Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tages

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Di Mai 08, 2012 3:01 am

Halò, a Elke, Halò, a Anna,

tha mi glè thoilichte gun do sgrìobh sibh a-rithist. :D
Ich bin sehr glücklich, dass ihr wieder geschrieben habt.

Tha mi a´stiùir an thaghaidh airson iochdachadh nan cosnaichean an-dràsta. Abair glòir! :roll:
Ich leite im Moment die Wahl für die Vertretung der Arbeitnehmer. Was für eine Ehre!

´S e obair uabhasach a th´ann an ceart da-rìreabh.
Es ist in Wirklichkeit eine schreckliche Arbeit.

Feumaidh mi còig cheud turas:
Ich muss 500 mal:
1. a´thoirt air làimh, ( die Hand schütteln)
2. choimhead air an aithne bratha, ( den Ausweis ansehen )
3. na liostaichean dhèan ath-sgrùdadh air a´cheartachd aca, ( die Listen auf ihre Richtigkeit überprüfen )
4. a´cheist a fhreagairt, ciamar a nì a´chrois an sin, ( die Frage beantworten, wie man dort das Kreuz macht)
5. choimhead às dèidh mi-fhìn, oir chan fheum mi a roladh leis na sùilean, ( auf mich selbst aufpassen, denn ich darf nicht mit den Augen rollen)
6. thilleadh dhan bhanca ,( in die Bank zurückkehren )
7. na cèisan-litreach a chùnntais ( die Briefumschläge zählen).

Tòisichidh a h-uile sìon a-rithist an-diugh is a-màireach cuideachd.
Alles wird heute noch einmal anfangen und morgen auch.

Tìoraidh
Steffi
P.S: Es waren viele fremde Wörter.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon NoClockThing » Mi Mai 09, 2012 10:30 pm

Beagan cheartachaidhean:

Tha mi an dòchas gum bi ...
tha mi cinnteach gum bi ...

Tha mi a´stiùireadh

´S e obair uabhasach a th´ann dha-rìreabh
1. an làmh a chrathadh
3. sgrùdadh a dhèanamh air na liostaichean a bheil iad ceart
7. na cèisan-litreach a chùnntadh
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Isbeal
Beiträge: 1011
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Mi Mai 09, 2012 11:41 pm

Tha mi uabhasach trang na làithean seo agus gun ùine mhòr a bhith air a' bhòrd, no anns an eadar-lìon. Tha mi duilich nach bi uiread de cheartachadh ann an-dràsda, bhuamsa co-dhiù. :(

Ach sgrìobhaibh air adhart anns a bhith a' cleachadh nan rudan a dh'ionnsaich sibh gu ruige seo.
Feumaidh sibh fàs tèarainte agus misneachail leis an stùth bunaiteach, fiù 's gu bheil e an còmhnaidh tarraingeach rudan ùra fheuchainn! :wink:

An urrainn dhuibh bruidhinn cho math 's a bhios sibh a' sgrìobhadh? Chan urrainn? Ceart gu leòr - barrachd Skype!! :twisted:Ich bin schrecklich beschäftigt im Moment und habe wenig Zeit um hier oder überhaupt im Internet zu sein . Es tut mir leid, dass es zur Zeit von mir mindestens nicht so viel Korrektur geben wird.

Aber schreibt weiter, indem ihr das Material praktiziert, das ihr bisher gelernt habt.
Man muss im Grundmaterial sicher werden, auch wenn es faszinierend ist, immer neue Sachen zu probieren.

Könntet ihr so gut sprechen, wie ihr schreiben könnt? Nein? Dann also - mehr Skype!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Mi Mai 16, 2012 3:01 am

A´còmhnaidh baile:
Eine Stadt besetzen:


Ràinig „Occupy“ am baile agam.
Occupy hat meine Stadt erreicht.

Bha na bancaichean a´togail feansaichean.
Die Banken haben Zäune gebaut.

Bidh na bancaichean a´dùnandh aig ceithir uairean feasgar.
Die Banken werden um vier Uhr nachmittags schließen.

Tha sinne a´dol dhachaigh aig trì uairean feasgar. Tha sin fada nas tràithe na air làithean eile.
Wir gehen um drei Uhr nachmittags nach Hause. Das ist viel früher als an anderen Tagen.

Tha an t-eagal oirnn uile. ´S e sin an fhìrinn.
Wir haben alle Angst. Das ist die Wahrheit.

Cha dean an trèana stad air an stèiseanan cudromach.
Der Zug wird an wichtigen Bahnhöfen nicht halten.

Bidh mi a´cur geansaidh is dìnichean orm an-diugh. Tha sin craicte. :wink:
Ich werde heute einen Pullover und Jeans anziehen. Das ist verrückt.

Tha sinn a´cluich falach-fead agus tha „Occupy“ a´cluich cogadh is sìth còmhla ruinn.
Wir spielen verstecken und Occupy spielt mit uns Krieg und Frieden.

Bidh còig mìle poileas ag obair anns a´mheadhan-a´bhaile bho an-diugh gu Dì-Dòmhnaich. :roll:
5000 Polizisten werden von heute bis Sonntag in der Innenstadt arbeiten.


Tìoraidh
Steffi
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1714
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Mi Mai 16, 2012 10:51 am

Chan eil càil a dh'fhios agam dè mu dheidhinn is a tha thu a' bruidhinn, ach coimheadaidh mi air a' ghràmar:
Ich hab keine Ahnung wovon du redest, aber ich schau mir mal die Grammatik an:

Bha na bancaichean a´togail feansaichean.--> a' togail fheansaichean (genitiv plural)

Bidh còig mìle poileas ag obair anns a´mheadhan-a´bhaile bho an-diugh --> ann am meadhan a' bhaile (nur ein Artikel)

Nach math a rinn thu! Ach innis dhomh dè mu dheidhinn is atha thu a' bruidhinn. Dè th' ann an Occupy agus a bheil seo a' tachairt sa bhaile agad ann an da-rìribh?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Mi Mai 16, 2012 12:01 pm

Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1714
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Fr Mai 18, 2012 7:56 pm

Steffi, innis dhuinn dè thachair an uair sin!
Erzaehl uns was dann passiert ist!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Sa Mai 19, 2012 5:02 am

Tha dà latha seachad.
Zwei Tage sind vorbei.

Tha sinn fortanach gun robh am baile cho sàmhach, ´s docha ro shàmhach.
Wir sind glücklich, dass die Stadt so ruhig war, vielleicht zu ruhig.

Tha sinn air saor-làithean. ´S e Di-Haoine "latha na droichaide" a bh´ann, ach bha am baile a sgur a dh´obair gu buileach.
Wir sind im Urlaub. Freitag war ein "Brückentag", aber die Stadt hat vollständig aufgehört zu arbeiten.

Bidh na daoine aig na bùthan mar as àbhaist, ach tha am baile againn falamh.Nach truagh sin ? :roll:
Normalerweise gehen die Leute einkaufen, aber unsere Stadt ist leer. Ist das nicht traurig ?

Chuir na poileis às do na coinneamhan anns a´bhad, ach feumaidh sinn obair timcheall air ceithir uairean air fhichead.
Die Polizisten haben die Versammlungen auf der Stelle beendet, aber sie müssen um die 24 Stunden arbeiten.

„Choisich“ gu bhith ceithir cheud duine dhan phrìosan gus a-nis.
Bis jetzt „wanderten“ beinahe 400 Leute ins Gefängnis.

Bha na busaichean leis na daoine de dh´„Occupy“ ag iarraidh am baile a ruigsinn, ach thug am poileas orra a dhràibhead do bhailtean eile.
Die Busse mit den Leuten von "Occupy" wollten die Stadt erreichen, aber die Polizei zwang sie, in andere Städte zu fahren.

Bidh coinneamh mhòr a´tòiseachd ann am meadhan a´bhaile a-nochd.
Heute Abend wird in der Innenstadt eine große Versammlung beginnen.

Bidh mi ag innse dhuibh a h-uile sìon madainn Di-Luain. :wink:
Ich werde Euch Alles Montag Morgen erzählen.

Tha mi dhen bheachd gum bi e sìtheil.
Ich bin der Ansicht, dass es friedlich wird.

Tìoraidh
Steffi
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Mo Mai 21, 2012 3:16 am

S´e Di-Sathairne sàmhach a bh´ann.
Es war ein ruhiger Samstag.

Sguir a´choinneamh shìtheil gun duilgheadan mòra.
Die friedliche Versammlung endete ohne große Probleme.

Chunnaic agus chuala sinn poileas is heileacoptairean anns gach àite.
Wir sahen und hörten überall Polizei und Helikopter.

Bha duine sam bith ag iarraidh an càr no an trèana a chleachdadh.
Niemand wollte das Auto oder den Zug benutzen.

Smaoinich sinn gum bhiodh e ro chunnartach. ´S e faireachail dìreach sgriosail a bh´innte.
Wir dachten, dass es zu gefährlich wäre. Es war ein geradezu gruseliges Gefühl.

Dh´ fhan sinn dhachaigh fad dà latha. Gu fortanach bha i grianach agus blath. :wink:
Wir blieben zwei Tage lang zuhause. Glücklichweise war es sonnig und warm.

Dè (a) thachaireas a-nis ?
Was wird jetzt passieren ?

Feumaidh am baile is na bancaichean na rathaidean a ghlanadh is sgioblachadh.
Die Stadt und die Banken müssen die Straßen reinigen und aufräumen.

Cò (a) phàigheas a´ bhileag-cunntais ? :roll:
Wer wird die Rechnung bezahlen ?

le deagh dhùrachd
Mit freundlichem Gruß

´S e an dùthaich is na daoine a tha a´fuireach an seo. Nach bochd sin ?
Es ist das Land und die Leute, die hier wohnen. Ist das nicht bedauerlich ?
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1714
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Di Mai 22, 2012 10:57 am


´S e Di-Haoine "latha na droichaide" a bh´ann, ach bha am baile a sgur a dh´obair gu buileach.
Wir sind im Urlaub. Freitag war ein "Brückentag", aber die Stadt hat vollständig aufgehört zu arbeiten.

--> Cha bhiodh duine air a' Ghàidhealtachd a' tuigsinn latha na drochaide. Ged a tha thu a' bruidhinn mu chultar na Gearmailt, feumaidh tu cultar na Gàidhlig a chleachdadh sa chànan. --> Cha robh mòran daoine ag obair air sgàth 's gum b' e saor-latha saor poblach a bh' ann Diardaoin.

(...)

Chuir na poileis às do na coinneamhan anns a´bhad, ach feumaidh sinn obair timcheall air ceithir uairean air fhichead.
Die Polizisten haben die Versammlungen auf der Stelle beendet, aber sie müssen um die 24 Stunden arbeiten.

--> Bha iad ag obair mu 24 uairean a thìde/ Bha iad ag obair bho mhoch gu dubh.

„Choisich“ gu bhith ceithir cheud duine dhan phrìosan gus a-nis.
Bis jetzt „wanderten“ beinahe 400 Leute ins Gefängnis.

--> Cha gabh gach rud Gearmailtis eadar-theangachadh gu Gàidhlig. --> Chaidh ...dhan phrìosan gu ruige seo.

Bha na busaichean leis na daoine de dh´„Occupy“ ag iarraidh am baile a ruigsinn, ach thug am poileas orra a dhràibhead do bhailtean eile.
Die Busse mit den Leuten von "Occupy" wollten die Stadt erreichen, aber die Polizei zwang sie, in andere Städte zu fahren.

--> thug am poileas orra dràibheadh do bhailtean eile.

Bidh coinneamh mhòr a´tòiseachd ann am meadhan a´bhaile a-nochd.
Heute Abend wird in der Innenstadt eine große Versammlung beginnen.

--> a' tòiseachadh
Glè mhath. Cùm ort!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Sleite
Beiträge: 1714
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Do Mai 24, 2012 12:49 pm

Dè tha sibh a' dèanamh san t-sìde bhrèagha seo?
Was macht ihr bei diesem schoenen Wetter?

Tha an samhradh air an t-Eilean a ruigsinn.
Der Sommer hat die Insel erreicht.

Tha i glè bhlàth, ged nach eil i cho blàth is a tha i anns a' Ghearmailt.
Es ist sehr warm, wenn auch nicht so warm wie in Deutschland.

Cha bhi mi ag obair Dihaoine agus thèid mi air cuairt campachaidh.
Ich arbeite am Freitag nicht und gehe auf eine Zelttour.

Bheir mi leam teanta, poca caidil, stòbha, lìon an aghaidh nam meanbh-chuileagan, biadh, mapa, uachdar-grèine, briogais goirid agus lèintean-t.
Ich nehme ein Zelt, Schlafsack, Kocher, Mueckennetz, Essen, Karte, Sonnencreme, kurze Hose und T-shirts mit.

Thèid mi còmhla ri mo bhràmair agus tha e mion-eòlach air an sgìre.
Ich gehe mit meinem Freund, und er kennt die Gegend sehr gut.

Tillidh sinn Didòmhnaich
Wir kommen am Sonntag zurueck.

Dè nì sibhse aig an deireadh-sheachdain?
Was macht ihr am Wochenende?

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Sa Mai 26, 2012 5:38 am

Thig mo phiuthar agus mo bhràthair leis a theaghlach.
Meine Schwester und mein Bruder mit seiner Familie werden kommen.

Bidh sinn aig taigh mo phàrantan agus nì m´athair biadh blasta.
Wir werden bei meinen Eltern sein und mein Vater wird ein leckeres Essen machen.

Cluichidh mo mhac còmhla ri mac mo bhràthar. Tha mi an dòchas gum bi am leanabh modhail.
Mein Sohn wird mit meinem Neffen spielen. Ich hoffe, dass das Baby brav sein wird.

B´fhèarr leis air gàirdean a mhàthar a chadal a h-uile latha.
Er würde am liebsten den ganzen Tag auf dem Arm seiner Mutter einschlafen.

Bidh sin-sa cho sàrachail a-rithist. Na creidibh gu bheil seo èibhinn. :roll:
Das wird wieder so anstrengend. Glaubt nicht, dass das lustig ist.

Barrachd air sin, is urrain dhuinn na làithean is an t-sìde mealtainn.
Außerdem können wir die Tage und das Wetter genießen.

Ionnsaichidh Elke is mise còmhla ri chèile Di-Luain. Bidh sinn ag obair, ach bidh sinn a´cabadaich cuideachd.
Am Montag werden Elke und ich miteinander lernen. Wir werden arbeiten, aber wir werden auch schwätzen.

´S e rud anns a bheil mi glè chinnteach. :D
Das ist eine Sache, der ich mir sehr sicher bin.

S´e saor-latha eile a th´ann Di-Màirt. ´S e „Wäldchestag“ an t-ainm a th´air.
Dienstag ist ein weiterer Urlaubtag. Er heißt „Wäldchestag“.

Gach bliadhna àm na Caingise thèid sinn sa choille. ´S e fèis mhòr agus thradaiseanta a th´innte.
Jedes Jahr an Pfingsten gehen wir in den Wald. Es ist ein großes und traditionelles Fest.

Tha i coltach ri „Dippemess“. Tha sin cuspair eile a-rithist. :wink:
Das ist ähnlich wie „Dippemess“. Das ist wieder ein anderes Thema.

Tìoraidh
Steffi
Zuletzt geändert von Steffi1 am So Mai 27, 2012 6:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » So Mai 27, 2012 12:30 am

Thèid sinn air an cuairt air an "Rothaarsteig" a-màireach.
Wir machen morgen eine Tour auf dem Rothaarsteig.

Choisich sinn air an "Rothaarsteig" uaireannan an-uiridh agus bha spòrs againn gu dearbh.
Wir wanderten auf dem Rothaarsteig gelegentlich im letzten Jahr und hatten dabei wirklich Spaß.

Èiridh sinn tràth sa mhadainn mun goir an coileach agus bidh sinn a' dol do àite a' thùs air a' char.
Wir werden sehr früh mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen und dann mit dem Auto zum Startpunkt fahren.

An uair sin bidh sinn a' coiseachd mu thimcheall 15 km tro choilltean agus thairis air mullach beinne.
Dann wandern wird etwas 15 km durch Wälder und über einen Berggipfel.

Tha mi an dochas gum bi an t-sìde math oir bidh an sealladh uabhasach anabarrach an sin ma-thà.
Ich hoffe, dass das Wetter gut sein wird, denn dann wird die Aussicht unglaublich schön sein.

Nuair am bidh ùine gu leòr againn bidh sinn a' tadhal an "Kyrillpfad".
Wenn wir noch genug Zeit haben, werden wir noch den Kyrillpfad besuchen.

Bha mi an sin na bu tràithe agus bha an slighe glè tarraingeach.
Ich war früher schon mal dort und der Pfad war sehr spannend.

Di-Luain 's e fèis a`mheadhan-aois a th' ann agus bidh sinn ga tadhal.
Montag ist ein Mittelalterfest und wir werden es besuchen.

Bidh e sgoinneil.
Es wir super.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » So Mai 27, 2012 1:00 am

Hallo Steffi,

ich glaube, es müsste: "B´fhèarr leis cadal air gàirdean a mhàthar a h-uile latha" und "is urrain dhuinn na làithean is an t-sìde a mhealtainn." heißen. :?

Tìoraidh

Anna
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Steffi1
Beiträge: 506
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » So Mai 27, 2012 2:37 am

Hallo Anna,

tolle Ausflüge :D Ich traue mich auch ausnahmsweise mal. Müsste es nicht heißen:

....dòchas
... agus thèid sinn do àite a' thùs air a' char.
... bidh sinn a' tadhal air
an "Kyrillpfad".
... glè tharraingeach.

Beim Letzten bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal einen alten Beitrag gelesen:
Di-Luain 's e fèis nam Meadhan Aoisean a th´innte agus bidh sinn ga tadhal.

Tìoraidh
Steffi
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast