Càite an tèid sibh air saor-làithean/ wohin im Urlaub?

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Mo Mai 22, 2006 9:00 pm

Thèid mise a dh' Alba san Iuchair, ach chan e saor-laithean ceart a bhitheas ann.

Ich fahre im Juli nach Schottland, aber das sind keine richtigen Ferien.

Bidh mi aig a' cho-labhairt "Rannsachadh na Gàidhlig" agus aig a' chùrsa ann an Uibhist còmhla ri Mìcheal.

Ich fahre zur Gälisch-Konferenz und mit Mìcheal nach Uist.

Anns an t-Sultain thèid mi a Liotuainia airson beagan laithean, airson coinneachadh ri daoine air a bheil mi eòlach bhon eadar-lìon.

Im September fahre ich für ein paar Tage nach Litauen, um einige Leute zu treffen, die ich vom Internet kenne.

Agus anns an Dàmhair thèid mi air "fìor" shaor-laithean anns an Eilean Sgitheanach còmhla ri mo chèile.

Und im Oktober fahre ich "richtig" in Urlaub, nach Skye mit meinem Mann zusammen.

Hmm, tha fios agam a-nis dè bhitheas sibh ag ràdh: "Seall seall, na h-oileanaich, tha iad air saor-laithean agus a' siubhal fad na bliadhna..." ;)

Nun weiß ich schon, was ihr sagen werdet: "Jaja, die Studenten, das ganze Jahr nur Ferien und am Herumreisen..." ;)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ramona
Beiträge: 108
Registriert: Sa Jan 07, 2006 5:01 pm
Wohnort: Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt

Beitragvon Ramona » Di Mai 23, 2006 8:34 am

Tha gu dearbh, a Mhona - chan eil àm aig oileanaich gu brath... ;)
Tatsächlich Mona - Studenten haben niemals Zeit...

Bidh mi a'dol a Chanada am bliadhna.
Ich werde in diesem Jahr nach Canada fahren.

Mo cheile agus mi - bidh sinn a'dol còmhla ri m'athair is mo mhàthair.
Mein Mann und ich - wir fahren zusammen mit meinem Vater und meiner Mutter.

Tha iad pòsda an còigeamh bliadhna fichead anns an Lunasdal.
Sie sind im August seit 25 Jahren verheiratet.
(gibt es so etwas wie "Silberhochzeit" im Gälischen???)

Nì sinn turas sin an àite cèilidh airson an teaghlach.
Wir werden diese Reise anstelle einer Feier für die Familie machen. :shock: ;)

Bha sinn ann an Canada anns a'bhliadhna dà mhìle mar-thà.
Wir waren im Jahr 2000 schon einmal in Canada.

Tha mi toilichte agus is toil leam faic na h-atharraidhean.
Ich freue mich und möchte sehen, was sich alles verändert hat.

Le deagh dhùrachd

Ramona

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Di Mai 23, 2006 9:27 am

Cha robh airgead no àm agamsa nuair a bha mi nam oileanach
Ich hatte weder Zeit noch Geld als ich Student war

Dè rinn mi gu ceàrr? :D
Was habe ich falsch gemacht?
'S e saoghal a th' anns gach cànan

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Di Mai 23, 2006 9:42 am

Chan eil mòran airgid agam nas motha.
Ich habe auch nicht viel Geld

Ach feuchaidh mi daonnan saor-laithean saora a dhèanamh :)
Aber ich versuche immer, billigen Urlaub zu machen.

Ma cheannaichear ticeadan trèana no plèana gu math tràth, bidh prìsean sònraichte, gu math saor ann gu tric.
Wenn man Zug- oder Flugtickets früh kauft, bekommt man oft spezielle günstige Preise.

Cha chosg mi mòran airgid air àite-fuirich idir. Tha mi toilichte le leabaidh shimplidh ann an osdal-òigridh.
Ich gebe nicht viel Geld für Unterkünfte aus, ich bin mit einem einfachen Bett in einer Jugendherberge zufrieden.

Cha dèan mi na rudan àbhaisteach a nì luchd-turais, mar bhiadh dhaor ann an taigh-bìdh a.m.s.a.a.
Ich mache nicht die typischen touristischen Sachen wie z.B. teuer essen gehen und sowas.

An rud as inntinniche dhomh-sa, 's e coinneachadh ri daoine snog agus a bhith a-muigh ann an àiteachan àlainn, aig a' mhuir...
Für mich ist es am wichtigsten, nette Leute zu treffen und an schönen Orten in der Natur zu sein, am Meer...

Chan eil sin daor idir.
Das ist gar nicht teuer.

Agus cha bhi mi riamh air saor-laithean ùine fhada, oir chan fhaigh mi airgead mura bhi mi ag obair.
Und ich fahre nie lange weg, denn wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld.
:)
Mona
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Di Mai 23, 2006 9:43 am

Tha sin sgonneil, Ramona! Das ist toll.

Càit' an tèid sibh ann an Canada?
Wohin fahrt Ihr in Kanada?

Agus càit' an robh sibh an turas sa chaidh?
Und wo wart Ihr das letzte Mal?

Am faca sibh mathain?
Habt Ihr Bären gesehen?

`S e sin a´chiad rud air a bhitheas mi a´smaoineachadh nuair a bhitheas cuideigin a´bruidhinn mu dheidhinn Chanada.
Das denke ich immer zuerst, wenn jemand über Kanada redet. :)

Tha mi a' smaointinn gum bi sin eadhan fada nas fheàrr na fèis còmhla ris an teaghlach.
Ich finde, das ist noch viel besser als eine Feier zusammen mit der Familie.

Turas math dhuibh! Gute Fahrt! ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Gazi
Beiträge: 76
Registriert: Do Jun 23, 2005 12:45 pm
Kontaktdaten:

Beitragvon Gazi » Di Mai 23, 2006 11:24 am

Latha math, a h-uile duine!

Thèid teaghlach agam agus mise air saor-làithean an t-iuchar, bidh sinn a´dràibheadh leis a´chàr dhan thuath air a´Ghearmailt le rothair is teanta.
Meine Familie und ich werden im Juli im Urlaub sein, wir werden mit dem Auto in den Norden Deutschlands fahren mit Fahrrad und Zelt.

Bidh sinn aig a´mhuir ann an Schleswig-Holstein airson seachdean.
Wir werden eine Woche an der See in Schleswig-Holstein sein.

`s toil leam dealbh-tìre, tha a h-uile diune glè ghasta an sin.
Ich mag die Landschaft, die Leute sind sehr nett dort.

Agus ´s fhearr leam coimhead soitheachan mhòr.
Und ich liebe es, große Schiffe anzuschauen.

Chi sinn eileanan "Frèasanach" agus tha mi an dochas gum bi an t-sìde brèagha.
Wir werden die Friesischen Inseln sehen und ich hoffe, dass das Wetter schön wird.

`s toil leam an t-uisge ach chan eil fad an là.
Ich mag Regen, aber nicht den ganzen Tag. :(

An dèigh sin bidh sinn air an Eilean "Rügen" airson seachdean no dà sheachdean.
Danach werden wir für eine oder zwei Wochen auf Rügen sein.

Chan eil fhios agam dè cho fad´s a cuir sinn saor-làithean.
Ich weiß nicht, wie lange wir Urlaub bekommen.

`s fhearr leam Rügen,
Ich liebe Rügen,

´s toil leam na taighean-solais air a´mhaol Arcona,
ich mag die Leuchttürme auf Kap Arkona,

´s toil leam draibheadh le rothair thairis air an eilean,
ich mag es mit dem Fahrrad quer über die Insel zu fahren,

´s toil leam dh´ithe iasg agus dh´òl pinnt fuaraich air a´thràigh agus a dh´fhaicinn dol fodha na grèine.
ich mag es Fisch zu essen und ein kühles Bier am Strand zu trinken und den Sonnenuntergang zu sehen. 8-)

Tha beatha brèagha, nach eil?
Ist das Leben nicht schön?

Cha bhi mac agam comhla ruinn.
Mein Sohn wird nicht mit uns sein.

tha e ochd bliadhna deug a-nis agus bidh e ag obair ann an Rostock airson cola deug.
Er ist jetzt achtzehn Jahre alt und wird in Rostock zwei Wochen (vierzehn Tage) arbeiten.

`s e sàbhaladh snàmhaiche a th´ann. Er ist Rettungsschwimmer.

Bidh mi glè thoilichte nuair am bi saor-làithean ann. Ich freue mich sehr auf den Urlaub.

Durachdan

Kerstin

Ramona
Beiträge: 108
Registriert: Sa Jan 07, 2006 5:01 pm
Wohnort: Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt

Beitragvon Ramona » Di Mai 23, 2006 2:50 pm

Halò Ulli,

agus mòran taing airson na dùrachdan airson ar turas!
und vielen Dank für die Reise-Wünsche!

Ann an Canada, bidh sinn a'tóiseachadh ann an Vancouver.
In Canada werden wir in Vancouver beginnen.

An uair sin bidh sinn a'draibheadh leis a'chár air mhàl tro na phàircean nàiseanta Banff is Jasper.
Dann werden wir mit einem Mietwagen durch die Nationalparks Banff und Jasper fahren.
(Nationalparks sagt man so bestimmt nicht, oder?)

An dárna seachdain bidh sinn a'siubhal aig a'chladach.
In der zweiten Woche werden wir entlang der Küste reisen.

An turas sa chaidh bha sinn ann leis a'bhus.
Beim letzten Mal waren wir mit dem Bus da.

Ged a cha bhi duine a'creidsinn - chunnaic sinn mathan gu dearbh...
Obwohl es niemand glauben wird - wir haben tatsächlich einen Bären gesehen... :shock:

Bha i mathan dubh aig an rathad agus bha i ann goirid.
Es war ein Schwarzbär an der Straße und er war nur kurz da.

Bha i glè bheag agus bha mòran eagal air.
Er war sehr klein und hatte große Angst.

Bha a mhathair ann faisg, gu cinnteach... ;)
Seine Mama war bestimmt ganz in der Nähe...

Tha cuimhne árd.
Das ist eine großartige Erinnerung.

Puuh, tha mi an dòchas nicht zuviel Unsinn geschrieben zu haben... ;)

Le dùrachdan

Ramona

Gazi
Beiträge: 76
Registriert: Do Jun 23, 2005 12:45 pm
Kontaktdaten:

Beitragvon Gazi » Di Mai 23, 2006 2:52 pm

Ach ´s fhearr leam ionnsach Gàidhlig air a´Uibhist ach chan eil airgid agam gu leòr. Tha mi duilich, a Mhicheil.

Kerstin

stjarna*
Beiträge: 186
Registriert: Di Jun 29, 2004 2:28 pm
Wohnort: Hattingen

Beitragvon stjarna* » Di Mai 23, 2006 5:13 pm

Canada?? Sgoinneil!!! Tha mi ag iarriadh dol a Chanada cuideachd,ach chan eil am-bliadhna.
Kanada??? Super!!! Ich will auch nach Kanada,aber nicht dieses Jahr.

Is toil leam Schleswig-Holstein agus an Danmhairg cuideachd. Tha an dealbh- tìre glè bhreagha an-sin!
Ich mag Schleswig-Holstein und Dänemark auch. Die Landschaft ist sehr schön dort.

Bidh mi a´feuchainn dol a dh´Innis Tile am-bliadhna. Cha robh mi ann an-uiridh agus tha mi "vermissen" mo charaidean, an cànan, an dealbh-tìre...............
Ich werde versuchen, dieses Jahr nach Island zu fahren. Ich war letztes Jahr nicht da und ich vermisse meine Freunde,die Sprache,die Landschaft.........

S*
** Strebe nach Wissen und sei es in China (Hadith) **

Gazi
Beiträge: 76
Registriert: Do Jun 23, 2005 12:45 pm
Kontaktdaten:

Beitragvon Gazi » Di Mai 23, 2006 5:30 pm

Bu toil leam faic Canada ciudeachd, ach chan eil airgid agam gu leòr gu brath a´dol an sin.

Ich möchte Canada auch gern sehen, aber ich werde nie genug Geld haben, dorthin zu fahren.

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Di Mai 23, 2006 5:52 pm

Ceart ma-tha, bha sunnd orm beagan ceartachaidh a dhèanamh...
War gerade in Korrigierlaune ;-)

Tha mi an dòchas gum bi sin feumail dhuibh, agus tha mi an dòchas gu bheil gach rud ceart a-nis.
Ich hoffe, das ist nützlich für euch, und ich hoffe auch, dass alles richtig ist ;-)

(fängt bei den ersten Postings an, geht der Reihe nach runter, bis ich keine Lust mehr hatte)

@ Catrìona:

Ich mag den Regen nicht besonders. -> Cha toigh leam an t-uisge gu mòr.

Und nun höre ich schon, dass du lachst... -> Agus nise tha mi gad chluinntinn a' dèanamh gàire...

weil du weißt -> oir tha fios agad

Trotzdem freue ich mich sehr -> A dh' aindeoin sin tha mi uabhasach toilichte.


@ stjarna:

er und seine Familie wohnen dort -> tha esan agus a theaghlach a' fuireach an-sin / tha e a' fuireach an-sin còmhla ris an teaghlach aige.

Friedeburg ist eine kleine Stadt -> 'S e baile beag a tha ann am F.

@ NCT:

Ich weiß noch nicht, wohin ich fahre -> Chan eil fhios agam fhathast càit an tèid mi.

("càit", weil das hier eine indirekte Frage ist. "far" ist eine Konjunktion, z.B. "Tha taigh geal brèagha aig a' chladach, far an tèid sinn gach samhradh...")

@ Ulli:

zum Haus meiner Schwiegermutter -> do thaigh mo mhàthair-chèile

(taigh wird durch die Schwiegermutter näher bestimmt, daher vorn kein Artikel)

Wir müssen es renovieren -> Feumaidh sin a charadh / Feumaidh sin obair a dhèanamh air.

Freunde besuchen -> cèilidh air caraidean

Den Satz mit Fehmarn würde ich so schreiben:
Bidh iadsan air saor-laithean anns an eilean Fehmarn nach eil fad às.
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

mona nicleoid
Beiträge: 2420
Registriert: Di Jun 10, 2003 2:33 pm
Wohnort: gleann a' cheò ;-)
Kontaktdaten:

Beitragvon mona nicleoid » Di Mai 23, 2006 6:06 pm

Noch ein bisschen weiter, bis Ende der ersten Seite. Bitte beachten, es handelt sich teilweise einfach um Vorschläge zur Verbesserung des Stils, oder wie ich es dem Gefühl nach eher sagen würde... und auch ich mache mal Fehler, also bitte nicht schlagen ;)

@ Denise:

diesen Sommer -> as t-samhradh am bliadhna

Vielleicht fahren mein Freund und ich nach Bottrop zum "WBMW"-Park -> Is dòcha gum bi mo bhràmair agus mi-fhìn do...

(würde hier "dol" nehmen, nicht "draibheadh", da nicht der Akt des Autofahrens im Vordergrund steht - nehme ich mal an ;-) Und "is dòcha" schließt mit "gu..." an.)

Ich würde gerne diesen Park besuchen -> Bu toigh leam am pàirc seo fhaicinn.


@ Ulli / Denise:

als ich klein war / ein Kind war -> nuair a bha mi nam leanabh / nam phaiste, klingt hier schon am besten, denke ich.


@ Denise:

ich kenne = tha mi eòlach air

war ich nie in einem Reitverein oder ähnlichem -> cha robh mi a-riamh ann am buidheann marcadh / sgoil marcadh no rudeigin coltach ri sin.


@ Cailean:

Ich bin bei der Hochzeit meiner Nichte in August auf Gigha. -> Bidh mi aig banais mo nighean-peathar anns an eilean Giogha anns an Lùnastal.

und der zweite Satz:
Bidh mi anns an eilean Ìle beagan laithean cuideachd - thàinig mo shinnsearan bhon àite sin.


@ Harrishawk:

für "Haupturlaub" würde ich "saor-laithean mòra" sagen...
nehmen = gabhal

weil ich die Weihnachtszeit sehr liebe -> oir tha gràdh mòr orm air àm na Nollaige
("àm" wird durch "na Nollaige" näher bestimmt und braucht daher vorn keinen Artikel, ebenso bei "solasan na Nollaige" später)

viele Kekse = mòran bhriosgaidean (Gen.Pl. leniert)

wenn nicht = mura bheil


@ Ramona:

mein Mann und ich -> mo chèile agus mi-fhìn, klingt schöner.

diese Reise -> an turas seo

ich will/möchte sehen -> tha mi ag iarraidh faicinn
~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~

Cailean
Beiträge: 116
Registriert: Mi Jan 04, 2006 8:16 pm
Wohnort: 73529 Schwaebisch Gmuend

Beitragvon Cailean » Di Mai 23, 2006 6:46 pm

@ Mhona

Mòran taing airson "Korrektur".

Cailean
Na tog mi gus an tuit mi.

Harrishawk
Beiträge: 55
Registriert: Do Dez 29, 2005 7:31 pm
Wohnort: A' Germailt

Beitragvon Harrishawk » Di Mai 23, 2006 8:12 pm

@ Mona - bhuamsa cuideachd! :)
Harrishawk
There are things that are known and there are things that are unknown; in between there are the doors.
- William Blake -

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Mai 24, 2006 12:30 am

Seadh, bha e glè fheumail, tapadh leat, a Mhona!
Klar, das war sehr nützlich, Danke!
'S e saoghal a th' anns gach cànan


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast