Seite 13 von 13

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Verfasst: Di Jul 15, 2014 5:20 pm
von Sleite
Nuair chuala mi a bha Gearmailtich a’ buannachadh 7:1 an aghaidh Bhraisileich chan eil mi ag iarraidh creid. :mc:
Als ich gehört habe, dass die Deutschen 7:1 gewonnen haben, wollte ich es nicht glauben.

Ach bha mi a‘ cuimhneachadh fothail oidhche an-raoir.
Aber ich erinnerte mich an den Lärm letzte Nacht.

Dhùisg mi airson gàirich agus cleas-teine.
Ich bin wegen Geschrei und Feuerwerk aufgewacht.

Chan eil tha eile cuspair anns an oifis an-diugh.
Im Büro gibt es heute kein anderes Thema.

Tha mi sgìth ris a chu ach feumaidh mi obrachadh.
Ich bin hundemüde, aber ich muss arbeiten. :gulach:

Ciamar a tha sibh an-diugh?
Wie geht es euch heute?


Glè mhath Elke! Seo beagan ceartachaidh dhut.

Ach bha cuimhn' agam air an fhuaim a-raoir
Dhùisg mi le fuaim gàire agus chleasan-teine
Chan eil cuspair (ri chluinntinn) eile anns an oifis an-diugh
Tha mi cho sgìth ris a' chù, ach feumaidh mi obair

Slèite