Eadar-theangachadh ùr

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Mo Okt 14, 2013 7:49 am

" Bha eagal orm cuideachd" ars Tim, " ach 's e cù modhail cheana e."
„ Ich mich auch „, sagte Tim „aber eigentlich ist er doch ganz lieb“.

„ Das stimmt“, meinte der Vater „ aber bei fremden Hunden muss man immer erst mal vorsichtig sein“.
"Tha thu ceart" dh'aontaich an t-athair, " ach feumaidh tu a bhith faiceallach le còin coimheach an toiseach an-còmhnaidh."
Zuletzt geändert von Anna am Mo Okt 14, 2013 10:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Mo Okt 14, 2013 10:45 am

Math fhèin, a chàirdean. Cha bhi e fada a-nis gus am bi sibh deiseil!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Steffi1 » Di Okt 15, 2013 3:27 am

Nuair a chaidh Tim is an caraidean dhan sgoil an ath-latha ghabh iad an t-slighe mar roimhe. Chaidh iad seachad air an taigh leis a´chù. Dìreach air beulaibh an taighe dh’atharraich a´chlann eile taobh an rathaid air eagal gum feum iad dol seachad dìreach faisg air an fheansa. Cha do rinn Tim an aon rud. Chum e air gus do ràinig e an cù a bha sa ghàrradh. Thabhainnich seo nuair a chunnaic e a´chlann. Thilg Tim briosgaid air a´chù. ´S e briosgaid a chuir e sa phòcaid air a shàilleibh.

Als Tim und seine Freunde am nächsten Tag zur Schule gingen, liefen sie den Weg wie früher, an dem Haus mit dem Hund vorbei. Die anderen Kinder wechselten vor dem Haus die Straßenseite um nicht direkt am Zaun vorbei gehen zu müssen. Tim tat das nicht. Er lief direkt auf Hasso zu, der im Garten stand und bellte als er die Kinder sah. Tim warf ihm ein Hundeleckerli zu, das er sich extra vorher eingesteckt hatte.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Anna » Di Okt 15, 2013 8:30 am

Als Hasso sich dann wieder bettelnd an den Zaun setzte, streichelte Tim ihn sogar.
Nuair a shuidh Hasso air an fheansa a.rithist agus agus dh'iarr e barrachd, chniadaich Tim e dha-rìreabh.


Die Kinder sahen von der anderen Straßenseite aus zu und konnten kaum glauben wie mutig Tim war.
Bha a' chlann a' coimeadh air bho thaobh eile an rathad agus bha e doirbh dhaibh a chreidsinn gun robh Tim cho curanta.


Tim war sehr stolz auf sich, das er seine Angst besiegt hatte und fand es natürlich toll von den anderen Kindern bewundert zu werden.
Bha Tim glè mhoiteil às gun tug e buaidh air eagal agus gu nadarra bu toil leis gun do dh'urramaich a' chlann eil e.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Di Okt 15, 2013 11:15 am

Is math a rinn sibh!

Nise, seo agaibh an teacsa air fad sa Ghàidhlig. Coimheadaibh air agus ceartaichibh na mearachdan sgrìobhaidh agus gràmair agus pongachaidh. Na gabhaibh dragh mu dheidhinn droch eadar-theangachaidh an-dràsta. Nì sinn sin às dèidh seo. Thoirbh an aire air tuisealan, gnè agus tràth.

Regine: Toiseach gu "nach fheum sinn tionndadh ann a sheo?"
Anna: "Chan fheum" gu "dìreach air a bheul"
Steffi: "Tha ur mac a' còrdadh..." chun an deiridh.

Tim is an cù mòr

Tha Tim a´cluich còmhla rin caraidean air an t-slighe dhan sgoil. Tha iad ri fealla-dhà ri chèile. Tha iad a´leum is a´coiseachd mun cuairt. Tha eagal air Tim gu h-obann. Tha tàbhann is nuallan garbh rin cluinntinn air a chùlaibh. Tha a' chlann a' spleuchdadh air Tim is a' chù mhòr air a chùl. Tha Tim a' tionndan gu slaodach agus tha e na sheasamh dìreach air beulaibh còin mhòir dhuibh. Chuir an cù na spògan tòisich ris an fheansa agus choimhead e air Tim dìreach air an aodann. Dh'èigh esan gu iongantach. An uair sin ruith e air falbh cho luath s´ a ghabhadh. Bha na cloinne eile nan ruith às dèidh. Stad iad air cùlaibh an ath-chòrnair. Cha robh an cù ga fhaicinn tuilleadh.
"Puh", thuirt aon de na bhalaich "nach robh e mòr. Bha eagal air Thim gu cinnteach! Dhèanainn gu cinnteach e. Cò a tha e ge-tà?" Cha do Tim air sguir. Tha e air ruith cho luath 's a ghabhabh. 'S e gus an sgoil a bha e air ruith. Dìreach ann an seo bha e a' faireachdainn sàbhailte.
Nuair a ràinig a´chlann eile an sgoil, bha iad a´magadh air Tim is a´chù mhòr. Às dèidh thachair seo, ghabh Tim an-còmhnaidh slighe eile dhan sgoil air eagal gum b´fheudar dha dol seachad air an taigh leis a´chù. Chuir a´chlann eile cas air Tim gu tric air a sgàth. Aon latha, chaidh athair Tim dhan sgoil còmhla ris. Bha e airson dol dhan bhanca a bha dìreach ri taobh na sgoile. Nuair a thionndaidh e anns an t-sràid far an robh an taigh leis a' ghàrradh mhòr, tharraing Tim athair cuide ris.
"Dè a' tachairt?" shaoil an t-athair. "Nach fheum sinn tionndaidh ann an seo?"
"Chan fheum", ars Tim. "Tha mi a' leantainn ann an seo àbhaisteach, tha e nas fheàrr".
"Tim", fhreagair an t-athair "bhiodh sin fada na b'fhaide, chan eil ùine gu leòr agam."
"Ach chan eil mi airson leantainn seo.", ghearan Tim.
"Tha mi duilich, ach feumaidh mi cabhag a dhèanamh, ghabhaidh sinn an t-slighe seo" dh'òrdaich an t-athair agus tharraing e Tim às a dhèidh. Bha iad a' dol cuide le chèile. Dìreach nuair a bha iad a' dol seachad an taigh leis a' chù mhòr bha esan na sheasamh air an fheansa a-rithist agus rinn e tabhainnich, dìreach mar a rinn e an turas mu dheireadh.
„Huch“ thionndan an t-àthair gu iongantach, „ 's ann mòr a tha e.!
„´S ann tha e mòr", ars duine a nochd gu h-obann anns a´ghàrradh. Nochd e cho luath ris a chù fhèin.
“Is toil leis eagal a chur air daoine eile a´dol seachad an seo, faisg air an fheansa. Thoirmisg mi cho tric dha sin a dhèanamh ach chan èist e rium. Mas as trice bidh e snog. Tha mi an dòchas nach do chuir e dearg eagal oirbh.“

„Uill, cha do chuir. Tha mi ceart gu leòr“ thuirt an t-athair gu gagach. Bha e rud beag troimh-chèile fhathast. Dh’fhàs Tim bàn agus bha dearg eagal air. „ Saoilibh tha mo chù uabhasach sanntach“ thuirt an duine.

“Thoiribh dha aon den briosgaidean seo. Bidh e air a dhòigh leibh." Thug an duine briosgaid à bogsa os làimh.
"A bheil thu airson tè a thoirt dhan chù?" dh'fhaighnich an t-athair. Bha e neo-chomasach do Thim a' freagairt. Ghabh e briosgaid agus thilg e e gu math fada anns a' ghàrradh. B'fheudar dhan chù fhalbh am feansa airson ga fhaighinn.
Thàinig an cù air ais. Chrath e le earball agus bhlaiseamaich e. Shuidh e air beulaibh Tim ris an fheansa agus dh'iarr e air barrachd a ghabhail. Rinn sin gàire air Tim. Bha sin a´coimhead èibhinn. A-nis, thilg e tè a-mach dìreach air a bheul.
"Tha ur mhac còrdadh ri còin", ars an duine air cùl an fheansa, mas toil leat tha cead agad ga thàladh. 'S e fear laghach a tha Hasso."
Cha d´fhuair Tim de mhisneachd gu leòr gus sin a dhèanamh.
„Uill“, ars an t-athair, "Tiugainn ma-tha. Mar sin leibh !“
„Mar sin leibh“ ars an duine air cùlaibh an fheansa. Nuair a chum iad orra pìos beag den t-slighe, thuirt an t-athair ri Tim:
Bha an cù gu math mòr. Bha dearg eagal orm nuair a bha e na sheasamh an sin gu h-obann is bha e a´tabhainnich.

" Bha eagal orm cuideachd" ars Tim, " ach 's e cù modhail cheana e."

"Tha thu ceart" dh'aontaich an t-athair, " ach feumaidh tu a bhith faiceallach le còin coimheach an toiseach an-còmhnaidh."
Nuair a chaidh Tim is an caraidean dhan sgoil an ath-latha ghabh iad an t-slighe mar roimhe. Chaidh iad seachad air an taigh leis a´chù. Dìreach air beulaibh an taighe dh’atharraich a´chlann eile taobh an rathaid air eagal gum feum iad dol seachad dìreach faisg air an fheansa. Cha do rinn Tim an aon rud. Chum e air gus do ràinig e an cù a bha sa ghàrradh. Thabhainnich seo nuair a chunnaic e a´chlann. Thilg Tim briosgaid air a´chù. ´S e briosgaid a chuir e sa phòcaid air a shàilleibh. Nuair a shuidh Hasso air an fheansa a.rithist agus agus dh'iarr e barrachd, chniadaich Tim e dha-rìreabh. Bha a' chlann a' coimeadh air bho thaobh eile an rathad agus bha e doirbh dhaibh a chreidsinn gun robh Tim cho curanta. Bha Tim glè mhoiteil às gun tug e buaidh air eagal agus gu nadarra bu toil leis gun do dh'urramaich a' chlann eil e.


Feuch nach ceartaich sibh dad far nach eil sibh cinnteach. Faodaidh sibh bruidhinn am measg a chèile gus rudan a dheasbad nuair nach eil sibh cinnteach.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Steffi1 » Mi Okt 16, 2013 7:21 am

Seo am pìos agam:

"Tha ur mac math air còin a làmhachadh",ars an duine air cùl an fheansa, "mas toil leat tha cead agad a thàladh. ´S e fear laghach a th´ann an Hasso." Cha d´fhuair Tim de mhisneachd gu leòr gus sin a dhèanamh. "Uill", ars an t-athair, "tiugainn ma-tha. Tha cabhag oirnn. Chì sinn a-rithist sibh. Mar sin leibh !" "Mar sin leibh" ars an duine air cùlaibh an fheansa. Nuair a chum iad orra pìos beag den t-slighe, thuirt an t-athair ri Tim: "Bha an cù gu math mòr. Bha dearg eagal orm nuair a bha e na sheasamh an sin gu h-obann is bha e a´tabhainnich." "Bha eagal orm cuideachd" ars Tim, "ach 's e cù modhail cheana a th´ann." "Tha thu ceart" dh'aontaich an t-athair, "ach feumaidh tu an-còmhnaidh a bhith faiceallach le còin coimheach an toiseach." Nuair a chaidh Tim is an caraidean dhan sgoil an ath-latha ghabh iad an t-slighe mar roimhe. Chaidh iad seachad air an taigh leis a´chù. Dìreach air beulaibh an taighe dh’atharraich a´chlann eile taobh an rathaid air eagal gum feum iad dol seachad dìreach faisg air an fheansa. Cha do rinn Tim an aon rud. Chaidh e dìreach chun a´choin a bha na sheasamh sa ghàrradh. Thabhainnich seo nuair a chunnaic e a´chlann. Thilg Tim briosgaid air a´chù. ´S e briosgaid a chuir e sa phòcaid air a shàilleibh. Nuair a shuidh Hasso air an fheansa a-rithist agus dh'iarr e air barrachd a ghabhail, chniadaich Tim dha-rìreabh e. Bha a' chlann a' coimhead air bho thaobh eile an rathaid agus bha e doirbh dhaibh a chreidsinn gun robh Tim cho curanta. Bha Tim glè mhoiteil às gun do bhuadhaich e air an eagal aige agus gu nàdarra chòrd e ris gu mòr gun do dh'urramaicheadh e bhon chlann eile.
Zuletzt geändert von Steffi1 am Mi Okt 16, 2013 1:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Regine » Mi Okt 16, 2013 9:11 am

am pìos agamsa:

Tha Tim a´cluich còmhla rin caraidean air an t-slighe dhan sgoil. Tha iad ri feadhla-dhà ri chèile a dhèanamh. Tha iad a´leum is a´coiseachd mun cuairt. Tha eagal air Tim gu h-obann. Tha tàbhann is nuallan garbh ri a chluinntinn air a chùlaibh. Tha a' chlann a' spleuchdadh air Tim is a' chù mhòr air a chùl. Tha Tim a' tionndan gu slaodach agus tha e na sheasamh dìreach air beulaibh còin mhòir dhuibh. Chuir an cù na spògan tòisich ris an fheansa agus choimhead e air Tim dìreach ris an aodann. Dh'èigh esan gu iongantach. An uair sin ruith e air falbh cho luath s´ a ghabhadh. Bha na cloinne eile nan ruith às dèidh. Stad iad air cùlaibh an ath-chòrnair. Cha robh an cù ga fhaicinn tuilleadh. Puh", thuirt aon de na bhalaich "nach robh e mòr. Bha eagal air Thim gu cinnteach! Dhèanainn gu cinnteach e. Cò a tha e ge-tà?" Cha do Tim air sguir. Tha e air ruith cho luath 's a ghabhabh. 'S e chun na sgoile a bha e air ruith. Dìreach ann an seo bha e a' faireachdainn sàbhailte. Nuair a ràinig a´chlann eile an sgoil, bha iad a´magadh air Tim is a´chù mhòr. Às dèidh thachair seo, ghabh Tim an-còmhnaidh slighe eile dhan sgoil air eagal gum b´fheudar dha dol seachad air an taigh leis a´chù. Chuir a´chlann eile cas air Tim gu tric air a sgàth. Aon latha, chaidh athair Tim dhan sgoil còmhla ris. Bha e airson dol dhan bhanca a bha dìreach ri taobh na sgoile. Nuair a thionndaidh e anns an t-sràid far an robh an taigh leis a' ghàrradh mhòr, tharraing Tim athair cuide ris.
"Dè a' tachairt?" shaoil an t-athair. "Nach fheum sinn tionndaidh ann an seo?"
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Mi Okt 16, 2013 2:32 pm

Fhad 's a tha sinn a' feitheamh, faodaidh sibh uile coimhead air an teacsa a-rithist. Leughaibh e mar theacsa agus fàsaibh mothachail air na pìosan nach eil a' ruith buileach sgiobalta. Is dòcha gu bheil faclan neònach ann nach eil cumanta, is dòcha gu bheil dòigh eile ann a bhith ga ràdh nas sìmplidh. A-nis 's e teacsa Gàidhlig a th' ann a tha sinn ag iarraidh cur gu Gàidhlig nas grinn. Chan eil e gu diofar ma tha e a' gluasad air falbh bhon teacsa Ghearmailtis. Is dòcha nach robh an teacsa Gearmailtis buileach brèagha bho thùs agus nì sinne an teacsa Gàidhlig nas fheàrr. A bheil dad ann a tha a' faireachdainn neònach dhuibh? Nan robh ur mac/nighean a' sgrìobhadh seo, dè chanadh sibh rithe? Na atharraichibh dad fhathast, ach sgrìobhaibh na beachdan agaibh sìos àiteigin agus bruidhnidh sinn mun deidhinn nuair a bhios sinn ùine againn.
Coimhead gu sònraichte air:
faclan neònach
tràth
dòigh ro thoinnte
agus sùil eile air structaran Gàidhlig, gràmar agus litreachadh (tha an-còmhnaidh barrachd ann)

Tha sibh fìor mhath air seo!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Steffi1 » Do Okt 17, 2013 7:40 am

Cha do dh’fheuch mi ach na dà phìos a rinn sinn an-dè.
Ich habe nur die zwei Stücke probiert, die wir gestern gemacht haben.

Bha iad a´magadh air Tim is a´chù mhòr.
Fhuair Tim am maghadh air sàilleibh a´chòin mhòir.

Tha a' chlann a' spleuchdadh air Tim is a' chù mhòr air a chùl.
Tha a' chlann a' coimhead air Tim is a' chù mhòr air a chùl.

Chuir a´chlann eile cas air Tim gu tric air a sgàth.
Thug Tim gàire air a´chlann gu tric air a sgàth.

Chuir an cù na spògan tòisich ris an fheansa.
Chuir an cù a chasan ris an fheansa.

Cha d´fhuair Tim de mhisneachd.
Cha robh e misneachail.

Chòrd e ris gu mòr gun do dh'urramaicheadh e bhon chlann eile.
Chòrd e glan ris gun deach Tim urramachadh no/oder
Chòrd e glan ris gun robh tòrr spèis aig a´chlann eile dha.

Is dòcha gum biodh e na b´fheàrr "Dia" no "O mo chreach" a ràdh an àite "Puh".
Vielleicht wäre es besser, "Gott” oder "Du liebe Güte zu sagen“ zu sagen anstelle von "Puh”.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Do Okt 17, 2013 10:20 am

Sgoinneil, Steffi, sin an dearbh rud a bha mi a' ciallachadh. Chan eil mi ag ràdh gum fàg sinn a h-uile rud mar sin, ach tha e math gu bheil diofar rudan againn a-nis agus faodaidh sinn taghadh a dhèanamh. Is math a rinn thu!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Micheal » Do Okt 17, 2013 11:16 am

Tha ceist agam fhìn? Cò a sgrìobh an teagsa "Tim"?


Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » Do Okt 17, 2013 12:09 pm

'S e Stefan Oelmann a sgrìobh e. Lorg mi e an seo http://www.kinder-geschichte.de/hund.php
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Micheal » So Okt 20, 2013 10:37 am

Agus ann an Gàidhlig?
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Sleite » So Okt 20, 2013 5:09 pm

Ga chur sa Ghàidhlig le Anna, Steffi agus Regine le beagan stiùiridh bhuamsa. Chan eil sinn deiseil fhathast ge-tà. Tha tòrr sgioblachaidh a dhìth fhathast. Ach tha cuid trang is aon tè air saor-làithean. Cumaidh sinn oirnn ge-tà.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Joachim
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 28, 2013 12:48 pm
Wohnort: Gospersgrün, faisg air Zwickau
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh ùr

Beitragvon Joachim » Mo Okt 21, 2013 10:56 am

Halò, ciamar a tha sibh.

Jungs und Mädels, es wäre schön, wenn ihr in der Rubrik "Halb Gälisch, Halb Deutsch" euch, auch unter Rücksicht auf solche blutigen Anfäger wie mich, auch an das Forenthema halten würdet. Bitte schreibt auch die deutsche Entsprechung eurer Sätze mit rein. Man kann ja vielleicht was dabei lernen. ;-)

Mar sin leibh
Joachim


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste