Cuairt-litir - Rundbrief Dt. Zentrum für Gälische Sprache

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Cuairt-litir - Rundbrief Dt. Zentrum für Gälische Sprache

Beitragvon Micheal » Fr Aug 05, 2011 10:27 pm

Latha math dhuibh – Guten Tag
‘S fhada bhon a chuir mi an cuairt-litir mu dheireadh thugaibh. ’S iomadh rud a bu choireach - ri taobh rudan priobhaideach bha agam na seòmraichean-teagaisg fhàghail às dèidh dhuinn a bhith a’ teagasg is ag ionnsachadh annta fad gu bhith 9 bliadhna. Thèid an togalach Baunscheidtstraße 19 a leigeal agus mar sin bha agam àite ùr a lorg.
Tha na seòmraichean ùra nas brèagha – brat-ùrlair, teas nas fhèarr, togalach glan is ann an staids mar bu chòir a bhith ann. Mar sin soraidh slàn Baunscheidtstraße 19 agus fàilte gu Am Hofgarten 3.
Lang ist’s her, seit ich den letzten Rundbrief verschickt habe. Dafür gibt es viele Gründe – neben privaten Dingen hauptsächlich die, dass wir die alten Unterrichtsräume in der Baunscheidtstaße 19 verlassen mussten, nachdem wir dort 9 Jahre lang gelernt und gelehrt haben. Das Gebäude wird niedergelegt und von daher war es an der Zeit einen neuen Ort zu suchen. Die neuen Räume sind schöner, haben eine bessere Heizung und befinden sich in einem sauberen Gebäude, welches sich in einen Zustand befindet, wie er sein sollte.
Seòladh ùr – neue Adresse
Tha seòladh ùr aig Ionad na Gàidhlig sa’ Ghearmailt. Bho a-mach 1 an t-Òg-Mhìos tha sinn ann an àite ùr ann an teas meadhan baile Bhonn, dìreach còig mionaidean air falbh bhon oilthigh agus bhon stèisean
Am Hofgarten 3, 53113 Bonn.
Das Dt. Zentrum für gälische Sprache und Kultur hat eine neue Adresse: Seit dem 1. Juni lautet sie: Am Hofgarten 3, 53113 Bonn. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich mitten im Stadtzentrum Bonns, 5 Minuten von der Universität und dem Hbf entfernt.
Neue Kurse – Cùrsaichean ùra
Tha prògram nan cùrsaichean deiseil a-nist agus ri leughadh air an làrach-lìn againn. Tha structar nan cùrsaichean ag obrachadh glè mhath anns an fharsaingeachd ach bha agam rudan beaga atharrachadh. Nochd m.e. am miann cùrsa còmhraidh a’ tabhann eadar na cùrsaichean àbhaisteach gus cothrom a thoirt do na h-oileanaich an cuid Gàidhlig a chur gu feum agus gus na structaran ùra a chleachdadh. Mars in chaidh na cùrsaichean seo a chur air dòigh airson gach ìre-ionnsachaidh.
Die neuen Termin für Kurse für alle Lernstufen sind seit gestern im Netz. Im Grunde hat sich der Kursaufbau bewährt, auch wenn sich einige kleine Änderungen aus der Praxis ergeben haben. Einige Lektionen haben sich als Doppeleinheit als zu schwer erwiesen und sind getrennt worden. Außerdem äußerten Kursteilnehmer den Wunsch, dass Vertiefungseinheiten angeboten werden sollten. So wird es ab diesem Quartal regelmäßig Vertiefungskurse geben, in denen das zuvor gelernte erprobt und benutzt werden kann. Diese Kurse werden hauptsächlich Konversationskurse sein. Ziel ist es, die Kursteilnehmer zum Gälischsprechen zu ermuntern.

Fèis Eadar-Ceilteach Hofheim – Interkeltisches Folkfestival Hofheim
Mura bheil fios agaibh dé nì sibh ann an cola-deug – seo againn moladh dhuibh:
Oidhche làn ciùil ás a`Ghàidhealtachd agus ás a’ Bhreatainn Bhig le Mit Tristan le Govic (clàrsach), Samuel le Hénaff (bogsa), Allan MacDonald (pìobaireachd & seinn, Michael Klevenhaus (seinn) und Thomas Zöller (pìob bheag). Ticead € 19,- aig an doras. Di-Haoine 19 an Lùnasdal, 9 f. Eaglais Chaitligeach Naoimh Peadar is Pól, Hauptstraße 30, Hofheim/Taunus
Die Gälische und Bretonische Nacht: Mit Tristan le Govic (Harfe), Samuel le Hénaff (Akkordeon), Allan MacDonald (Great Highland Bagpipe, Scottish Smallpipe & Gesang, Michael Klevenhaus (Gesang) und Thomas Zöller (Scottish Smallpipe). Eintritt € 19,- AbendKasse.
Fr, 19. August, Einlass 20:30 Uhr, Beginn 21:00 Uhr Katholische Kirche St. Peter & Paul, Hauptstraße 30, 65719 Hofheim am Taunus 
 
Cùrsa Clàrsaich le / Harfenkurs mit Karen Marshalsay
Samstag und Sonntag, den 22./ 23. Oktober: Samstag von 10-16:30/ Sonntag von 10-15:30
Di-Sathairne is Di-Dòmhnaich, 22/23 an Dàmhair, Di-Sathairne 10-4:30/ Di-Dòmhnaich 10-3:30
Aon de na clàrsaichean as fheàrr againn – sin a chanar mu Kharen Marshalsay. Anns an Dàmhair bidh cothrom aig luchd-ionnsachaidh na clàrsaiche an ionnstramaid ionnsachadh ann an Ionad na Gàidhlig sa’ Ghearmailt ann am Bonn. Bidh na h-oileanaich ag ionnsachadh le bhith ag èisdeachd ri Karen agus le bhith a’ coimhead air mar a chluicheas i. Thèid fuinn is òrain ás a’ Ghàidhealtachd a theagasg. Tha an cùrsa seo freagarrach do luchd-tòiseachaidh agus oileanaich adhartach. Tha sinn a’ moladh inneal-clàraidh gus am bi cothrom aig na h-oileanaich èisdeachd ris a’ cheòl aig an taigh ás dèidh a’ chùrsa.
Mur a bheil clàrsach agaibh gheibhear té air iasaid aig Lyon & Healy ann an Remagen faisg air Bonn.
Cosgaidhean airson a’ chùrsa seo: 110,00 Eòro

„Eine der führenden Harfenspielerinnen dieser Zeit“, wird Karen Marshalsay in Schottland genannt. Im Oktober haben Harfenspieler/-innen aller Lernstufen die Gelegenheit in Deutschland mit Karen die Keltische Harfe zu spielen und von ihr zu lernen: Im Deutschen Zentrum für Gälische Sprache & Kultur
Karen wird nach traditioneller Lehrmethode zunächst keine Notenblätter nutzen. Ihre Schüler lernen das Instrument und sein Potential über das Gehör und den Blick für die Fingersätze kennen. Erlernt und gespielt werden Lieder des schottischen Hochlandes, also der Gaidhealtachd. Durch Karens Methode und ihre Erfahrungen als Harfenlehrerin und als Solistin, u.a. beim Edinburgh Festival, ergänzen sich Anfänger und Fortgeschrittene auch an einem intensiven Wochenende hervorragend. Zum Schluß gibt‘s die gespielten Lieder natürlich auch als Notenblatt mit auf den Heimweg. Die Stücke können auch zum Nachspielen aufgenommen werden. Bitte ein entspr. Gerät mitbringen.
Leihharfen erhalten Sie bei Lyon & Healy, Remagen, ca. 10km von Bonn entfernt zu günstigen Konditionen: 
Kosten für diesen Kurs: 110,--


Aon Dealbh – Aon Bheachd Ein Bild - ein Gedanke
Tha FILMALBA agus Ionad foghlam fad beatha baile Bhonn air co-fharpais dealbhan a chur air dòigh. Tha beatha chulturach iomadh-fhillte ann am Alba. Agus tha a’ Ghàidhlig na pàirt dhith gun teagamh. Bidh tòrr luchd-turais a’ tadhal air an dùthaich bhrèagha a tha seo agus bheir iad dealbhan mu na chunnaic iad dhachaigh.
An do thog sibh dealbh far am faicear cuspair cultar na Gàidhlig ann an dòigh air choireigin? Àite, sanasachd neo tachartas aig a bheil ceangail rithe? Cuiribh cuid de na dealbhan seo thugainn gu ruige an 19mh an t-Sultainn. Dà dhealbh air 300 dpi air CD thugainn chun an t-seòlaidh againn gu h-ìosail.
Thèid an fheadhainn as fheàrr a thaisbeanadh ann an Ionad-ionnsachaidh FFB/VHS ann an Bad Godesberg ann an 17mh an Dàmhair aig 5 uairean feasgar. Gheibh sibh cuireadh don taisbeanadh nuair a chuireas sibh dealbh thugainn.
Zum 5. Schottisch-Gälischen Filmfestivals, das im November in Bonn stattfindet, haben das Deutsche Zentrum für Gälische Sprache und Kultur und die vhs Bonn einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Die besten Einsendungen zeigen wir vom 17. Oktober bis zum 18. November im Foyer der vhs in Bad Godesberg. Schottland hat viele eindrucksvolle kulturelle Seiten zu bieten. Eine davon ist die lebendige keltisch-gälische Kultur. Viele Touristen bereisen das Land jedes Jahr und bringen begeistert ihre Eindrücke mit nach Hause. Haben auch Sie ein Photo gemacht, das einen Aspekt der gälischen Kultur zeigt? Ein Ort, ein gälischer Schriftzug, eine Veranstaltung, einen Eindruck? Bitte senden sie uns Ihre Bilder bis zum 19. September 2011. Schicken Sie uns höchstens 2 Bilder pro Person auf CD in 300dpi Auflösung an: Deutsches Zentrum für Gälische Sprache und Kultur, Am Hofgarten 3, 53113 Bonn. Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Einladung zur Ausstellungseröffnung.
Die Vernissage der Ausstellung findet am 17. Oktober 2011 um 17 Uhr statt. Michael Klevenhaus, der Leiter des Deutschen Zentrums für Gälische Sprache und Kultur spricht zur Eröffnung. Anschließend gemeinsame Besichtigung der Ausstellung.

FILMALBA 2011
Tha dùil gum bi FILMALBA – Fèis cultar is fhilmichean Gàidhlig a’ tachairt ann an 2011 a-rithist bhon 17mh gus an 23mh den Dàmhair am bliadhna. Ri taobh an taisbeanaidh gu h-àird tha sinn a’ feuchainn ri taisbeanadh a chur air dòigh le dealbhan a thog Werner Kissling ann an Uibhist a Deas agus ann an Eirisgeidh anns na deich air fhicheadan. Chuir e seachad a bheatha ann an Alba - on a theich e bhon Ghèarmailt nasach cha do thill e riamh don dùthaich far an do rugadh e. Is e sin a’ chiad uair gun tèid na dealbhan seo a shealltainn anns a’ Ghearmailt agus tha dùil gun siubhail iad a dh’Uibhist an ath-bhliadhna far an deach an togail.
A bharrachd air an sin bidh dà oidhche de dh’fhilmichean ann – an turas seo mu bhuaidh a bha aig na „Gàidhealamailtich“ air cultar na Gàidhlig. Buaidh a bha, is dòcha, feumail, inntinneach neo uaireannan neonach cuideachd. Bidh FILMALBA 2011 a’ criochnachadh leis a’ bhùth-obrach clàrsaiche agus cuirm-chiùil le Karen Marshalsay is Mìcheal Klevenhaus, Di-Haoine 21 an t-Sultain, Rheinisches Landesmuseum ann am Bonn
Gheibhear am prògram air fad aig deireadh an Lùnasdail aig www.filmalba.de

2011 wird es aller Voraussicht nach auch wieder ein gälisches Film- und Kulturfest geben. FILMALBA 2011 soll vom 17.-23. Oktober stattfinden. Neben der bereits erwähnten Ausstellung in der VHS Bonn ist eine weitere Ausstellung über den deutschen Photographen Werner Kissling im Rheinischen Landesmuseum Bonn geplant. Werner Kissling hat in den 30ger Jahren auf den Inseln Eriskay und South-Uist photographiert und lebte bis zu seinem Tod in Dumfries. Es wird das erste Mal sein, das sein Werk in Deutschland zu sehen sein wird. Die Ausstellung soll dann im kommenden Jahr auf South-Uist gezeigt werden.
Weiterhin sind 2 Filmabende geplant, die sich mit den „Deutsch-Gälen“ beschäftigen. Mehrere BBC-Dokumentationen erzählen Geschichten von Deutschen, die in der Gälischen Welt eine wichtige, interessante oder bizarre Rolle spielten oder spielten. Den Abschluss bildet ein Konzert mit Karen Marshalsay, Harfe und Michael Klevenhaus (Stimme) in der Oberlichthalle des Landesmuseums am Freitag, den 21. September.
Das Programm wird Ende August soweit stehen und dann unter www.filmalba.de im Netz zu lesen sein.

Agus fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh ri samhradh a tha gun a bhith a’ tighinn agaibh moladh airson tachartas sa’ gheamhradh am bliadhna:
Und solange wir auf den Sommer warten, der nicht kommt, hier schon ein Hinweis für eine Veranstaltung im Winter:
Michael Klevenhaus: »Sgeul ghoirid agus Tè bheag (´N Kurzer und ´ne Kurzgeschichte)«
4 sgeulachdan goirid agus uisge-beatha - Vier gälische Kurzgeschichten und vier Whiskies

Bidh Mìcheal a’ leughadh sgeulachdan goirid Gàidhlig ás a’ chiad leabhar dà-chananach Gàidhlig/ Gearmailtis, An Claigeann aig Damien Hirst/ Der Schädel von Damien Hirst. Sgeulachdan m.e. mu charaidean air an eadar-lìon, diosgo baile, GPS a dh’fhàsas beò air slighe ri taobh Loch Lomainn agus mar a tha cùl-chainnt ag obair an Alba. Gheibh an luchd-èisdeachd té bheag le gach sgeula ás na sgìrean far a bheil na sgeulachdan a’ tachairt. (Chan eil fhios againn fhathast dé a dh’olas daoine air an eadar-lìn ge-tà). Tha cidsin Café im Kunstmuseum Bonn a’ tabhann biadh dùthchasach Albannach airson na h-oidhche seo.
Michael Klevenhaus liest schottisch-gälische Kurzgeschichten aus dem ersten zweisprachigen Buch, das je in gälischer und deutscher Sprache erschienen ist: An Claigeann aig Damien Hirst/ Der Schädel von Damien Hirst. Geschichten z.B. über virtuelle Freunde, eine Dorfdisko, ein Navi, welches sich während einer Reise entlang des Loch Lomond auf Abwege begibt, und darüber, wie man in Schottland aus einer Mücke einen Elefanten macht. Zu jeder Kurzgeschichte gibt es eine kleine Einführung und den geographisch passenden Whisky. (Wobei wir nicht sicher sind, was man im Internet so trinkt) Die Küche des Cafés bietet schottische Spezialitäten aus dem Hochland an. Bitte vorher anmelden, damit wir wissen, wieviel Whisky besorgt werden muss.
  
Di-Haoine 9 an Dùbhlachd 7:30
Freitag, 9. Dezember, 19:30 Uhr
Café im Kunstmuseum Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 2, Bonn
Ticeadan aig/ Kartenvorbestellung unter 0228-230059: 20,- € inkl. Whisky/a’ toirt a-staigh uisge-beatha


Nist, sin e bhuam an-dràsda. Tha mi an dòchas gun còrd am fiosrachadh seo dhuibh agus gum faic mi sibh anns na cùrsaichean neo aig aon de na tachartasan. Gu ruige sin ...
Das war’s dann für diesesmal. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen der Rundbrief mit seinen Infos gefällt und hoffe, Sie in einem Kurs oder bei einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Bis dahin....

Leis gach deagh dhùrachd/ Schöne Grüße
Mìcheal Klevenhaus
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast