Seite 5 von 16

Verfasst: Mi Apr 04, 2007 3:30 pm
von Isbeal

Verfasst: Mi Apr 04, 2007 3:40 pm
von mona nicleoid

Ach nach eil e math ma bhios iad a' deanamh aithris mu dheidhinn deagh chuisean an aite nan droch naidheachdan a th' anns na paipearan mar as trice?


Ach tha daoine gu leòr ann a leughas "naidheachdan" mar sin a-mhàin, agus an uair sin bidh iad dhen bheachd gu bheil fhios aca dè tha dol anns an t-saoghal, agus bidh iad coma air na rudan cudthromach. "Aran 's geamaichean airson an t-sluaigh", mar a chanadh iad ann an linn nan Romanach.
Mona

Verfasst: Mi Apr 04, 2007 9:22 pm
von UnaMac
Tapadh leat, Isbeal! Tha sin nas milise fiu's...
Danke, Isbeal, das ist ja noch suesser...

Ann an doigh, tha mi ag aontachadh leat, a Mhona, gu h-airidh ma tha mi a' coimhead air 'paipearan-naidheachd' mar 'Scottish Sun' no 'Daily Express', agus tha mar head line as motha air a' chiad dhuilleag rudeigin ann mar de an stoile falt as ure a tha aig David Beckham no gun do bhuail Naomi Campbell cudeigin a-rithist...
Auf der einen Seite stimme ich mit dir ueberein, Mona, vor allem, wenn ich mir solche 'Zeitungen' anschaue wie 'Scottish Sun' oder 'Daily Express', und die Hauptschlagzeile auf der ersten Seite ist der neueste Haarschnitt von David Beckham oder wen Naomi Campbell nun schon wieder geschlagen hat...

Ach chan eil sinne mar sin, a bheil? Tha sinne uile cho tapaidh agus fosgailte (agus craicte, ach thuirt mi sin mar aiteigin eile, nach tuirt?)
Aber wir sind ja nicht so, oder? Wir sind alle so gescheit und offen (und ein wenig verrueckt, aber ich glaube, ich habe das schon an anderer Stelle von mir gegeben...)

Una

Verfasst: Mo Jun 04, 2007 12:52 pm
von Micheal
Di-Luain an t-seachdain sa:
aig aithris na naidne air G8 agus a' chaismeachd an Rostock
auf Anam über die G8 Demo in Rostock

agus air prògram Choinnich air "sibh" agus "thu" sa Ghearmailt
und bei Coinneach über siezen und duzen in D.


Mìcheal

Verfasst: Mo Jun 04, 2007 2:26 pm
von Catriona
@ Mìcheil

glè inntinneach, math dha-rìribh :)

Caitrìona

Verfasst: Mi Jul 25, 2007 11:50 am
von NoClockThing
Thachair mi air a' chiad phrògram, agus bha mi a' smaoineachadh: Nach aithne dhomh air a' ghuth seo? :D
Ich habe zufällig die erste Sendung gehört und dachte mir, die Stimme kennst Du doch!

Verfasst: Mi Aug 01, 2007 9:23 pm
von Micheal
aithris na maidne Di-Màirt air co-labhairt eadar-nàiseanta na Ceiltis
Dienstagmorgen auf anam über den Keltologenkongress


Mìcheal

Verfasst: Mo Aug 06, 2007 8:18 am
von Micheal
an-diugh fhèin air Schloß Colditz ann an Sagsain air aithris na maidne
heute über Schloß Colditz in Sachsen auf Aithris na MaidneMìcheal

Verfasst: Di Aug 14, 2007 10:21 am
von NoClockThing
Halò a Mhìcheil, tha mi gad chluinntinn! Bild

Hallo Mìcheal, ich höre dich

Verfasst: Di Aug 14, 2007 10:58 am
von amhlaobh
Chuala agus mise.
Agus iad fhathast a' gearan nach eil làithean-saora gu leòr anns a' Ghearmailt. Tha an lagh ag ràdh ann an Alba nach eil as lugha na 20 là dheth aig luchd-obrach. Ach chan eil làithean-saora poblach airson àm na Càisg no Nollaig no àmannan eile ann. Gu fòrtanach, tha a bharrachd na sin aig mòran dhaoine, ach mur eil ach minimum wage agad, cha bhi mòran làithean dhet agad.

Verfasst: Di Aug 14, 2007 11:30 am
von Micheal
Tha mise mi fhìn co-dhiù den beachd gum feum ceangail a bhith ann eadar an dà fhacal "Gearmailteach" agus "gearan". Sin dìreach na tha munntir ar dùthcha a' dèanamh bho mhoch gu dubh :)

Ach mi fhìn: Tha i brèagha an-diugh, tha mi a' dèanamh obrach as toil leam, an ath-sheachdain thèid mi dhan Bhreatain Bhig...chan eil adhbhar agam a bhith a' gearan......

Mìcheal

Verfasst: Di Aug 14, 2007 12:34 pm
von NoClockThing
Cha bhi na doine toilichte gun rud sam bith ri gearan air.

Die Leute sind nicht glücklich, wenn sie nichts zu motzen haben.

Verfasst: Di Sep 04, 2007 4:18 pm
von Micheal
madainn a-màireach air pyramid a thèid is dòcha a thogal sa Ghearmailt
morgen früh über eine Pyramie, die in D gebaut werden soll.


www.thegreatpyramid.com


Mìcheal

Verfasst: Do Sep 13, 2007 7:37 am
von Micheal
sa mhadainn an-diugh air próiseact trafaig ùr anns a' Ghearmailt.
heute morgen über einen eues Verkehrsprojekt in D.

Aithris na MaidneMìcheal

Verfasst: Do Okt 25, 2007 7:43 am
von Micheal
an-dé air prógram Choinnich ann an deasbad air a bhith pròiseil as an dùthchaich far a bheilear a' fuireach.

gestern auf Prògram Choinnich in einer Diskussion darüber auf sein Land stolz zu sein


an-diugh air aithris na maidne mu eaglais a tha a' gluasad do dh' àite ùr a thaobh mèinearachd ghuail.

heute auf AnaM über eine Kirche, die wegen Kohleabbau umziehen muß.Mìcheal