Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Sa Aug 25, 2012 9:42 pm

"Halò? Cò th'ann?" dh'fhaighnich Sìne cadalach.
"Hallo? Wer ist da?" fragte Sìne schläfrig.

Bha aonach air Calum am feadh's a bha e na shuidhe gu faitheamh air an làr.
Calum war außer Atem während er wartend auf dem Boden saß.

"Cò? Ruairidh? Dè thachair? Carson a tha thu a' cur fòn thugainn?"
"Wer? Ruairidh? Was ist passiert? Warum rufst du uns an?"

Shùgh Calum a-steach anail dhòmhain.
Calum atmete tief ein.

Bu Ruairidh a mhac.
Ruaraidh war sein Sohn.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Mi Aug 29, 2012 2:36 am

„Feumaidh sibh tighinn dhachaigh sa bhad“, ràn Ruaraidh tron fhòn-làimhe. „ Tha feum agam oirbh an seo.“
„Ihr müsst sofort nach Hause kommen“, brüllte Ruaraidh durch das Handy. „Ich brauche Euch hier.“

„Innisidh mi e dhuibh, ma bhios sibh air ais a-rithist, ach creidibh dhomh: Cha chuirinn fòn thugaibh nam biodh e neo-chudromach.“
Ich werde es Euch erzählen, wenn ihr wieder zurück seid, aber glaubt mir: Ich würde Euch nicht anrufen, wenn es unwichtig wäre.“

Chuir Sìne air an t-solas ri taobh na leapa agus thug i sùil air an uaireadair aice.
Sìne schaltete das Licht neben dem Bett an und warf einen Blick auf ihre Uhr.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Do Sep 20, 2012 3:31 am

Dh'fhàg Calum is Sìne an taigh-òsta anns an ath-latha agus thill iad dhachaigh.
Calum und Sìne verließen das Hotel am nächsten Tag und kehrten nach Hause zurück.

Chuir iongnadh orra nuair a chunnaic iad am mac a dh'fheith dìreach air beul an taighe mar-thà.
Sie waren überrascht, als sie ihren Sohn sahen, der bereits direkt vor dem Haus wartete.

Chuir e aodach ainoil air agus bu choltach nach robh e na chadal fad na h-oidhche.
Er trug die Kleidung eines Fremden und es schien, dass er die ganze Nacht lang nicht geschlafen hatte.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Sleite » Mo Sep 24, 2012 11:22 pm

Chuir Sìne air an t-solas

... an solas
anns an ath-latha

an ath latha
Chuir iongnadh orra nuair a chunnaic iad am mac a dh'fheith dìreach air beul an taighe mar-thà.

Chuir e iongnadh orra .... nuair a chunnaic iad am mac a' feitheamh air beul an taighe mar-thà.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Di Okt 16, 2012 3:16 am

Dh'fàg iad an càr aca agus ruith iad thuige.
Sie verließen ihr Auto und rannten zu ihm.

„Dè thachair ?“ dh'èigh Sìne le iongnadh agus thug i pòg dha mac.
„Was ist passiert ?“, rief Sìne überrascht und gab ihrem Sohn einen Kuss.

Ach choimhead i air an aodach cuideachd, a chuir e air agus thuirt i gu bhith mì-earbsach: „Dè rinn thu an-raoir, a ghràidh ?“
Sie betrachte aber auch die Kleidung, die er trug und sagte fast argwöhnisch: Was hast Du gestern abend gemacht, Schatz ?“
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Di Feb 11, 2014 4:18 pm

Aon bhliadha às dhèidh na h-eucorach seo, bha Calum san t-seòmar-shuidhe aige.
Ein Jahr nach diesem Verbrechen war Calum in seinem Wohnzimmer.

Bha Calum air am pàipear-naidheachd a leughadh faisg air an àite-teine nuair a thàinig Sìne a bhean, a-steach dhan t-seòmar agus thug i cupa tì dha.
Calum hatte die Tageszeitung in der Nähe des Kamins gelesen, als Sìne, seine Frau ins Zimmer kam und ihm eine Tasse Tee gab.

Thug i sùil ghoirid air a´phàipear agus ars ise:
Sie warf einen kurzen Blick auf die Zeitung und sagte:

"Nach ann math gu bheil am bliadhna uabhasach seo seachad a-nis, a ghràidh ? ´S math gun d´fhuair am poileas grèim air an eucorach an-uiridh. Chuala mi air an rèidio gun deach a pheanasachadh."
Ist es nicht gut, dass dieses schreckliche Jahr jetzt vorüber ist, mein Schatz ? Es ist gut, dass die Polizei den Verbrecher letztes Jahr gefangen genommen hat. Ich habe im Radio gehört, dass er bestraft wurde."
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Do Feb 13, 2014 2:05 pm

" 'S ann, gu dearbh! " fhreagair Calum,
"Ja, sicher" antwortete Calum,

"Chaidh a chur ann an làimh greiseag an dèidh dha co-bhualadh leis a' chàr aig Ruairidh anns an oidhche ud.
"Er wurde gefasst eine Weile nach dem er mit Ruairidhs Wagen kollidiert ist in dieser Nacht damals.

Agus abair iongantas a bha e nuair a fhuair am poileas a-mach gum b' e esan am fear a bha anns an t-seòmar againn anns an taigh-òsta na bu traithe anns an oidhche ud cuideachd."
Und was war es für eine Überraschung, als die Polizei herausfand, dass er der selbe Mann war, der früher in dieser Nacht in unserem Zimmer im Hotel war"

Chrath Calum a cheann.
Calum schüttelte den Kopf.

Dh'aontaich Sìne: "Agus rinn e a h-uile rud oir bha e ag iarraidh mo chuid seudraidh a ghoid.
Sine stimmt zu: "Und er hat das alles gemacht, weil er meinen ganzen Schmuck stehlen wollte.

Rinn e sin an dèidh na tubaiste agus chaidh a chur ann an làimh nuair a bha e airson am baile fhàgail an uair sin"
Er tat dies nach dem Unfall und wurde gefasst, als er danach die Stadt verlassen wollte."

Tharraing Calum òsna: "Mar tha thuirt thu roimhe: tha a' chùis seo seachad a-nis, mo ghràidh."
Calum tat einen Seufzer: "Wie du schon sagtest: die Sache ist vorüber, mein Schatz"

Sheirm am fòn anns an t-sàmhchair a lean.
Das Telefon klingelte in der darauf folgenden Stille.

"S' e Ruairidh a tha seo, tha mi cinnteach" dh'èigh Sìne.
"Das ist sicher Ruairidh" rief Sìne
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Siùsaidh1501 » Do Feb 13, 2014 8:15 pm

"Halò, cò tha ann?", dh'fhaighnich Sìne, nuair a fhreagair i am fòn.
"Hallo, wer ist da?", fragte Sìne, als sie ans Telefon ging.

"Halò, is mi, Ruairidh. Ciamar a tha sibh?"
"Hallo, ich bin es, Ruairidh. Wie geht es euch?"

"Uill, tha sinn glè mhath. Dè do naidheachd, a Ruairidh?"
"Nun, uns geht es gut. Was gibt es Neues, Ruairidh?"

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Siùsaidh1501 » Fr Feb 14, 2014 10:49 am

"Thòisich mi cùrsa ùr aig an oilthigh - tha mi nam oileanach a-nis!"
"Ich habe einen neuen Kurs an der Uni angefangen - ich bin jetzt ein Student!"

"Meal do naidheachd, a Ruairidh! 'S e naidheachdan math a th' annta dha-rìreabh!", arsa Sìne. "Agus dè a bhios tu ag ionnsachadh?"
"Herzlichen Glückwunsch, Ruairidh! Das sind wirklich gute Neuigkeiten!", sagte Sìne. "Und was wirst du studieren?"

"Tha fios agad gu bheil ùidh agam anns a' choille-uisge agus mar sin ionnsaichidh mi bith-eòlas. Is dòcha gun tèid mi dhan choille-uisge latha brèagha air choireigin airson rannsachaidh a dhèanamh! Nach biodh sin math?", dh'fhaighnich Ruairidh gu toilichte.
"Du weißt ja, dass ich mich für den Regenwald interessiere, und deshalb werde ich Biologie studieren. Vielleicht werde ich eines schönen Tages in den Regenwald reisen, um Forschungen zu betreiben. Wäre das nicht toll?", fragte Ruairidh glücklich.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Sa Feb 15, 2014 5:17 am

"Bhiodh", fhreagair Sìne dha.
"Ja", antworte Sìne ihm.

"An d'fhuair thu seòmar cofhurtail a ghràidh ?", dh'fhaighnich a mhàthair.
"Hast du ein gemütliches Zimmer bekommen, Schatz ?", fragte seine Mutter.

"Fhuair, fhuair mi fear beag cofhurtail. Is dòcha gum faighinn fear eile na bu mhotha taobh a-staigh mìos".
"Ja, ich habe ein Kleines, Gemütliches bekommen. Vielleicht könnte ich ein Größeres innerhalb eines Monats bekommen".

"Ach", ars esan "tha mi gu dòigheil an-dràsta agus chuala mi an-dè gum biodh bàn-nàbaidh shnog agam anns an t-seòmar rim thaobh. Chì sinn an tachair mi rithe a dh'aithghearr."
"Aber", sagte er, "ich bin im Moment zufrieden und ich hörte gestern, dass ich eine nette Nachbarin im Zimmer neben mir hätte. Wir werden sehen, ob ich ihr bald begegnen werde."

"A bharrachd air an sin tha mi air bhioran dè a thachras a-màireach. Bu toil leam faighinn a-mach am bi na h-ollamhan cho math is tha mi an dùil."
"Außerdem bin ich aufgeregt, was morgen passieren wird. Ich möchte herausfinden, ob die Professoren so gut sind, wie ich es erwarte."
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Siùsaidh1501 » Sa Feb 15, 2014 10:24 am

"Tha mi làn chinnteach gum bi", arsa Sìne. "Agus bidh an t-àm ri teachd innteannach is sgoinneil. Nì thu eòlasan ùra agus tachairidh thu ri iomadh duine inntinneach. Meal is caith e, a ghràidh!"
"Ich bin mir sicher, dass sie es sind", sagte Sìne. "Und die kommende Zeit wird interessant und toll werden. Du wirst neue Erfahrungen machen und vielen interessanten Menschen begegnen. Genieß es, Schatz!"

"Tha mi duilich, ach feumaidh mi na bogsaichean agam a phacadh dheth a-nis", arsa Ruairidh. "Cuiridh mi fòn thugaibh an ath-sheachdain a-rithist agus innisidh dhuibh dè thachair. Tìoraidh, a mhamaidh!"
"Es tut mir Leid, aber ich muss jetzt meine Kisten auspacken", sagte Ruairidh. "Ich werde euch nächste Woche wieder anrufen und euch erzählen, was passiert ist. Tschüß, Mama!"

"Tìoraidh, mo ghràdh!"
"Tschüß, mein Schatz!"

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Siùsaidh1501 » Sa Feb 15, 2014 9:28 pm

San oidhche aig an aon latha, nuair a bha Ruairidh a' pacadh dheth na bogsaichean leis an aodach aige agus na leabhraichean, ghnog cuideigin aig an doras.
Am Abend des gleichen Tages, als Ruairidh die Kisten mit seiner Kleidung und den Büchern auspackte, klopfte jemand an die Tür.

Dh'fhosgail e e agus bha nighean òg, nach b'aithne dha, na seasamh ron doras. Bha i gu math bòidheach, le falt ruadh fada, agus bha breacadh-seunain mu thimcheall air a h-aghaidh.
Er öffnete sie und ein junges Mädchen, das er nicht kannte, stand vor der Tür. Sie war ziemlich hübsch, mit langem roten Haar, und sommersprossen überall auf ihrem Gesicht.

"Halò", rinn i fiamh-gàire, "is mise Caitrìona agus tha mi a' fuireach anns an t-seòmar rid thaobh."
"Hallo", lächelte sie, "ich bin Caitrìona und wohne im Zimmer nebenan.

"Halò, 's e Ruairidh an t-ainm a th' orm. 'S math do choinneachadh. Thig a-steach! Tha mi duilich, ach tha an seòmar seo troimh-a-chèile an-dràsda. Thàinig mi an-dè..."
"Hallo, ich heiße Ruairidh. Schön, dich kennen zu lernen. Komm herein! Es tut mir Leid, aber in diesem Zimmer geht es gerade drunter und drüber. Ich bin gestern angekommen..."

"Coma leat!", thuirt Caitrìona. "Ged a thàinig mi an t-seachdain sa chaidh mar-thà, feumaidh mi an seòmar agam a sgioblachadh fhathast cuideachd." Rinn i fiamh-gàire. "Tha cus rudan agam", chrath i a guaillean, "ach sin mar a tha e! 'S toil leam rudan seana a chruinneachadh, mar sin tha mi ag ionnsachadh arc-eòlas.""
"Mach dir keine Sorgen!", sagte Caitrìona. "Obwohl ich schon letzte Woche angekommen bin, muss ich mein Zimmer auch noch aufräumen." Sie lächelte. "Ich habe zu viele Sachen", zuckte sie mit den Schultern, "aber so ist es eben! Ich sammel gerne alte Dinge, deswegen studiere ich Archäologie."

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Di Feb 18, 2014 6:09 am

"An tèid thu dhan chèilidh a-nochd?" dh'atharraich i an cuspair gu h-obann.
"Gehst du heute Abend zum Cèilidh?" wechselte sie auf einmal das Thema.

"Dè a' chèilidh a tha thu a' ciallachadh?" dh'fhaighnich Ruairidh dhìth.
"Welches Cèilidh meinst du?" fragte Ruairidh sie.

"Bidh cèilidh ann gach turas nuair a thig na h-oileanaich ùra. Bidh cothrom againn airson bruidhinn ri chèile is aithne a chur air na h-oileanaich eile. "
"Jedes Mal, wenn die neuen Studenten kommen, gibt es ein Cèilidh. Wir werden Gelegenheit haben, mit einander zu reden und die anderen Studenten kennenzulernen."

"An rachadh tu còmhla rium dhan chèilidh?" Bha a' cheist a-mach às a bheul gun fhiosta aige na thachair.
"Würdest du mit mir zum Cèilidh gehen?" Die Frage war heraus, ehe er wußte, was ihm geschah.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Mi Feb 19, 2014 5:19 am

„Rachadh, rachainn còmhla riut. Thig gam thogail aig ochd uairean feasgar. Bidh mi deiseil aig an àm seo,“ fhreagair Caitrìona.
„Ja, ich könnte mit Dir gehen. Komm mich um 20 Uhr abends abholen, ich werde zu dieser Zeit fertig sein“, antworte Caitrìona.

Bha Ruairidh glè thoilichte gun d´fhuair e an fhreagairt seo. Bha esan a´coimhead air Caitrìona gun sgur ach bu choltach nach do mhothaich i dad sam bith.
Ruairidh war sehr glücklich, dass er diese Antwort bekam. Er schaute Caitrìona unaufhörlich an, aber es schien, dass sie nichts bemerkte.

Chùm i oirre tron t-seòmar dhan uinneig agus thug i sùil a-mach air an uinneig aige: „Seall seo !“, dh’èigh i gu h-obann.
Sie ging durch das Zimmer zum Fenster und warf einen Blick hinaus aus seinem Fenster: Schau mal !“ , rief sie plötzlich.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon NoClockThing » Mi Feb 19, 2014 10:38 am

Tha sibh air adhartas mòr a dhèanamh on turas mu dheireadh a thadhail mi an-seo :moladh:

Chan eil ach rudan beaga ann rin ceartachadh:

Ach choimhead i air an aodach a bha air cuideachd

´S math gun d´fhuair ... 's math gu dearbh

air an oidhche ud

osna

Thòisich mi air cùrsa ùr aig an oilthigh

'S e naidheachdan matha a th' annta (obwohl man es nicht hören würde, weil ein a folgt)

ban-nàbaidh

A bharrachd air sin

inntinneach

Gheibh thu eòlas ùr agus tachraidh tu

Air an oidhche air an aon latha - kürzer: air an dearbh oidhche
'S e saoghal a th' anns gach cànan


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast