Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tages

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Regine » Do Jul 19, 2012 6:04 pm

Chaidh mi dhan amar-snàmh an-diugh ach bha an t-uisge uabhasach fuar, dìreach 21 Celsius.
Ich war heute im Schwimmbad aber das Wasser war schrecklich kalt, nur 21 Grad.

‘S e anabarrach snog a th‘ ann, an t-amar-snàmh againne. Tha e na laighe am measg nan cluaintean uaine agus nan achaidhean buidhe.
Unser Schwimmbad ist außergewöhnlich schön, es liegt mitten in grünen Wiesen und gelben Kornfeldern.

Ach bha sgòthan dorcha ann an-diugh agus chunnaic mi tuinn mòra air an uisge cuideachd, oir bha i cho stoirmeil.
Aber heute gab es dunkle Wolken und auf dem Wasser habe ich auch große Wellen gesehen denn es war so stürmisch

Shnàmh mi dìreach fad 30 mionaidean oir dh’fhàs mi ro fhuar.
Ich schwamm nur 30 Minuten, denn mir wurde zu kalt.

Gu mì-fhortanach, nuair a ràinig mi dhachaigh, bha i grianach a-rithist!
So ein Mist, als ich zuhause ankam, war es wieder sonnig! :D
Tha e math a bhith beò!

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Sa Jul 21, 2012 5:58 am

Bha mi airson obair sa ghàrradh an-dè a chionn ´s gun robh sinn a´tilleadh bho na saòr-làithean againn.
Ich wollte gestern im Garten arbeiten, weil wir von unserem Urlaub zurückgekehrt sind.

B´fheudar dhomh an rèidhlean a ghearradh, oir dh'fhàs am feur glè àrd.
Ich musste den Rasen mähen, denn das Gras war sehr hoch gewachsen.

Bha coltas ann nach bhiomaid an seo fad na mìosa.
Es sah aus, als wären wir den Monat lang nicht hier gewesen.

Ar leam gum b´ e an t-uisge as coireach.
Ich denke, dass der Regen verantwortlich war.

Bharrachd air an sin b´fheudar dhomh an luibheanach a bhuain is chur e air falbh an uair sin.
Außerdem musste ich das Unkraut ernten und es dann wegwerfen.

Nuar a bha mi deiseil, bha na làmhan uaine is donn orm ged a bha mi a´cur miotagan orm.
Als ich fertig war, waren meine Hände grün und braun, obwohl ich Handschuhe angezogen habe.

Na canaibh gun robh latha sgoinneil agam. :twisted:
Sagt nicht, dass ich einen tollen Tag hatte.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1739
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Mo Jul 23, 2012 12:02 pm

Bharrachd air an sin
--> A bharrachd air sin...
b´fheudar dhomh an luibheanach a bhuain is chur e air falbh an uair sin.
... is a chur air falbh an uair sin
bha na làmhan uaine is donn orm
--> Bha mo làmhan donn...

Math fhèin!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Mi Aug 01, 2012 11:19 pm

'S e latha uabhasach math a bh' ann an-diugh.
Es war heute ein unglaublich guter Tag.

Bha an t-sìde sgoinneil agus mar sin bha sinn air loch airson snàmh.
Das Wetter war super und deshalb waren wir an einem See zum Schwimmen.

Bha mi dhen bheachd gun robh an t-uisge fuar ach bha a' chlann dhen bheachd comhaicheach .
Ich war der Meinung, dass das Wasser kalt war, aber die Kinder waren anderer Meinung.

Bha iad anns an loch fad na h-uine agus bha spòrs aca.
Sie waren die ganze Zeit im See und sie hatten Spaß.

Bha iad a h-uile bronach nuair a b' e feudar dhuinn tilleadh.
Wir waren alle traurig als wir heim mussten.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Do Aug 02, 2012 10:11 pm

Tha mi air triop còmhla rim chlann a dèanamh.
Ich habe mit meinen Kindern einen Ausflug gemacht.

Tha faidhir air a thòiseachd an-diugh.
Eine Kirmes hat heute begonnen.

'S e Cranger Kirmes an t-ainm a th' oirre agus tha i glè mhòr.
Sie heißt Cranger Kirmes und sie ist sehr groß.

B' e margaid eich a' chuirm a bu chudromaiche a thachair ann an Crange agus mu thimcheall 600 ceud bliadhna air ais.
Der Pferdemakrt war das wichtigste Ereignis, das in Crange und drum herum vor 600 Jahren stattfand.

Nuair a bha a' mhargaid ann, bha faidhir mu thimcheall. Agus sin mar a tha e an-duigh fhathast.
Wenn der Markt war, war die Kirmes drum herum. Und so ist es heute noch.

Chaidh sinn do margaid eich air an rothair.
Wir sind mit dem Rad zum Pferdemarkt gefahren.

Choimhead sinn air na eich ach chan eil fhios agam a chaidh each a rèic.
Wir schauten uns die Pferde an, aber ich weiß nicht, ob ein Pferd verkauft wurde.

'S e taisbeanadh leis eich a bh' ann cuideachd.
Es gab auch ein Vorführung mit Pferden.

Choimhead sinn air an taisbeanadh gu ceann greise agus an uair sin chaidh sinn dhachaigh.
Wir schauten uns die Vorführung eine Weile an und fuhren danach heim.

Ghabh sinn fois aig taigh mo mhathar.
Wir machten beim Haus meiner Mutter Pause.

Dh'innis a' chlann dhan sheanmhair na chunnaic iad agus an dèidh sin thill sinn dhachaigh mu dhèireadh thall.
Die Kinder erzählten der Großmutter, was sie gesehen haben und danach kehrten wir endlich heim.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Micheal
Rianaire
Beiträge: 2373
Registriert: Mo Jun 09, 2003 9:38 pm
Wohnort: Bonn/ A' Ghearmailt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Micheal » Fr Aug 03, 2012 12:04 am

Anna hat geschrieben:Tha mi air triop còmhla rim chlann a dèanamh.
Ich habe mit meinen Kindern einen Ausflug gemacht.
Rinn mi turas còmhla ri mo chloinn.

Tha faidhir air a thòiseachd an-diugh.
Eine Kirmes hat heute begonnen.
Thòisich faidhir an-diugh

'S e Cranger Kirmes an t-ainm a th' oirre agus tha i glè mhòr.
Sie heißt Cranger Kirmes und sie ist sehr groß.

B' e margaid eich a' chuirm a bu chudromaiche a thachair ann an Crange agus mu thimcheall 600 ceud bliadhna air ais.
Der Pferdemakrt war das wichtigste Ereignis, das in Crange und drum herum vor 600 Jahren stattfand.


Nuair a bha a' mhargaid ann, bha faidhir mu thimcheall. Agus sin mar a tha e an-duigh fhathast.
Wenn der Markt war, war die Kirmes drum herum. Und so ist es heute noch.

Chaidh sinn do margaid eich air an rothair.
Wir sind mit dem Rad zum Pferdemarkt gefahren.

Chaidh sinn do mhargaid nan each/ do mhargaid-each air an rothair.

Choimhead sinn air na eich ach chan eil fhios agam a chaidh each a rèic.
Wir schauten uns die Pferde an, aber ich weiß nicht, ob ein Pferd verkauft wurde.

'S e taisbeanadh leis eich a bh' ann cuideachd.
Es gab auch ein Vorführung mit Pferden.

Bha taisbeanadh le each ann cuideachd.

Choimhead sinn air an taisbeanadh gu ceann greise agus an uair sin chaidh sinn dhachaigh.
Wir schauten uns die Vorführung eine Weile an und fuhren danach heim.

Bha sinn a' coimhead air an taisbeanadh greis/ fad greiseig agus an uair sin chaidh sinn dhachaigh.

Ghabh sinn fois aig taigh mo mhathar.
Wir machten beim Haus meiner Mutter Pause.
taigh mo mhàthar

Dh'innis a' chlann dhan sheanmhair na chunnaic iad agus an dèidh sin thill sinn dhachaigh mu dhèireadh thall.
Die Kinder erzählten der Großmutter, was sie gesehen haben und danach kehrten wir endlich heim.
Deutsches Zentrum für gälische Sprache und Kultur
Acadamaidh na Gàidhlig sa' Ghearmailt
http://www.schottisch-gaelisch.de
***************************************

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Do Aug 09, 2012 12:24 am

Chaidh boireannach do bhùth-leabhraichen ann an Dùn Èideann.
Eine Frau ging in einen Buchladen in Edinburgh.

Dh'fhaighnich i an reiceadair: A bheil leabhraichean sa Ghàidhlig agaibh?
Sie fragte den Verkäufer: Haben sie Bücher in Gälisch?

Bha an reiceadair ùpraideach agus fhreagair e: Tha mi duilich, ach chan eil leabhraichean ann an cananan cèina againn.
Der Verkäufer war verwirrt und antwortete: Es tut mir leid, aber es sind keine Bücher in Fremdsprachen da.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

NoClockThing
Rianaire Teicneolach
Beiträge: 2078
Registriert: So Jan 29, 2006 7:13 pm
Wohnort: Àite mo chridhe
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon NoClockThing » So Aug 19, 2012 12:02 pm

An do mhìnich i dha nach e cànan cèin a th' anns a' Ghaidhlig?
Hat sie ihm erklärt, daß Gälisch keine Fremdsprache ist?

-leabhraichean

Dh'fhaighnich i don/dhan reiceadair:

cànanan
'S e saoghal a th' anns gach cànan

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Sa Aug 25, 2012 10:08 pm

Cha do mhìnich. An toiseach, bha iongnadh mòr oirre.
Nein. Anfangs war sie zu erstaunt.

Bha dearg aineolas air an reiceadair agus thuig i nach b`urrainn dhi a-riamh mìneachadh dha nach e cànan cèin a th' anns a' Ghaidhlig.
Der Verkäufer war komplett ahnungslos und sie begriff, dass sie ihm niemals erklären könnte, das Gälisch keine Fremdsprache ist.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Anna
Beiträge: 519
Registriert: So Jan 17, 2010 5:00 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Anna » Mo Sep 03, 2012 3:03 pm

Tha an fhaireachdain orm gu bheil sin a' chiad latha den fhoghar an-diugh.
Ich habe das Gefühl, dass dies der erste Tag vom Herbst heute ist.

Nuair a chunnaic mi a-steach tron uinneig trath sa madainn, bha an ceò ag èirigh air a' choille agus bha sin uabhasach snog a choimhead air.
Als ich früh am Morgen aus dem Fenster sah, stieg der Nebel über dem Wald auf und es war unglaublich hübsch anzuschauen.

Mar sin chuir mi romhad airson dol dhan choille an-diugh.
Daher beschloss ich , heute in den Wald zu gehen.

Ràinig mi o chionn leth-uair air ais aig an taigh.
Ich kam vor einer halben Stunde zurück nach hause.

Chruinnich mi sìol na deanntag agus dearcan a'dhromain.
Ich habe Bennesselsamen und Holunderbeeren gesammelt.

Is toil leam sin ithe gu mòr, air sgath 's gu bheil iad uabhasach blasta agus slàinteil.
Ich esse dies sehr gerne, weil sie unglaublich lecker und gesund sind.

Nì mi silidh às na dearcan a'dhromain san fheasgar agus nì mi trèicil àsta cuideachd.
Aus den Holunderbeeren werde ich heute nachmittag Marmelade machen und ich mache aus ihnen auch Sirup.
Chan eil ach an t-iasg marbh a' snàmh leis an t-sruth.
Nuair a bhios tu ag iarraidh àbhachd a thoirt do Dhia, dèan plana!!!

Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Mo Sep 03, 2012 8:00 pm

Tha an fhaireachdain orm gu bheil sin a' chiad latha den fhoghar an-diugh.
Ich habe das Gefühl, dass dies der erste Tag vom Herbst heute ist.

Tha an fhaireachdainn agam / tha mi a' faireachdainn gur e sin a' chiad latha.... (gur= gu + is)

Nuair a chunnaic mi a-steach tron uinneig trath sa madainn, bha an ceò ag èirigh air a' choille agus bha sin uabhasach snog a choimhead air.
Als ich früh am Morgen aus dem Fenster sah, stieg der Nebel über dem Wald auf und es war unglaublich hübsch anzuschauen.


a-mach air an uinneig....... bha e uabhasach brèagha ( oder dìreach àlainn) coimhead air (snog= eher 'nett' - etwas zu schwach)


Mar sin chuir mi romhad airson dol dhan choille an-diugh.
Daher beschloss ich , heute in den Wald zu gehen.


..chuir mi romham a dhol ....

Ràinig mi o chionn leth-uair air ais aig an taigh.
Ich kam vor einer halben Stunde zurück nach hause.


Ràinig mi an taigh (=erreichen)... oder Thàinig mi air ais dhan taigh... oder Thill mi dhachaigh....

Chruinnich mi sìol na deanntag agus dearcan a'dhromain.
Ich habe Bennesselsamen und Holunderbeeren gesammelt.


na deanntaige.....caoran-dhromain... (fester Name: caor= Beere, nicht Schaf! :lol: )

Is toil leam sin ithe gu mòr, air sgath 's gu bheil iad uabhasach blasta agus slàinteil.
Ich esse dies sehr gerne, weil sie unglaublich lecker und gesund sind.


Is toil leam gu mòr sin ithe... slàn (slàinteil klingt irgendwie nach Krankenhaushygiene.. :? ). Gesundes Essen = biadh slàn

Nì mi silidh às na dearcan a'dhromain san fheasgar agus nì mi trèicil àsta cuideachd.
Aus den Holunderbeeren werde ich heute nachmittag Marmelade machen und ich mache aus ihnen auch Sirup.


Trèicil ist 'treacle', aus Zuckerrohr gemacht, und ähnelt Rübenkraut / Rübensyrup.
Sonst wird 'siorap' eher als allgemeine Bezeichnung benutzt.


Glè mhath!! :moladh:

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon elke » Mo Sep 17, 2012 9:39 pm

Di– Sathairne bha cèilidh " Highland Games" ann an Trebsen faisg air Leipzig a-rithist. Tha sinn a' dol an seo o chionn deich bliadhna . Bha pìobairean ann às a ' Ghearmailt is às an Òlaind am bliadhna. Tha an cèol a' còrdadh rium. :D
Cha robh sinn ag ithe iasg is tiops agus taigeis , bha sin cho daor agus beagan.

Am Sonnabend fand wieder ein Fest " Highland Games" in Trebsen in der Nähe von Leipzig statt. Wir gehen seit zehn Jahren hierhin. Es waren dieses Jahr Dudelsackspieler aus Deutschland und aus den Niederlanden da. Diese Musik gefällt mir.
Wir haben nicht Fisch und Chips und Haggies gegessen, es war zu teuer und wenig.

Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Di Sep 18, 2012 1:45 am

Glè mhath! :D

bha sin cho daor agus beagan


bha iad ro dhaor agus cha robh ach beagan ann. ..zu teuer und es gab nur wenig

oder

cha d'fhuair thu mòran airson an airgid - du bekamst nicht viel für das Geld.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon elke » Di Sep 18, 2012 9:09 pm

Mòran taing ! Könnte ich statt "còrdadh ri" auch die Formulierung "Is toil leam..." einsetzen und wo ist hier der Unterschied ?

Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Di Sep 18, 2012 10:28 pm

Ja -

is toil leam / bu toil leam = ich mag / mochte (= eine Feststellung)

tha e a' còrdadh rium = es gefällt mir, ich geniesse es. (= ein Erlebis, Erfahrung)


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast