an roinn Gàidhlig a-mhàin | das nur-Gälisch Forum

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Apr 05, 2006 11:18 am

A charaidean,
mhothaich mi rudeigin.
Mir ist etwas aufgefallen.

Tha mòran daoine a' sgrìobhadh an-seo anns an roinn dà-chànanach a-nis,
Es schreiben mittlerweile sehr viele Leute hier im zweisprachigen Bereich,

agus tha sin glè mhath agus feumail.
und das ist sehr gut und nützlich.

Ach chan eil mòran a' dol anns an roinn Gàidhlig a-mhàin,
Aber im rein gälischen Bereich ist nicht viel los.

is truagh sin.
und das ist ein bisschen schade.

Tha mòran daoine an-seo aig a bheil Gàidhlig glè mhath,
Hier sind viele Leute, die schon sehr gut Gälisch können,

agus b' urrainn dhaibh rudan simplidh a sgrìobhadh anns a' Ghàidhlig a-mhàin.
und sie könnten durchaus mal einfache Dinge rein auf Gälisch schreiben.

Gun teagamh, chan eil sin cho math airson an luchd-toiseachaidh a tha a' leughadh an-seo,
Natürlich ist das nicht so toll für die Anfänger, die hier mitlesen,

ach cha tèid sibh air adhart mura feuch sibh rudan nas doirbhe cuideachd.
aber man kommt ja nicht voran, wenn man nicht mal schwierigere Sachen probiert.

Tha an roinn seo math airson rudan goirid, simplidh a sgrìobhadh anns an dà chànan,
Dieser Bereich hier ist gut, um einfache kurze Sachen in beiden Sprachen zu schreiben,

ach chan eil e cho math airson deasbad inntinneach.
aber nicht so gut für interessante Diskussionen.

Tha mòran chùspairean inntinneach anns an roinn Gàidhlig a-mhàin.
Es gibt viele interessante Themen im einsprachigen Gälisch-Bereich,

mar eisimpleir mu leabhraichean, mu cheòl, mu shiubhal agus m.s.a.a.
z.B. über Bücher, Musik, Reisen, etc.

agus chan eil iad uile cho doirbh idir.
und die sind auch gar nicht alle so schwer.

B' urrainn dhuibh rudan simplidh, goirid a sgrìobhadh an-sin cuideachd,
Ihr könnt euch dort auch schlicht und kurz und knapp äußern,

agus na gabhaibh dragh mu mhearachdan, nì sinn uile mearachdan.
und macht euch keine Sorgen wegen Fehlern, machen wir alle.

Bhitheadh e snog ur faicinn an-sin nas trice.
Wäre schön, euch dort öfters zu sehen.
:)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Apr 05, 2006 1:09 pm

Tha mi duilich, ach cha uair agamsa air a shon
Tut mir leid, aber ich habe dafür keine Zeit

Chan eil fhathast
Noch nicht

Cha fios agamsa mòran briathran fhathast, co-dhiù b' fheudar dhomhsa a' lorg anns an faclair thar na còrach airson leughadh.
Ich kann noch nicht so viele Wörter, deswegen müßte ich zu viel nachschauen beim lesen
'S e saoghal a th' anns gach cànan

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Apr 05, 2006 1:14 pm

:D :D :D

Tha thu a' cur seachadh mòooooran ùine an-seo co-dhiù!
Du verbringst doch sowieso sehr viel Zeit hier.

Agus mura sgrìobh thu gach rud dà-chànanach ach 'sa Ghàidhlig a-mhàin
Und wenn du einige Sachen nicht zweisprachig schreibst sondern nur auf Gälisch,

bidh thu nas luaithe.
bist du sogar schneller.

Ach co-dhiù, bha mi a' ciallachadh feadhainn a tha gu math adhartach.
Aber sowieso habe ich eigentlich einige fortgeschrittene Leute gemeint.
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Apr 05, 2006 1:20 pm


:D :D :D

Tha thu a' cur seachadh mòooooran ùine an-seo co-dhiù!
Du verbringst doch sowieso sehr viel Zeit hier.

Seadh
Klar

Feumaidh mi ag ionnsachadh. Cha bu fhaod mi a bi ann Bild
Ich muß lernen. Ich sollte garnicht hier sein
'S e saoghal a th' anns gach cànan

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mi Apr 05, 2006 2:05 pm

Mise a-rithist, NCT (haehaehae):

Feumaidh mi ionnsachadh (kein ag!!!)

Ich sollte gar nicht hier sein: Cha bu chòir dhomh a bhith ann an seo.


Ach cum ort!

Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Apr 05, 2006 7:13 pm

Chan eil anns a´chànan a tha an duilgheadas agam.
Mein Problem ist nicht die Sprache.

Tha mi a´smaointinn nach eil rudeigin intinneach agam ri innse.
Ich denke, ich habe nichts Interessantes zu erzählen.

Tha sin ceart gu leòr anns an roinn seo oir ´s e an gràmar a tha an cuspair as cudthromaiche an seo.
Das ist in Ordnung in dieser Rubrik, weil hier die Grammatik das wichtigste Thema ist.

Ach anns an roinn Gàidhlig a-mhàin feumaidh mi ceann-còmhraidh intinneach; tha na rudan a sgrìobheas mi an seo ro ghleamach.
Aber in der Nur-Gälisch-Rubrik brauche ich ein interessantes Thema; die Sachen, die ich hier schreibe, sind zu langweilig.

Agus mura bheil fios agam air facal sam bith sgrìobhaidh mi anns a´ Ghearmailtis e an seo.
Und wenn ich irgendein Wort nicht weiß, schreibe ich es hier auf Deutsch.

An sin feumaidh mi an seantans atharrachadh gu lèir. Agus cha lorg mi dòigh eile ri ràdh chan urrainn dhomh an seantans sin a sgrìobhadh idir.
Dort muß ich den Satz völlig ändern. Und wenn ich nicht eine andere Formulierung finde, kann ich den Satz gar nicht schreiben.

Feumaidh mi an sgeulachd a chur air falbh a-rithist an uair sin oir cha bhi crìoch aice. Dann muß ich die ganze Geschichte wieder löschen, weil sie kein Ende hat.

B`fheàrr leam sgrìobhadh an seo mar sin.
Deshalb schreibe ich lieber hier.

Ulli
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » Mi Apr 05, 2006 7:47 pm

Ulli:
Chan eil sinn ag iarraidh opera mòr a leughadh bhuat.
wir wollen keine große Oper von dir lesen.

Ach tha Gàidhlig gu leòr agad airson nan deasbadan a leantainn aig G.a-mhàin.
Aber du kannst genug Gälisch um den Diskussionen in G-a-mháin folgen zu können.

Tha seantanns neo dhà ceart gu leòr airson beachd a thoirt seachadh.
Ein oder zwei Sätze reichen, um eine Meinung kundzutun.

Agus tha sibh uile glè mhath ann an liosdaichean a chur rri cheile, carson nach cleachd sibh iad?
Und ihr seid alle gut im Listen zusammenstellen . Warum benutzt ihr sie nicht?

Tòisisidh mi cuspair ùr aig G.a-mhàin air an taigh agam.
Ich werde auf G-a-mhàin ein neues Thema beginnen über mein Haus.

Agus tha mi a' deànamh fiughair mhòr ri leughadh bhuaibh an-sin.
Und ich freue mich darauf dort von euch zu lesen.


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mi Apr 05, 2006 8:47 pm

Tha mi ag aontachadh le Mìcheal.
Ich stimme Micheal zu.

Co-dhiù, tha cùspairean gu leòr anns an roinn Gàidhlig - sin an rud!
Sowieso sind genug Themen in der Rubrik vorhanden - das ist es ja gerade!

M.e., tha rudeigin ann mu leabhraichean, chan eil sin cho doirbh idir.
Es gibt z.B. etwas über Bücher, das ist gar nicht schwer.

Tha deasbaidean polaitigeach fosgailte cuideachd,
Es sind auch einige politische Diskussionen eröffnet,

agus gu tric bidh Janni no mise ag innse mu thachartasan èibhinn agus m.s.a.a.
und oft erzählen Janni oder ich lustige Erlebnisse o.ä.

Cha tuirt duine sam bith gum feum sibh cùspair ùr sgoinneil a thoiseachadh gach seachdain.
Es hat niemand gesagt, dass ihr wöchentlich irgendein super Thema eröffnen müsst.

Ach bhitheadh e snog nan leughadh sinn freagairt no dhà an-siud is an-seo do na cùspairean a tha ann co-dhiù.
Sondern es wäre nett, einfach mal hier und da ein paar Antworten zu den vorhandenen Themen zu lesen.

Tha fios agam gu bheil Gàidhlig gu leòr agaibh!
Ich weiß, dass ihr genug Gälisch könnt!

Faodaidh sibh ceistean a chur oirnn 'sa Ghàidhlig, ma tha rudeigin ann nach robh sibh a' tuigsinn.
Ihr könnt auch auf Gälisch nachfragen, wenn ihr was nicht verstanden habt.

Coma leibh ma sgrìobhas sibh dìreach seantans no dhà.
Egal, wenn ihr nur ein oder zwei Sätze schreibt.

Bidh sinn toilichte gun teagamh!
Wir freuen uns auf jeden Fall!
:)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Apr 05, 2006 9:14 pm

Uill, tha sibh ceart, feuchaidh mi ri tuilleadh a sgrìobhadh.
Ok, Ihr habt recht, ich wérde versuchen, mehr zu schreiben.
(Fast wieder "ri" vergessen; sitzt es nun wenigstens an der richtigen Stelle?)

Bha mi ro leisg... is ro eagalach... :shock:
Ich war zu faul... und zu feige :P

Ulli ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Eilidh
Beiträge: 387
Registriert: Do Aug 11, 2005 3:30 am
Wohnort: Carolina a Tuath
Kontaktdaten:

Beitragvon Eilidh » Mi Apr 05, 2006 10:23 pm

Uill...

Fheuch mi ri sgrìobhadh aig Gàidhlig a-main ach uaireannan nach robh daoine gam thuiginn idir agus tha mi ri eadar theangachadh co-diugh. Ceart ma tha, chan e "fortgeschittener"a th'annam.

Chan eil mi fhathast, ach fuirichibh gum bidh mi air ais!!!

Ich versuchte nur Gälisch zu schreiben, aber manchmal verstanden mich Leute nicht und ich musste sowieso übersetzen. Gut so, bin eh kein Fortgeschrittener.

Noch nicht, aber wartet bis ich zurück bin!!!

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Do Apr 06, 2006 8:25 am

Mòran taing, Una!

Tha mi an dòchas gum bi Gàidhlig agamsa gu leòr a dh'aithghearr air mo shon leughadh anns an roinn Ghàidhlig a-mhàin cuideachd.
Ich hoffe, daß ich bald genug Gälisch, kann, um da auch mitzulesen

Co-dhiù, feumaidh mi ionnsachadh nas mòtha mu thràth, faclan gràmarach gu h-àraidh, nach feum, Una?
Aber ich muß erstmal mehr lernen, vor allem Grammatikwörter, nicht wahr, Una
'S e saoghal a th' anns gach cànan

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Do Apr 06, 2006 8:36 am

NCT, tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu air mòran ionnsachadh mar-tha.
NCT, ich denke, du hast schon sehr viel gelernt.

Ach 's e seantansan is faclan simplidh an rud as cudthromaiche, nam bheachd-sa.
Aber das wichtigste sind sowieso erst mal Sätze und Wörter für den Alltag, finde ich.

Agus feumaidh tu an cleachdadh ann an còmhradh cuideachd, chan ann a-mhàin ann an sgrìobhadh.
Vor allem solltest du üben, sie nicht nur zu schreiben, sondern auch zu sprechen ;)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Do Apr 06, 2006 10:07 am

Tapadh leat, a Mhona!
Vielen Dank, Mona!

Tha thu ceart, feumaidh mi dol gu Skype gu nas trice.
Du hast recht, ich muß öfter Mal in Skype vorbeischauen

Chan eil ùine agamsa an-dràsda gu mì-fhortanach. Co-dhiù, bu toil leamsa idir!
Ich habe im Augenblick leider keine Zeit. Obwohl ich so gerne würde!

Is dòcha gum bi mi ann an sin an Di-Haione seo, ach cha fios agamsa fhathast.
Vielleicht schaffe ich es diesen Freitag, aber ich weiß noch nicht.

Tha mi a' cluinntinn Radio nan Gàidheal no a' seinn le òrain Gàidhlig anns a' cheart àm :D
In der Zwischenzeit höre ich Radio nan Gaidheal oder singe mit Gälischen Liedern mit
'S e saoghal a th' anns gach cànan


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast