Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Aug 08, 2012 12:10 pm

Bha nighean a bhràthar ann cuideachd agus fhuair ia h-uile rud a bha i ag iarraidh.
Die Tochter des Bruders war auch da und bekam alles, was sie wollte.

Bha a mhàthair uabhasach còir, ach bha i gam chur beagan tuathal le bhith a' bruidhinn rium agus ri mo leannan mar gun robh sinn 5 bliadhna a dh'aois.
Ihre Mutter war unglaublich lieb, aber es war etwas Fehl am Platz, als sie mit mir und meinem Schatz sprach wie als wären wir 5 Jahre alt.

bha i gam chur beagan tuathal- die Übersetzung ist wahrscheinlich zu frei, aber besser konnte ich die Übersetzungsidee, die ich dabei im Kopf hatte, nicht formulieren. :(
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Aug 08, 2012 12:25 pm

a' cur tuathail = verrueckt machen, in den Wahnsinn treiben
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Aug 08, 2012 12:35 pm

Aha, das habe ich so nirgends gefunden.

Also:


Bha a mhàthair uabhasach còir, ach bha i gam chur beagan tuathal le bhith a' bruidhinn rium agus ri mo leannan mar gun robh sinn 5 bliadhna a dh'aois.
Ihre Mutter war unglaublich lieb, aber sie hat uns damit verrückt gemacht, dass sie mit mir und meinem Schatz gesprochen hat, als wären wir 5 Jahre alt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Sa Aug 11, 2012 6:56 am

Rinn i ceapairean dhuinn nuair a dh'fhalbh sinn agus bha i na leum fad na h-ùine a' feuchainn rudan a dhèanamh dhuinn.
Sie machte uns Sandwiches, als wir abfuhren und sie sprang die ganze Zeit versuchend, Dinge für uns zu tun.

A bharrachd air sin bha mi a' faireachdainn gun robh an teaghlach air fad rud beag gòrach (ged a tha mo leannan gu math glic).
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Familie ein ganz (klein) bisschen blöd war ( obwohl mein Schatz ganz schön schlau ist).
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » So Aug 12, 2012 3:18 am

Madainn Didòmhnaich bha mi a' faireachdainn fo uallach.
Sonntag Morgen beschäftigten mich schwere Gedanken.

Bha mi a' smaoineachadh fada cus mun t-saoghal, mu mo dhèidhinn, mun dàimh againn, mu thogail chloinne agus dè thachradh san àm ri teachd nan robh agam ri bhith na b' fhaisge air an teaghlach sin.
Ich dachte zu viel nach über die Welt, über mich, über unsere Beziehung, über das Aufziehen von Kindern und was in der Zukunft passiert wäre, wäre ich dieser Familie nicht nahe gekommen.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mo Aug 13, 2012 2:31 am

Bha e cho dona is gun robh mi a' rànail air an rathad dhachaigh.
Es war so schlecht, dass ich auf dem nach Hause geweint (oder gebrüllt ) habe.

Ach bha mo leannan is mi fhìn a' bruidhinn fad ùine mhòr mu dheidhinn an t-suidheachaidh agus mhothaich mi nach eil e fhèin ag aontachadh leis a' mhòr-chuid a tha an teaghlach aige ris agus gu bheil sealladh air an t-saoghal gu math coltach againne ged a tha e cho diofraichte bhon teaghlach aige.
Aber mein Schatz und ich haben eine große Zeit lang über die Situation gesprochen und ich habe bemerkt, dass er selbst einem Großteil seiner Familie nicht zustimmt und dass wir eine ziemlich ähnliche Sichtweise von der ( auf die ) Welt haben, obwohl sie sich so unterscheidet von (der) seiner Familie.

Ach feumaidh mi fhèin ionnsachadh cuideachd gun a bhith cho trom air daoine eile agus feumaidh mi sgur feuchainn ris an t-saoghal a shàbhaladh.
Aber ich selbst muss auch lernen, dass es für andere Leute so schwer ist ( sein kann ) und ich aufhören muss, die Welt zu retten zu versuchen.

Bha mi cho toilichte gum b' urrainn dhomh bruidhinn ris mu dheidhinn sin agus gu bheil sinn a' tarraing air an aon ràmh.
Ich war so glücklich, dass ich mit ihm über das sprechen konnte und dass wir einem Ruder ( am gleichen Strang) zogen.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mo Aug 13, 2012 11:23 am

Anna: Fo uallach = gestresst, aber schwere Gedanken sind auch gut.
Was in der Zukunft passieren wuerde, wenn ich dieser Familie naeher sein muss.

Steffi: geweint, sicher nicht gebruellt ;-)
...gun a bhith cho trom air daoine: das ist ziemlich schwierig, vielleicht sowas wie: von Leuten nicht so viel zu verlangen, nicht so streng mit Leuten sein...

Ma fhèin!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Aug 14, 2012 7:03 pm

An tecsa ùr : :D

Bha mi air saor-làithean a-rithist san Iuchar. Chaidh mi gu campa lùth-chleasachd cuibhle* anns an Òlaind. Bha mi a' dèanamh lùth-chleasachd cuibhle fad 13 bliadhna mus do ghluais mi a dh'Alba, ach cha do rinn mi mòran spòrs idir bhon uair sin.
Ràinig mi am baile Ede air Diardaoin agus bha tòrr dhaoine ann mar-thà, ach cha robh mi eòlach air gin dhiubh. Bha a h-uile duine glè òg, eadar 13 agus 18, ach bha fear no dithis nas sine. Bha sinn uile a' fuireach ann an talla-spòrs agus bha mu 40 leapannan ann an aon seòmar. Ach feumaidh mi ràdh gun do chuir e ionghnadh orm cho sàmhach agus a bha e tron oidhche. Bha teanta mòr taobh a-muigh far an do ghabh sinn ar biadh. Bha taigh-bidh a' dèanamh a' bhìdh dhuinn gach madainn, meadhan-latha agus feasgar, agus bha gu leòr ann. Bha sliseagan buntàta ann gach oidhche ach bha rudan na b' fhallain ann cuideachd. Cha do chòrd an lòn rium cho mòr oir bha rudan neònach air am praidhigeadh ann an tòrr ola ann.

Bho Dhihaoine bha sinn a' trèanadh eadar 2 agus 3 tursan gach latha. Bha diofar bhuidhnean ann agus diofar thallaichean airson diofar rudan. Bha baidhsagal aig gach duine (agus bha mu 200 ann!) airson faighinn dha na tallaichean. Bha an luchd-oide fìor mhath agus glè bhrosnachail agus thàinig iad bho dhùthchannan air feadh an t-saoghail. Cha robh leum thairis air a' chuibhle a' còrdadh rium idir agus cha deach mi ann ach aon turas. Bha mi a' faireachdainn ro shean air a shon agus leis nach bi mi a' dol gu co-fharpais a-rithist gu sìorraidh, cha robh mi airson bodraigeadh. Ach chòrd e rium gu mòr a bhith a' dol ann an loidhne dìreach (Geradeturnen) agus bha mi a' cheart cho math air is a bha mi 7 bliadhna air ais. Bha mi air rud beag de neart a chall agus cha robh mi buileach cho sùbailte, ach san fharsaingeachd dh'obraich e fìor mhath. Cha do rinn mi dona na bu mhotha a dhol gu snìomhach (Spiraleturnen), ged nach robh mi riamh math air sin.

Dihaoine chaidh mi gu bùth-obrach trampoilin agus chòrd sin rium glan. Bha tòrr spòrs agam agus b' urrainn dhomh a h-uile rud a dhèanamh fhathast a dh'ionnsaich mi aig an oilthigh bliadhnaichean air ais. Disathairne bha mi bochd. Bha mi air cur a-mach fad na h-oidhche agus cha robh neart sam bith agam an ath latha. Ach gu fortanach cha robh dad air a' chlàr-ama agam, agus mar sin chaidh mi air cuairt air a' bhaidhsagal tron phàirc nàiseanta. Didòmhnaich chaidh sinn uile air cuairt. Chaidh mi a dh'Amsterdam agus rinn sinn cuairt bàta tro na canalan. Chuala sinn tòrr mu dheidhinn eachdraidh agus cultar a' bhaile agus bha e uabhasach inntinneach.

Air adhbhar air choireigin bha m' amhaich rag bhon uair sin. Mar sin cha robh e cho furasta dhomh a bhith a' dèanamh lùth-chleasachd. Bha mi a' feuchainn beagan ach the e doirbh mur urrainn dhut do cheann a ghluasad. Bha mi uabhasach brònach agus feargach nach b' urrainn dhomh mòran a dhèanamh agus bha mi gu math goirt cuideachd. Chuir mi tòrr ùine seachad laighe sa ghrèin.

Diardaoin dh'fhalbh mi agus choinnich mi ri mo leannan air an trèana gu Koeln. Cha do thachair sinn ann an dà-rìribh, ach sin sgeul eile, agus ràinig sinn Koeln mu dheireadh thall. Chuir sinn seachad dà latha anns a' bhaile, chaidh sinn a-mach gu taigh-seinnse tradaiseanta agus gu taigh-seinnse faisg air an oilthigh gus am faiceadh e an cultar às a bheil mise. Choinnich sinn cuideachd ri cuid de charaidean agam agus bha e uabhasach snog am faicinn. Thadhail sinn air mo sheanmhair agus chaidh sinn air ais dhachaigh a dh'Alba Diluain.

Tòisicheamaid! :lol:
Zuletzt geändert von Anna am Mi Aug 15, 2012 12:45 am, insgesamt 2-mal geändert.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Aug 14, 2012 7:09 pm

Bha mi air saor-làithean a-rithist san Iuchar.
Ich war im July noch mal im Urlaub.

Chaidh mi gu campa lùth-chleasachd cuibhle* anns an Òlaind.
Ich bin zu einem Trainingslager (Camp) für Rhönrad-turner nach Holland gefahren.

Bha mi a' dèanamh lùth-chleasachd cuibhle fad 13 bliadhna mus do ghluais mi a dh'Alba, ach cha do rinn mi mòran spòrs idir bhon uair sin.
Ich habe 13 Jahre lange Rhönrad geturnt, bis ich nach Schottland gezogen bin, aber seit dem mache ich überhaupt nicht mehr viel Sport.

Ràinig mi am baile Ede air Diardaoin agus bha tòrr dhaoine ann mar-thà, ach cha robh mi eòlach air gin dhiubh.
Ich bin in der Stadt Ede am Donnerstag angekommen und es waren schon viele Leute da, aber ich kannte kaum noch jemanden.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Do Aug 16, 2012 3:16 am

Bha a h-uile duine glè òg, eadar 13 agus 18, ach bha fear no dithis nas sine.
Alle Leute waren sehr jung, zwischen 13 und 18, aber ein oder zwei waren älter.

Bha sinn uile a' fuireach ann an talla-spòrs agus bha mu 40 leapannan ann an aon seòmar.
Wir wohnten alle in einer Sporthalle und es gab ungefähr 40 Betten in einem Raum.

Ach feumaidh mi ràdh gun do chuir e ionghnadh orm cho sàmhach agus a bha e tron oidhche.
Aber ich muss sagen, dass es mich überrascht hat, (dass) es so ruhig war durch die Nacht hindurch.

Bha teanta mòr taobh a-muigh far an do ghabh sinn ar biadh.
Es gab ein großes Zelt außerhalb, wo wir aßen ( unser Essen einnahmen).
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Do Aug 16, 2012 10:14 am

Math fhèin! Tha sibh a' fàs cho math air seo!
Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » So Aug 19, 2012 1:50 am

Bha taigh-bidh a' dèanamh a' bhìdh dhuinn gach madainn, meadhan-latha agus feasgar, agus bha gu leòr ann.
Ein Restaurant machte das Essen für uns jeden Morgen, Mittag und Abend, und es war genug da.

Bha ann gach oidhche ach bha rudan na b' fhallain ann cuideachd.
Es gab jeden Abend Kartoffelscheiben (Bratkartoffeln), aber es war wenig Gesundes an ihnen.

Cha do chòrd an lòn rium cho mòr oir bha rudan neònach air am praidhigeadh ann an tòrr ola ann.
Mir hat die Verpflegung nicht so gut gefallen, denn es war etwas seltsam, dass sie sie in soviel Öl frittiert haben.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mo Aug 20, 2012 12:05 pm

Sliseagan buntàta = Pommes Frites
ach bha rudan na b' fhallain ann cuideachd. --> Aber es gab auch gesuendere Sachen
bha rudan neònach air am praidhigeadh ann an tòrr ola ann. --> Es gab komische frittierte Dinger
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mo Aug 20, 2012 2:26 pm

Tha mi duilich. :naire: Tha an eadar-theangachadh ceartaich nas loidigich, nise, nuair a tha mi ga leughadh.
Es tut mir leid. :naire: Die korrekte Übersetzung ist logischer, jetzt, wo ich sie lese.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1719
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Aug 22, 2012 7:18 pm

Na bi duilich. Tha thu a' dèanamh fìor mhath. Chan e teacsa furasta a th' ann idir!

Nise, cumaibh oirbh!
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste