Eadar-theangachadh / Übersetzung

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » So Sep 09, 2012 4:01 am

An ath mhadainn bha i rud beag gaothach agus cha robh i buileach cho teth.
Am nächsten Morgen war es ein bisschen windig und es war nicht so vollkommen heiß.

Mar sin cha robh meanbh-chuileagan againn idir.
Deshalb hatten wir überhaupt keine Mücken.

Às dèidh bracaist thog sinn oirnn.
Nach einem Frühstück beeilten wir uns.

Chuir sinn a h-uile stuth air ais sna bàtaichean agus dh'fhalbh sinn an aghaidh na gaoithe.
Wir legten alles Material (Sache) zurück in die Boote und fuhren ab gegen den Wind.

Bha e gu math cruaidh, ach an uair sin dh'innis boireannach rium gun cleachdar na casan airson a' mhòrchuid den obair.
Es war ganz schön hart, aber dann erzählte mir eine Frau, dass man die Füsse benutzt für den größten Teil (Mehrheit von ) der Arbeit.

Bha fhios agam gun cleachdar na casan ach cha robh mi riamh mothachail gun gabhadh an cleachdadh cho mòr sin.
Ich wußte, dass man die Füße benutzt, aber mir war nie zuvor bewusst, dass man (sie ) so sehr benutzen könnte.

An uair sin gu h-obann bha mi fada na bu luaithe na a h-uile duine eile.
Dann war ich plötzlich viel schneller als all die anderen Leute.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Mo Sep 10, 2012 3:13 am

Stad sinn aig tràigh agus chaidh cuid againn a shnàmh.
Wir hielten an einem Strand und es gingen alle von uns schwimmen.

Chaidh mi fhèin san deise-drùdhaidh agam agus mar sin cha robh e idir fuar.
Ich selbst ging in meinem Neoprenanzug und deshalb war es überhaupt nicht kalt.

Rinn sinn BBQ air an tràigh agus ghabh sinn fois.
Wir machten ein BBQ auf dem Strand und machten eine Pause.

Bha e dìreach ciatach!
Es war gerade zu angenehm.

An uair sin chum sinn oirnn gu slaodach ri taobh a' chost faisg air an Duim Bhuidhe (Drumbuie).
Dann sind wir langsam weiter entlang der Küste weitergefahren bis in die Nähe von Drumbuie.

Bha am muir cho ciùin gun gabhadh cuileag bheag deoch, agus bha na dathan dìreach àlainn.
Das Meer war spiegelglatt (so ruhig, dass eine kleine Fliege einen Drink nehmen könnte) und es war in geradezu großartigenFarben.

Ràinig sinn Caol Acainn mu 5 uairean feasgar.
Wir erreichten Kyleakin gegen 5 Uhr am Nachmittag.


Chaidh mi dhachaigh, rinn mi agus dh'ith mi reòiteag agus sailead mòr Thai.
Ich ging nach hause, machte mir einen Eistee und ich aß ein Eis und einen großen Thai Salat.

Abair deireadh-seachdain samhraidh sònraichte!
Was für ein besonderes Sommerwochenende!
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mo Sep 10, 2012 12:22 pm

Math fhèin!
Thog sinn oirnn = wir brachen auf, machten uns auf den Weg
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Sep 11, 2012 12:40 pm

Seo dhuibh teacsa ùr:

Is fìor thoil leam dol a-mach a choiseachd air na beanntan anns an Eilean agus air an tìr mhòir. Mar as trice bidh mi cuide ri daoine a tha fìor eòlach air na h-àiteachan agus a tha air a bhith a' coiseachd sna beanntan fad bhliadhnaichean. Mar sin cha bhi dragh sam bith orm gum bitheamaid air chall. Uaireannan is toil leam coiseachd leam fhìn agus ged a bhios mi a' dol ceàrr bho àm gu àm cha chuir sin dragh orm oir tha mi math air streap agus ma chailleas mi an t-slighe, streapaidh mi dìreach air ais thuice thairis air na creagan.

Ach tha sin diofraichte nuair a bhios daoine eile còmhla rium agus bidh mi a' faireachdainn fo uallach gum feum mi an t-slighe cheart a lorg agus cumail rithe. Ged a tha mi gu math comasach le mapa is combaist leam fhèin, cha robh mi a-riamh misneachail sin a chleachdadh nuair a bhiodh daoine eile còmhla rium agus bhithinn ro thoilichte an obair sin fhàgail le daoine eile.

Ach a-nis bha cùrsa aig colaiste san Ath Leathann airson iùil air tìr agus bha e saor an asgaidh. Mar sin chaidh mi ann. An toiseach bha deireadh-seachdain airson cùrsa Teisteanas Umha Iùil ann agus cola-deug às dèidh sin bha cùrsa ann airson teisteanas airgid iùil. Bha a' chiad cùrsa gu math spòrsail. Dh'ionnsaich sinn ciamar a dh'innseas tu do chuideigin far a bheil thu air clàr-dùthcha agus chluich sinn geama. Chuir aon duine rudeigin ann an àite agus dh'innis e don duine eile càit an robh e air a' chlàr-dhùthcha gun a bhith a' coimhead, mar eisimpleir, "tha e aig 229165" agus bha aig an duine eile an rud a lorg. Dh'ionnsaich sinn cuideachd ciamar a mheasar astar le ceumannan no leis an uaireadair. Chaidh sinn air cuairt bheag agus bha againn ri innse dè cho fad 's a bheireadh e gus faighinn gu diofar àiteachan agus bha againn ri dealbhan a thogail de chnuic no creagan a sheall an oide rinn air a' chlàr-dhùthcha ro-làimh. Bha sin glè mhath agus cha robh e glè dhoirbh.

Bha an dàrna cùrsa gu tur diofraichte. Chaidh sinn a-mach cha mhòr sa bhad agus bha againn ri ceangal a dhèanamh eadar clàr-dùthcha agus an tìr. Dh'ionnsaich sinn ciamar a gheibh thu a-mach càit a bheil thu le bhith a' measadh taobh an leathaid, astar struthan, coimhead air meud rudan agus gabhail a-steach a h-uile rud a bha timcheall oirnn. Bha e glè mhath ach bha e uabhasach doirbh. Rinn mi tòrr mhearachdan agus bha mi a' faireachdainn fìor ghòrach. Cha robh mi foighidneach gu leòr gus fiosrachadh gu leòr a chruinneachadh agus gu tric thàinig mi gu co-dhùnaidhean ro luath. Bha mi uabhasach sgìth air an oidhche agus a' faireachdainn rudeigin ìosail. Bha an dàrna latha na b' fheàrr agus bha againn ri plana a dhèanamh gus a' bhuidheann a stiùireadh gu àite sònraichte, m.e. cnoc beag, lùib ann an abhainn no creag. Bha sin glè spòrsail. Bha mi cho toilichte nuair a chaidh a' chiad duine ceàrr aig a' chiad rud aige leis nach do ghabh e fiosrachadh gu leòr a-steach. Le sin cha robh mi a' faireachdainn buileach cho gòrach. Rinn sinn uile a' chùis agus dh'ionnsaich sinn tòrr rudan feumail, m.e. ciamar a choisicheas tu a rèir cùrsa air a' chombaist nam biodh an t-sìde dona. Bha tòrr spòrs againn agus bha an oide fìor mhath.

A-nis tha mi a' faireachdainn fada nas misneachaile dol a-mach le buidheann de dh'oileanaich agus tha fhios agam dè nì mi gus nach tèid sinn ceàrr.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Sep 11, 2012 8:55 pm

Is fìor thoil leam dol a-mach a choiseachd air na beanntan anns an Eilean agus air an tìr mhòir.
Ich mag es ausgesprochen gerne, draussen in den Bergen auf der Insel und auf dem Festland wandern zu gehen.

Mar as trice bidh mi cuide ri daoine a tha fìor eòlach air na h-àiteachan agus a tha air a bhith a' coiseachd sna beanntan fad bhliadhnaichean.
Meistens gehe ich mit Leuten die exzellente Kenntnisse der Pläzte habe und die seit Jahren in den Bergen wandern

Mar sin cha bhi dragh sam bith orm gum bitheamaid air chall.
Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass wir verloren gehen könnten/wir uns verlaufen könnten.

Uaireannan is toil leam coiseachd leam fhìn agus ged a bhios mi a' dol ceàrr bho àm gu àm cha chuir sin dragh orm oir tha mi math air streap agus ma chailleas mi an t-slighe, streapaidh mi dìreach air ais thuice thairis air na creagan.
Manchmal mag ich es, alleine wandern zu gehen und obwohl ich mich von Zeit zu Zeit verlaufe, mache ich mir keine Sorgen, denn ich bin gut im klettern und falls ich den Weg verliere/mich verlaufe, klettere ich direkt zurück über die Felsen.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Steffi1 » Mi Sep 12, 2012 3:28 am

Ach tha sin diofraichte nuair a bhios daoine eile còmhla rium agus bidh mi a' faireachdainn fo uallach gum feum mi an t-slighe cheart a lorg agus cumail rithe.
Aber das ist unterschiedlich (anders), wenn andere Leute bei mir sind und ich gestresst bin, dass ich den richtigen Weg suchen und ihn halten muss.

Ged a tha mi gu math comasach le mapa is combaist leam fhèin, cha robh mi a-riamh misneachail sin a chleachdadh nuair a bhiodh daoine eile còmhla rium agus bhithinn ro thoilichte an obair sin fhàgail le daoine eile.

Obwohl ich ganz kompetent mit Karte und Kompaß alleine bin, war ich nie sicher (darin ), das zu benutzen, wenn andere Leute bei mir sind und ich wäre zu glücklich, die Arbeit dort anderen Leuten zu überlassen.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Sep 12, 2012 5:39 pm

Math fhèin!

fo uallach kann auch unter Druck bedeuten.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Sa Sep 15, 2012 1:24 am

Ach a-nis bha cùrsa aig colaiste san Ath Leathann airson iùil air tìr agus bha e saor an asgaidh.
Aber jetzt war ein Kurs am College in Broadford für Orientierung im Gelände und er war umsonst.

Mar sin chaidh mi ann.
Deshalb ging ich hin.

An toiseach bha deireadh-seachdain airson cùrsa Teisteanas Umha Iùil ann agus cola-deug às dèidh sin bha cùrsa ann airson teisteanas airgid iùil.
Am Anfang war ein Wochenende für den Kurs Bronze Abzeichen Orientierung und zwei Wochen danach war ein Kurs für das silberne Abzeichen Orientierung.

Bha a' chiad cùrsa gu math spòrsail.
Der erste Kurs war ziemlich lustig.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Sa Sep 15, 2012 3:27 pm

Glè mhath.

Lustig war er nicht (èibhinn), aber er hat Spass gemacht (spòrsail)

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Anna » Di Sep 18, 2012 10:20 am

Dh'ionnsaich sinn ciamar a dh'innseas tu do chuideigin far a bheil thu air clàr-dùthcha agus chluich sinn geama.
Wir lernten, wie du jemanden sagst, wo du in der Landschaft bist und wir spielten Spiele.

Chuir aon duine rudeigin ann an àite agus dh'innis e don duine eile càit an robh e air a' chlàr-dhùthcha gun a bhith a' coimhead, mar eisimpleir, "tha e aig 229165" agus bha aig an duine eile an rud a lorg.
Einer tat etwas an einen Ort und er sagte dem Anderen, wo in der Gegend er danach schauen muss, z.B. "es ist bei 229165" und der Andere musste den Gegenstand suchen.

Dh'ionnsaich sinn cuideachd ciamar a mheasar astar le ceumannan no leis an uaireadair.
Wir lernten auch, wie man die Position mit Bergen oder mit der Uhr bestimmt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Sep 18, 2012 11:41 am

air a' chlàr-dhùthcha

auf der Karte

ciamar a mheasar astar le ceumannan no leis an uaireadair.

Wie man Entfernungen mit Schritten oder mit der Uhr besatimmt/misst

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Micheal » Di Sep 18, 2012 5:50 pm

Dè ann an uamha Iùil/ airgid Iùil?
Was ist ein umha Iùil?
Mìcheal
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Di Sep 18, 2012 5:52 pm

Das gehoert zum Teastanas. Aber wohl ohne Genitiv. Genau so wie die Damen das uebersetzt haben. Kann man das irgendwie besser ausdruecken?
Cha dèan brògan tioram iasgach.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon NoClockThing » Mi Sep 19, 2012 7:57 am

Teisteanas iùil uamha? Es ist ein Abzeichen in Orientierung, und es ist bronze. Ich finde, Teisteanas iùil gehört da zusammen.
Oder das bronzene Abzeichen im Orientieren? Teisteanas uamha air iùl? :smaoin:
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Sleite
Beiträge: 1746
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Eadar-theangachadh / Übersetzung

Beitragvon Sleite » Mi Sep 19, 2012 3:30 pm

Waehrend die Experten das hier diskutieren, duerft ihr weiter uebersetzen.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste