Cùrsa 6./7. An Cèitean

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Beitragvon Micheal » So Mai 07, 2006 4:42 pm

Tha an cùrsa seachad agus tha mise air ais aig an taigh.
Der Kurs ist vorbei und ich bin wieder zu hause.

Bha deichnear ann agus rinn iad uabhasach math.
Es waren 10 da und sie haben das sehr gut gemacht.

Bha e gasda Denise agus NCT a choinneachadh.
Es war nett Denise und NCT zu treffen.

Cumaibh oirbh mar sin!!!
Macht weiter so.

Tha mi an dòchas gum faic mi a-rithist sibh a dh' aithgheàrr.
Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder.


dùrachdan à Bonn agus turas math leibh dhachaigh
Grüße aus Bonn und Gute Fahrt nach Hause

Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mo Mai 08, 2006 3:14 pm

Tha mi air ais.
Ich bin wieder da

Thàinig mi dachaigh timcheall air (-> facal ùr :D) trì uairean 'sa mhadainn
Ich bin gegen 3 Uhr nach Hause gekommen

Tha mi beagan sgìth fhathast
Ich bin noch ein wenig müde

Tha mi toilichte air mo shon bhruidhinn anns a' Ghàidhlig còmhla ri a h-uile duine :D
Ich bin froh, mit allen Euch Gälisch gesprochen zu haben

Bha an cùrsa mòran feumail, agus mòran taing airson cheartachadhan na fuaimneachaidh gu h-àraidh
Der Kurs war sehr nützlich, und vielen Dank vor allem für die Aussprachekorrekturen

Bha mo dh/gh ceàrr, mo chreach!
Mein dh/gh war falsch, oje

Ach tha eòlach orm an-dràsda mar a tha sin ceart agus is urrain dhomh cleachd e.
Aber jetzt weiß ich, wie es richtig ist und kann es üben
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Denise
Beiträge: 119
Registriert: Di Feb 01, 2005 6:28 pm
Wohnort: Buxtehude

Beitragvon Denise » Mo Mai 08, 2006 6:12 pm

Bha an cùrsa Gaidhlig ann am Bonn glè feumail agus inntinneach.
Der Gälischkurs in Bonn war sehr nützlich und interessant.

Bha mi ann còmhla ri co-oibriche (gibt es hiervon auch eine weibliche Form?).
Ich war mit einer Arbeitskollegin dort.

Bha spòrs mòr againn.
Wir hatten viel Spaß.

Disathairne bha sinn aig "Rhein in Flammen". Bha sin glè shnog.
Samstag waren wir bei "Rhein in Flammen". Das war sehr nett.

Bha mi aig an taigh aig leth-uair an-dèidh deich san fheasgar an-dè.
Ich war gestern Abend um halb elf wieder Zuhause.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mo Mai 08, 2006 7:55 pm

Chaidh mi dhan cùrsa còmhla ri ban-charaid cuideachd.
Ich bin auch mit einer Freundin zum Kurs gekommen

Cha do thugainn sinn gu "Rhein in Flammen" air ar son bha e ro anmhoch 's bha sin aig aon uair deug feasgar. Bha an seòmar againn ro fhada.
Wir sind nicht zu "Rhein in Flammen" mitgekommen, weil es uns zu spät war um 11 Uhr nachts. Unser Zimmer war zu weit weg.

Chaidh sinn tron an "Rheinauen" dhan bhaile agus dh'ithe sinn an-siud agus sgrìobh sinn cairt-phuist an dèidh làimhe.
Wir sind die Rheinauen lang in die Stadt gegangen und haben dort gegessen und haben danach eine Postkarte geschrieben.
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Mara
Beiträge: 28
Registriert: So Feb 05, 2006 12:53 am

Beitragvon Mara » Di Mai 09, 2006 6:20 pm

Halò a h-uile duine,
Hallo an alle,

bha sinn – Uwe agus mise – ann am bùthan obrach Ghaìdhlig ann am Bonn (06./07.05.2006).
Uwe und ich waren im Gälisch Workshop in Bonn (06./07.05.2006).

Bha i fìor mhath. Bha sinn uabhasach trang agus bha sinn ag’ionnsachadh gu leòr.
Er war sehr gut. Wir waren schrecklich fleißig und haben viel gelernt. ;)

Bha an t-sìde brèagha, grianach is blath.
Das Wetter war schön, sonnig und warm.

Bha sinn a’dol dhan “Rheinaue” còmhla ri Ulrike, Anja, Michaela agus an duine aice ‘san fheasgar (Di-Sathairne).
Abends (Samstag) waren wir zusammen mit Ulrike, Anja, Michaela und ihrem Mann zur Rheinaue gegangen.

Bha fèis mhor an-sin.
Dort war ein großes Fest.

Bha sinn a’faicinn “Rhein in Flammen” aig aon uair deug.
Um 23.00 Uhr haben wir “Rhein in Flammen” gesehen.

Bha i glè shnog, sgonneil !
Es war sehr schön, wunderbar !

Bha mi a’ruighinn aig an taigh aig deich uairean ann Di-Dòmhnaich.
Am Sonntag war ich um 22.00 Uhr zuhause.

Bha mi sgìth ris a chù oir bha mi a’draibheadh gu math fada.
Ich war müde wie ein Hund, weil ich ziemlich lange gefahren war.

Uil, sinn e airson an-diugh.
So, das wars für heute.


Le meas,

Mara

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Di Mai 09, 2006 8:25 pm

Tha e coltach gun robh a h-uile duine ag ionnsachadh mòran anns a' chùrsa sin.
Offensichtlich haben alle im Kurs viel gelernt.

Tha sibh a' sgrìobhadh glè mhath 'sa Ghàidhlig an-seo.
Ihr schreibt hier schon sehr gut Gälisch.

Cùmaibh oirbh agus feuchaibh rud beag gach latha (no gach seachdain...)
Weiter so und versucht einfach jeden Tag ein bisschen (oder jede Woche...)
:)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Mai 10, 2006 11:35 am

Halò a Mhara!
Hallo Mara!

Is math leam thu a fhaicinn ann an-seo!
Gut, dich hier zu sehen!

Ciamar a tha thu an-diugh?
Wie geht es Dir heute?

Agus càite a bheil na daoine eile?
Und wo ist der Rest?

Bu gasda leam sibhse a fhaicinn ann an-seo cuideachd :D
Es wäre super, euch auch hier zu sehen
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Mara
Beiträge: 28
Registriert: So Feb 05, 2006 12:53 am

Beitragvon Mara » Mi Mai 10, 2006 7:27 pm

Halò a NCT,

tha mi gu math, tapadh leat.
es geht mir gut, danke.

Ciamar a tha thu fhèin ?
Wie geht es Dir selbst?

Bha mi ag obair gu math fada an-dè.
Gestern mußte ich ziemlich lange arbeiten.

Bha mi a'draibhadh dhan Jena an-diugh.
Heute war ich nach Jena gefahren.

Bha mi a'dol dhan leabharlann.
Ich war in eine Bücherei gegangen.

Is toigh leam leabhraichean.
Ich mag Bücher.

Bha tàirneachaich is dealanaich ann an-raoir ach bha i brèagha is grianach an-diugh an seo.
Gestern Abend gab es ein Gewitter aber heute war es schön und sonnig hier.

Ciamar a tha an t-sìde an-diugh ann an Hamburg ?
Wie ist das Wetter in Hamburg heute?

Tìoraidh an-dràsda,

Mara

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Mai 10, 2006 8:05 pm

Tha mi gu math fhèin, tapadh leat.
Mir geht es auch gut, danke

Tha an t-sìde blàth agus grianach an-seo cuideachd.
Das Wetter hier ist auch warm und sonnig

Sgrìobh mi cunntas-beatha an-diugh.
Ich habe heute meinen Lebenslauf geschrieben

Tha mi ag èisdeachd ri Ràdio nan Gàidheal an-dràsda, is fhèarr leam gu cunntas-beatha a sgrìobh.
Jetzt höre ich Radio nan Gàidheal, das ist besser als Lebensläufe schreiben
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Catriona
Beiträge: 640
Registriert: Do Jan 12, 2006 5:51 pm
Wohnort: Essen

Beitragvon Catriona » Mi Mai 10, 2006 9:46 pm

Halò a Mhara,

ciamar a tha thu?
Wie geht es dir?

An urrainn dhut mo chuimhneachd?
Erinnerst du dich an mich?

Cha robh mi ag cluinn dhìot o chionn dà neo trì mìosan.
Ich habe seit zwei oder drei Monaten nichts mehr von dir gehört.

Bha mi a' leughadh gun robh thu a' dèanamh cùrsa ann am Bonn a-rithist.
Ich habe gelesen, dass du wieder einen Kurs in Bonn gemacht hast.

Bha an cùrsa glè mhath gu dearbh, nach eil?
Der Kurs war bestimmt sehr gut, nicht wahr?

Bidh mi ann am Bonn 10. An t-Òghmios, s' dòcha 11. An t-Ògmhios cuideachd.
Am 10. Juni werde ich auch in Bonn sein, vielleicht auch am 11. Juni.

Anns a' Ghearran agus anns a' Ghiblean bha mi a' dol a Bonn agus rinn mi mòran spòrs.
Ich war im Februar und im April in Bonn und es hat viel Spaß gemacht.

Agus nise bidh mi toilichte air an ath chùrsa agus bidh mi toilichte gum bi mi a' bruidhuinn an cànan brèagha.
Und jetzt freue ich mich auf den nächsten Kurs und daß ich diese schöne Sprache sprechen kann.

Thuirt mi fhathast gu bheil gaol agam air na Gàidhlig?
Sagte ich schon, daß ich das Gälische liebe?

Sgrìobh, dè thu a' dèanamh an dràsda neo rud-eigin eile.
Schreib' mal, was du im Moment so machst oder etwas anderes.

Tha mi a toilichte airson do fhreagairt.
Ich freue mich auf deine Antwort.

Tìoraidh an-dràsda,

Caitrìona

Mara
Beiträge: 28
Registriert: So Feb 05, 2006 12:53 am

Beitragvon Mara » Do Mai 11, 2006 12:41 am

Halò a Chatrìona !

Tha mi a’cuimhneachadh.
Ich erinnere mich.

Tha mi gu math. Ciamar a tha thu fhèin ?
Mir geht es gut. Wie geht es Dir selbst ?

Bha mi ag obair gu lèor agus mar sin cha robh a’sgrìobadh an t-seachdainean sa chaidh an-seo.
Ich habe viel gearbeitet und deshalb die letzten Wochen hier nicht geschrieben.

Bha an cursa sgoinneil ann am Bonn.
Der Kurs in Bonn war klasse.

Bha Ulrike, Michaela is Uwe an-sin cuideachd.
Ulrike, Michaela und Uwe (aus unserem 1. Kurs) waren auch dort.

An urrainn dhut an chuimhneachd?
Erinnerst Du Dich an sie?.....( ist die Frage grammatikalisch so richtig?)

Tha thu a’fuireach ann an Essen, nach eil?
Du wohnst in Essen, nicht wahr?

Tha mi a’fuireach faisg air Jena.
Ich wohne in der Nähe von Jena.

Tha mi ag obair air mo cheann fhèin.
Ich bin selbständig.

Dè an obair a th’agad ?
Welche Arbeit hast Du ?

Tha càr agam. ‘S e VW Golf gorm a th’ann.
Ich habe ein Auto. Es ist ein blauer VW Golf.

A bheil càr agad cuideachd ?
Hast Du auch ein Auto?

Sin e airson an-diugh,
das wars für heute,

le meas,

Mara

Catriona
Beiträge: 640
Registriert: Do Jan 12, 2006 5:51 pm
Wohnort: Essen

Beitragvon Catriona » Do Mai 11, 2006 5:51 pm

Halò a Mhara,

tha mi gu math, tapadh leat.
Es geht mir gut, danke.

Tha mi a' cuimhneachadh Ulrike agus Uwe ach chan eil mi a' cuimhneachadh Michaela.
Ich erinnere mich an Ulrike und Uwe aber nicht an Michaela.
(Ob das "a' cuimhneachadh" richtig ist, weiß ich auch nicht - vielleicht kann sich hier mal ein Könner einbringen??? Danke!)

Dè an t-ainm Gàdhlig a th' oirre anns a' chiad chùrsa?
Wie war ihr gälischer Name im ersten Kurs?

Tha mi a' fuireach ann an Essen faisg air Düsseldorf.
Ich wohne in Essen, in der Nähe von Düsseldorf.

'S e bancair a th' annam agus tha mi ag obair aig Sparkasse Essen.
Ich bin Bankkauffrau und arbeite bei der Sparkasse Essen.

Tha càr aig a' theaglach airgeadach, tha e Nissan Primera-Traveller.
Wir haben ein silberfarbenes Familienauto, es ist ein Nissan Primera-T.

Anns an t-Òghmios bidh sinn a' dol a dh' Alba airson gu bhith cola-deug leis a' chàr.
Im Juni werden wir mit dem Auto nach Schottland fahren für ungefähr vierzehn Tage.

S' dòcha chì sinn a-rithist ann an cùrsa.
Vielleicht sehen wir uns bei einem Kurs wieder.

An dèan thu saor-làithean am bliadhna?
Machst du dieses Jahr Urlaub?

Nuair a bhios tu a' dol?
Wohin würdest du denn fahren?Slàn leat,

Caitrìona

Catriona
Beiträge: 640
Registriert: Do Jan 12, 2006 5:51 pm
Wohnort: Essen

Beitragvon Catriona » Do Mai 11, 2006 5:55 pm

... o mo chreach!!!

es muss natürlich Gàidhlig heißen!

Zitat: Nuair a bhios tu a' dol?

Verbesserungsvorschlag: Càite a bhios tu a' dol?

Caitrìona

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Do Mai 11, 2006 6:15 pm

An urrainn dhut an chuimhneachd?
Erinnerst Du Dich an sie?.....( ist die Frage grammatikalisch so richtig?)


Bhidhinn ag ràdh An urrain dhut a chuimhneachadh? Co-dhiù, cha eòlach orm dè an roimhear a fheumaidh sinn air an adhbhar
Ich würde für "Kannst Du Dich erinnern?" An urrain dhut a chuimhneachadh? sagen. Ich weiß aber nicht, welche Präposition zum Objekt dazugehört.

Cha mi a' creidsinn gur urrain dhut ag ràdh "Is cuimhne leam" cuideachd.
Ich glaube, Du kannst auch "Is cuimhne leam" sagen
'S e saoghal a th' anns gach cànan

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Do Mai 11, 2006 6:29 pm

Zitat: Nuair a bhios tu a' dol?

Verbesserungsvorschlag: Càite a bhios tu a' dol?

Càite a bhios tu...
Wo(hin) würdest Du...

Nuair a...
Wann...
'S e saoghal a th' anns gach cànan


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast