Seite 9 von 12

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Fr Aug 24, 2012 10:03 am
von Anna
never > a-chaoidh

"'S mathaid gu bheil thu a' ciallachadh gum bhiodh mi gad chreidsinn? Chan eil mi gad chreidsinn: cha dìochumnich mi e a-chaoidh!"
"Ach cha robh e dad ach ubhal a bheil thu air ithe o chionn mionaid!"

"Denkst Du vielleicht, ich würde dir glauben? Ich glaube dir nicht: Ich werde ihn nie vergessen!"
"Aber es war doch nur ein Apfel den du vor einer Minute gegessen hast!"

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Fr Aug 24, 2012 2:15 pm
von NoClockThing
gum biodh
Der 2. Satz geht auch kürzer: Ach cha b' e ach ubhal a dh'ith thu ....

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Sa Aug 25, 2012 3:29 am
von Steffi1
saoghal > Welt
Nuair a chunnaic e i a´chiad turas, bha fios aige sa bhad nach pòs e i a-chaoidh, oir ged a bha i bòidheach, cha robh i dìreach am boirennach a bu ghlice air an t-saoghal.
Als er sie das erste Mal sah, wusste er sofort, dass er sie nie heiraten wird, denn obwohl sie schön war, war sie nicht gerade die schlaueste Frau auf der Welt.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Sa Aug 25, 2012 6:50 pm
von Anna
baile > Dorf

Bhitheamaid a' dol do bhaile a' chosta bhig as toil leinn gu mòr gach bliadhna as t-fhoghar.
Wir pflegen jedes Jahr in das kleines Küstendorft, das wir sehr mögen, zu fahren.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: So Aug 26, 2012 2:34 am
von Steffi1
sròn > Nase

Dh'fhàg mi am baile beag agam air mo chùlaibh agus rannsaich mi na cothroman ùra a bha dìreach air beul mo shròn.
Ich ließ mein kleines Dorf hinter mir und suchte die neuen Chancen, die direkt vor meiner Nase waren.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Sa Sep 01, 2012 9:15 pm
von Anna
cìobhall > Kiefer

Chaidh mo dhochnadh agus nise tha fuil a' leigeil às mo shròn agus tha mo chìobhall giort.
Ich wurde überfallen und jetzt blutet meine Nase und mein Kiefer schmerzt.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: So Sep 02, 2012 10:13 pm
von Isbeal
Steffi1 hat geschrieben:saoghal > Welt
Nuair a chunnaic e i a´chiad turas, bha fios aige sa bhad nach pòs e i a-chaoidh, oir ged a bha i bòidheach, cha robh i dìreach am boirennach a bu ghlice air an t-saoghal.
Als er sie das erste Mal sah, wusste er sofort, dass er sie nie heiraten wird, denn obwohl sie schön war, war sie nicht gerade die schlaueste Frau auf der Welt.


nach pòsadh

....chan e dìreach am boireannach a bu ghlice air an t-saoghal a bh' innte....


Eine Stilverbesserung: wenn du zwei Pronomen zusammen hast, ist es besser sie zu trennen, indem du den Objektpronomen weiter nach hinten schiebst:

Nuair a chunnaic e a' chiad turas i.....
...nach pòsadh e a-chaoidh i

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: So Sep 02, 2012 10:32 pm
von Isbeal
Anna hat geschrieben:baile > Dorf

Bhitheamaid a' dol do bhaile a' chosta bhig as toil leinn gu mòr gach bliadhna as t-fhoghar.
Wir pflegen jedes Jahr in das kleines Küstendorft, das wir sehr mögen, zu fahren.Wortstellung etwas kompliziert! :P

Gach bliadhna as t-fhoghar bhitheamaid a' dol (oder 'rachamaid') dhan bhaile-phuirt bheag as toil leinn gu mòr.

Oder: ...b' àbhaist dhuinn a dhol....

(In deiner Version ist es übrigens die Küste, die klein ist - beag gehört eigentlich zu baile, statt Küste.
Es müsste heissen: do bhaile beag a' chosta.)

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: So Sep 02, 2012 11:02 pm
von Isbeal
Steffi1 hat geschrieben:sròn > Nase

Dh'fhàg mi am baile beag agam air mo chùlaibh agus rannsaich mi na cothroman ùra a bha dìreach air beul mo shròn.
Ich ließ mein kleines Dorf hinter mir und suchte die neuen Chancen, die direkt vor meiner Nase waren.Genitiv: mo shròine

Anna hat geschrieben:Chaidh mo dhochnadh agus nise tha fuil a' leigeil às mo shròn agus tha mo chìobhall giort.
Ich wurde überfallen und jetzt blutet meine Nase und mein Kiefer schmerzt.


Chaidh mo dhochann ....a' dòrtadh....mo shròin....mo pheirceall goirt

Ich kenne nur dochainn, a' dochann , nicht dochnadh, aber vielleicht gibt es das auch.
'cìobhall' ist, glaube ich, für 'Kiefer' nicht sehr gebräuchlich. Ich kenne nur peirceall, und das ist auch, das was in den üblichen Wörterbüchern zu finden ist.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Mo Sep 03, 2012 2:29 am
von Steffi1
sgoil > Schule
Bu chòir dhuinn rud-eigin ionnsachadh mu dheidhinn a´pheircill san sgoil, ach gu mì-fhortanach bhrist an cnàimhneach nuair a bhean an tidsear e.
Wir sollten in der Schule etwas über den Kiefer lernen, aber unglücklicherweise zerbrach das Skelett, als der Lehrer es berührte.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Mo Sep 03, 2012 8:07 am
von Anna
sgoilear> Schüler

Bu bheag orm air beul nan sgoilearan eile obair ach nuair a thug an tidsear agam orm b' fheudar dhomh.
Ich habe es gehasst vor den anderen Schülern zu arbeiten, aber wenn meine Lehrer mich nötigte, musste ich.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Di Sep 04, 2012 2:15 am
von Steffi1
ruig,ruigsinn > ankommen, erreichen

Bha dùil aig an sgoilear gun ruigeadh e an taigh-beag dìreach na thràth.
Der Schüler hoffte, dass er die Toilette gerade rechtzeitig erreichen würde.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Mi Sep 05, 2012 8:15 am
von Anna
verlassen > fàg, a' fàgail


Nuair a ruigeas ise, fàgaidh mise.
Wenn sie kommt, gehe ich.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Do Sep 06, 2012 2:53 am
von Steffi1
oidhche > Nacht

Ged a shrannas tu gach oidhche, chan fhàgainn tu co-dhiù.
Obwohl Du jede Nacht schnarchst, würde ich Dich trotzdem nicht verlassen.

Re: cluich le faclan - cothrom ùr | neues Wortspiel

Verfasst: Do Sep 06, 2012 8:08 am
von Anna
madainn > Morgen

Chuir iad seachad an oidhche feitheamh ris a' mhadainn a ghlasadh.
Sie verbrachten die Nacht damit, auf den Morgen zu warten.