Tachartasan san Eilean/Ereignisse in Skye

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Do Aug 17, 2006 11:49 am

Sin sibh!

Bidh cèilidh eile againn le Còisir Ghàidhlig Phort Rìgh an ath-Dhihaoine (25mh) ann an Uige; bidh i a' tòiseachadh aig 8f agus a' ruith gu 11f; bidh ceòl dannsa ann, a' Chòisir a' seinn agus daoine aon-neach. Bidh deagh chraic ann!!!
Portree Gaelic Choir hat sein naechstes Cèilidh am 25. August in Uig; es beginnt um 8 Uhr und geht bis 11 Uhr; es wird Musik zum Tanzen gespielt, der Chor wird singen und Soloisten. Es wird, wie immer, klasse werden.

Bidh coinseart againn le Còisir Ghàidhlig an t-Sratha oidhche Chiadain, 6mh là den t-Sultain, aig SMO; bidh sinn a' seinn, agus Micheal-Goldrick-Band a' cluich. Bidh deach oidhche againn cuideachd.
Strath Gaelic Choir gibt ein Konzert am 6. September am College, und neben dem Chor wird auch die Micheal-Goldrick-Band auftreten. Noch ein Abend, der bestimmt super wird!

Agus an uair sin, bidh 'Cèilidh a' Mhòid' againn le Còisir Ghàidhlig Phort Rìgh anns a' Bhràighe oidhche Shathairne, 30mh là den t-Sultain. Tha na h-oidhcheanan seo an-còmhnaidh anabarrach math.
Und dann haben wir unseren 'vor-Mòd' Cèilidh in Braes Samstag Abend, den 30. September. Die sind immer richtig gut!

Ùna cheòlmhor
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Beitragvon NoClockThing » Do Aug 17, 2006 12:06 pm

Tha mi cinnteach gu bheil mòran spòrs agaibh!
Ich bin sicher Ihr werdet viel Spaß haben

nct mhi-fharmadach-sa
'S e saoghal a th' anns gach cànan

UnaMac
Beiträge: 567
Registriert: Mo Mär 07, 2005 6:38 pm
Wohnort: Isle of Skye

Beitragvon UnaMac » Mo Aug 28, 2006 2:48 pm

Bha a' chèilidh ann an Uige anabarrach math (mar a bh'àbhaist...).
Das Cèilidh in Uig war richtig klasse (wie immer...).

Thàinig tòrr dhaoine à Uige fhèin, ach tòrr luchd-turais cuideachd.
Es kamen viel locals, aber auch viele Touristen.

Rinn mi 'Britannia two-step' le nighean às a' Ghearmailt agus nighean eile à New Zealand.
Ich habe einen 'Britannia two'step' mit einer jungen Frau aus Deutschland und einer weiteren aus Neuseeland getanzt.

Bha iad fìor mhath air dannsa.
Sie waren sehr gut bei den Taenzen.

Agus a-nis, bidh coinseart againn an ath-sheachdain le Còisir an t-Sratha.
Und dann haben wir naechste Woche das Konzert mit Strath Choir.

Agus feumaidh mi na h-òrain ionnsachadh airson a' Mhòid a-nis... :shock:
Und ich muss endlich die Lieder lernen fuer den Mòd...

Ùna
Bhith beò beathail ged nach bitheadh tu beò ach leth-uair.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste