Seite 1 von 16

Verfasst: Di Mär 28, 2006 11:41 am
von mona nicleoid
... air Radio nan Gaidheal, Di-Luain an 27mh, ann an "Aithris na Maidne" anns na 10 mionaid mu dheireadh.
Mìcheal ist im gälischen Radio zu hören, vom Montag 27.3., in "Aithris na Maidne" in den letzen 10 Minuten der Sendung.

Tha e a-mach air na taghaidhean a bha ann 'sa Ghearmailt aig an deireadh-seachdaine 'sa chaidh.
Er hat über die Wahlen am letzten Wochenende geredet.

A Mhìcheil, carson nach sgrìobh thu an-seo ma tha rudeigin ùr ann, bidh sin feumail don luchd-ionnsachaidh agus chan eil a h-uile duine a' toirt sùil air Radio nan Gaidheal cho tric.
Mona

Verfasst: Di Mär 28, 2006 3:37 pm
von Sleite
Dè na taghaidhean?

Verfasst: Di Mär 28, 2006 4:36 pm
von mona nicleoid
Ann an cuid de na stàiten.
In einigen Bundesländern (BW, etc.)

Verfasst: Di Mär 28, 2006 10:39 pm
von Micheal
Duilich, duilich, bha dùil agam ri sin a dhèanamh ach bha tòrr obrach agam is dhiochuimhnich mi e.
tur mir leid, ich hatte es vor, aber ich hab soviel arbeit, daß ich es vergessen hab.


An ath thuras nì mi e. Gealltanas mòr!!!
Beim nächsten Mal mach ich es. Großes Versprechen!Mìcheal

Verfasst: Mi Mär 29, 2006 9:50 am
von NoClockThing
'S urrain dhuibh seo a' cluintinn ann an seachdaine seo fhathast air an làrach-lin an Ràdio nan Gàidheal:
Ihr könnt Euch das diese Woche noch auf der Internetseite von Radio nan Gàidheal anhören

http://www.bbc.co.uk/radio/aod/networks/nangaidheal/aod.shtml?nangaidheal/aithris_mon


Feumaidh sibh Real Player air a shon
Ihr braucht Real Player dafür

Is toil leam Real Alternative. 'S e gun Spyware a th'ann.
Ich mag Real Alternative. Der ist ohne Spyware.

Is urrain dhuibh seo a' faighinn an asgaidh an-seo.
Den könnt ihr kostenlos hier bekommen.

Verfasst: Mi Mär 29, 2006 1:33 pm
von stjarna*
Mòran taing,a NCT :) Cha robh RealPlayer agam. Tha mi a "downloaden" Real Alternative a-nis :)
Vielen Dank,NCT. Ich hatte den RealPlayer nicht. Ich lade mir gerade Real Alternative runter.

An uair sin ´s urrainn dhomh èisteachd ris an rèidio cuideachd :D
Dann kann ich auch Radio hören.

S*

Verfasst: Mi Mär 29, 2006 7:55 pm
von stjarna*
Ha, tha RealAlternative agam an-drasda agus bha mi a´cluintinn ri Mìcheal :)
A bheil e comasach "die Sendung aufzunehmen"??
Ha,jetzt habe ich RealAlternative und habe mir Michael angehört. Ist es möglich,die Sendung aufzunehmen??

S*

Verfasst: Mi Mär 29, 2006 8:34 pm
von mona nicleoid
'S urrainn dhut sin a dhèanamh, a stjarna* ged nach urrainn gu h-oifigeil.
Kann man machen, obwohl das offiziell nicht geht.

Chan eil mi ag iarraidh rudan mar sin a mhìneachadh an-seo.
Ich will sowas nicht hier erläutern.

Innsidh mi dhut uaireigin ;)
Ich erzähle es dir bei Gelegenheit.
Mona

Verfasst: Do Mär 30, 2006 8:22 am
von Micheal
Tha seo ceadaichte cho fad' s a bhitheas tu ga chleachdadh gu priabhaideach.
Das is erlaubt, solange du das privat benutzt.

Feumaidh tu am prògram "sound recorder".
Du brauchst das Programm "sound recorder"


Gheibhear e saor's an asgaidh anns an eadar-lìon.
Den bekommt man umsonst im Internetz.


Mìcheal

Verfasst: Do Mär 30, 2006 8:24 am
von Micheal

Ha, tha RealAlternative agam an-drasda agus bha mi a´cluintinn ri Mìcheal :)
A bheil e comasach "die Sendung aufzunehmen"??
Ha,jetzt habe ich RealAlternative und habe mir Michael angehört. Ist es möglich,die Sendung aufzunehmen??

S*


a' cluinntinn - hören
ag èisdeachd ri Mìcheal - Michael zuhören
letzeres ist hier wohl gemeint:-) und besser

am prògram a chlàradh - die Sendung aufzunehmen

Mìcheal

Verfasst: Do Mär 30, 2006 9:12 am
von mona nicleoid
Aha, ma tha e ceadaichte, bu toigh leam am prògram seo a mholadh:
Aha, wenn's erlaubt ist, dann möchte ich gern dieses Programm hier empfehlen:

http://www.no23.de

Tha e gu math furasda agus tha e ag obair fìor mhath.
Es ist ziemlich einfach und funktioniert wirklich gut.
:)
Mona

Verfasst: Do Mär 30, 2006 10:45 am
von stjarna*
Mòran taing,a Mhona agus a Mhìcheal!
Tha mi ag iarraidh a chleachdadh sin gu priabhaideach.
Bu toil leam a bhith a´leasachadh (??) mo "Hörverständnis". :)

Vielen Dank,Mona und Michael. Ich möchte es privat benutzen. Ich würde gerne mein Hörverständnis verbessern.

S*

Verfasst: Do Mär 30, 2006 5:37 pm
von Sleite
Chuala mi Mìcheal cuideachd agus bha mi cho toilichte a chluinntinn a-rithist. Cha robh mi ag èisteachd dè thuirt e, dìreach ciamar a thuirt e e. 'S toigh leam an dòigh bruidhinn agad, a Mhìcheil :)

Slèite

Verfasst: Fr Apr 07, 2006 2:15 pm
von Micheal
agus an-diugh fhèin Di-Haoine aig "Aithris na maidne" le pìos air flù nan Eòin" anns a' Ghearmailt agus an uair sin fad uair a thìde mar cheile Di-Haoine aig prògram Choinnich. Bha mise ann an studio Deutsche Welle ann am Bonn agus bha sinn a' cabadaich mu mo dheidhinn eadar 10 agus 11 uair.Saoil am fàs mi cho sean gum bi sinn a' toirt sùil air ais air mo bheatha:-)) Bidh cothrom agaibh èisteachd ris air "Eisd a-rithist"und heute Freitag bei Athris na maidne über Vogelgrippe in Deutschland und gleich danach eine Stunde lang bei Coinneach MacIomhair als Gast der Woche. Ich war heute im Studio der Deutschen Welle in Bonn und wir hatten eine live-Schaltung nach Stornoway. Zwischen 10 und 11 haben wir über mich, mein bisheriges Leben und meine Arbeit geplaudert. Langsam scheine ich alt zu werden :-) Man kann das über "Eisd a-rithist" hören, wenn man es verpasst hat.Mìcheal

Verfasst: Fr Apr 07, 2006 4:39 pm
von NoClockThing
Mòran taing, a Mhìcheil!
Vielen Dank, Michael

Tha mi 'gad èisdeachd a-nis :D
Ich höre es mir gerade an