Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Micheal » Sa Nov 10, 2012 8:15 pm

Regine hat geschrieben:Taing mhòr airson an teacsa ùr agad! Feuchainn mi beagan eadar-theangachadh a dhèanamh a dh'aithghearr :-)


airson an teacsa ùir...

M 8-)
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » So Nov 11, 2012 2:15 am

Tha mise uabhasach toilichte gu bheil a' cholaiste ann agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil i air tòrr a dhèanamh airson suidheachadh na Gàidhlig an-diugh.
Ich bin sehr froh, dass das College da ist und ich denke, das es viel dafür tut, um das Gälische heute zu festigen.

'S e colaiste Ghàidhlig a th' ann agus 's e àite-obrach Gàidhlig a th' ann.
Es ist ein gälisches College und es ist ein gälischer Arbeitsplatz.

Tha e mar phrìomh amas don cholaiste àite a chruthachadh anns am bi a h-uile duine a' bruidhinn na Gàidhlig, oir mar a tha fhios againn uile, tha e nas fhasa cànan ionnsachadh ma tha e timcheall ort.
Es ist wie ein primäres Ziel für das College, einen Platz zu erschaffen, an dem alle Leute Gälisch sprechen, denn wie wir alle wissen, ist es einfacher, eine Sprache zu lernen, wenn sie einen umgibt.

Ach chan ann airson ionnsachadh a-mhàin a tha sinn a' cumail àrainneachd Ghàidhlig.
Aber wir erhalten die gälische Umgebung nicht nur zum Lernen.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » So Nov 11, 2012 4:37 am

Chan eil mòran àiteachan ann, fiù 's anns na h-Eileanan Siar, far a bheil Gàidhlig aig an àite-obrach.
Es gibt nicht viele Orte, sogar auf den Hebriden, wo man einen gälischen Arbeitsplatz hat.

Chan fheumar ach aon duine ann an oifis aig nach eil a' Ghàidhlig, agus bidh na còmhraidhean air fad anns a' Bheurla.
Man muss nur einen Mann in einem Büro haben, der kein Gälisch spricht ist und die Unterhaltungen sind dauernd auf Englisch.

Mar sin cha tèid daoine fhastadh aig a cholaiste aig nach eil Gàidhlig.
Deshalb werden keine Leute im College eingestellt, die kein Gälisch können.

Bidh a h-uile conaltradh, post-d, fàirdealan, teachdaireachdan, còmhraidhean, aithisgean agus ro-innleachdan anns a' Ghàidhlig.
Alle Unterhaltungen, E-Mails, Rechnungen, Nachrichten, Diskussionen, Berichte/Zeugnisse und Planungen sind auf Gälisch.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Regine » So Nov 11, 2012 2:13 pm

Tha aon àite a-mhàin ann far nach eil sin ag obair fhathast, ge-tà.
Es gibt allerdings immer noch einen Ort, wo das nicht funktioniert.

Chan eil Gàidhlig aig a h-uile duine anns a' chidsin agus anns an sgioba glanaidh.
Es können nicht alle Mitarbeiter in der Küche und im Reinigungsteam gälisch.

(tha mi duilich, ach chan eil uine gu-leòr agam a-nis. Nì mi barrachd a dh'aithghearr ;-) )
Tha e math a bhith beò!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mo Nov 12, 2012 1:39 am

Chaidh am fastadh nuair nach robh daoine a' smaoineachadh gum biodh e cudromach gu bheil Gàidhlig aca.
Sie wurden angestellt, als Leute nicht dachten, dass es wichtig wäre, das sie Gälisch können.

Bha iad a' smaoineachadh gum biodh e math gu leòr nam biodh Gàidhlig an an luchd-teagaisg.
Sie dachten, dass es gut genug wäre, wenn die Lehrer Gälisch sprächen.

Ach a-nis tha iad uile a' dol gu clasaichean Gàidhlig saor an asgaidh taobh a-staigh nan uairean obrach aca, ach gu mì-fhortanach chan eil a h-uile duine a' dèanamh cho math.
Aber jetzt gehen alle in betragsfreie Gälischklassen während ihrer Arbeitszeit, aber leider machen es nicht alle Leute so gut.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mo Nov 12, 2012 4:00 am

Tha an sgeul diofraichte aig na h-oileanaich.
Die Geschichte ist anders bei den Studenten.

Tha oileanaich làn-ùine aig a' cholaiste bhon t-Sultain chun a' Chèitein gach bliadhna.
Das College hat Studenten ganztägig/vollzeitig von September bis zum Mai jedes Jahr.

Bidh iad a' dèanamh cùrsa ann an Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte, aig diofar ìrean, suas gu MA agus ceum dotarail.
Sie machen einen Kurs in Gälisch und verbundenen Themen, bei unterschiedlichen Abschlüssen hinauf bis zum Magister Artium und Doktortitel.

Anns a' chiad bliadhna bidh oileanaich a' tighinn dhan cholaiste aig a bheil glè bheag de Ghàidhlig.
Im ersten Jahr kommen Studenten ins College die sehr wenig Gälisch können.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mo Nov 12, 2012 1:44 pm

Anna,
gu bheil i air tòrr a dhèanamh airson suidheachadh na Gàidhlig an-diugh
...das es viel dafür tut, um das Gälische heute zu festigen.

--> dass es viel fuer die Lage des Gaelischen heute tut.

Steffi,
Chan fheumar ach aon duine ann an oifis aig nach eil a' Ghàidhlig, agus bidh na còmhraidhean air fad anns a' Bheurla.
Man muss nur einen Mann in einem Büro haben, der kein Gälisch spricht ist und die Unterhaltungen sind dauernd auf Englisch.

-->einen (Menschen) ... alle Unterhaltungen auf Englisch

Regine,
Tha aon àite a-mhàin ann far nach eil sin ag obair fhathast, ge-tà.
Es gibt allerdings immer noch einen Ort, wo das nicht funktioniert.

--> Es gibt nur einen einzigen Ort....


Math fhèin!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Regine » Di Nov 13, 2012 10:52 am

Feumaidh iad agallamh a dhèanamh mus tig iad agus feumaidh ìre a bhith aca a leigeas leotha còmhradh sìmplidh a chumail.
Sie müssen ein Interview machen bevor sie kommen werden und ihr Level (Wissensstand) muß in einer einfachen Konversation festgelegt (ermittelt?) werden.

Tha riaghailtean aig a' cholaiste a tha ag ràdh nach fhaod oileanaich ach Gàidhlig a bhruidhinn anns na h-àiteachan poblach.
Das College hat Regeln, die sagen, dass Studenten an öffentlichen Orten nichts als gälisch sprechen dürfen.

Tha sin glè dhoirbh dhaibh aig an toiseach, air sgàth 's nach eil mòran aca.
Das ist am Anfang sehr schwer für sie, weil sie noch nicht viel (gälisch) können.

Ach tha oileanaich fileanta ann cuideachd, gu tric daoine glè òg bhon Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan.
Aber es gibt auch fließend sprechende Studenten, oft sehr junge Leute aus den Highlands und den Inseln.

Agus ged a tha iad fileanta, tha e glè dhoirbh dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine.
Und obwohl sie fließend sind, ist es für sie sehr schwer, die ganze Zeit gälisch zu sprechen.

Chan eil iad cleachdte ris idir. Chan eil e àbhaisteach do dhaoine òga a bhith a' bruidhinn Gàidhlig am measg a' chèile.
Sie sind überhaupt nicht daran gewöhnt. Es ist nicht üblich, dass junge Leute gälisch untereinander sprechen.

Chan eil trioblaidean sam bith aca bruidhinn ris na seann-phàrantan aca no ris an luchd-obrach aig a' cholaiste, ach tha e cha mhòr do-dhèanta dhaibh bruidhinn ris na caraidean aca anns a' Ghàidhlig.
Sie haben nicht die geringsten Probleme damit, mit der älteren Generation (Großeltern?) oder mit den Mitarbeitern am Kollege gälisch zu sprechen, aber es ist sozusagen fast nicht umsetzbar, mit ihren Freunden auf gälisch zu sprechen.
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Nov 13, 2012 12:22 pm


Feumaidh iad agallamh a dhèanamh mus tig iad agus feumaidh ìre a bhith aca a leigeas leotha còmhradh sìmplidh a chumail.
Sie müssen ein Interview machen bevor sie kommen werden und ihr Level (Wissensstand) muß in einer einfachen Konversation festgelegt (ermittelt?) werden.

--> sie muessen ein Level haben dass ihnen erlaubt eine einfache Konversation zu halten


Chan eil trioblaidean sam bith aca bruidhinn ris na seann-phàrantan aca no ris an luchd-obrach aig a' cholaiste, ach tha e cha mhòr do-dhèanta dhaibh bruidhinn ris na caraidean aca anns a' Ghàidhlig.
Sie haben nicht die geringsten Probleme damit, mit der älteren Generation (Großeltern?) oder mit den Mitarbeitern am Kollege gälisch zu sprechen, aber es ist sozusagen fast nicht umsetzbar, mit ihren Freunden auf gälisch zu sprechen.


..--> mit ihren Großeltern
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mi Nov 14, 2012 4:25 am

Tha diofar adhbharan airson sin ann.
Es gibt unterschiedliche Gründe dafür.

Tha iad uile nas fileanta anns a' Bheurla na tha iad anns a' Ghàidhlig, ged a tha iad dà-chànanach.
Sie können alle fließender Englisch als Gälisch, obwohl sie zweisprachig sind.

Tha iad òg, agus mar sin fhathast a' togail an cuid fèin-aithne, a' feuchainn ri caraidean ùra a lorg no fiù 's bràmair, agus tha iad ag iarraidh coimhead misneachail, cinnteach, fasanta, agus an rud as cudromaiche, aig an aois sin, chan eil iad ag iarraidh a bhith diofraichte bho dhaoine eile.
Sie sind jung und deshalb noch dabei, den Teil Persönlichkeit aufzubauen, probieren neue Freunde oder sogar einen Schatz zu finden und wollen souverän, sicher, modern wirken und die wichtigste Sache in jenem Alter, sie wollen sich nicht von anderen Leuten unterscheiden.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mi Nov 14, 2012 9:34 am

Tha iad ag iarraidh a bhith nam pàirt den choimhearsnachd.
Sie wollen Teil der Gemeinschaft sein.

Gu mì-fhortanach tha bruidhinn na Gàidhlig diofraichte, doirbh, mì-àbhaisteach agus chan eil e buileach fasanta.
Leider ist das Sprechen des Gälischen anders, schwer, nicht-alltäglich und absolut nicht modern.

Agus co-dhiù, tha e uabhasach fasanta a bhith a' briseadh riaghailtean.
Und außerdem ist es schrecklich modern Regeln zu brechen.

Gu fortanach tha iad uile a' tuigsinn gu bheil a' Ghàidhlig ann an cunnart, gu bheil i brèagha agus gu bheil iad airson Gàidhlig ionnsachadh no a leasachadh, mar sin bidh iad a' dèanamh oidhirp Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile, ged a tha e doirbh.
Glücklicherweise verstehen sie alle, dass Gälisch in Gefahr ist, dass es schön ist und dass sie Gälisch lernen oder verbessern möchten, deshalb werden sie sie Anstrengungen unternehmen, mit einander Gälisch zu sprechen, auch wenn es schwer ist.

Ach gu sònraichte air an oidhche, nuair a bhios iad sgìth, no nuair a bhruidhneas iad ri cuideigin nach eil cho fileanta, bidh iad a' tionndadh chun na Beurla.
Aber speziell am Abend, wenn sie müde sind, oder wenn sie mit jemanden sprechen, der nicht fließend ist (fließend sprechen kann), wechslen sie ins Englische.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Nov 14, 2012 12:10 pm

a' togail an cuid fèin-aithne,

--> ihre Persoenlichkeit aufzubauen/zu entwickeln

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Regine » Do Nov 15, 2012 10:02 am

Ma tha sibh airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu cleachdadh na Gàidhlig agus carson a tha e cho doirbh do dhaoine òga, sgrìobhaidh mi teacsa eile dhuibh.
Wenn ihr noch mehr herausfinden möchtet über das Benutzen von Gälisch und warum es für die jungen Leute so schwierig ist, werde ich einen anderen Text für euch schreiben.

(PS: Tha mi a' dèanamh fiughair mhòr ris, a Janni :D )
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Fr Nov 16, 2012 12:14 pm

Obh obh, tha sibh ro luath!
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1716
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mo Nov 26, 2012 6:58 pm

Duilich, a chàirdean, ged a tha gu leòr agam ri innse, chan eil ùine sam bith agam an-dràsta. Feumaidh mi aiste agus taisbeanadh a sgrìobhadh anns a' chola-deug seo tighinn agus cha do sgrìobh mi facal fhathast. Is dòcha nach fhaic sibh mi gu tric an seo. Bidh mi air ais le sgeulachd ùr air an 12mh. Agus is dòcha gun toir mi sùil a-steach bho àm gu àm gu goirid.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste