saor-laithean?

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Aug 27, 2006 1:47 pm

Tha sinn air ais a-rithist ann an Hamburg a-nis an dèidh na saor-laithean.
Wir sind jetzt wieder in Hamburg nach den Ferien.

Bha sinn gu math trang rè na mìosa sa chaidh anns an taigh eile.
Wir waren während des letzten Monats ziemlich beschäftigt mit dem anderen Haus'.

Tha na seòmraichean-cadail deiseil a-nis ach cha dèan sinn na seòmraichean-ionnlaid ron ath bhliadhna.
Die Schlafzimmer sind jetzt fertig, aber die Badezimmer machen wir erst im nächsten Jahr.

Thill sinn dhachaigh Diluain sa chaidh.
Montag sind wir nach Hause gekommen.

Bha Alexandra toilichte a bhith aig a granaidh a-rithist.
Alexandra bha glücklich wieder bei ihrer Omi zu sein.

Bha mise riaraichte gun robh an dithis aca trang còmhla riutha oir b'fheadar dhomhsa an adharc-shaibhreis-sgoile (??) a lìonadh.
Mir war es recht, daß die beiden mit sich beschäftigt waren, denn ich mußte noch die Schultüte füllen.

B' e Dimàirt a'chiad latha anns an sgoil.
Dienstag war der erste Schultag.

Chan eil an sgoil fad às bho seo gu fortanach.
Die Schule ist zum Glück nicht weit von hier.

Bha fèis glè shnog ann airson nan sgoilearan ùra.
Es gab eine sehr nette Feier für die neuen Schüler.

Bha na sgoilearan nan dàrna clasaichean a'seinn is a'taisbeinadh cleasa.
Die Schüler der zweiten Klassen sangen und führten ein Stück auf.

Bha an talla-spòrsa uabhasach làn leis na pàrantan, teaghlaichean eile, càirdean amsaa.
Die Turnhalle war gerammelt voll mit Eltern, sonstiger Familie, Freunden, usw.

Bha Alexandra ann còmhla ris a pàrantan (Wieland agus mise), seanair is dà sheanmhair.
Alexandra hatte ihre Eltern (Wieland und mich), einen Großvater und zwei Großmütter mit.

Gu mì-fhortanach cha robh ùine aig a granaidh eile, b' dheudar dhi obair.
Leider hatte die andere Oma keine Zeit, sie mußte arbeiten.

Is bochd sin nach eil màthair Wieland beò fhathast; bhiodh i toilichte leis an ogha aice cho mòr.
Schade, daß Wielands Mutter nicht mehr lebt; sie hätte sich gefreut über ihr Enkelkind, das schon so groß ist.

An dèidh na fèis bha na tidsearan a'cruinneachadh nan sgoilearan ùra agus dh'falbh iad còmhla airson a'chiad aonad do na clasaichean.
Nach der Feier sammelten die Lehrerinnen die neuen Schüler ein und sie gingen zusammen in die Klassen zur ersten Unterrichtsstunde.

Fhuair na daoine eile cèic is cofaidh a rinn pàrantan nan treas clasaichean air a'ghàradh-sgoile.
Wir anderen bekamen Kaffee und Kuchen auf dem Schulhofe von den Eltern der dritten Klassen.

Bha an fhèis seachad aig meadhan-latha.
Mittags war die Feier vorbei.

Tha Alexandra uabhasach pròiseil; tha i a'faireachdainn dìreach inbheach a-nis!
A. ist unheimlich stolz; sie fühlt sich jetzt schon richtig erwachsen!

Bha i a'cluich leis na tiodhlaicean ùra fad an latha.
Sie hat den ganzen Tag mit ihren neuen Geschenken gespielt.

Fhuair i bogha-saighde, leabhar, teip-sùla le fiolm Disney, dà theip le sgeulachdan cloinne agus mòran shuiteis.
Sie hat einen Bogen bekommen, ein Buch, eine Disney-Video-Cassette, 2 Cassetten mit Kindergeschichten und viele Süßigkeiten.

Ach gu mì-fhortanach b'fheudar do Wieland a falbh do dh'Eutin a-rithist an aon feasgar.
Aber leider mußte Wieland am selben Nachmittag wieder nach Eutin fahren.

Bha e ag obair an sin gu Disathairne (an-dè). Ach `s e sgeul eile a tha ann.
Er hat dort noch bis gestern weitergearbeitet. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ulli :)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » So Aug 27, 2006 6:47 pm

An do thuig mi gu math gu bheil ceithir seanmhairean aig do nighean? :shock:
Habe ich das richtig verstanden, daß Deine Tochter vier Großmütter hat?
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » So Aug 27, 2006 7:00 pm

Bha ceathrar aice gu dearbh ach chan eil ach triùir a-nis!

Ulli ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Ramona
Beiträge: 108
Registriert: Sa Jan 07, 2006 5:01 pm
Wohnort: Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt

Beitragvon Ramona » Mo Aug 28, 2006 6:29 pm

Feasgar math,

bha sinn ann an Canada am bliadhna.
Wir waren in Kanada dieses Jahr.

Bha e glè brèagha!
Es war sehr schön!

Dhraibh sinn nas 3.600 km.
Wir fuhren mehr als 3.600km.

Thòisich an turas ann an Vancouver, an uair sin dhraibh sinn a "Rocky Mountains", an uair sin leanaibh sinn an rathad ri a'chladach a-rithist.
Die Reise begann in Vancouver, dann fuhren wir zu den Rocky Mountains, dann folgten wir der Straße wieder zur Küste.

Shiubhail sinn leis a'bhàta-aiseag an-sin.
Dort reisten wir mit der Fähre (weiter).

Chunnaic sinn mòran beathaichean anns an uisge: muc-mhara agus leumadairean!
Wir sahen viele Tiere im Wasser: Einen Wal und Delphine!

Tha mi muladach a-nis - tha an turas seachad fhathast.
Jetzt bin ich traurig - die Reise ist schon vorbei.

Bha na daoine glè chàirdeal.
Die Menschen waren sehr freundlich.

Bha an t-sìde agus am biadh glè mhath cuideachd!
Das Wetter und das Essen waren auch sehr gut!

Bha "steaks" ann, ach is toil leam bradan.
Es gab Steaks, aber ich mag Lachs.

Sicher wieder ein Fehler am anderen, vielleicht hat jemand Lust, die Schlimmsten zu korrigieren? :?

Le deagh dhùrachd
Ramona

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mo Aug 28, 2006 7:26 pm

Dein Wunsch ist mir Befehl:

glè bhrèagha - Lenierung vergessen.

Von allem anderen lasse ich besser die Finger, sonst verschlimmbessere ich wieder :P

Tha mi toilichte gun robh na saor-laithean agad math :D
Ich freue mich, daß Dein Urlaub gut war
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Beitragvon Sleite » Mo Aug 28, 2006 10:38 pm

Ramona,
Tha thu a' dèanamh glè mhath! Cum ort! Seo beagan ceartachaidh dhut
Du machst das sehr gut. Weiter so. Hier ein paar Korrekturen


leanaibh sinn an rathad ri a'chladach

lean sinn ... chun chladaich /dhan chladach

mòran beathaichean

mòran + genitiv (plural --> bheathaichean

Bha na daoine glè chàirdeal

freundlich = laghach, coibhneil
càirdeal = freundschaftlich (wenn ich mich nicht täusche)

tha an turas seachad fhathast

seachad mar thà*

*A bheil thu ann fhathast=bist du noch da
Chan eil e seachad fhathast =noch nicht vorbei

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Ramona
Beiträge: 108
Registriert: Sa Jan 07, 2006 5:01 pm
Wohnort: Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt

Beitragvon Ramona » Di Aug 29, 2006 5:07 pm

@ NoClockThing & Slèite

Mòran taing für die Korrekturen (und für das Lob! :D ) !

Tha mi a'feuchainn cuimhnich na facalan ceart.
Ich versuche, mich an die richtigen Wörter zu erinnern.

Le dhùrachdan

Ramona

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Do Aug 31, 2006 8:23 am

Hi, tha mi ann a-rithist!
Huhu, da bin ich wieder.

Sgrìobh mi an teacsa seo o chionn dà latha ach cha robh ùine gu leòr agam a taipeadh.
Ich habe diesen Text vor 2 Tagen geschrieben, aber ich hatte nicht genug Zeit, ihn abzutippen.

"Tha a'chiad seachdain anns an sgoil seachad a-nis airson an nighinn againn.
Die erste Woche in der Schule ist für unsere Tochter nun vorbei.

Tha an sgoil a'còrdadh rithe glan agus tha i uabhasach pròiseil.
Die Schule gefällt ihr sehr und sie ist furchtbar stolz.

S'e an-dè a'chiad latha a b'fhaodar dhi a dhol dhachaigh na h-aonar.
Gestern war der erste Tag, an dem sie allein nach Hause gehen durfte.

Gu fortanach chan eil an sgoil fad às bhon taigh againn.
Zum Glück ist die Schule nicht weit von unserem Hause entfernt.

Tha Alexandra a'creidsinn gum biodh i gu bhith inbhich a-nis.
Alexandra hält sich jetzt schon für fast erwachsen.

Ach tha i a'fàs gu luath gu dearbh!
Aber sie wächst tatsächlich sehr schnell.

Tha a'chuid as motha nan dreasan aice ro ghoirid mar thà a-rithist.
Die meisten ihrer Kleider sind schon wieder zu kurz.

Ach chunnaic mi dreas dìreach milis aig e-bay.
Aber ich habe ein wirklich niedliches Kleid bei e-bay entdeckt.

Bha mi airson a cheannachd ach bha e gu math daor ùine mhòr ro chrìch na reice-tairgse.
Ich wollte es kaufen, aber es war schon lange vor Auktionsende ziemlich teuer.

Cha robh mi ag iarraidh cus dh'airgid a chosg: Thàinig mi gu co-dhùnadh nach ceannaic mi e.
Ich wollte nicht zuviel Geld ausgeben: Ich entschloß mich, es nicht zu kaufen.

Ach gu mì-fhortanach thàinig Alexandra a-steach, chunnaic i dealbh an dreasa air clàr-amhairc mo choimpiutair agus thuirt i:
"A Mhamaidh, `s e an dreasa sin dìreach am fear a bha mi daonnan ag iarraidh."
Aber leider kam Alexandra herein, sah das Kleid auf dem Bildschirm und sagte:
"Mami, das ist genau das Kleid, das ich mir schon immer gewünscht habe!"

Uill, chaidh mi gum mhàthair-fhìn agus dh'innse mi dhi mu a dheidhinn.
Nun, ich ging zu meiner Mutter und erzählte ihr davon.

Agus bha sinn fortanach. Thuirt i gu dearbh:
"Uill, ma tha e cho snog cheannaic e. Cuiridh mise an t-airgead dhuibh." Nach eil i dìreach laghach?
Und wir hatten Glück. Sie sagte tatsächlich:
"Nun, wenn es so schön ist, kaufe es. Ich gebe dir das Geld."
Ist sie nicht wirklich nett?

Agus fhuair mi an dreasa airson aon eòro eile. Tha mi'n dòchas a-nis gun ruig e a dh'aithghearr!
Und ich habe das Kleid bekommen für nur noch einen Euro mehr. Nun hoffe ich, daß es bald ankommt."


Ulli :D
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Sep 06, 2006 12:17 pm

Hallo, tha mi ann a-rithist! Da bin ich wieder.

Dh'fhàg mi am Provider agam, tha mi aig arcor a-nis. Ich habe meinen Provider gewechselt.

Tha mi aig Arcor a-nis. Ich bin jetzt bei Arcor.

Bha mi airson a bhith aig t-online gu Diardaoin. Bis Donnerstag wollte ich bei t-online bleiben.

Ach cha robh an teilefon agam agus an eadar-lìn ag obair na bu mhotha o Diardaoin sa mhadainn no meadhan-latha. Aber mein Telephon und mein Internet-Zugang funktionierten seit Donnerstag morgen oder Mittag nicht mehr.

Ceart gu leòr, thoisich mi air na rudan ùra (Modem amsaa) a cheangal an uair sin. Ok, dann habe ich angefangen, die neuen Geräte anzustöpseln.

Bha mi a'feitheamh ri Dihaoine an uair sin (bu chòir do Dhihaoine a bhith na chiad latha aig Arcor). (Muß ich da wirklich lenieren??? Sieht ja völlig abartig aus.) Dann wartete ich auf den Freitag; der sollte der erste Tag bei Arcor sein.

Thug mi an CD ùr dhan choimpiutair agus... "Tha am Betriebssystem ceàrr agaibh" ars' esan.Ich steckte die neue CD in den Computer und ... "Sie haben das falsche Betriebssystem", sagte er.

B'fheudar dhomh Windows me, Windows XP, 98 Se no mar sin fhaighinn, ach cha robh ach Windows 98 agam. Ich brauchte W.me, W.XP,...., aber ich hatte nur Windows 98.

Bha mi glè fheargach oir cha do dh' innse duine sam bith aig Arcor dhomh nuair a cheannaic mi a h-uile stùth. Ich war sehr ärgerlich, denn das hatte mir absolut niemand bei Arcor gesagt, als ich den ganzen Kram kaufte.

Chur mi fòn gu Arcor Dihaoine sa mhadainn. Ich rief Freitag früh also bei Arcor an.

(Dh'fheuch mi ris a `dhèanamh Diardaoin fad an fheasgair ach bha am fòn trang fad na h-ùine.) Ich hatte das schon den ganzen Donnerstag abend versucht, aber die Leitung war die ganze Zeit besetzt.

Tha mi a'smaoineachadh gu bheil mòran Dhaoine ann aig a bheil trioblaid leis a h-uile sgudail. Ich vermute, es gibt viele Leute, die Ärger mit dem ganzen Kram haben.

Uill, fhuair mi boireannach glè laghach aig an fhòn an uair sin agus thuirt i: "Obh, bidh a h-uile rud ceart gu leòr, ach cha dèan sinn an ceangal deiseil ro 12.30". Nun, dann erwischte ich eine sehr freundliche
Dame am Telephon und sie sagte: "Oh, das geht schon, aber wir schalten die Leitung erst um 12.30 frei".

Fhreagairt mise: "Ach tha Betriebssystem eile agam." Ich antwortete: "Aber ich habe ein anderes BS."
"Oh, tha sin coma, bidh e ag obair aig meadhan-latha." "Das macht nichts, Mittags wird es funktionieren."

Bha mi a'feitheamh is a'feitheamh... bha meadhan-latha ann...agus seachad... agus cha robh rud sam bidh ag obair idir!!! Ich wartete und wartete...es wurde Mittag...und später...und nichts funktionierte!!!

Chur mi fòn gu Arcor a-rithist! Ich rief wieder bei Arcor an.

Bha boireannach eile aig an fhòn. Bha i glè shnog cuideachd ach thuirt i:" Tha mi duilich, tha sin ceàrr, feumaidh sibh Windows eile gu dearbh!" Es war eine andere Dame am Telephon, die auch sehr nett war und sagte: "Tut mir leid, das stimmt nicht, sie brauchen wirklich ein anderes Windows."

Bha e rud beag fadalach ron deireadh-seachdaine aig an àm sin, cha d`fhuair mi an Windows eile ach Diluain (cha robh mi airson cus dh'airgid a chosg). Inzwischen war es reichlich spät vor dem Wochenende, ich habe das andere Windows nicht vor Montag bekommen (ich wollte schließlich nicht zuviel Geld ausgeben).

Uill, fhuair mi mo choimpiutair air ais Diluain feasgar agus chur mi an CD a-steach. Gut, ich bekam meinen Compi Montag abend zurück und legte die CD ein.

Agus b' ann rud sam bith a thachairt. Und nichts passierte!

Thuirt an duine agam: "'S dòcha nach eil an CD ag obair ceart." "Vielleicht funktioniert die CD nicht richtig", sagte mein Mann.

Chur mi fòn gu Arcor a-rithist. Ich rief wieder bei Arcor an.

(Fortsetzung folgt; Posting zu lang)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Sep 06, 2006 12:19 pm

(Fortsetzung)

Bha mi a-rithist ri ceòl a chluinntinn airson ùine mòire fhads a tha mi a'fuirech. Ich mußte wieder lange Zeit Musik anhören, während ich wartete.

Bha mi a'fàs na b'fheargaiche is na b'fheargaiche. Ich wurde immer ärgerlicher.

Thuirt am boireannach (a bha aig an fhòn an turas sin agus a bha glè laghach cuideachd): "Uill, chuiribh an CD dhan phost thugainn agus gheibh thu fear ùr an uair sin." Die Dame (die dieses Mal am Telephon war und die auch wieder sehr freundlich war) sagte: "Gut, Schicken Sie uns die CD mit der Post und dann bekommen sie eine neue."

Dh'fhaighnich mise: "Dè tha "an uair sin" a'ciallachadh?" Ich fragte:"Was heißt denn "dann"?"

"Ann an 3 no 4 laithean" "In 3 bis 4 Tagen"

B'e sin dìreach gu leòr. Chan eil mi airson innse dhuibh na bha mise ag ràdh, ach cha robh mi-fhìn cho uabhasach laghach a bharrachd. Das hat mir wirklich gereicht. Ich möchte hier nicht erzählen, was ICH alles sagte, aber ich jedenfalls war nicht mehr so unglaublich freundlich.

Uill, bha mi ag iarraidh fios: "Nach eil bùth Arcor ann an seo ann an Hamburg far an urrainn dhomhsa CD fhaighinn. Bhiodh sin na bu luaithe." "Gibt es hier in Hamburg keinen Arcor Shop, wo ich die CD selbst bekommen kann", wollte ich wissen. "Das ginge schneller."

"Oh, tha gu dearbh", ars' ise "aon ann an Bergedorf, fear eile ann an Geesthacht agus fear eile ann an... (dhìochuimhnich mi e)". Gu mì-fhortanach tha iad uile fad às an seo agus cha robh ach na seolaidhean aice agus b'fheudar dhomh na aireamhan teilefon. "Ja, sagte sie, einen in B., einen in G. und einen in...(?? hab' ich vergessen)". Leider sind alle weit weg von hier und sie hatte nur die Adressen, und ich brauchte die Telephonnummern.

B'fheudar dhomh faighinn a-mach a bheil an CD ann aca mus deach mi gu bhith gu crìoch a' bhaile. Ich mußte herausbekommen, ob sie die CD haben, bevor ich durch die ganze Stadt fahre.

"Tha mi duilich"ars' ise, "mar a thuirt mi mar thà, 's e an rud as luaithe ma chuireas sibh an CD tron phost." "Tut mir leid", sagte sie "wie ich schon sagte, es geht am schnellsten, wenn sie uns die CD mit der Post schicken."

Dh'feuch mise a'fuireach modhail gu leòr, agus lorg mi-fhìn aireamh teilefon anns na "duilleagan buidhe". Ich versuchte, einigermaßen höflich zu bleiben und suchte selbst eine Telephonnummer in den "Gelben Seiten".

Lorg mi tè agus bha duine snog ann. Bha e dìreach glic: Tuirt e rium dè bha mi ri dhèanamh leis an luchag agus... *zack* ...bha mo choimpiutair ag obair agus mise anns an eadar-lìn!! Gun CD sam bith! Ich fand eine und es war ein netter Herr dort. Er war wirklich gut: Er sagte mir, was ich mit der Maus machen mußte...und plötzlich war ich mit dem Compi im Internet! Ganz ohne CD!!

Nach mise a bha toilichte! War ich froh!

Ach tha mi a' smaointinn gun tèid mi gu Provider eile an ath thuras a-rithist. Tha na daoine aig Arcor cho gòrach ris na daoine aig t-online! Aber ich denke, das nächste Mal nehme ich noch wieder einen anderen Provider. Die Leute bei Arcor können's auch nicht besser als die bei t-online!!

Ulli
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Innos Rächer
Beiträge: 19
Registriert: Mi Sep 06, 2006 10:26 am
Wohnort: Lennestadt

Beitragvon Innos Rächer » Mi Sep 06, 2006 12:27 pm

ich war noch nie im urlaub :(
wäre aber gerne mal in schottland gewesen
wer weiss vielleicht werde ich nächstes jahr mal dorhin fahren
ich bin nächstes jahr sowieso eine woche in england :) (klassenfahrt)
Hört von den 7Vaganten
die ihr Glück in der Hölle fanden
behangen mit Fetzen und Schellen
die so laut wie Hunde bellen
ihr Lachen ist Sturm und Gewitter
feiern und Zechen bis komm der tödliche Schnitter
Verehrt und Angespien
sind sie bekannt im ganzen Land
von allen IN EXTREMO genannt!!!

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mi Sep 06, 2006 2:47 pm

Innos chòir

Seo eadar-theangachadh airson do sheantansan:
Hier kommt die Uebersetzung fuer deine Saetze.

Cha robh mi air falbh a-riamh fhathast.
Ich war noch nie in Urlaub.

Chòrdadh e rium air a bhith ann an Alba.
Waere gern mal in Schottland gewesen.

Cò aig a tha fios, s' dòcha gun tèid mi ann an ath-bhliadhna.
Wer weiss, vielleicht werde ich naestes Jahr dorthin fahren.

Bidh mi ann an Sasainn ann an ath-bhliadhna co-dhiù leis a' chlas agam.
Ich bin naechstes Jahr sowieso in England (Klassenfahrt).

Tha mi an dòchas gu bheil sin cuideachail.
Ich hoffe, dass das hilfreich ist.

Dùrachdan
Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Mi Sep 06, 2006 10:46 pm

Ulli,

abair sgudal!
Was für ein Schrott!

Bha an duine ceart, chan fheum thu CD idir!
Der Mann hatte recht, Du brauchst überhaupt keine CD

Agus nuair a bhios Win98 agad, feumaidh tu an CD le Win98. Feumaidh tu raspppoe cuideachd airson ceangal DSL. Is urrainn dhut seo a luchdachadh-a-nuas ma bhios ceangal agad :P
Und wenn Du Win98 hast, brauchst Du die Win98-CD. Du brauchst außerdem raspppoe für eine DSL-Verbindung. Das kannst Du runterladen wenn Du eine Verbindung hast

Coisinnidh Arcor mòran airgead leis an Hotline aca :x
Arcor verdient viel Geld mit seiner Hotline


An ath thuras, cuir fòn agad, biodh e nas saoir! :D
Das nächste mal rufst Du mich an, das ist billiger
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Ulli
Beiträge: 1114
Registriert: Fr Mai 07, 2004 9:21 pm
Wohnort: Hamburg

Beitragvon Ulli » Mi Sep 13, 2006 8:15 am

Mòran taing, NTC! Vielen Dank!

Nach mise gòrach, cha d`fhuair mi am beachd sin idir.
Blöd von mir, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
(Kann man das so sagen??)

Faighnichidh mi dhiut an ath thuras gu dearbh dè bhitheas mi a' dèanamh.
Nächstes Mal frage ich bestimmt Dich, was ich machen soll.
(Oje, der Satz gefällt mir gar nicht, dazu frage ich gleich noch 'mal etwas in "Grammatik")

Ulli ;)
Latein ist die große Schwester des Gälischen: Sie war damals mein erstes Baby und jetzt hilft sie mir, die Kleinen mit großzuziehen!

Cailean
Beiträge: 116
Registriert: Mi Jan 04, 2006 8:16 pm
Wohnort: 73529 Schwaebisch Gmuend

Beitragvon Cailean » Mo Sep 18, 2006 9:06 am

Halò, a h-uile agaibh!
Hallo ihr alle!

Bha mo bheann agus mise ann Alba am bliadhna.
Meine Frau und ich waren dieses Jahr in Schottland.

Bha sinn aig a'bhanais ann an èilean Giogha. Bha an t-sidhe glè bhrèagha agus bha a h-uile ni iongantach.
Wir waren bei einer Hochzeit auf Gigha. Das Wetter war sehr schön und alles war wunderbar.

Chaidh sinn an dèidh trì làithean ri a'bhàt-aiseig ann an Ìle agus bha sinn sin trì làithean fad.
Nach drei Tagen fuhren wir mit der Fähre auf die Insel Islay und waren drei Tage lang dort.

Dh'òl mi cupan cofaidh ann an Ianad Chaluinn Chille Ìle ann am Bogha Mòr agus bha mi a'bruidinn ri duine òg as Leobhas - sa Ghàidhlig!
Ich trank eine Tasse Kaffee in der Hochschule für Gällisch in Bowmore und sprach mit einem jungen Mann aus Lewis - auf Gällisch!

Bha na saor-laithean brèagha is innntinneach.
Der Urlaub war schön und interessant.

Cheery (neue Schreibweise, scheint's)

Cailean
Na tog mi gus an tuit mi.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast