a' seòladh a Ghrionnlainn | wir segeln nach Grönland

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Feb 12, 2006 1:21 pm

('S e geama a th' ann an-seo, chan eil sin fìor ;) ).
(Dies ist natürlich ein Spiel, nicht ernst gemeint.)

Cò thig còmhla ruinn?
Wer kommt mit uns?

Tha Noclockthing, Ulli agus mise airson seòladh a Ghrionnlainn.
Noclockthing, Ulli und ich wollen nach Grönland segeln.

Uill, leis an fhirinn innse, chan eil fhios aig Ulli fhathast gun tig i còmhla ruinn.
Nun ja, um die Wahrheit zu sagen, weiß Ulli noch gar nichts davon, dass sie mitkommt.

Ach tha feum againn oirre oir 's urrainn dhi obair leis na h-innealan maraireachd is na mapaichean.
Aber wir brauchen sie, weil sie sich mit den Navigationsgeräten und Landkarten auskennt.

Dè eile a dh' fheumas sinn?
Was brauchen wir denn noch?
:)
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

stjarna*
Beiträge: 186
Registriert: Di Jun 29, 2004 2:28 pm
Wohnort: Hattingen

Beitragvon stjarna* » So Feb 12, 2006 1:48 pm

A bheil bàta agaibh?? Agus a bheil gu leor biadh agaibh cuideachd?? Tha e fada slighe do Ghrionnlainn! Agus tha e glè fhuar ann an Grionnlainn! A bheil aodach blàth agaibh??
Habt ihr ein Boot? Und habt ihr auch genügend Essen? Es ist ein langer Weg nach Grönland! Und es ist sehr kalt auf Grönland! Habt ihr warme Kleidung??
** Strebe nach Wissen und sei es in China (Hadith) **

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Feb 12, 2006 2:05 pm

Hmm, tha thu ceart! Feumaidh sinn mòran rudan.
Du hast recht! Wir brauchen viele Sachen.

Càit am faigh sinn bàta?
Wo kriegen wir ein Boot her?

Bu toigh leam-sa bàta Lochlannach, mar anns na Meadhan-Aoisean.
Ich hätte ja gern ein Wikingerboot, wie im Mittelalter.

Agus cha bhi feum againn air biadh a thoirt leinn ma-tha.
Und dann brauchen wir auch kein Essen mitnehmen.

Nì sinn sin coltach ri na Seann Lochlannaich cuideachd :D
Das machen wir auch wie die alten Wikinger.

Nì sinn stad air an slighe ann an Sasainn, Alba, na h-Arcaibh, Sealtainn, Innis Tile, agus gheibh sinn biadh is deoch gu leòr...
Wir halten unterwegs in England, Schottland, Orkney, Shetland, Island, und so bekommen wir genug Essen und Getränke...
mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Feb 12, 2006 2:15 pm

Feumaidh mise mòran leabhraichean...cha tèid mi do dh´àite sam bith gun leabhraichean... :D

ICH brauche einen Haufen Bücher...ohne Bücher gehe ich überhaupt nirgendwohin!

Ulli ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Feb 12, 2006 2:20 pm

Ceart ma-tha, bidh leabhraichean gu leòr aig na manaich bheartach ann an Sasainn is Alba far an goid sinn ar biadh.
Klar, die reichen Mönche in England und Schottland, bei denen wir unser Essen klauen, haben sicher genug Bücher.

Bidh na leabhraichean ann an Laidinn, Grèugais is Seann Ghàidhlig, nach bi sin a' còrdadh riut?
Die Bücher werden in Latein, Altgriechisch und Altirisch geschrieben sein, das wird dir doch gefallen, oder?
:D
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Feb 12, 2006 2:22 pm

Bu toigh leam-sa bàta Lochlannach, mar anns na Meadhan-Aoisean.
Ich hätte ja gern ein Wikingerboot, wie im Mittelalter.


Hmm... ´s e bàta-ràmh a th´ann, nach eil?
Das ist ein Ruderboot, nicht?

Càit´ am faigh sinn na ràimhairean(??)
Wo kriegen wir die Ruderer her??

Ulli :P
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » So Feb 12, 2006 2:31 pm

Bha seòlan aca cuideachd.
Die hatten auch Segel.

A bheil cuimhne agad air an dealbh bheag agam aig "Tauschticket"?
Erinnerst du dich an mein Benutzerbildchen bei "Tauschticket"?

Ach co-dhiù, is dòcha gu bheil cuid bhalach làidir ag iarriadh tighinn còmha ruinn...
Aber na ja, vielleicht wollen ja noch ein paar starke Jungs mitkommen...

Gheibh sibh biadh, deoch is stocainnean.
Ihr bekommt auch Essen, Getränke und Socken.
:D
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Feb 12, 2006 2:46 pm

Tha fios agam gun robh seòlan aig na bàtaichean sin.
Ich weiß , daß diese Boote Segel hatten.

Tha mi eòlach air an dealbh agad gudearbh.
Klar kenne ich Dein Bild.

Ach chan eil gaoth ann daonnan nuair a dh´fheumas sinn i.
Aber es ist nicht immer Wind da, wenn wir ihn brauchen.

Ach tha beachd ùr agam.
Aber ich hebe eine neue Idee.

Gheibh sinn ràimhairean an siud cuideachd far am faigh sinn am biadh is na rudan eile..
Wir kriegen die Ruderer da, wo wir auch das Essen und den anderen Kram holen...

Ulli 8-)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » So Feb 12, 2006 2:50 pm

Wir sollten auf alle Fälle das Zollschapp gut füllen.
Bu chòir dhuinn lìon an àmraidh-chusbainn gu leòr.

Wir können dann in Schottland nochmal Ladung aufnehmen.
Faighidh sinn luchd ann an Alba a-rithist.

Ein großes Faß Whisky wäre nicht schlecht.
Cha bu dhroch a biodh baraille uisge-bheatha mòr againnse.
'S e saoghal a th' anns gach cànan

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » So Feb 12, 2006 2:53 pm

Sonst meutern uns noch die Ruderer
Nì ar-a-mach an ràimhairean ruinn air neo
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Feb 12, 2006 2:58 pm

Sonst meutern uns noch die Ruderer
Nì ar-a-mach an ràimhairean ruinn air neo


No an luamair...
Oder der Navigator :P

Ulli :D
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » So Feb 12, 2006 3:02 pm

No an stiùireadair...
Oder der Steuermann...
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Feb 12, 2006 3:04 pm

Feumaidh mise sèathamh.
Ich brauche einen Sextanten.

Ach chan fhaigh sinn am fear aig Wieland.
Aber Wielands kriegen wir nicht.

Tha mi cinnteach.
Da bin ich sicher.

`S e a leannan-fhèin a th´ann.
Das ist sein Schätzchen.

Ach chan eil Wieland ag iarraidh a dhol còmhla ruinn.
Aber Wieland will nicht mitkommen.

Feumaidh sinn sèathamh eile...
Wir brauchen einen anderen Sextanten.

Ulli
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Benutzeravatar
Seasaidh
Beiträge: 262
Registriert: So Feb 01, 2004 5:23 pm
Wohnort: Celle
Kontaktdaten:

Beitragvon Seasaidh » So Feb 12, 2006 3:19 pm

'S dòcha gum faigh sibh sèathamh aig ebay.
Vielleicht kriegt ihr auf ebay einen Sextanten.

Bidh ùidh aig a h-uile duine anns na dàn'-thursan (?) agaibh
Alle werden an euren Abenteuern interessiert sein.

Feumaidh sibh bàrd.
Ihr braucht einen Poeten.

Bu chòir dha òrain agus dàin a sgrìobhadh mu dheidhinn an t-siubhail abaibh.
Er sollte Lieder und Gedichte über eure Reise schreiben.


Jessica
Thoir sùil air a' bhlog agam: http://feoragfanais.blogspot.com

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » So Feb 12, 2006 3:21 pm

Feumaidh sinn sèathamh eile...
Wir brauchen einen anderen Sextanten.

Mar sin feumaidh sgiobair Ulli faigh lorg air.
Dann muß Skipper Ulli einen besorgenBidh thuse a' seòladh, ma-tha, bidh Ulli a' coimhead air na mapaichean is innealan, agus bidh mise a' fighe stocainnean air ar son, gus nach bi ar casan fuar.
Du segelst dann, Ulli guckt auf die Landkarten und Geräte, und ich stricke uns warme Socken.

Wir schicken Dich einfach Schoten reißen
Bheir sin ort tarraing sgòdan
'S e saoghal a th' anns gach cànan


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast