Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tages

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Do Jul 25, 2013 8:17 am

Bha e blàth dha-rìreabh an seo rè nan làithean sa chaidh agus mar a b'àbhaist bhiodh mi nam shuidhe air an fhor-uinneig ann an ciaradh an fheasgair.
Es war warm während der vergangenen Tage, und normalerweise saß ich in der Abenddämmerung auf dem Balkon.

Is toil leam àm an latha seo gu mòr oir bidh i rud beag nas fhionnaire agus nas samhaiche a-muigh.
Ich mag diese Zeit des Tages, denn es ist etwas kühler und ruhiger draussen.

Nuair a bha mi nam shuidhe an seo a-bhòn-dè, bha smuain math agam.
Als ich vorgestern dort saß, hatte ich eine gute Idee.

Chaidh mi gu luath a-nuas dhan t-seilear airson "Luftbett" fhaiginn.
Ich ging schnell in den Keller runter um ein Luftbett zu holen.

Chuir mi suas e agus bha mi a' shineadh air sa bhad.
Ich stellte es auf und streckte mich sofort darauf aus.

Bha sin a' cuir iongnadh air an duine agam ach greiseag an uair sin, bha e na shineadh ri mo thaobh.
Dies erstaunte meinen Mann aber nach einer Weile lag er an meiner Seite.

Bha sin sgoinneil agus bha sinn nar cadal a-muigh air an fhor-uinneig an oidhche seo.
Das war super und wir schliefen in dieser Nacht draußen auf dem Balkon.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Regine » Do Jul 25, 2013 9:18 am

bha sin smuain uabhasach math, a bhidh a' cadal a-muigh. :-)
Tha e math a bhith beò!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Sa Jul 27, 2013 11:27 am

Tha thu ceart! Bha sin smuain glè mhath.
Du hast recht! Es war eine sehr gute Idee:

Agus cadlidh sinn air an fhor-uinneig a-rithist an dèidh an dèireadh-sheachdain :)
Und wir werden nach dem Wochenende wieder auf dem Balkon schlafen. :)

Agus nise, tha mo chlann airson cadail a-muigh cuideachd gu nadarra.
Und jetzt möchten meine Kinder natürlich auch draußen schlafen. :priob:
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Micheal » Mo Jul 29, 2013 11:28 am

'S e smuain glè mhath a bh' ann.

an dèidh an deireadh-seachdaine
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Regine » Mo Jul 29, 2013 1:05 pm

..neo: bha sin math ;-)
Tha e math a bhith beò!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » So Aug 25, 2013 4:34 pm

Nuair a thòisich mi an teacsa seo a sgrìobhadh, bha mi nam shuidhe anns a' chàir againn agus bha sinn air ar slighe bhon choille dhuibh gu Marburg.
Als ich begann, diesen Text zu schreiben, saß ich in unserem Auto und wir waren auf unserem Weg vom Schwarzwald nach Marburg.

Bha an duine agam a shuidhe rim thaobh is bha e a' dràibheadh a' chàir.
Mein Mann saß neben mir und fuhr das Auto.

Cha bu chòir dhuinn a bhith an seo idir, ach thòisich an sgeul seo greiseag air ais.
Wir sollten gar nicht hier sein, aber die Geschichte begann eine Weile zuvor.

Bha sinn a' smaointinn mun àite chomasaich far an robh sinn airson na saor-làithean a thogail.
Wir dachten über einen möglichen Ort nach, an dem wir den Urlaub verbringen wollten.

Bha sinn anns an Èiphit dà bhliadhna air ais agus chòrd an tràigh agus a'mhuir rinn gu mòr. Mar sin rinn sinn plana airson dol dhan Èiphit a-rithist.
Vor zwei Jahren waren wir in Ägypten und uns gefiel der Strand und das Meer sehr gut. Deshalb planten wir, wieder nach Ägypten zu fahren.

Mus rachamaid air saor-làithean bha banais anns an Rheingau. Bha nighean-chèile mo dhuine airson pòsadh agus bha fàilte oirnn a bhith ann cuideachd.
Ehe wir in den Urlaub fahren würden, war eine Hochzeit im Rheingau. Die Stiefschwester meines Mannes wollte heiraten und wir waren eingeladen.

Shaoil sinn, gum biodh e glic gun rachamaid sinn dhan Rheingau air an trèana agus gun ghabhamaid an dèidh na bainnse am plèana bho Frankfurt.
Wir dachten, es wäre schlau, dass wir mit dem Zug ins Rheingau führen und nach der Hochzeit den Flieger von Frankfurt nehmen würden.

Nuair a thàinig an turas an coir, dh'fàs an ùpraid anns an Èiphit nas cunnartaiche agus chuala sinn anns an trèana gu Koblenz gum dh'fhàsadh e nas cunnartaiche do luchd-turais airson dol dhan Èphit.
Als die Fahrt näher kam, wurde der Aufstand in Ägypten gefährlicher und wir hörten im Zug nach Koblenz, dass es gefährlicher für Touristen wurde, nach Ägypten zu fahren.

Chuir sinn fòn chun a' bhuidhinn-turais agus dh'faighnich sinn am biodh e comasach a cur dheth an turas againn.
Wir riefen das Reiseunternehmen an und fragten ob es möglich sei, die Reise zu stornieren.

Ach cha robh sin comasach ach le call de chuid airgid againn.
Aber es war nur mit dem Verlust unseres Geldes möglich.

Bha sinn mì-thoilichte agus b' fheudar dhuinn dualachd eile a lorg, ach cha robh sin furasta.
Wir waren unglücklich und mussten eine andere Möglichkeit suchen, aber es war nicht einfach.

Ràinig sinn ann an Kiedrich mu thimcheall ochd uairean feasgar agus nuair a bha sinn nar suidhe ann an taigh-bìbh còmhla ri pàrantan mo dhuine bha sinn a' cabadaich torr mun chuspair seo.
Wir erreichten Kiedrich gegen acht Uhr abends und als wir mit den Eltern meines Mannes in einem Restaurant saßen haben wir viel über das Thema gesprochen.

Tràth ann am madainn Di-Sathairne chaidh sinn do „Internet-Cafè“ ann am baile faisg air.
Früh am Samstag Morgen gingen wir in ein Internet-Cafè in einer Stadt in der Nähe.

Gu fortanach, chuir am buidheann-turas post-dealainn thugainn gum biodh e cho cunnartach airson dol dhan Èiphit agus gun chuireadh iad dheth an turas againn mar sin agus gun faigheamaid an t-airgead againn air ais gu lèir.
Glücklicherweise hat uns das Reiseunternehmen eine E-mail geschickt, dass es zu gefährlich sein, nach Ägypten zu fahren und dass sie die Reise stornierten und dass wir deshalb unser Geld vollständig zurück erhielten.

Bha sinn glè thoilichte. An uair sin bha torr spòrs againn air a' bhannais.
Wir waren sehr glücklich. Danach hatten wir viel Spaß bei der Hochzeit.

Chaidh sinn dhachaigh air an trèana feasgar Di-Dòmhnaich agus cha robh an turas math neo corfhurtail.
Sonntag Nachmittag sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren, und die Fahrt war weder gut noch angenehm.

Bha na trèanaichean làn is na daoine mì-càirdeil.
Die Züge waren voll und die Leute unfreundlich.

Cha robh sinn air ar dòigh idir agus bha sinn làn-thoilichte nuair a ràinig sinn an taigh againn.
Wir fühlten uns überhaupt nicht wohl und wir waren sehr froh, als wir unser Zuhause erreichten.

Bha sinn a' dèanamh planaichean fad an Di-Luain, chuir fòn gu iomadh duine agus lorg sinn air an eadar-lìon na rudan air am biomaid a' cur feum.
Wir machen den ganzen Montag Pläne, riefen Leute an und suchten im Internet die Dinge, die wir brauchen würden.

Tràth ann am madainn an àth latha, chaidh sinn dhan choille dhuibh.
Früh am Morgen des nächsten Tages fuhren wir in den Schwarzwald.

Dh'fhuirich sinn an sin airson ceithir làithean; bha sinn anns an „Europapark“, rinn sinn fhèin bhàsaichean agus chunnaic sinn iomadh àite airson còiseachadh. Bha na làithean glè mhàth agus bha sinn rud beag brònach, nuair a dh'fhalbh sinn a' choille dhubh.
Wir blieben dort für vier Tage; wir waren im Europapark, machten Vasen selbst und sahen viele Plätze um zu wandern. Die Tagen waren sehr gut und wir waren etwas traurig, als wir den Schwarzwald verließen.

Mar a thuirt mi roimhe, thòisich mi an teacsa seo a sgrìobhadh nuair a bha mi nam shuidhe anns a' chàir air an t-slighe gu Marburg.
Wie ich vorher sagte, begann ich diesen Text zu schreiben, als ich im Auto auf dem Weg nach Marburg saß.

Nise, tha mi nam shuidhe ann am flat uabhasach snog ann am Marburg agus chì mi a-mach tron an uinneig agus chì mi beanntan beaga Mharburg.
Jetzt sitzte ich ein einer unglaublich hübschen Wohnung in Marburg, sehe aus dem Fenster und sehe die kleinen Marburger Berge.


Tha an t-uisge trom ann agus tha mi toilichte gur e latha sìtheil a tha ann an latha seo agus gum bi rud beag ùine agam airson sgrìobhadh an teacsa seo deiseil
Es regnet heftig und ich bin froh, dass es heute ein friedlicher Tag ist und das ich ein wenig Zeit habe, um diesen Text fertig zu schreiben.

Ach feumaidh mi sgur stad a-nis, oir gheall mi dham chloinne gun cluichidh mi leotha.
Aber ich muss jetzt aufhören, denn ich habe meinen Kinder versprochen, dass ich mit ihnen spiele.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Mo Aug 26, 2013 12:48 am

Nach math a rinn thu! Aithris glè mhath. :D
Super gemacht!!!!! :moladh:

Beagan ceartachaidh / moladh no dhà:


anns a' chàir > anns a' chàr

Bha an duine agam a shuidhe rim thaobh > na shuidhe

thòisich an sgeul seo greiseag air ais. > roimhe (air ais ist 'von jetzt zurück', roimhe ist 'vorher / von dann zurück')

Bha sinn a' smaointinn mun àite chomasaich far an robh sinn airson na saor-làithean a thogail. > mun àite fhreagarrach airson nan saor-làithean - lieber weniger kompliziert :priob: .
(comasach: wird in der Regel unpersönlich benutzt, aber über Personen, z.B. chan eil e comasach dhomh do cuideachadh)

bha fàilte oirnn a bhith ann cuideachd > cuireadh = Einladung

Shaoil sinn, gum biodh e glic gun rachamaid sinn dhan Rheingau air an trèana agus gun ghabhamaid an dèidh na bainnse am plèana bho Frankfurt > gum biodh e glic a dhol dhan R...agus às dèidh sin am plèan a ghabhal.... (wider etwas zu kompliziert :priob: )

Nuair a thàinig an turas an coir > streng gesehen, nar còir (näher an uns), da 'an' hier 'ann an' heißt, oder einfach 'nas fhaisge'

dh'fàs an ùpraid anns an Èiphit nas cunnartaiche agus chuala sinn anns an trèana gu Koblenz gum dh'fhàsadh e nas cunnartaiche do luchd-turais airson dol dhan Èphit. > na bu chunnartaiche... gum fàsadh e (es würde werden)/ gun robh e a' fàs (es wurde gerade) na bu ch.....do luchd-turais a dhol....

dh'faighnich sinn am biodh e comasach a cur dheth an turas againn > am faodamaid an turas a chur dheth...

Ach cha robh sin comasach ach le call de chuid airgid againn. > ach chan fhaodamaid gun ar cuid airgid a chall

dualachd > cothrom (Alternativ, Gelegenheit, Chance; das deutsche Wort 'Möglichkeit' ist ganz selten das englische Wort 'possibility', so dass man darüber meist ein falsches Wort in gälischen Wörterbuch findet, leider!)

ann am baile faisg air > faisg oirnn / faisg air làimh

chuir am buidheann-turas post-dealainn > buidheann-turais, post-dealain / post-d.

gum biodh e cho cunnartach airson dol dhan Èiphit agus gun chuireadh iad dheth an turas againn mar sin > gum biodh e ro chunnartach a dhol dhan E. agus gun chuireadh iad an turas againn dheth air an adbhar sin

gun faigheamaid an t-airgead againn air ais gu lèir > gum faigheamaid an t-airgead gu lèir againn...

mì-càirdeil > mì-chàirdeil (mì- leniert)

chuir fòn > chuir sinn fòn / bha sinn a' cur fòn (Subjekt wiederholen)

airson ceithir làithean > nas fheàrr: fad ceithir làithean

iomadh àite airson còiseachadh > coiseachd

nuair a dh'fhalbh sinn a' choille dhubh > dh'fhàg sinn a' Choille Dhubh

Nise, tha mi nam shuidhe ann am flat uabhasach snog ann am Marburg agus chì mi a-mach tron an uinneig agus chì mi beanntan beaga Mharburg. > ....agus a' choimhead a-mach air an uinneig air beanntan....

tha mi toilichte gur e latha sìtheil a tha ann an latha seo agus gum bi rud beag ùine agam airson sgrìobhadh an teacsa seo deiseil > gur e latha sìtheil a th' ann / a th' anns an latha seo...airson an teacsa (am pìos) seo a sgrìobhadh / airson crìoch a chur dhan teacsa seo.

Ach feumaidh mi sgur stad a-nis, oir gheall mi dham chloinne gun cluichidh mi leotha. > sgur ODER stad :priob: ..gheall mi dhan chloinn / do mo chuid cloinne gun cluichinn....

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Siùsaidh1501 » Di Feb 04, 2014 10:00 am

Halò a h-uile,

Gabhaidh an duine agam agus mi fhìn latha saor gach Di-Luain. Mar as àbhaist thèid sinn dhan amar-snàmh mu dhà uair feasgar. Bidh e gu math falamh aig an àm seo, cha bhi mòran daoine ann.
Jeden Montag nehmen mein Mann und ich uns einen freien Tag. Normalerweise gehen wir gegen zwei Uhr ins Schwimmbad. Zu dieser Zeit ist es ziemlich leer, es sind nicht viele Leute da.


Tha dà amar ann a-staigh agus dà eile a-muigh. Tha na h-amaran a-muigh nas miosa na na h-amaran eile ach ‘sa gheamhradh cha snàmh mòran daoine a-muigh idir. Mar sin b' fheàrr leinn na h-amaran an sin! Uaireannan cha bhi daoine sam bith ann ach sinne fhìn. :D
Es gibt dort zwei Schwimmbecken innen und zwei weitere draußen. Die Becken draußen sind kleiner als die anderen, aber im Winter schwimmen nicht viele Leute draußen. Deshalb bevorzugen wir diese Becken! Manchmal ist niemand außer uns dort.

Ged a bhios i fuar a-muigh bidh an t-uisge blàth is cofhurtail agus còrdaidh ruinn gu mòr sin. Ach feumaidh tu a bhith faiceallach co-dhiù oir gabhaidh tu an cnatan ma dh’fhàsas d’fhalt fliuch is ma bhios i gaothach!
Obwohl es draussen kalt ist, ist das Wasser warm und angenehm und das gefällt uns sehr. Aber du musst trotzdem vorsichtig sein, sonst bekommst du eine Erkältung, wenn dein Haar nass wird und es windig ist.

An-dè shnàmh sinn fad uair a thìde agus an uair sin chaidh sinn dhan amar Thurcach le smùid thèth. Och, bha sin cofhurtail is socair dha-rìreabh!
Gestern sind wir eine Stunde geschwommen und dann sind wir ins türkische Dampfbad gegangen. Oh, das war wirklich angenehm und entspannend!

An dèidh dhuinn an t-amar-snamh fhàgail chaidh sinn do thaigh-bhìdh Eadailtis agus ghabh sinn dìnnear. Bha e uabhasach blasta. Ghabh sinn breac-geal le buntata is sailead agus an dèidh sin ghabh sinn beagan reòiteige-liomaid. Dh’ith sinn cus oir bha an t-iasg uabhasach mòr!
Nachdem wir das Schwimmbad verlassen hatten, sind wir in ein italienisches Restaurant gegangen und haben dort zu Abend gegessen. Das war unglaublich lecker. Wir hatten eine Lachsforelle mit Kartoffeln und Salat und danach ein bisschen Zitroneneis. Wir haben zu viel gegessen, denn der Fisch war schrecklich groß!

Agus nuair a bha sinn air ais aig an taigh choimhead sinn “Inspektor Barnaby” air an telebhisean aig a' cheann thall!
Und als wir wieder zu Hause waren, haben wir zu guter Letzt „Inspektor Barnaby“ im Fernsehen geschaut.

Abair latha brèagha is cofhurtail! :D
Was für ein schöner und angenehmer Tag!

Sleite
Beiträge: 1739
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Fr Feb 07, 2014 6:01 pm

Halò a Shiùsaidh!

Nach math a rinn thu agus abair Gàidhlig mhath a th' agad! Tha mi 'n dòchas gun sgrìobh thu tuilleadh a dh'aithghearr!
Das hast du aber gut gemacht, und du hast so gutes Gaelisch! Hoffentlich schreibst du bald mehr!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Siùsaidh1501 » Mo Feb 24, 2014 7:45 pm

An-dè choinnich mi ris a' bhan-charaid agam agus thadhail sinn air an taigh-tasgaidh. B'e taisbeanadh mun bheatha anns na caogadaibh an sin agus bha e gu math inntinneach.
Gestern habe ich mich mit meiner Freundin getroffen und wir haben das Museum besucht. Es war dort eine Ausstellung über das Leben in den Fünfzigern und die war ziemlich interessant.

Chunnaic mi mòran telebhiseanan seana an sin. B' e "ciste-laighe Ròis Bhàin" an t-ainm a bha orra air sgàth 's gun robh pannal na glainne air beulaibh an sgàilein. Mar sin cha do dh'fhàs na sgàileanan duslachail idir.
Ich habe dort viele alte Fernsehgeräte gesehen. Sie hießen "Schneewittchensarg", weil vor der Mattscheibe eine Glasscheibe war. Deswegen wurden die Mattscheiben überhaupt nicht staubig.

Ann an rùm eile chaidh bùth a' ghruagaire a thogail agus bha e gu dearbh èibhinn coimhead air na h-innealan seana seo. Bha irisean sheana nan laighe air a' bhòrd cuideachd agus chroch dealbhan nan daoine ainmeil den àm siud ri na ballachan.
In einem anderen Raum war ein Friseurrgeschäft aufgebaut. Es war wirklich lustig, sich die alten Werkzeuge anzuschauen! Auf dem Tisch lagen auch alte Zeitschriften und an den Wänden hingen Fotos berühmter Leute jener Zeit.

Ach 's e an àirneis-taighe is na dèideagan is an t-aodach na rudan a b'fheàrr leam! Cuimhnichidh mi air seòmar-suidhe mo shean-phàrantan agus bha a' cheart langasaid aca a chunnaic mi anns an taigh-tasgaidh!
Aber die Möbel, die Spielsachen und die Kleidung waren die Sachen, die ich am meisten bevorzugte! Ich kann mich an das Wohnzimmer meiner Großeltern erinnern, die das gleiche Sofa hatten, das ich im Museum gesehen habe!

Choimhead mi air innealan a'chidsin cuideachd agus cha creid mi sin idir ach bha fiù 's innealan-shoithichean aca mar-thà!
Ich habe mir auch Küchengeräte angeschaut und kann es überhaupt nicht glauben, aber sie hatten sogar schon Spülmaschinen!

An dèidh dhuinn an taigh-tasgaidh fhàgail a-rithist chaidh sinn dhan chafaidh faisg air. Dh'òl sinn cofaidh blasta agus bha sinn a' cabadaich fad uair a thìde. Aig a' cheann thall ghabh sinn cuairt air ais dhan chàr.
Nachdem wir das Museum wieder verlassen hatten, gingen wir in ein Café in der Nähe. Wir tranken leckeren Kaffee und plauderten eine Stunde lang. Schließlich haben wir einen Spaziergang zurück zum Auto gemacht.

Abair latha brèagha!
Welch ein schöner Tag! :D

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon NoClockThing » So Mär 02, 2014 11:17 am

Wenn Du generell sprichst, ohne Artikel vor dem 2. Hauptwort:

panail glainne
bùth gruagaire

ris na ballachan

Cuimhnichidh mi air .... ist richtig, aber schöner ist: Chuir seo XXX nam chuimhne

's e a' cheart langasaid ...
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Siùsaidh1501
Beiträge: 44
Registriert: So Nov 27, 2011 9:56 am
Wohnort: 59821 Arnsberg

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Siùsaidh1501 » Sa Apr 26, 2014 8:20 am

Halò a h-uile,

Bha latha grianach is brèagha an-dè, mar sin bha mi a-muigh anns a' ghàrradh. Cha do dh'obraich mi an sin ach bha mi nam shuidhe fon ghrian-sgàilean agus bha mi a' leughadh leabhar.
Gestern war ein sonniger Tag, deshalb war ich draussen im Garten. Ich habe dort nicht gearbeitet, sondern unter dem Sonnenschirm gesessen und ein Buch gelesen.

Bha na h-èoin a' seinn agus chuala mi clann nan nabhaidhean a chluich air an t-sràid. Bha i gu math blàth agus bha mi air mo dhòigh.
Die Vögel sangen und ich hörte die Nachbarskinder auf der Straße spielen. Es war ziemlich warm und ich habe mich wohlgefühlt.

Gu h-obann mhothaich mi do sgàil a thuiteam orm agus dh'fhàs na h-èoin sàmhach. Thug sùil iongantais bhuam is thugam agus chunnaic mi fitheach mòr na shuidhe air geug craobh an uabhail dìreach air mo bheulaibh!
Plötzlich bemerkte ich einen Schatten auf mich fallen und die Vögel wurden still. Ich schaute mich um und sah einen großen Raben auf dem Zweig des Apfelbaumes direkt gegenüber sitzen.

Bha e uabhasach àlainn agus bha itean dubh le fiamh gorm air. Bha a shùilean coltach ri clachan lìomhte dubha agus bha e a' coimhead orm. 'S e mòmaid draoidheil a bh' ann ach tiotag na b' anmoiche bha e air falbh a-rithist.
Er war unheimlich schön und hatte schwarze Federn mit einem Hauch von Blau. Seine Augen sahen aus wie polierte schwarze Steine. Es war ein magischer Moment, doch einen Augenblick später war er wieder verschwunden.

Tha mi a' smaoineachadh gun do lorg am fitheach rudeigin ri ithe anns a' ghàrradh ach chaidh a bhuaireadh leam. Nach bochd esan!
Ich denke, dass der Rabe im Garten etwas zu Fressen gesucht hat, aber ich habe ihn dabei gestört. Der Arme!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Mi Apr 30, 2014 9:18 am

'S e latha uabhasach brèagha a bha ann a-bhòn-dè agus mar sin bha mi a-muigh air an rothair.
Vorgestern war ein unglaublich schöner Tag und deshalb war ich mit dem Rad unterwegs.

'S e àm na bliadhna a th' ann an-dàsta gus blàthan a' sgìthich a chruinneachadh.
Es ist im Moment die Zeit des Jahres um Weißdornblüten zu sammeln.

Tha mi eòlach air àite far a dh'fhàsas iomadh craobh den t-seòrsa seo agus 's ann snog a tha an turas chun an àite seo.
Ich kenne einen Platz, wo viele Bäume dieser Art wachsen und der Weg dorthin ist richtig hübsch.

Chunnaic mi na craobhan greiseag ron ruigsinn agam an sin.
Ich sah die Bäume eine Weile vor meiner Ankunft dort.

Bha iad còmhdaichte thairis is thairis le blàthan beaga, snoga, geala agus a' lìonsgaradh deirg-bholtraich as toil leam gu mòr.
Sie waren über und über mit kleinen, weißen, hübschen Blüten bedeckt und verströmten einen intensiven Geruch, den ich sehr mag.

Fad's a bha mi a' buain nam blàthan bha mi nam sheasamh dìreach ann am meadhan nan craobhan.
Während ich die Blüten pflückte, stand ich geradewegs in Mitten der Bäume.

An dèidh dhomh a' buain a chrìochnachadh laigh mi sìos air faiche faisg air is ghabh mi norrag.
Nach dem ich mit dem Pflücken fertig war, legte ich mich auf einen Wiese in der Nähe und machte ein Nickerchen.

Ged a bha i gu math goirid, bha mi air mo dhòigh an dèidh sin.
Obwohl es recht kurz war, fühlte ich mich danach gut.

Thill mi dhachaigh an dèidh uair a thìde mu thràth ach bha sin ceart gu leòr dhomh dha-rìreabh.
Ich kehrte bereits nach einer Stunde nach Hause zurück, aber das war wirklich okay für mich.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Sleite
Beiträge: 1739
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Mi Apr 30, 2014 5:48 pm

Abair latha brèagha a bh' agad, Anna!
Was fuer einen schoenen Tag du hattest, Anna!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Benutzeravatar
Elke.T
Beiträge: 11
Registriert: Di Okt 30, 2012 2:37 pm
Wohnort: Bad Honnef

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Elke.T » Mi Jul 09, 2014 12:40 pm

Nuair chuala mi a bha Gearmailtich a’ buannachadh 7:1 an aghaidh Bhraisileich chan eil mi ag iarraidh creid. :mc:
Als ich gehört habe, dass die Deutschen 7:1 gewonnen haben, wollte ich es nicht glauben.

Ach bha mi a‘ cuimhneachadh fothail oidhche an-raoir.
Aber ich erinnerte mich an den Lärm letzte Nacht.

Dhùisg mi airson gàirich agus cleas-teine.
Ich bin wegen Geschrei und Feuerwerk aufgewacht.

Chan eil tha eile cuspair anns an oifis an-diugh.
Im Büro gibt es heute kein anderes Thema.

Tha mi sgìth ris a chu ach feumaidh mi obrachadh.
Ich bin hundemüde, aber ich muss arbeiten. :gulach:

Ciamar a tha sibh an-diugh?
Wie geht es euch heute?
Ist! Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast