Seite 1 von 6

Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Jun 03, 2012 10:25 pm
von Anna
Halò, a h-uile an seo,

wie wäre es mit einem neuen Spiel, in dem wir gemeinsam eine kleine Geschichte schreiben?

Jeder, der mag, schreibt mit ein bis drei kleine Sätzen die Geschichte weiter.


"'S e latha uabhasach brèagha a th' ann an- dhiugh. Tha Calum na shìneadh air an tràigh. Tha e a' gabhail anns a' grèin agus tha e air a dhoigh."
Es ist ein unglaublich schöner Tag heute. Calum liegt am Strand. Er nimmt ein Sonnenbad und er fühlt sich wohl.

So, Ihr Lieben, wer macht weiter... :lol: :lol:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: So Jun 03, 2012 11:47 pm
von elke
Wunderbar Anna ! :D

Tha i gaothach a-nis. Nach bochd sin ? Tha Calum glè fhuar. Tha e ag iarraidh snàmh ge-tà.
Jetzt ist es wolkig. Ist das nicht schade ? Calum ist sehr kalt. Er will trotzdem schwimmen (gehen).

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 04, 2012 12:01 am
von Micheal
Anna hat geschrieben:Halò, a h-uile an seo,

wie wäre es mit einem neuen Spiel, in dem wir gemeinsam eine kleine Geschichte schreiben?

Jeder, der mag, schreibt mit ein bis drei kleine Sätzen die Geschichte weiter.


"'S e latha uabhasach brèagha a th' ann an- dhiugh. Tha Calum na shìneadh air an tràigh. Tha e a' gabhail anns a' grèin agus tha e air a dhoigh."
Es ist ein unglaublich schöner Tag heute. Calum liegt am Strand. Er nimmt ein Sonnenbad und er fühlt sich wohl.

So, Ihr Lieben, wer macht weiter... :lol: :lol:Tha e a' gabhail na grèine...

Mìcheal

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 04, 2012 12:03 am
von Micheal
elke hat geschrieben:Wunderbar Anna ! :D

Tha i gaothach a-nis. Nach bochd sin ? Tha Calum glè fhuar. Tha e ag iarraidh snàmh ge-tà.
Jetzt ist es wolkig. Ist das nicht schade ? Calum ist sehr kalt. Er will trotzdem schwimmen (gehen).
Nuair a chaidh e don loch mhothaich e do rud-eigin anns an uisge.
Als er zum See ging bemerkte er etwas im Wasser.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 04, 2012 3:03 am
von Steffi1
Fhuair an t-eagal air an toiseach. Bha e den bheachd gur e cearban a bh´ann.
Zuerst bekam er Angst. Er war der Ansicht, dass es ein Hai war.
Ach an uair sin chunnaic e gur e leumadair a bh´ann dha-rìreabh.
Aber dann sah er, dass es in Wirklichkeit ein Delfin war.
Thuirt Calum: „Trobbhad, a leumadair, trobhad ! Ciamar a thàinig thu anns an loch ? “
Calum sagte: Komm her, Delfin, komm her! Wie bist Du in den See gekommen ? "

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mo Jun 04, 2012 7:23 am
von Siùsaidh1501
Agus thig an leumadair dha-rìreabh!
Und der Delfin kam tatsächlich!

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 05, 2012 3:41 am
von Steffi1
Shìn Calum a làmh agus chniadaich an leumadair. ´S e faireachail sgoinneil a bh´innte.
Calum streckte seine Hand aus und streichelte den Delfin. Es war ein phantastisches Gefühl.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 05, 2012 7:37 am
von Siùsaidh1501
Rinn leumadair gàire :) agus phut e a shròn ri làmh Chaluim.
Der Delfin "lachte" und stieß seine Nase gegen Calums Hand.

An uair sin leum e timecheall air Calum agus mu dheireadh thall leum e thàiris air cheann Chaluim!
Dann sprang er um Calum herum und schließlich sprang er über Calums Kopf!

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 05, 2012 7:44 am
von Micheal
Siùsaidh1501 hat geschrieben:Rinn leumadair gàire :) agus phut e a shròn ri làmh Chaluim.
Der Delfin "lachte" und stieß seine Nase gegen Calums Hand.

An uair sin leum e timecheall air Calum agus mu dheireadh thall leum e thàiris air cheann Chaluim!
Dann sprang er um Calum herum und schließlich sprang er über Calums Kopf!ri làimh Chaluim
Rinn an leumadair gàire.
timcheall


Mìcheal

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Di Jun 05, 2012 9:25 pm
von Anna
Gu h-obann bhuail an leumadair air a' mhuir agus bha e air falbh.
Plötzlich taucht der Delphin ins Meer und war gegangen/weg.

"Cò ris a tha thu a' bruidhinn?" dh' fhaighnich cuideigin a tha air an tràigh.
"Mit wem redest Du?" fragte jemand, der am Strand war.

Thug Calum sùil air ais.
Calum schaute sich um.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jun 06, 2012 2:55 am
von Steffi1
Bha a´bhean na seasamh air a´chreag agus bha i a´sealltainn a dh´ionnsaigh na fàire.
Die Ehefrau stand auf dem Felsen und sie schaute in Richtung des Horizonts.

„A Chalum, nach cuala tu ? Chan fhaaod thu fhantainn anns an uisge."
"Calum, hast Du nicht gehört ? Du darfst nicht im Wasser bleiben."

"Thig tàirneanaich is dealanaich."
"Ein Gewitter wird kommen."

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Mi Jun 06, 2012 3:07 pm
von Sleite
Beagan ceartachaidh:

Anna:
dh'fhaighnich cuideigin air an tràigh

Steffi:
air a' chreig (dat. feminin)
a' sealltainn a dh'ionnsaigh na fàire
A Chaluim ... chan fhaod thu fantainn...

Slèite

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 08, 2012 2:19 am
von Anna
Agus bha i ceart: Dh' fhàs i gaothach agus sgòthach.
Und sie hatte recht: Es wurde windig und wolkig.

Bha an speur nas duirche na bha e anns a' mhadainn.
Der Himmel war dunkler als am Morgen.

Bha e drùidhteach.
Es war beeindruckend.

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Fr Jun 08, 2012 10:19 am
von Siùsaidh1501
Dh' fhàs sgòthan dhubh-ghorm thàiris air mhullaichean nan beanntan, a bha timcheall air an loch.
Dunkelblaue Wolken wuchsen über die Gipfel der Berge, die um den See herum waren.


Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich nun den bestimmten Dativ mit der Genitivkette verbinde ( thàiris air mhullaich nan beanntan). Vielleicht kann mir jemand dabei helfen?!
Danke! :D

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Verfasst: Sa Jun 09, 2012 1:35 am
von Steffi1
Bhuail dealanaich air an uisge gu h-obann.
Ein Blitz schlug plötzlich aufs Wasser.

Bha an t-uisge a´dortadh air an tràigh agus ruith Calum cho luath ´s a ghabhas às a´mhuir.
Der Regen ergoß sich auf den Strand und Calum rannte so schnell wie möglich aus dem Meer.

Thug Calum tubhailt às a´bhaga aige.
Calum nahm ein Handtuch aus seiner Tasche.