Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Mo Jun 18, 2012 2:11 am

Bha Lìosa a´crathadh a cinn agus bha i a´caoineadh: „Chaidh am bàta fodha gu dearbh.“
Lisa schüttelte ihren Kopf und sie weinte: „Das Schiff ist bestimmt untergegangen.“

„Tha mi dhen bheachd gu bheil iad uile marbh, bhàsaich am criutha, tha mi cinnteach.“
„Ich bin der Ansicht, dass sie alle tot sind, die Mannschaft ist gestorben, ich bin sicher.“

„´S e an sgeul as miosa a chuala mi a-riamh“, thuirt Calum.
„Das ist die schlimmste Geschichte, die ich jemals gehört habe“,sagte Calum.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Mo Jun 18, 2012 9:28 pm

Bha Sìne a' gabhail geur-bheachd air Lìosa.
Sìne beobachtete Lìosa genau.

"Carson a bheil d' aodach tioram agus nach eil fluich?" dh'fhaighnich Sìne Lìosa.
Warum ist deine Kleidung trocken und nicht nass?" fragte Sìne Lìosa.

"Chan eil ach an còta a tha fluich. Dè tha dol ann?"
Nur der Mantel ist nass. Was ist hier los?

Dh'osnaich Lìosa agus bha i a' gabhail a' ghaoth dhi fhèin.
Lìosa seufzte und löste sich in Luft auf.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Di Jun 19, 2012 2:35 am

Bha Calum balbh an toiseach, ach an uair sin thuirt e gu bhith sàmhach: „ Nach fhaca tu a chunnaic mise an-dràsta, a ghràidh ?“
Zuerst war Calum sprachlos, aber dann sagte er beinahe leise: „Hast Du nicht gesehen, was ich gerade gesehen habe, mein Schatz ?

B' fheudar do Sìne aontachadh ri Calum: „Chunnaic, chunnaic mi sin cuideachd mar sin tha mi dhen bheachd nach eil sinn craicte gu dearbh.“
Jane musste Calum zustimmen: „Ja, ich habe das auch gesehen, deshalb bin ich der Ansicht, dass wir sicherlich nicht verrückt sind.

„ Dè nì sinn a-nis ?“ dh'fhaighnich Sìne.
„Was werden wir jetzt machen?“, fragte Jane.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Mi Jun 20, 2012 9:45 pm

"Thèid sinn air ais dhan taigh-òsta againn. Tha an t-sìde beagan nas fheàrr a-nis agus tha mi fuar.
Wir werden zu unserem Hotel zurück gehen. Das Wetter ist etwas besser jetzt und mir ist kalt.

Feumaidh mi fràs a ghabhail agus nuair a bhios mi blàth a-rithist bidh mi airson rud-eigin ithe.
Ich muss eine Dusche nehmen und wenn ich warm sein werde, möchte ich etwas essen.

Dè tha thu a' ciallachadh?" Bha Calum a' sìneadh a làimh ri Shìne, ach gu h-obann mhothaich e do dath a h-aodainn.
Was meinst Du?" Calum streckt Sìne seine Hand hin, aber plötzlich bemerkte er die Farbe ihres Gesicht.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Fr Jun 22, 2012 2:19 am

Chriothnaich an guth aice nuair a fhreagair Sìne: „Am b´urrainn dhut sealltainn air do chùlaibh ? Tha na rudan againn air falbh.“
Ihre Stimme zitterte, als Sìne antwortete: „Könntest Du hinter Dich schauen ? Unsere Sachen sind weg.“

Ruith iad chun an àite agus ghabh Calum fior-uamhas: „Ò daingeataidh!
Sie rannten bis zu der Stelle und Calum war wirklich entsetzt: „So ein Mist!

Feumaidh mi trod riut, carson a dh'fhàg thu na rudan an seo ?“ thuirt Calum dìreach crosta.
Ich muss mit Dir schimpfen, warum hast Du die Sachen hier gelassen ?" sagte Calum geradezu böse.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Fr Jun 29, 2012 10:17 pm

“Mise? Carson a dh`fàg mise na rudan an seo? A bheil thu às do rian...”
"Ich? Warum ich die Sachen hier liegen lies? Bist du verrückt..."

Dh'fhàs aodann Sìne uabhasach dearg.
Sines Gesucht wurde rot.

“Cha do dh'fhàg mise....”
" Ich habe die Sachen nicht..."

“ A ghràidh, gabh air do shocair.” Chuir Calum stad oirre
"Liebling, beruhige Dich" unterbrach Calum sie.

“ Tha fios agam nach do dh'fhàg thu na rudan an seo. Ach feumaidh mi rud-eigin a deànamh.
"Ich weiß, dass du die Sachen nicht hier gelassen hast. Aber ich musste etwas tun.

Bha thu cho odhar. Na trod rium. Tha gaol agam ort. “
Du warst so fahl. Schimpf nicht mit mir. Ich liebe Dich"
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Sa Jun 30, 2012 3:50 am

Bha Calum a´toirt pòg do Shìne agus bha e ga cniadachadh.
Calum gab ihr einen Kuss und er streichelte sie.

„Tha mi cho gòrach“, thuirt Calum, „ Tha mi nam sheasamh an seo agus tha mi a´dol a-mach ort.“
„Ich bin so blöd“, sagte Calum, „Ich stehe hier und streite mich mit Dir.“

„Chan eil sunnd orm, bidh sinn a´falbh sa bhad.“
„Ich habe keine Lust dazu, wir werden sofort weggehen.“
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Anna » Mi Jul 04, 2012 5:59 pm

" Dè tha thu a' ciallachadh?
" Was meinst Du?

'S e cinnteach gun falbhaidh sinn anns a' bhad.
Es ist sicher, dass wir sofort gehen werden.

Mar a thuirt mi dhut: Tha mi fuar agus tha an t-acras orm.
Wie ich dir sagte: Mir ist kalt und ich habe Hunger.

Bha mi airson a bhith laghach dhut."
Ich wollte nett zu dir sein."

Bha Calum a' gabhail gu h-olc.
Calum war beleidigt.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Isbeal
Beiträge: 1025
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Isbeal » Mi Jul 04, 2012 10:18 pm

'S e cinnteach gun falbhaidh sinn anns a' bhad.
Es ist sicher, dass wir sofort gehen werden.


Tha e cinnteach gum falbh sinn ....

Bha Calum a' gabhail gu h-olc.
Calum war beleidigt.


Bha Calum ga ghabhail gu h-olc (Er nahm es auf schlechter Weise)

Oder (netter Ausdruck :lol: )

Ghabh Calum san t-sròin e.


'S math a rinn sibh - Cumaibh oirbh! :D

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Do Jul 05, 2012 5:53 pm

Ghabh iad na rudan aca agus chiadh iad chun a´chàir.
Sie nahmen ihre Sachen und gingen bis zum Auto.

Rinn Calum na rudan ann an cùl a´chair agus an uair sin bha dithis aca a´suidhe dhan chàr.
Calum tat die Sachen in den Kofferraum und dann setzten sich die beiden ins Auto.

Bha iad a´ falbh na tràghad agus chaidh iad gun shealltainn air ais.
Sie verließen den Strand und fuhren ohne zurückzuschauen.

´S e latha neònach a bh´ann.
Es war ein merkwürdiger Tag.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1734
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Sleite » Do Jul 05, 2012 11:50 pm

Ghabh iad na rudan aca agus chiadh iad chun a´chàir.
--> Thog iad ... chaidh...

Rinn Calum na rudan ann an cùl a´chair agus an uair sin bha dithis aca a´suidhe dhan chàr.
--> Chuir Calum ... cùl a' chàir ... a' suidhe anns a' chàr.

Bha iad a´ falbh na tràghad agus chaidh iad gun shealltainn air ais.
--> a' fàgail na tràghad agus dh'fhalbh iad ... gun sealltainn (ich wuerd sagen coimhead, aber ich weiss nicht ob sealltainn falsch ist.)

´S e latha neònach a bh´ann.


Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Fr Jul 06, 2012 3:45 am

Vielen Dank, aber ich habe gleich zwei Fragen :( , die für mich offen geblieben sind:

1. Ich dachte, ich nehme "dhan", wenn ich in etwas hinein gehe, z.B. in den Ort, den Laden usw. und deshalb nahm ich hier "dhan", weil sie sich in das Auto hinein setzten ( ohne dass ich extra den Begriff a-steach do verwenden wollte). Im Gegensatz dazu hätte ich "anns" benutzt, wenn sie bereits im Auto gesessen hätten, es also keine Bewegung "hinein" gegeben hätte.

2. Ich dachte, das Verb "coimhead air" wende ich an, wenn ich bewegliche Dinge betrachte, aber der einfache Blick "zurück" war für mich eher eine Art Schauen als ein tatsächliches Betrachten einer Situation.

Vielen Dank
Steffi
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Isbeal
Beiträge: 1025
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Isbeal » Fr Jul 06, 2012 7:49 pm

Zu Nr.1, siehe meine Erklärung bei 'Dathan' S. 9 - ich kopiere sie hierhin :

Grundsätzliches zum Sitzen und Stehen.

Er setzte sich (abgeschlossene Bewegung) - Shuidh e (sìos)
Er saß schon / 'war am Sitzen' (Lage) - bha e na shuidhe (in seinem Sitzen)
Er setze sich gerade nieder ('war mitten in einer Bewegung') als plötzlich etwas anderes passierte - bha e a' suidhe nuair a chunnaic e am peant ùr.

Er stand auf (abgeschlossene Bewegung) - Sheas e (suas)
Er stand schon / war im Stehen (Lage) - bha e na sheasamh
Er stand gerade auf, als was anderes passierte - bha e a' seasamh nuair a mhothaich e dhan pheanta air a bhriogais


Darüber hinaus, muss man erst einmal im Auto sein, um sich setzen zu können - es geht um 'sich setzen' (wo?) und nicht um 'reingehen' (wohin?). Vgl. Chaidh iad dhan chàr agus dh'fhalbh iad gu luath.
'sich hinein setzen' ist eine Kombination, die in Gälisch nicht geht, glaube ich.

Sleite
Beiträge: 1734
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Sleite » Mo Jul 09, 2012 12:11 pm

1. Ich dachte, ich nehme "dhan", wenn ich in etwas hinein gehe, z.B. in den Ort, den Laden usw. und deshalb nahm ich hier "dhan", weil sie sich in das Auto hinein setzten ( ohne dass ich extra den Begriff a-steach do verwenden wollte). Im Gegensatz dazu hätte ich "anns" benutzt, wenn sie bereits im Auto gesessen hätten, es also keine Bewegung "hinein" gegeben hätte.

Tapadh leat, Iseabail. Tha sin gu math freagarrach


2. Ich dachte, das Verb "coimhead air" wende ich an, wenn ich bewegliche Dinge betrachte, aber der einfache Blick "zurück" war für mich eher eine Art Schauen als ein tatsächliches Betrachten einer Situation.


Das muss wohl jemand anders beantworten. Ich kann nur sagen was sich richtig anfuehlt, aber nicht warum. Ich persoenlich benutze seall nur als "Schau mal da!" Aber das soll nicht heissen, dass man es nicht auch als zurueckschauen benutzen kann.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Sgeul beag - eine kleine Geschichte

Beitragvon Steffi1 » Di Jul 17, 2012 2:59 am

Ar leam gun do ghabh an sgeul againn fois bhèag. :wink:

Nuair a ràinig Calum is Sìne an taigh-òsta, bha iad uabhasach sgìth.
Als Calum und Síne das Hotel erreichten, waren sie schrecklich müde.

Chaidh iad chun an ionaid-fhàilte agus lorg iad am fàiltiche an sin.
Sie gingen zur Rezeption und fanden dort den Empfangschef.

Dh'fhaighnich iad dheth: „ Halò, am faigheamaid seòmar ? Tha feum againn air seòmar dùbailte.“
Sie fragten ihn: Hallo, Könnten wir ein Zimmer bekommen ? Wir brauchen ein Doppelzimmer.“
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast