Mein 2 Satz Tagebuch :D

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Catrìona
Beiträge: 31
Registriert: So Nov 18, 2012 3:39 pm
Wohnort: Bielefeld
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Catrìona » Mo Jun 22, 2015 6:49 pm

Ach deshalb. Ich such hier das Buch ab auf der Suche nach Zeitangabe und das ann an bzw. ann am, da kann ich ja lange suchen *ROFL*
beannachd leibh! Catrìona
Is e 'n t-ionnsachadh òg an t-ionnsachadh bòidheach
Das junge lernen ist das schöne lernen.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Di Jun 23, 2015 8:13 am

Madainn mhath, :P

Dè ur beachd ? Carson nach toir sibh/thu sùil air na geamaichean eadar-dhealaichte a th' againn an seo. :D
Was denkt ihr ? Warum werft Ihr/ Du nicht mal eine Blick auf die unterschiedlichen Spiele, die wir hier haben.

Tha tòrr ann:
Es gibt ganz viele:

Dè dh'ith sibh an-diugh ? Was habt ihr heute gegessen ?
Buaidhairean / Adjektive
Cluich le faclan / Wortspiel
gèama ùr: dathan / Neues Spiel: Farben

Tha mi deònach air cluich còmhla riubh bho àm gu àm cho fhad' s a tha ùine agam fhathast.
Ich bin bereit, mit Euch von Zeit zu Zeit zu spielen, so lange ich noch Zeit habe.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mo Jun 29, 2015 3:27 pm

Halò!

Tha mi air ais
Ich bin wieder da.

Bha mi anns a' Ghearmailt an t-seachdain seo chaidh.
Ich war letzte Woche in Deutschland.

Bha mi ann am Mannheim agus ann an Koeln.
Ich war in Mannheim und in Koeln.

Bha mi ag ithe reòiteag gach latha.
Ich habe jeden Tag Eis gegessen.

Cha robh i teth, ach cha robh i fuar.
Es war nicht heiss, aber (auch) nicht kalt.

Catrìona, cùm sìmplidh e! Leugh na seantansan againne, agus dèan na seantansan agadsa le sin.
Catrìona, bleib bei einfachen Saetzen. Schau was wir fuer Saetze schreiben, und dann mache deine Saetze auch so.

Is dòcha nach urrainn dhut a h-uile rud innse fhathast.
Vielleicht kannst du noch nicht alles erzaehlen.

Ach thig e beag air bheag,
Aber es wird sich STueck fuer Stueck entwickeln.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon elke » Di Jun 30, 2015 10:01 pm

Bha mise ann an Koeln o chionn deich làithean agus thadhail mi air an àrd-eaglais.
Ich war in Köln vor zehn Tagen und besuchte den Dom.
An uairsin chaidh mi a Bhonn air ais.
Dann fuhr ich nach Bonn zurück.
An sin bha mi aig cùrsa Gàidhlig le Michael Klevenhaus .
Dort war ich bei einem Gälischkurs mit (von) Michael Klevenhaus.
A Chatrìona , molaidh mise na cùrsaichean ann am Bonn !
Catrìona, ich kann die Kurse in Bonn empfehlen !

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Fr Jul 03, 2015 7:09 am

Madainn mhath, a charaidean,
Guten Morgen, Freunde,

Ciamar a chanas mi e ? Dh'fhàs e follaiseach an t-seachdain seo gu bheil an samradh ann mu dheireadh thall.
Wie sage ich es nur ? Es ist in dieser Woche offensichtlich geworden, dass der Sommer endlich da ist.

Air an darna làimh, tha mi glè thoilichte gu bheil an t-sìde cho math agus grianach.
Einerseits bin ich sehr glücklich, dass das Wetter so gut und sonnig ist.

Ach air an làimh eile, feumaidh mi aideachadh gu bheil sin cus, 37 ceum celcius ? :roll:
Aber anderseits muss ich zugeben, dass das wirklich zuviel ist, 37 Grad ?

Dè nithear ma bhios i cho teth ?
Was macht man, wenn es so heiß ist ?

Feuchaidh mi ri tilleadh dhachaigh cho luath 's a ghabhas agus às dèidh sin bidh mi a' fuireach an sin.
Ich werde versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zurück zukehren und danach bleibe ich dort.

Gabaidh mi fois agus cuiridh mi an t-amar beag againn suas anns a' ghàrradh.
Ich werde Pause machen und unser kleines Planschbecken im Garten aufbauen.

Bidh pàrtaidh mòr ann aig taigh mo nàbaidh a-màireach ach tha eagal orm nach bi e cho cofhurtail cho teth is a bhios i.
Morgen gibt es eine große Party im Hause unseres Nachbarn, aber ich habe echt Angst, dass das nicht so gemütlich wird, so heiß wie es sein wird.

Chì sinn.
Wir werden es sehen.

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain math agaibh. :D
Ich hoffe, dass ihr ein gutes Wochenende habt.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Teàrlach » Sa Jul 04, 2015 1:43 pm

Halò a charaidean,

'S e an latha as teotha am-bliadhna an-diugh an seo, cuideachd.
Auch hier ist heute der heißeste Tag dieses Jahr.

Tha 34 °C ann an-dràsta ach fàsaidh i na teotha às a dhèidh seo.
Im Moment hat es 34 °C, aber später wird es noch heißer werden.

Bha mi aig na bùthan trath sa mhadainn nuair a bha i na b' fhuaire fhathast.
Ich war früh am Morgen einkaufen, als es noch kälter war.

Feasgar bidh mi a' cluich Canasta còmhla ri cairaidean.
Am Abend spiele ich mit Freunden Canasta.

Ach an toiseach bidh sinn ag ithe reòiteag air a' bharraid.
Aber zuerst essen wir auf der Terrasse Eis.

Tha mi an dòchas nach caill mi cus airgid leis na baoth-chàirtean.
Hoffentlich verliere ich nicht zu viel Geld mit den Spielkarten.

Ach cruinnichidh sinn an t-airgead a chailleas sinn agus thèid sinn do thaigh-bìdh còmhla nuair a bhios gu leòr ann.
Aber wir sammeln das Geld, das wir verlieren, und gehen zusammen in ein Restaurant, wenn genug beisammen ist.

Agus dè nì sibhse an deireadh-seachdain seo?
Und was macht ihr dieses Wochenende?

Teàrlach

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Di Jul 07, 2015 7:34 am

A Theàrlaich, a charaid :D

an do chaill thu tòrr airgid aig an deireadh-sheachdain sa chaidh ? :priob:
hast Du viel Geld am letzen Wochenende verloren ?

Chaidh mi dhan phàrtaidh seo air an do rinn mi iomradh agus bha e spòrsail an sin.
Ich bin zu der Party, die ich erwähnt habe, gegangen und es war dort spaßig.

Didòmhnaich bha mi caran leisg ach bha i ro theth airson turas a dhèanamh.
Am Sonntag war ich ein bisschen faul, aber es war zu heiß, um einen Ausflug zu machen.

Tha mi a' dèanamh fiughair ris na saor-làithean ach tha iad fad às fhathast.
Ich freue mich sehr auf die Ferien, aber die sind noch weit weg.

Bidh mi anns an Eadailt còmhla rim theaglach agus às dèidh sin thèid mi a dh'Alba airson cùrsa a dhèanamh aig a' cholaiste.
Ich bin mit meiner Familie in Italien und danach fahre ich nach Schottland, um einen Kurs am College zu machen.

Càit an tèid sibh am-bliadhna neo an robh sibh air falbh mar-thà ?
Wo fahrt ihr dieses Jahr hin oder wart ihr schon weg ?
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Teàrlach » Di Jul 07, 2015 9:12 pm

Steffi chòir,

cha do chaill mi cus airgid leis na càirtean. Bha sinn a' cluiche fad ceithir uairean a thìde ach cha do choisinn sinn ach mu dheich eòro. Abair tuarastal beag!
ich habe nicht zu viel Geld mit den Karten verloren. Wir haben vier Stunden lang gespielt und nur rund zehn Euro verdient. Was für ein mickriger Lohn!

Ach bha sinn a' cabadaich fad na h-ùine, agus bha sin cudromach cuideachd :D
Aber wir haben die ganze Zeit geklönt, und das war auch wichtig.

Bidh sinn a' cluiche a-rithist ann am mìos.
In einem Monat werden wir wieder spielen.

Tha saor-làithean agamsa fad às cuideachd.
Mein Urlaub ist auch noch weit weg.

Thèid mi a dh'Alba le caraid san t-Sultain.
Ich fahre im September mit einem Freund nach Schottland.

Dràibhidh sinn sa chàr timcheall gu tuathal airson dà sheachdain.
Wir werden im Auto für zwei Wochen gegen den Uhrzeigersinn herumfahren.

Tha sinn cinnteach gun tèid sinn a Dhùn Èideann is don Mhanachainn.
Wir sind sicher, dass wir nach Edinburgh und nach Beauly fahren.

Ach chan eil plana mionaideach againn fhathast. Bidh sinn fèin-thoileil ...
Aber wir haben noch keinen genauen Plan. Wir werden spontan sein ...

Chan eil mi a' creidsinn gum bi mòran cothruim agam Gàidhlig a bhruidhinn oir chan eil ùidh aig a' charaid sa chànan seo.
Ich glaube nicht, dass ich viel Gelegenheit haben werde, Gälisch zu sprechen, denn der Freund hat kein Interesse an dieser Sprache.

A dh'aindeoin chùis, 's e turas math a bhios ann!
Trotzdem wird es eine schöne Reise sein!

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon elke » Di Jul 07, 2015 10:22 pm

Aig an deireadh-sheachdain sa chaidh bha e teth an seo ri taobh na aibhne Elbe cuideachd.
Am letzten Wochenende war es auch hier an der Elbe heiß.
Bha sinn nar cadal a-muigh air cùlaibh an taighe.
Wir schliefen draußen hinter dem Haus.
Air an oidhche thàinig tàirneanach is dealanaich.
In der Nacht kam ein Gewitter.
B' urrainn dhuinn ruith dhan taigh agus bha sinn rud beag fliuch !
Wir mußten ins Haus rennen und waren ein bißchen naß !

A Theàrlaich, bidh sinn (an duine agam is mi fhìn) ann an Alba san t-Sultain cuideachd , ach airson ochd làithean .
Teàrlach, wir ( mein Mann und ich) werden im September auch in Schottland sein, aber für acht Tage.

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Mi Jul 08, 2015 10:44 am

Bha latha snog agam Diluain.
Am Montag hatte ich einen schoenen Tag.

'S e mo cho-là breith a bh' ann.
Es war mein Geburtstag.

Fhuair mi tì anns an leabaidh.
Ich hab Tee im Bett bekommen.

A dh'aindeoin sin, bha agam ri èirigh airson bracaist
Trotzdem musste ich fuers Fruehstueck aufstehen.

(Dieser Satz war speziell fuer Tearlach und Elke)

Chaidh sinn air cuairt coiseachd feasgar.
Am Nachmittag sind wir auf eine Wanderung gegangen.

Bha i grianach agus blàth.
Es war sonnig und warm.

An uair sin chaidh sinn a thaigh-bidh snog airson dìnneir.
Danach sind wir in ein schoenes Restaurant zum Abendessen gegangen.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Regine » Mi Jul 08, 2015 12:14 pm

Halò bhuamsa cuideachd, a Chatrìona!
ein Hallo auch von mir!

a Theàrlaich chòir, nach bochd thusa mura bi cothrom agad a` chànan a chleachdadh ma bhios tu ann an Alba am bliadhna!
Teàrlach, du Armer, dass du keine Gelegenheit haben wirst, die Sprache zu benutzen, wenn du in Schottland sein wirst dieses Jahr!

Thèid mi a Dhùn Èideann a dh’aithghearr, cuiridh mi seachad seachdain còmhla ri mo leannan agus an dèidh sin gabhaidh an dithis againne am bus a Shlèite.
Ich werde bald nach Edinburgh fliegen (gehen), ich werde eine Woche mit meinem Schatz verbringen und danach nehmen wir zwei den Bus nach Sleat.

Nì sinn cùrsa goirid aig Sabhal Mòr san Lùnastal agus tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris.
Wir werden einen Kurzkurs auf Sabhal Mòr im August machen und wir freuen uns riesig darauf.

Bidh e cho math a bhith ann, tadhlaidh sinn air ar caraidean agus gun teagamh, bidh sin uabhasach spòrsail.
Es ist toll, dort zu sein, wir werden unsere Freunde treffen und zweifellos viel Spaß haben.

Cuiridh mi seachad seachdain eile ann an Dùn gus an tèid mi dhachaigh.
Ich verbringe noch eine weitere Woche in Edinburgh, bevor ich wieder nach Hause fahre.

Tha mi’n dòchas gum bi an t-sìde math, chan fhaod i a bhith cho teth a bha i ann an seo, ach bhithinn toilichte nam biodh i grianach is blàth.
Ich hoffe, dass das Wetter schön wird, es braucht nicht so heiß zu sein wie hier, aber ich wäre froh, wenn is sonnig und warm wäre.
Tha e math a bhith beò!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Steffi1 » Do Jul 09, 2015 8:25 am

Elke chòir, :D

Càit an tèid sibh nuair a bhios sibh ann an Alba ?
Wo fahrt ihr hin, wenn ihr in Schottland seid ?

Cha tuirt thu guth.
Du hast gar nichts gesagt.

Am bu toil leat cùrsa goirid a dhèanamh aig a' cholaiste an ath-bhliadhna ?
Würde es Dir gefallen, nächstes Jahr einen Wochen-Kurs am College zu machen ?

B' e seachdain inntinneach a bhiodh ann agus bhiodh tu ag ionnsachadh tòrr an sin.
Es wäre eine interessante Woche und Du würdest dort viel lernen.

A charaidean, saoilibh cò thig dhan chùrsa ann am Bonn anns an Dàmhair ?
Meine Freunde, wer kommt denn zum Kurs im Oktober nach Bonn ?
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Teàrlach » Do Jul 09, 2015 8:54 pm

Steffi chòir,

thig mise.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon elke » Fr Jul 10, 2015 3:53 pm

Steffi chòir,

bidh sinn ann an Dùn Èideann airson dà latha.
Wir werden für zwei Tage in Edinburgh sein.
An dèidh sin coisichidh sinn anns na beanntan Am Monadh Ruadh agus faisg air Loch Laomainn cuideachd.
Danach werden wir in den Cairngorms und auch in der Nähe des Loch Lomond wandern.
Mar sin cha bhi mi ann aig a' chùrsa san Dàmhair.
Deswegen werde ich nicht beim Kurs im Oktober sein.
Bu toil leam cùrsa goirid a dhèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig !
Ich würde gern einen kleinen (kurzen) Kurs am SMO besuchen (machen) .
Tha mi an dòchas gum bi ùine agam anns an t-seachdain an dèidh na Càisge an ath-bhliadhna.
Ich hoffe, daß ich in der Woche nach Ostern nächstes Jahr Zeit haben werde.
Bidh fios agam air sin as t-fhoghar.
Ich werde das im Herbst wissen.

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Mein 2 Satz Tagebuch :D

Beitragvon Sleite » Fr Jul 10, 2015 4:39 pm

Elke chòir

Bha mi anns a' Mhonadh Ruadh an-uiridh san Dàmhair
Ich war letztes Jahr im Oktober in den Cairngorms.

Bha mi a' dèanamh cùrsa treòrachaidh anns na beanntan.
Ich habe einen bergfuehrerkurs gemacht

Cha robh mi ann a-riamh ron sin.
Ich war vorher noch nie da (gewesen).

Tha mi cinnteach gum bi e a' còrdadh riut an sin.
Ich bin sicher dass es dir da gefaellt.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste