Seite 14 von 16

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Mo Jan 14, 2013 10:40 pm
von Micheal
Agus madainn a-màireach aig 8 uairean mu dhithist a tha fo chasaid obair-bhrathaidh an Stuttgart air AnaM.
Agus aig 10 uairean air prògram Choinnich mu Dhàibhidh MacAlaisdair, phrìomh-mhinistear Niedersachsen.

und morgen um 8 auf Atihris na Maidne über den Spionageprozess in Stuttgart
und um 10 in Prog Choinnich über David MacAllister, Ministerpräsident von N.-Sachsen.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Jan 15, 2013 12:42 am
von Isbeal
Abair gum bi thusa trang a-màireach! :mc:

Spòrs gu leòr dhut agus tha mi 'n dòchas gum bi cothrom agam èisteachd a-rithist, gu h-àiridh mu MhacAllister, is esan leth-Albannach.....


Du wirst aber beschäftigt sein!
Viel Spass und ich hoffe ich kann die Sendung nachhören, besonders über MacAllister, da er Halbschotte ist...

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Jan 15, 2013 1:26 pm
von Sleite
Chuala mi thu mu Mhac Alasdair. Bha sin glè inntinneach.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Do Mär 28, 2013 1:02 am
von Micheal
an-dè air prògramm Choinnich mun agenda 2010 agus a-màireach air AnaM mun east-side gallery am Berlin
gestern auf Prg Choinnich über die agenda 2010 und morgen früh über die East-side-gallery in Berlin.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Mai 07, 2013 9:25 am
von Micheal
an-diugh air AnaM mun bhuidhinn-cheannarcais NSU.
heute auf AnaM über die Terrorgruppe NSU.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Jun 11, 2013 11:28 am
von Sleite
Bha mise ri cluinntinn an-diugh air Prògram Choinnich mu thogail dhealbhan. Abair urram a bhith san aon phrògram ri Calum agus Cailean MacIllEathain! :)

Slèite

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Mi Jun 12, 2013 8:20 am
von Isbeal
Meal do naidheachd, a Shlèite! :moladh:

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Mi Jun 19, 2013 8:29 am
von Micheal
an-diugh mu Bharak Obama ann am Berlin.
Heute über Barak Obama in Berlin
Aithris na Maidne.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: So Sep 22, 2013 10:16 pm
von Micheal
a-màireach Athris na Maidne mu na taghaidhean sa' Ghearmailt.
Morgen in Athris na Maidne über die Wahlen in D.

Mìcheal

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Okt 01, 2013 8:18 am
von Micheal
an-diugh mu na comhraidhean eadar an SDP agus an CDU mu cho-bhanntachd mhòir,
huete über die Gespräche zwischen der SPD und der CDU über eine große Koalition.

Aithris na Maidne

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Mi Dez 04, 2013 11:54 am
von Sleite
Bha mi air Prògram Choinnich an-diugh mu in-imrich agus planaichean Mgr Caimshroin air cuingealachadh in-imrich. Gheibh sibh e air Èist a-rithist.

Slèite

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Dez 10, 2013 9:07 pm
von Sleite
Bidh mi air prògram "Feasgar" a-màireach dìreach às dèidh meadhan-latha (ann an Alba) còmhla ri Cathy Bhàin mu choiseachd sna beanntan.

Slèite

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Dez 17, 2013 3:00 pm
von Micheal
Madainn a-màireah mun riaghaltas ùr againn.
Morgen früh über unsere neue Regierung.

Aithris na Maidne

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Mär 04, 2014 11:09 pm
von Micheal
a-màireach AnaM mu iomairtean dioplòmasach na Gearmailt eadar an Urgain agus an Ruis.
morgen auf Aithris na Maidne über die diplomatische Initiative Deutschland zur Lage in der Ukraine und Russland.

Re: tha Mìcheal ri chluinntinn...

Verfasst: Di Mär 11, 2014 8:57 pm
von Micheal
a-màireach Di-Ciadain mu Uli Hoeneß mu dheireadh thall
und morgen am Mittwoch schließlich über Uli Hoeneß