Feasgar math

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Feasgar math

Beitragvon Teàrlach » Mo Jun 08, 2015 10:12 pm

Halò!

Bha deireadh-seachdain math agamsa cuideachd.
Ich hatte auch ein schönes Wochenende.

Feasgar Di-Haoine, thoisich cùrsa dannsaidh. Tha mi ri dannsa dùthcha Albannach. Bha triùir dhannsairean ùra sa chùrsa, agus rinn iad gu math e.
Freitagabend hat ein Tanzkurs angefangen. Ich mag Scottish Country Dancing. Es waren drei neue Tänzer im Kurs, und sie haben es gut gemacht.

Di-Sathairne, bha mi aig na bùthan agus an uair sin dh'èist mi ri ceòl bho chlàr air an t-sòfa.
Am Samstag war ich einkaufen und habe mir dann auf dem Sofa Musik von einer Platte angehört.

Di-Dòmhnaich, thànig mi air chèilidh air mo phàrantan, agus gabh sinn cuairt sa chàr.
Am Sonntag habe ich meine Eltern besucht und wir haben einen Ausflug mit dem Auto gemacht.

Bha dealanach is tàirneanach air an oidhche, ach cha chuala mi sin air sgàth 's gun romh mi nam chadal.
In der Nacht gab es ein Gewitter, aber ich habe es nicht gehört, weil ich geschlafen habe.

Agus an-diugh bha agam ri dol don oifis.
Und heute musste ich wieder ins Büro gehen.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Feasgar math

Beitragvon elke » Di Jun 09, 2015 10:47 pm

Bha e glè theth ann an Sagsainn Di-Sathairne sa chaidh.
Es war vergangenen Sonnabend sehr heiß in Sachsen.

Tràth sa mhadainn choisich sinn anns a' choille.
Früh am Morgen wanderten wir im Wald.

B' e cuairt shònraichte a bh' innte.
Es war eine besondere Runde.

Chuala sinn mòran eòin agus mhìnich aon fhear seòrsachan na h-eòin dhuinn.
Wir hörten viele Vögel und ein Mann erklärte uns die Vogelarten.

Cha chrèid mi nach nì sinn a' chùis seo an ath-bhliadhna a-rithist.
Ich glaube wir werden nächstes Jahr diese Sache wieder machen.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Feasgar math

Beitragvon Steffi1 » Do Jun 11, 2015 7:58 am

Madainn mhath, a charaidean :P

Bha latha trang agam an-dè.
Ich hatte gestern einen anstrengenden Tag.

Bha seiminear agam ann an Offenbach agus thug e fad an latha. Feumaidh mi ràdh nach robh e cho dona idir.
Ich hatte ein Seminar in Offenbach und es dauerte den ganzen Tag. Ich muss sagen, dass es überhaupt nicht schlecht war.

Ged a bha e rud beag dòrainneach aig an toiseach, dh' fhàs na cuspairean na b' inntinniche aig meadhan-latha.
Obwohl es am Anfang etwas langweilig war, wurden die Themen mittags interessanter.

Ghabh iomadach neach-lagha eile pàirt anns an t-seiminear cuideachd agus dh'fhaighnich sinn tòrr.
Es haben ganz viele andere Juristen auch an dem Seminar teilgenommen und wir haben viel gefragt.

Bha trioblaidean gu leòr aig a' bhritheamh airson freagairtean freagarrach a thoirt dhuinn.
Der Richter hatte genug Probleme, uns passende Antworten zu geben.

Leis an fhìrinn innse, bha am biadh grod aig àm lòin.
Um die Wahrheit zu sagen, das Essen war in der Mittagszeit furchtbar.

Tha sin duilich ann an dòigh ach cha do ghabh e leasachadh. :roll:
Das ist eigentlich schade, aber da konnte man nichts machen.

Bha mi cianail sgìth nuair a bha mi aig an taigh mu dheireadh thall.
Ich war total müde, als ich endlich zuhause war.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Teàrlach
Beiträge: 52
Registriert: So Apr 28, 2013 9:05 pm
Wohnort: Francoinia

Re: Feasgar math

Beitragvon Teàrlach » So Jun 14, 2015 11:53 pm

Feasgar math, a charaidean!

Chuir buidheann dannsa-dùthcha againn "Oidhche Albannach" air chois a-raoir.
Unsere Tanzgruppe hat gestern Nacht einen Schottischen Abend veranstaltet.

Cha b' e fìor bhàl a bh'ann ach coinneamh na bu lugha foirmeile.
Es war kein richtiger Ball, sondern ein weniger formelles Treffen.

Bha mu dhà fhichead dannsair ann.
Es waren etwa vierzig Tänzer da.

Thàinig feadhainn dhiubh bho bhailtean gu math fada.
Einige davon kamen aus ziemlich entfernten Orten.

An toiseach ghabh sinn brot Albannach ach an dèidh sin bha dannsa ann!
Zuerst haben wir eine schottische Suppe gegessen, aber dann wurde getanzt!

Bha ceòl beò againn: Chluich buidheann-ciùil "Triplet" le dà fhidheill is pìàno.
Wir hatten Live-Musik: Es spielte die Gruppe "Triplet" mit zwei Geigen und Klavier.

B' ann uabhasach teth a bha an t-sìde ach bu choma leinn dheth.
Schrecklich heiß war das Wetter, aber wir haben uns nichts daraus gemacht.

Rinn sinn 17 dannsaichean - feadhainn dhiubh furasta, feadhainn dhiubh na bu dhoirbhe.
Wir haben 17 Tänze geschafft - einige davon leicht, einige davon schwieriger.

B' e oidhche glè shnog a bh' ann!
Es war ein sehr netter Abend!

Tha sinn an dòchas gum bi Oidhche Albannach ann an ath-bhliadhna a-rithist!
WIr hoffen, dass es nächstes Jahr wieder einen Schottischen Abend gibt!

Saoil a bheil feadhainn dhibh ri dannsa-dùthcha Albannach cuideachd!
Ich wüsste gern, ob jemand von euch auch gerne schottisch tanzt!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Feasgar math

Beitragvon Steffi1 » Mo Jun 15, 2015 7:39 am

Madainn mhath a charaidean,

Nach tu bha dìcheallach aig an deireadh-sheachdain. :mc:
Was warst Du so fleißig am Wochenende.

A bheil mi measail air dannsa-dùtcha Albannach ?
Ob ich von schottischen Tänzen begeistert bin ?

Uill, dè chanas mi ? :P
Nun, was sage ich da ?

Tha thu eòlach orm agus tha deagh chuimhne agam air cèilidh no dhà aig a' cholaiste.
Du kennst mich und ich erinnere mich gut an das ein oder andere Cèilidh am College.

Chunnaic thu gun robh mi a' dannsadh agus chòrd e rium glan ged nach robh mi cho math.
Du hast gesehen, dass ich getanzt habe und es hat mir gut gefallen, obwohl ich nicht so gut war.

Ach bidh mi nas fheàrr an ath-thuras, beag air bheag.
Aber ich werde das nächste Mal besser sein, alles nach und nach.

Bha deireadh-seachdain math agus cofhurtail agamsa.
Ich hatte ein ein gutes und gemütliches Wochenende.

Bha mi aig an bùthan agus anns a' ghàrradh.
Ich war einkaufen und im Garten.

Is mòr am beud gum feum mi obair an-diugh.
Es ist schade, dass ich heute arbeiten muss.

B' fheàrr leam turas a dhèanamh an-diugh, cho teth is a bhios i.
Ich würde lieber heute einen Ausflug machen, so heiß, wie es wird.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Feasgar math

Beitragvon Sleite » Mo Jun 15, 2015 5:08 pm

Bha mi air cuairt caidheig aig an deireadh-sheachdain
Ich war am Wochenende mit dem Kajak unterwegs.

Ma tha ùidh agaibh ann, seall air seo viewtopic.php?f=14&t=1047&p=19393#p19393 Tha e anns a' Ghàidhlig, ach tha mi a' mìneachadh tòrr fhaclan.
Wenn es euch interessiert, schaut einfach hier. Es ist auf Gaelisch aber mit Erklaerung einiger Woerter.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast