Seite 1 von 1

Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: So Nov 18, 2012 5:04 pm
von Catrìona
Cluinn air rèidio nan Gàidhlig?
Hört ihr Radio nan Gàidhlig?

Ich ja.
Tha mi.

Ich versteh kein Wort. Chan eil mi a' tuigsinn facal.
Aber ab und zu kommt mir ein Wort doch bekannt vor.

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: So Nov 18, 2012 6:45 pm
von Micheal
Tha, tha mi ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal cuideachd.
Ja, ich höre auch RnanG (zu).

Mìcheal

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: Sa Nov 24, 2012 1:16 am
von Isbeal
Tha agus mise! Ich auch! :D

Ach chan eil mi a' tuigsinn a h-uile rud nas motha. Aber ich verstehe auch nicht alles. :(

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: Di Dez 11, 2012 7:27 pm
von Elke.T
Tha mi ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal cuideachd.
Auch ich höre RnanG.

Chan eil cus mi a' tuigsinn ach bha mi a' tuigsinn "sgrìobhadh" an-diugh. Nach math sinn? :)
Ich verstehe nicht viel, aber heute habe ich "Schreiben" verstanden. Ist das nicht toll?

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: Di Dez 11, 2012 9:47 pm
von Anna
Is math sin dha-rìreabh.
Es ist wirklich gut.

Bha "cuideachd" agus "agus" na ciad fhaclan a bha mi a' tuigsinn.
"cuideachd" und "agus" waren die ersten Wörter, die ich verstanden habe.

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: Mi Dez 12, 2012 7:37 pm
von Elke.T
Bha mi a' tuigsinn "cuideachd", "ach" agus "agus" ait tùs cuideachd.
Ich verstand auch "cuideachd", "ach" und "agus" zuerst.

Tha mi ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal ann an oifis air àird a' mheadhan latha.
Ich höre RnG im Büro am Mittag.
(leider verpasse ich immer den Wetterbericht, :?
vielleicht verstehe ich da ja mal etwas mehr. :priob:

Re: Rèidio nan Gàidhlig

Verfasst: Do Dez 20, 2012 6:18 pm
von NoClockThing
Chan eil mi ag èisteachd ris cho tric mar bu chòir tuilleadh, ach b' àbhaist dhomh nuair a thòisich mi ag ionnsachadh. Bha mi cho toilichte nuair a thuig mi "agus" is an uair sin nuair a thuig mo co-dhiù cò air a bha iad a' bruidhinn sna naidheachdan.

ch höre es nicht mehr so oft wie ich sollte, aber ich habe als ich mit dem Lernen anfing sehr viel RnG gehört. Ich hatte mich so gefreut, als ich "agus" verstanden habe, und später dann als ich zumindest worum es bei den Nachrichten ging verstand.