier mal, was ich bisher alles dort für mich gefunden habe:

Leabhar mu "Leylines" le Nigel Pennick a bha mi ag iarraidh o chionn fhada, faclair Seann Ghrèugais bho 1905 , leabhar le sgeulachdan Seann Ghàidhlig air eadar-theangachadh le R. Thurneysen (ràinig na rudan seo an taigh agam mar-tha), tòrr leabhraichean Laidinn (teacsan dà-chànanach le Tacitus, Seneca, leabhar mu eachdraidh Ròmanach), dà leabhar le Peter Berling a bha mi ag iarraidh ('s e sgeul mòr a th' ann, le 4 leabhraichean, tha mi air a' chiad is dàrna fear a leughadh, agus thig an treas agus ceathramh thugam a-nis), leabhar math mu eachdraidh Albannach (ann am Beurla), dà leabhar sgoile Seann Ghrèugais a bhitheas feumail dhomh-sa is do mo sgoilearan, dà nobhail eile (le Ulla Hahn agus E.A. Proulx), hmm uill, sin e, tha mi a' smaoineachadh...

Ein Buch über Leylines von Nigel Pennick, welches ich schon lange haben wollte, ein altgriechisches Wörterbuch von 1905, das altirische Geschichtenbuch (wie erwähnt), einen Haufen Lateinbücher vom Reclam-Verlag, die zwei Bücher von Peter Berling (das ist eine Mittelalter-/Fantasy-Saga mit 4 Bänden, die ersten 2 habe ich schon), ein tolles Buch über schottische Geschichte (auf Englisch), zwei Altgriechisch-Schulbücher, die sowohl für mich als auch für meine Schüler nützlich sind, und zwei weitere Romane von Ulla Hahn und E.A.Proulx.

Agus dè a thug mi air falbh do dhaoine eile? Seann leabhraichean "fantasy" nach robh mi ag iarraidh tuilleadh, leabhraichean còcaireachd, leabhraichean mu dheidhinn teagasg agus cloinne bhon àm a bha mi aig an oilthigh Wuppertal, agus leabhraichean sgoile nach robh feum agam air tuilleadh. Chuir e iongnadh orm gun robh daoine gan iarraidh.

Und was habe ich dafür an andere Leute weggegeben? Alte Fantasyromane, die ich nicht mehr haben wollte, Kochbücher, Pädagogikbücher von meinem ersten Studium und Schulbücher, die ich nicht mehr brauche... es hat mich echt erstaunt, dass Leute die Sachen haben wollten.
:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Sa Jan 28, 2006 4:09 pm

Ulli, tha mi ag iarraidh leabhar bhuat :)
Ulli, ich hab ein Buch von dir angefordert.

A-nis, tha mi gun ticead a-rithist.
Jetzt habe ich wieder keine Tickets.
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast