Nollaig

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Nollaig

Beitragvon anihee » Sa Nov 24, 2012 12:16 pm

Bild

Tha Nollaig a dh'aithghearr!

Càite a bheil sibh a' comharraich Nollaig? Ag baile no tha sibh a' siubhal?
Cuine tha sibh a' ceannach gibhtean?
Dè tha sibh a' ceannach cò dha?

Bald ist Weihnachten!
Wo feiert ihr Weihnachten? Zu Hause oder fahrt ihr weg?
Wann kauft ihr Geschenke?
Was kauft ihr für wen?

Sleite
Beiträge: 1742
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Nollaig

Beitragvon Sleite » Mo Nov 26, 2012 12:18 am

Bidh mise aig an taigh aig an Nollaig. Thig mo phàrantan agus mo pheathraichean thugam a dh'Alba am-bliadhna. Chan eil mi cinnteach fhathast an cuir mi a' chraobh suas san dòigh Albannaich air an 13s no san dòigh Ghearmailtich air an 24mh. Chan eil mi air smaoineachadh fhathast mu dheidhinn thìodhlac. Is dòcha gun dèan mi mìosachan le dealbhan às a' Ghàidhealtachd do mo phàrantan agus leabhar le dealbhan à Alba do mo sheanmhair.

Ich bin an Weihnachten zuhause. Meine Eltern und Schwestern kommen dieses Jahr zu mir nach Schottland. Ich weiss noch nicht ob ich den Baum nach schottischer Art am 13. oder nach deutscher Art m 24. aufstelle. Ich hab noch gar nicht ueber Geschenke nachgedacht. Vielleichrt mache ich einen Kalender mit Bildern von den Highlands fuer meine Eltern und ein Buch mit Bildern aus Schottland fuer meine Oma.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Steffi1 » Mo Nov 26, 2012 3:52 am

Uill, dè nì sinn ? Fuirichidh sinn aig an taigh cuideachd, oir thèid sinn air saor-làithean nas fadalaiche.
Nun, was werden wir machen? Wir bleiben auch zuhause, denn wir fahren später in Urlaub.

Ach gu nàdarra tha mi an dòchas gum bi làithean snoga againn.
Aber natürlich hoffe ich, dass wir nette Tage haben werden.

Tha sinn airson craobh na Nollaige a chur suas latha no dhà ro Nollaig, oir tha mi a´smaoineachadh gum bi na làithean seachad cho luath a-rithist.
Wir wollen den Weihnachtsnaum 1 oder zwei Tage vor Weihnachten aufstellen, denn ich denke, dass die Tage wieder so schnell vorbei sein werden.

Is toil leam fàileadh de craobh-ghiuthais anns an t-seòmar-suidhe agam.
Ich mag den Geruch von Tanne in meinem Wohnzimmer.

Ach tha e soilleir nach loisg sinn na coinnlean ro Oidhche na Nollaig.
Aber es ist klar, dass wir die Kerzen nicht vor Heiligabend anzünden werden.

Gach bliadhna sgeadaichidh mi a´chraobh còmhla rim mhac, ach tha e nas sine a-nis agus tha e airson a´chraobh a sgeadachadh leis fhèin.
Jedes Jahr schmücke ich den Baum zusammen mit meinem Sohn, aber er ist jetzt älter und er will den Baum ganz allein schmücken.

Tha mi duilich, ach chan fhaigh e cead fhathast, oir ged a tha e uabhasach trang is cuideachail, chan eil e cho faiceallach leis na bàllaichean.
Es tut mir leid, aber die Erlaubnis wird er noch nicht bekommen, denn obwohl er schrecklich fleißig und hilfsbereit ist, ist er nicht so vorsichtig mit den Kugeln.

O mo chreach ! Feumaidh mi na tìodhlaicean a cheannachd fhathast agus chan eil sgot agam dè a cheannaicheas mi gam theaglach. Uill, tha smuain no dhà agam mar-thà. :priob:
Ach Du liebe Güte ! Ich muss noch Geschenke kaufen und habe keinen blassen Schimmer, was ich für meine Familie kaufen werde. Naja, ein oder zwei Ideen habe ich schon.

Bheir mo mhac liosta bheag dhomh. Is miann leis Playmobil fhaighinn.
Mein Sohn wird mir eine kleine Liste geben wird. Er wünscht sich Playmobil zu bekommen.

A bharrachd air an sin thig mo theaghlach agus tha mi an dòchas, nas fheàrr, tha dùil agam gun ithidh is òlaidh sinn cus agus bidh spòrs againn uile.
Außerdem wird meine Familie kommen und ich hoffe, besser, ich erwarte, dass wir zu viel essen und trinken und alle Spaß haben werden.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon elke » Do Nov 29, 2012 10:14 pm

A Sleite :
Tha sin glè inntinneach ! Tha iad a' cur a ' chraobh cho tràth ann an Alba. Carson air an 13s ?
Das ist sehr interessant. Man stellt in Schottland den Baum so zeitig auf . Warum am 13. ?

Sleite
Beiträge: 1742
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Nollaig

Beitragvon Sleite » Do Nov 29, 2012 11:20 pm

Uill, tha iad a' bruidhinn mu 12 làithean na Nollaige. Ach is dòcha gum biodh fios aig Iseabail nas fheàrr dè tha sin a' ciallachadh
Naja, sie sprechen von den 12 Weihnachtstagen. Aber vielleicht weiss Iseabail besser was das bedeutet.


Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon anihee » Sa Dez 15, 2012 4:03 pm

Tha sinn a' combharrachadh Nollaig ag baile. Feasgar tha sinn a' dol an eaglais agus an dèis tha sinn a' fosgladh gibhtean. Feasgar tha sinn ag ithe le pàrantan ag baile.

Bha mi a ceannach uile mu thràth! 'S mise glè shona.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Micheal » Mo Dez 17, 2012 9:41 am

anihee hat geschrieben:Tha sinn a' combharrachadh Nollaig ag baile. Feasgar tha sinn a' dol an eaglais agus an dèis tha sinn a' fosgladh gibhtean. Feasgar tha sinn ag ithe le pàrantan ag baile.

Bha mi a ceannach uile mu thràth! 'S mise glè shona.


Bidh sinn aig an taigh aig an Nollaig. Feasgar bidh sinn a' dol don eaglais agus an dèidh sin bidh sinn a' fosgladh ghiftean, Bidh sinn ag ithe còmhla ri na pàrantan aig an taigh.
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon NoClockThing » Di Dez 18, 2012 4:03 am

Bi mi fhìn ann an taigh mo phàrantan. Tha mi 'n dòchas gun gabh sibh uile beagan fois! :D Ach chan ann on a' Ghàidhlig :P

Ich selber werde im Haus meiner Eltern sein. Ich hoffe, ihr macht alle etwas Pause. Aber nicht vom Gälischen
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Steffi1 » Di Dez 18, 2012 4:32 am

A NCT,
cha tachair sin gu brath, bi cinnteach! :priob:
NCT, das passiert nie, sei sicher!

Tha mi airson craobh na Nollaige a cheannachd fad na seachdaine, ach cha do dh'obrach sin gu ruige seo.
Ich will die ganz Woche lang einen Weihnachtsbaum kaufen, aber das hat bisher nicht funktioniert.

An toiseach, dh'fhàs mi tinn, an uair sin b´fheudar dhuinn obair nas fhada agus an dèidh sin dh'fhàs an duine agam tinn.
Am Anfang wurde ich krank, dann mussten wir länger arbeiten und danach war mein Mann krank.

Ag innse na fìrinne: Fhuair mi an t-eagal beag air bheag nach fhaigh sinn tè àlainn idir.
Um die Wahrheit zu sagen: Ich habe nach und nach Angst bekommen, dass wir überhaupt keinen Schönen bekommen werden.

Ceannaichidh na daoine na craobhan aca glè thràth an seo agus ma thig sinn ro fhadalach, gheibh sinn craobhan grannda no tè a tha ro bheag no tè nach geugan brèagha aice.
Hier kaufen die Leute ihren Baum sehr früh und falls wir zu spät kommen, werden wir nur noch hässliche Bäume bekommen oder einen, der zu klein ist oder einen, der keine schönen Zweige hat.

Mar as trice ceannaichidh mi craobh le mullach àlainn ach feumaidh mi aideachadh gum fàs iad ro àrd gach bliadhna.
Meistens kaufe ich einen Baum mit einer schönen Spitze, aber ich muss zugeben, dass sie jedes Jahr zu hoch werden.

Ma chuireas sinn a´chraobh suas anns an t-seòmar-suidhe, feumaidh mi cathair mhòr a thoirt a-mach, air neo, bidh e loma-làn an sin.
Wenn wir den Baum im Wohnzimmer aufstellen, muss ich einen großen Sessel hinausbringen, andernfalls ist es dort knallvoll.

Bidh mi beò an dòchas gun ceannaich mi tè an-diugh mu dheireadh thall.
Ich drücke die Daumen, dass ich heute endlich einen kaufen werde.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Micheal » Di Dez 18, 2012 9:49 am

Och - cuir suas tè phlastaig, deànta an ceann còig mionaidean agus sin e.
Stell einfach einen aus Plastik auf, ist in 5 Minuten erledigt. :spors: :spors: :spors:

M.
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon NoClockThing » Di Dez 18, 2012 7:16 pm

Nach tusa a tha gemütlich :spors:

Tha mi 'n dòchas gun soirbhich leat fhathast, a Steffi.

Ich hoffe, Du bist noch erfolgreich
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Micheal » Mi Dez 19, 2012 3:43 pm

geamaotlaich!
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon NoClockThing » Do Dez 20, 2012 6:13 pm

le ao glè fhada mar a thuirt an tidsear aig Pfeiffer le 3 f :P

lit sehr langem ao, wie der Lehrer vom Pfeiffer mit 3 f sagte
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon Steffi1 » Fr Dez 21, 2012 4:19 am

Fhuair mi tè. Cheannaich mi craobh na Nollaige agus is toil leam gu mòr i.
Ich habe einen bekommen. Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und ich mag ihn sehr.

Ach ag innse na fìrinne: Tha mi dhen bheachd gun robh i ro dhaor.
Aber um die Wahrheit zu sagen: Ich bin der Meinung, dass er zu teuer war.

Sa chumantas ceannaichidh mi craobhan a tha àirde de dà mheatair aca .
Im Allgemeinen kaufe ich Bäume, die eine Höhe von 2 Meter haben.

Bha a´chraobh agam a´cosg dà fhichead Eòro´s a còig am-bliadhna.
Mein Baum hat dieses Jahr 45 Euro gekostet.

Gu nàdarra pàighear na prìsean anns a´bhaile, ach tha sin gu math feargach co-dhiù.
Natürlich bezahlt man die Preise in der Stadt, aber das ist trotzdem ganz schön ärgerlich.

Bha mi aig na bùthan còmhla rim theaghlach agus bha an reiceadar bochd ri toirt deich craobhan às an lìon aca air sgàth ´s gun robh mo mhac dhen bheachd nach robh tè brèagha gu leòr.
Ich war mit meiner Familie einkaufen und der arme Verkäufer musste zehn Bäume aus ihrem Netz holen, weil mein Sohn meinte, dass keiner schön genug war.

Tha craobhan de dà mheatair de dh´àirde uabhasach trom.
Bäume mit einer Höhe von 2 Meter sind unwahrscheinlich schwer.

Tha mi buileach cinnteach, gum faigh an duine dromairt no rud sam bith eile ma bhios Nollaig seachad. :mc:
Ich bin mir völlig sicher, dass der Mann einen Hexenschuss oder etwas Anderes bekommen wird, wenn Weihnachten vorbei ist.

Fhuair an reiceadar ceann dearg, ach bha e uabhasach cuideachail co-dhiù.
Der Verkäufer bekam einen roten Kopf, aber er war trotzdem schrecklich hilsbereit.

Nuair a phàigh mi, thug e dhuinn a´chraobh gu luath.Tha mi làn-chinnteach gun tug e i chun a´chàir an-uiridh. Nach eil sin neònach ? :priob:
Als ich bezahlte, gab er uns den Baum schnell. Ich bin mir ganz sicher, dass er ihn letztes Jahr bis zum Auto gebracht hat. Ist das nicht seltsam ?

Cuiridh sinn a´chraobh suas an-diugh agus ma-tha sgeadaichidh sinn i aig an deireadh-sheachdain.
Heute werden wir den Baum aufstellen und dann wird er am Wochende geschmückt.

Nach mi tha toilichte gun do dh'obrach sin mu dheireadh thall. :P
Was bin ich glücklich, dass es endlich funktioniert hat.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Nollaig

Beitragvon anihee » So Dez 23, 2012 8:44 pm

Micheal hat geschrieben:
anihee hat geschrieben:Tha sinn a' combharrachadh Nollaig ag baile. Feasgar tha sinn a' dol an eaglais agus an dèis tha sinn a' fosgladh gibhtean. Feasgar tha sinn ag ithe le pàrantan ag baile.

Bha mi a ceannach uile mu thràth! 'S mise glè shona.


Bidh sinn aig an taigh aig an Nollaig. Feasgar bidh sinn a' dol don eaglais agus an dèidh sin bidh sinn a' fosgladh ghiftean, Bidh sinn ag ithe còmhla ri na pàrantan aig an taigh.


Tapadh leat, a Mhichael!

Bha sinn a' cur craobh na Nollaige ann an uachdar an taighe an-diugh. Bidh clann agus duine a' maiseachadh craobh na Nollaige a-màireach.

Heute haben wir den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer aufgestellt. Kinder und Mann schmücken den Baum morgen.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Seznam [Bot] und 1 Gast