Seite 1 von 15

Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Jun 29, 2012 12:20 am
von Steffi1
Eine neue Idee : Sleite ist damit einverstanden, dass wir ihren Urlaubsbericht zurückübersetzen. Ich habe ihn nochmals der Einfachheit halber hierher kopiert. Wer mitmachen will, schnappt sich einfach der Reihenfolge nach ein - drei Sätze und macht mit. Sleite hat ein Auge auf uns. :wink:

Tha mi air ais bho na saor-làithean agam. Bha mi ann an Nirribhidh agus bha e mìorbhaileach. Bha mi a' tadhal air banacharaid ann an Oslo agus chaidh an dithis againn dhan phàirc nàiseanta Rondane airson 4 làithean. Bha sinn a' coiseachd bho bhothan gu bothan (hytte). Bha tòrr sneachda ann fhathast ach bha i blàth agus air an latha mu dheireadh bha sinn a' coiseachd ann am briogais goirid agus lèine-t. Chaidh ar losgadh leis a' ghrèin beagan cuideachd.
Diluain, dhràibh sinn bho Oslo dhan phàirc nàiseanta. Thug e mu 4 uairean a thìde. Tha e eadar Bergen agus Oslo ach nas fhaide tuath. Bha an t-uisge ann ach cho luath 's a bha na brògan coiseachd oirnn sguir e agus bha i grianach fad na tìde. Thòisich sinn air coiseachd aig leth uair an dèidh sia feasgar agus ràinig sinn a' chiad bothan mu 9 uairean. Cha robh duine ann ach bha iuchair againn. Bha e glè chofhurtail agus blàth. An ath latha bha sinn a' coiseachd fad 5 uairean a thìde gu leth. Ghabh sinn air ar socair agus stad sinn gu tric airson dealbhan a thogail no cabadaich is ithe. Bha sneachd fhathast air pìosan den t-slighe agus air bruach na h-aibhne. Bha sin anabarrach brèagha. Ràinig sinn am bothan mu 4 uairean agus bha dithis às an Eilbheis ann. Bha e glè bhlàth oir bha an teine air. Ach taobh a-muigh cha robh i ach 6 degrees agus bha deigh air an loch.
An ath latha chaidh sinn suas beinn leis an ainm Storronden. Tha i os cionn 2000 meatair, ach tha an gleann àrd cuideachd. Cha tuig e fada ach nuair a bha sin mu leathach-slighe suas, thàinig na sgothan agus chan fhaca sinn dad sam bith. Chùm sinn oirnn dhan mhullach agus dh'fhuirich sinn an sin fad greis. Bha coltas ann gun atharraicheadh an t-sìde fhathast. Agus dh'atharraich dha-rìribh. Thàinig an sealladh as àile nuair a thog na sgothan agus bha mi air mo bheò-ghlacadh leis an àite. Thog mi tòrr dhealbhan. Ach bha i rud beag fuar an sin, mar sin bha againn ri falbh. Nuair a thàinig sinn sìos bha a' ghrian a' deàrrsadh agus bha deagh fheasgar againn taobh a-muigh a' bhothain. Bha e na bu bhlàithe cuideachd, a-nis 8 degrees
Diardaoin choisich sinn air ais an aon slighe. Stad sinn fad greis aig a' chiad bothan, ghabh sinn a' ghrian agus chùm sinn oirnn air ais dhan raon-parcaidh. Bha i teth dha-rìribh agus bha fìor deagh latha againn ged a bha an t-slighe fada. Dìreach ro dheireadh na slighe bha againn ri dol tro abhainn fuar, oir bha an drochaid air a briseadh.Bha e uabhasach goirt, ach gu fortanach bha fios againn fad an t-slighe gun tigeadh sin agus bha sinn deiseil air a shon.
Às dèidh sin bha fhathast 3 làithean againn ann an Oslo. Bha sinn ann an taigh-tasgaidh an t-sluaigh agus bha e uabhasach inntinneach. Chuir sinn seachad fad an latha an sin.

Bha na saor-làithean sgoinneil, ach a-nis tha mi toilichte a bhith air ais ann an Alba.

Tha mi air ais bho na saor-làithean agam.
Ich bin zurück von ( aus ) meinen Ferien.
Bha mi ann an Nirribhidh agus bha e mìorbhaileach.
Ich war in Norwegen und es war wunderbar.
Bha mi a' tadhal air banacharaid ann an Oslo agus chaidh an dithis againn dhan phàirc nàiseanta Rondane airson 4 làithean.
Ich habe eine Verwandte in Oslo besucht und wir beide sind für vier Tage in den National Park Rondane gefahren.
Bha sinn a' coiseachd bho bhothan gu bothan (hytte).
Wir sind von Hütte zu Hütte gewandert.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Jun 29, 2012 7:50 am
von Anna
Bha tòrr sneachda ann fhathast ach bha i blàth agus air an latha mu dheireadh bha sinn a' coiseachd ann am briogais goirid agus lèine-t.
Es war noch viel Schnee da, aber es war warm und am letzten Tag sind wir in kurzer Hose und T-Shirt gewandert.

Chaidh ar losgadh leis a' ghrèin beagan cuideachd.
Wir haben uns auch ein wenig in der Sonne verbrannt.

Diluain, dhràibh sinn bho Oslo dhan phàirc nàiseanta.
Montags fuhren wir von Oslo zum Nationalpark.

Thug e mu 4 uairean a thìde.
Es brauchte etwa 4 Stunden.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Fr Jun 29, 2012 10:23 am
von Sleite
banacharaid = Freundin

Slèite

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: So Jul 01, 2012 6:30 pm
von Anna
Bha an t-uisge ann ach cho luath 's a bha na brògan coiseachd oirnn sguir e
Es war Regen da(es regnete), aber so schnell, wie er begann (wie wir die Wanderschuhe anhatten) stoppte er

agus bha i grianach fad na tìde.
und es war (dann) die ganze Zeit sonnig.

Thòisich sinn air coiseachd aig leth uair an dèidh sia feasgar agus ràinig sinn a' chiad bothan mu 9 uairean.
Wir starteten zu wandern um halb sieben am Nachmittag und erreichten die erste Hütte gegen 9 Uhr.

Cha robh duine ann ach bha iuchair againn.
Es war niemand da, aber wir hatten einen Schlüssel.

Bha e glè chofhurtail agus blàth.
Sie war sehr komfortabel und warm.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 02, 2012 3:32 am
von Steffi1
Bha rosgrann a dìth oirnn. :D
Ein Satz fehlte uns.

Tha e eadar Bergen agus Oslo ach nas fhaide tuath.
Er ist zwischen Berg und Oslo aber nördlicher.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 02, 2012 12:54 pm
von Regine
An ath latha bha sinn a' coiseachd fad 5 uairean a thìde gu leth.
Am nächsten Tag sind wir 5 Std. lang bis zur Hälfte (gu leth ?) gewandert.

Ghabh sinn air ar socair agus stad sinn gu tric airson dealbhan a thogail no cabadaich is ithe.
Wir beruhigten uns (ruhten uns aus?) und stoppten oft um Bilder zu machen, oder zu schwätzen und essen.

PS: gute Idee, Steffi :D

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 02, 2012 3:34 pm
von Sleite
Bha an t-uisge ann ach cho luath 's a bha na brògan coiseachd oirnn sguir e = Sobald wir die Wanderschuhe anhatten, hoerte es auf.

5 uairean gu leth = 5 1/2 Stunden

Slèite

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 02, 2012 9:39 pm
von Regine
ah, mòran thaing, cha robh mi cinnteach.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 02, 2012 9:44 pm
von Regine
Bha sneachd fhathast air pìosan den t-slighe agus air bruach na h-aibhne.
Es lag noch Schnee auf Teilen des Wegs und am Flussufer.

(eigentlich wollte ich noch weitermachen, aber jetzt sehe ich den Text nicht mehr :oops: )

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Di Jul 03, 2012 3:19 am
von Steffi1
Bha sin anabarrach brèagha.
Das war unglaublich schön.

Ràinig sinn am bothan mu 4 uairean agus bha dithis às an Eilbheis ann.
Wir erreichten die Hütte gegen 4 Uhr und da waren Zwei (Leute) aus der Schweiz da.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Jul 04, 2012 6:15 pm
von Anna
Bha e glè bhlàth oir bha an teine air.
Sie (Die Hütte) war sehr warm, denn es war der Kamin an.

Ach taobh a-muigh cha robh i ach 6 degrees agus bha deigh air an loch.
Aber draussen waren es nur 6 Grad und es war Eis auf dem See.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: So Jul 08, 2012 3:43 am
von Steffi1
An ath latha chaidh sinn suas beinn leis an ainm Storronden.
Am nächsten Tag gingen wir einen Berg mit dem Namen Storronden hinauf.

Tha i os cionn 2000 meatair, ach tha an gleann àrd cuideachd.
Er ist über 2000 Meter ( hoch ), aber es gibt auch ein Hochtal.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mo Jul 09, 2012 12:00 pm
von Sleite
... aber das Tal war auch hoch.

Es gibt = tha ... ann.

Slèite

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Jul 18, 2012 3:02 am
von Steffi1
Cha tuig e fada ach nuair a bha sin mu leathach-slighe suas, thàinig na sgothan agus chan fhaca sinn dad sam bith.
Es ging nicht lang, aber etwa auf halbem Weg nach oben kamen die Wolken und wir sahen gar nichts mehr.

Chùm sinn oirnn dhan mhullach agus dh'fhuirich sinn an sin fad greis.
Wir fuhren (liefen) weiter zum Gipfel und blieben dort eine kurz Zeit lang.

Bha coltas ann gun atharraicheadh an t-sìde fhathast. Agus dh'atharraich dha-rìribh.
Es schien so, dass sich das Wetter noch ändern würde. Und es änderte sich wirklich.

Thàinig an sealladh as àile * nuair a thog na sgothan agus bha mi air mo bheò-ghlacadh leis an àite.
Der schönste Ausblick kam, als die Wolken aufrissen ( oder aufbauten ? ) und ich bin von dem Ort fasziniert gewesen.

Thog mi tòrr dhealbhan. Ach bha i rud beag fuar an sin, mar sin bha againn ri falbh.
Ich machte eine Menge Bilder. Aber es war dort ein bisschen kalt, deshalb gingen wir weg.

*= ist das ein Schreibfehler àile>àille ? Im Lehrbuch steht es mit àille.

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Verfasst: Mi Jul 18, 2012 10:26 am
von Sleite
Cha tug. Das war wohl mein Fehler. --> Es dauerte nicht lang

àille, wenn's so im Lehrbch steht. Ich find's gerade nicht im Faclair Beag

bha againn ri falbh. --> Wir mussten gehen

Is math a rinn thu! Cùm ort!

Slèite