Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Do Feb 21, 2013 11:50 pm

Cha cheannaich mi cearc idir air sgàth ’s nach eil mi ag aontachadh leis an dòigh a thèid an àrach.
Ich kaufe an sich überhaupt kein Huhnd, denn ich bin nicht mit der Art einverstanden, wie sie aufgezogen werden.

Ach cheannaich mi cearc organach Albannach aon turas, chosg e ochd not, agus b’ fhiach e e!
Aber ich kaufte einmal ein schottisches Bio-Huhn, es kostete 8 Pfund, aber es war es wert!
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Fr Feb 22, 2013 2:52 am

Tha mi a’ smaoineachadh gum feum feòil a bhith daor, agus gu dearbh, ma tha e ro dhaor dhuinn, ’s e na dh’fheumas sinn dèanamh ach a bhith ga ithe aon turas gach seachdain a-mhàin.
Ich denke, dass Fleisch teuer sein muss und natürlich, falls es zu teuer für uns ist, ist es so, dass wir nichts tun müssen, als es (eben) nur einmal jede Woche zu essen.

Cò th’ ann a tha ag innse dhuinn gum feumar feòil gach latha airson a bhith làidir?
Wer ist es, der uns erzählt, dass man Fleisch jeden Tag haben muss, um stark zu sein ?

Chan eil taghadh de bhùithtean againn an seo, agus chan eil margaid ann far am faigh thu biadh ionadail, ach tha mi nas mothachaile a-nis nuair a cheannaicheas mi biadh sa Cho-op.
Wir haben hier keine Auswahl an Läden und es gibt keinen Markt, wo Du heimisches Essen bekommst, aber ich bin jetzt bewusster, wenn ich Essen im Co-Op kaufe.

Tha mìosachan agam aig an taigh a tha ag innse dhomh dè na glasraich a tha gam buan an-dràsta, agus le sin smaoinichidh mi air rudan a bu toil leam ithe.
Ich habe zuhause einen Kalender, der mir sagt, was es für Gemüsearten gibt, die ich gerade zu ernten habe und mit diesem denke ich an die Sachen, die ich essen mag.

Thèid mi dhan bhùth agus coimheadaidh mi airson nan rudan sin, agus mar as trice bidh iad ann agus bidh iad à Breatainn no fiu ’s à Alba.
Ich gehe in den Laden und schaue ( suche ) nach den Sachen dort, und meistens gibt es sie und sie sind aus Großbritannien oder sogar aus Schottland.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Fr Feb 22, 2013 11:41 am

Anna:

Cha cheannaich mi cearc idir air sgàth ’s nach eil mi ag aontachadh leis an dòigh a thèid an àrach.
Ich kaufe an sich überhaupt kein Huhnd, denn ich bin nicht mit der Art einverstanden, wie sie aufgezogen werden.

Ich kaufe ueberhaupt kein Huhn...


Steffi:

Tha mìosachan agam aig an taigh a tha ag innse dhomh dè na glasraich a tha gam buan an-dràsta, agus le sin smaoinichidh mi air rudan a bu toil leam ithe.
Ich habe zuhause einen Kalender, der mir sagt, was es für Gemüsearten gibt, die ich gerade zu ernten habe und mit diesem denke ich an die Sachen, die ich essen mag.

...welche Gemuese gerade geerntet werden, und damit ueberlege ich mir dann was ich essen moechte
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Sa Feb 23, 2013 4:28 am

Tha mi a’ feuchainn ri glasraich à Breatainn a cheannachd a-mhàin, ach uaireannan nuair a dh’fhàsas mi sgìth de chàl is buntàta, ceannaichidh mi rudeigin bho thaobh a-staigh na Roinn Eòrpa.
Ich versuche, nur Gemüse aus Großbritannien zu kaufen, aber manchmal, wenn ich Kohl und Kartoffel leid bin, kaufe ich etwas aus (von) dem Innenbereichs Europas.

Tha e fada nas fhasa aig deireadh an t-samhraidh, nuair a gheibh thu cha mhòr a h-uile rud bho Bhreatainn.
Es ist viel leichter am Ende des Sommers, wenn Du fast Alles aus Großbritannien bekommst.

Ach tha an sgeulachd diofraichte le measan.
Aber die Geschichte ist anders bei (mit) Obst.

Chan eil ach ùbhlan ann bho Bhreatainn agus gu dearbh, feumaidh tu coimhead gu dlùth, oir tha ùbhlan eile ann bho Chile agus gu dearbh, cha cheannaich mi dad sam bith bho àite cho fad air falbh ri sin.
Es gibt nichts als Äpfel aus Großbritannien und natürlich musst Du genau (dicht) hinschauen, denn es gibt andere Äpfel aus Chile und selbstverständlich kaufe ich ich nichts aus einem so weit entfernten Ort wie da.

Uaireannan tha e glè dhoirbh faicinn cò às a tha rudan a’ tighinn.
Manchmal ist es sehr schwer zu sehen, woher die Sachen stammen (kommen).
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Sa Feb 23, 2013 6:39 pm

Feumaidh mi dol glè fhaisg air na soidhnichean gus an sgrìobhadh beag bìodach fhaicinn a tha ag innse dhomh cò às a tha e.
Ich muss sehr nahe an die Etiketten gehen, um das Kleingeschriebene zu sehen, dass mir sagt, woher es kommt.

Agus mhothaich mi a-nis gun toir a’ chuairt sa bhùth agam a-nis dà uiread de dh’ùine.
Und ich merkte jetze, dass ich jetzt doppelt so viel Zeit brauche, um durch den Laden zu kommen.

Ach feumaidh mi ràdh bho àm gu àm, gheibh mi rudeigin sònraichte leithid mango a tha a’ tighinn bho dhùthaich fad air falbh.
Aber ich muss sagen, dass ich mir von Zeit zu Zeit etwas Spezielles, wie eine Mango, hole, das aus einem weit entfernten Land kommt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » So Feb 24, 2013 4:04 am

Ach is dòcha nach fheum sinn an-còmhnaidh cumail ris a’ phrionnsapal cho teann, agus tha e fada nas blasta mura faigh thu e fad na h-ùine.
Aber vielleicht müssen wir nicht immer so eng an dem Prinzip festhalten und es ist viel leckerer, wenn Du es nicht die ganze Zeit durchhälst.

Ach tha mi a’ smaoineachadh nach bu chòir dhuinn an saoghal fhaicinn mar bhùth mhòr anns am faigh thu a h-uile rud fad na h-ùine agus nach fheum thu ceistean a chur.
Aber ich denke, dass wir die Welt nicht wie einen Supermarkt sehen sollten, in dem Du alles die ganze Zeit bekommst und keine Fragen stellen musst.

Tha dleastanas oirnne rudan a cheannachd nach eil e’ gabhail brath air daoine, an àrainneachd no beathaichean.
Wir haben die Verpflichtung, Sachen zu kaufen, die nicht Leute, die Umwelt oder Tiere ausnutzen.

Agus bu chòir dhuinn a bhith mothachail air na cosgaisean falaichte aig biadh saor.
Und wir sollten uns der versteckten Kosten bei billigem Essen bewusst sein.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast