Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tages

Hier kann und soll man sein Gelerntes ausprobieren!!!
Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Sa Sep 22, 2012 5:06 am

Thadhail an caraid againn à Alba air Regine is orm.
Unser Freund aus Schottland hat Regine und mich besucht.

Ged a dh'ionnsaich sinn fad na h-ùine ( ´s e breug a th´innte, ach co-dhiù :priob: ) bha e soilleir gun robh sinn airson turas a dhèanamh cuideachd.
Obwohl wir die ganze Zeit gelernt haben ( es ist eine Lüge, aber trotzdem ) war es klar, dass wir auch einen Ausflug machen wollten.

Bha sinn a´dol a dhèanamh turais le bàta agus mar sin dhràibh sinn a Rhüdesheim air an Rhein.
Wir hatten vor, eine Tour mit einem Schiff zu machen und fuhren deshalb nach Rüdesheim am Rhein.

Nuair a dh'fhàg sinn an rathad-mòr dhràibh sinn ri taobh na h-aibhne.
Als wir die Autobahn verließen, fuhren wir nebem dem Fluss.

Bha an ceò na shìneadh os a cionn agus bha an dùthaich na laighe fo sholas na grèine odhair.
Der Nebel erstreckte sich über ihm und das Land lag unter dem fahlen Sonnenlicht.

Nuair a ràinig sinn Rüdesheim, dh'fhalbh an ceò gu slaodach agus shiùd am bàta a bha sinn airson cleachdadh air bruach na h-aibhne.
Als wir Rüdesheim erreicht hatten, verschwand der Nebel langsam und das Schiff, das wir benutzen wollten, schaukelte am Flussufer.

Ged a bha i gu bhith fionnar an toiseach, shuidh sinn air a´bhòrd agus thog sinn dealbhan.
Obwohl es am Anfang fast kühl war, setzten wir uns hin aufs Deck und machten Photos.

Chaidh am bàta bho Rhüdesheim gu Bingen an toiseach a bha mu choinneimh a´bhaile bhig.
Das Schiff fuhr zuerst von Rüdesheim nach Bingen, das der kleinen Stadt gegenüber war.

Bha e tàmailteach dhomh gun do chabadaich clàradh teip ann an ceithir cànain fad na h-ùine, ach seo an rud a chòrd ris na luchd-turais gu mòr.
Ich fand es lästig ( frustrierend ), dass ein Tonband in vier Sprachen die ganze Zeit schwätzte, aber dies war eine Sache, die den Touristen sehr gefiel.

Thàinig a´ghrian is am blàths beag air bheag agus b´fheudar dhuinn na seacaidean againn a chuir dhinn.
Die Sonne und die Wärme kamen nach und nach und wir mussten unsere Jacken ausziehen.

An uair sin chum sinn oirnn gu slaodach, seachad air caisteal no dhà grodta.
Dann fuhren wir langsam weiter, vorbei an ein oder zwei verfallenen Burgen.

Sguir am bàta fad greis agus dh'fhàg sinn an sin e.
Das Schiff stoppte für eine kurze Weile und wir verließen es dort.

Chaidh sinn tro Assmannshausen agus ghabh sinn lioft beag a thug oirnn air a´bheinn.
Wir gingen durch Assmannshausen und nahmen einen kleinen Lift, der uns auf den Berg brachte.

An seo, choisich sinn tron choille agus ràinig sinn a´charragh-chuimhne mhòr.
Hier wanderten wir durch den Wald und erreichten das große Denkmal.

B´fheudar dhuinn dealbhan a thogail a-rithist oir bha an sealladh anabarrach brèagha an seo.
Wir mussten wieder Bilder machen, denn die Aussicht war hier unglaublich schön.

B´urrainn dhuinn tlachd a ghabhal anns an t-sealladh, ach gu mì-fhortanach bha an t-acras oirnn uile agus ghabh sinn an lioft eile a dh'ionnsaigh a´ghlinn.
Wir konnten die Aussicht genießen, aber unglücklicherweise hatten wir alle Hunger und nahmen den anderen Lift in Richtung des Tals.

Air ais ann an Rüdesheim, chaidh sinn dhan taigh-bìdh snog beag agus dh'ith sinn biadh tradaiseanta gearmailtis.
Zurück in Rüdesheim gingen wir in ein hübsches, kleines Restaurant und aßen ein traditionelles, deutsches Essen.

Tha mi cinnteach, gun do chòrd an turas seo ris a´charaid againn. :D
Ich bin mir sicher, dass diese Reise unserem Freund gefallen hat.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Stiùbhart
Beiträge: 17
Registriert: Di Jul 17, 2012 5:35 am
Wohnort: Schottland

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Stiùbhart » Mo Sep 24, 2012 4:15 am

Abair spòrs a bha ann :-p

Regine
Beiträge: 87
Registriert: Mo Jun 04, 2012 3:10 pm
Wohnort: Dreieich

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Regine » Mo Sep 24, 2012 9:04 am

Bha an ùine ma a chuir sinn seachad còmhla abair sgoinneil agus rinn sinn adhartas anns a' Ghàidlig againne, tha mi a' smaoineachadh. :D

Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und machten alle Fortschritte im Gälischen, glaube ich.
Tha e math a bhith beò!

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Mo Sep 24, 2012 10:57 am

Abair sgeulachd shnog! Is coltach gun robh fìor dheagh latha aig an triùir agaibh!

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon elke » Mo Okt 29, 2012 7:42 pm

Bha sinn ann an taisbeanadh an-dè. An sin bha sinn a ' coimhead coineana . Bha iad dubh, donn, geal no liath.
Bha mo nighean ( nhighean ?) a ' dol còmhla ruinn. Bha coinean cho mór ris a 'chù againn ! :lol:
Wir waren gestern in einer Ausstellung. Hier haben wir uns Kaninchen angeschaut. Sie waren schwarz, braun, weiß oder grau.
Meine Tochter ist mit uns gekommen. Ein Kaninchen war so groß wie unser Hund !

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon elke » Sa Dez 01, 2012 11:11 pm

Feasgar Di-Haoine bha mi aig chuirm-chiùil . Bha mi a' dràibheadh tron t-sneachd air an t-sràid. Bha Runrig a ' cluich ann an Leipzig ! :D Bha an taigh "Haus Auensee" làn. Bha i a ' còrdadh rium math dha-rìreabh . Bha sin math gu lèor !
Freitag Abend war ich auf einem Konzert. Ich bin durch den Schnee (das Schneegestöber) auf der Straße gefahren. Runrig spielte in Leipzig ! Das Haus "Haus Auensee" war voll. Es hat mir echt gut gefallen. Das war nicht schlecht.

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Sa Dez 08, 2012 5:53 am

Thèid mo theaghlach do chuirm-ciùil na còisire „Singing Christmas Tree“ an-diugh.
Meine Familie wird heute zu einem Konzert des Chors „Singing Christmas Tree“ gehen.

Bidh mi a´tadhal air na consartan seo o chionn fhada. Seinnidh a´chòisire òrain na Nollaige fasanta is tradaiseanta gach bliadhna.
Ich besuche diese Konzerte schon seit langem. Der Chor singt jedes Jahr moderne und traditionelle Weihnachslieder.

´S mathaid, tha sin rud beag maoth-inntinneach, ach tha mi dhen bheachd gum faodar rudan mar seo a dhèanamh ro Nollaig.
Vielleicht ist das ein bisschen sentimental, aber ich denke, dass man vor Weihnachten darf man Sachen wie diese machen.

Gach bliadhna, togaidh a´chòisire frèam-obrach àrd ann an eaglais mhòr.
Jedes Jahr baut der Chor ein hohes Gerüst in einer großen Kirche auf.

Bidh e a´coimhead mar a craobh na Nollaige agus bidh e sgeadaichte le anart uaine is bàllaichean.
Es wird aussehen wie ein Weihnachtsbaum und es wird dekoriert sein mit grünem Filz und Kugeln.

Dìreach an toiseach cuiridh iad an solas às agus ma-tha, bidh an eaglais dorcha.
Direkt am Anfang schalten sie das Licht aus und dann wird die Kirche dunkel sein.

´S e fàileadh brèagha a th´ann, ach gu mì-fhortanach thig teaghlaichean còmhla ri leanabhan cuideachd oir bidh iad a´smaoineachadh gum biodh spòrs aca.
Es ist ein schöne Athmosphäre, aber unglücklicherweise kommen Familien auch mit Kleinkinder, denn sie denken, dass sie Spaß hätten.

Saoil dè tachairidh ? Gu nàdarra tachairidh a´chomhaicheach.
Denkt, was passieren wird ? Natürlich passiert das Gegenteil.

Bidh an t-eagal air na leanabhan agus bidh iad a´caoineadh sa bhad. Cuiridh sin-sa às don fhàileadh brèagha a-rithist.
Die Baby werden Angst haben und weinen sofort. Das zerstört die schöne Athmosphäre wieder.

Ach mar as trice, bidh na leanabhan a´faireachdainn nas fheàrr ma tòisicheas na h-òrain gu sàmhach mu dheireadh thall agus gu fortanach gabhaidh iad air an socair.
Aber meistens fühlen sich die Kleinkinder besser, wenn die Lieder ganz leise endlich beginnen und glücklicherweise beruhigen sich.

Dèarrsaidh lampaichean a thog a´chòisire air an fhrèam-obrach ron chonsart leis an t-solas a thig beag air bheag agus ma bhios a´chiad òran seachad, dèarrsaidh an eaglais gu soilleir.
Die Lampen, die der Chor vor dem Konzert auf das Gerüst gebaut hat, leuchten mit dem Licht, das nach und nach kommt und wenn das erste Lied vorbei ist, strahlt die Kirche hell.

A-nis, tòisichidh a´chuirm-chiùil gu ceart agus chithear gun do chuir gach duine is gach boirennach aodach mar a Bodach na Nollaige no mar a aingeal air. :aingeal:
Jetzt beginnt das Konzert richtig und man sieht, dass sich jeder Mann und jede Frau Kleidung wie ein Weihnachtsmann oder ein Engel angezogen hat.

Seinnidh a´chòisire òrain na Nollaige ainmeil agus seinnidh na daoine còmhla gu tric.
Der Chor singt berühmte Weihnachtsieder und die Leute singen ganz häufig mit.

Bidh na consartan sgoinneil gach turas, ach gu gu mì-fhortanach bidh iad seachad ro luath.
Die Konzerte sind jedesmal klasse aber leider sind sie viel zu schnell vorbei.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon anihee » Di Jan 01, 2013 10:54 pm

Bha sinn ann am Bielefeld agus bha sinn a' tilleadh an-diugh. Bha sinn a' draibheadh dà uairean. Bha na clann a' cadal ann an càr. Ach chan eil iad sgìth an-dràsta. :-(

Wir waren in Bielefeld und sind heute zurückgekommen. Wir sind zwei Stunden gefahren. Die Kinder haben im Auto geschlafen. Aber jetzt sind sie nicht müde.

Tha mi a' sgrìobhadh an teusas (PhD) agam. Tha mi a' tar-sgrìobhadh agallamhan. Tha aon nan oileanaichean a' rannsachaidh a' phlanaid Corg. Tha e glè inntineach. Feumaidh mi tar-sgrìobhadh aon nan agallamhan, an dèis tha mi ag ionnachadh Gàidhlig agus tha mi a' sgrìobhadh teachsa na Gàidhlig.

Ich schreibe meine Dissertation. Ich transkribiere Interviews. Einer der Studenten erforscht den Planeten Mars. Das ist sehr interessant. Ich muss eines der Interviews transkribieren, dann lerne ich Gälisch und schreibe einen Text auf Gälisch.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Sa Jan 05, 2013 3:02 pm

Feumaidh mi sgioblachadh an-diugh.
Heute muss ich aufraeumen.

Bha an teaghlach agam an seo aig àm na Nollaige, agus cha do ghlan mi bhon latha mus tàinig iad.
Meine Familie war an Weihnachten hier und ich hab seit dem Tag vor ihrer Ankunft nicht mehr geputzt.

A bharrachd air sin tha dà chat agam agus rinn iadsan uile còmhla tòrr duslaich agus.
Ausserdem hab ich 2 Katzen, und alle zusammen haben viel Staub gemacht.

Tha pìosan crotail air feadh an àite a bha ann mar sgeadachadh nollaigeil. Gu fortanach cha do chaill a' chraobh agam cuilg sam bith.
Ueberall sind Flechtenstuecke, die wir als weihnachtlichen SChmuck hatten. Zum Glueck hat mein Baum keine Nadeln verloren

Tha an cidsin na bhùrach agus tha an seòmar-cadail fiù 's nas miosa.
Die Kueche ist im Chaos und das Schlafzimmer ist noch schlimmer.

Tha mi air a bhith uabhasach leisg.
Ich war furchtbar faul.

Tha mi dìreach air an seòmar-suidhe a hùbhraigeadh, agus a-nis glanaidh mi an taigh-beag.
Ich habe gerade das Wohnzimmer gestaubsaugt, und jetzt putze ich das Bad.

Slèite
Cha dèan brògan tioram iasgach.

anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon anihee » So Jan 06, 2013 10:29 pm

Cha robh mi a' hùbhraigeadh no a' glanaidh an-diugh :-)
Ich habe heute nicht staubgesaugt und nicht geputzt :-)

Is toil le am mòr mac agam tramichean agus is toil le am beag mac agam muice-mara.
Mein großer Sohn mag Straßenbahnen und mein kleiner Sohn mag Wale.

Bha mi a' peant dealbh de an trama agus de muice-mara air a' bhalla.
Ich habe eine Straßenbahn und Wale auf die Wand gemalt.

Bild

Bild

Steffi1
Beiträge: 508
Registriert: Do Mär 01, 2012 4:15 am
Wohnort: Frankfurt
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Steffi1 » Mo Jan 28, 2013 3:49 am

Thachair rudeigin neònach anns an oifis agam Dì-Ardaoin.
Donnerstag ist etwas Merkwürdiges in meinem Büro passiert.

Bha e timcheall air deich uairean sa mhadainn nuair a thàinig co-obrach a-steach agus dh'innis e dhomh gun deach seud a lorg faisg air an taigh-bheag.
Es war gegen 10 Uhr morgens, als ein Kollege hereinkam und er erzählte mir, dass Schmuck in der Nähe der Toilette gefunden wurde.

Thuirt esan gun lorgadh boirennach cluigean òr leis an litir C.
Er sagte, dass eine Frau einen goldenen Anhänger mit dem Buchstaben C gefunden habe.

Fhreagair mise nach eil mi ag ionndrainn dad sam bith ach thuirt mi cuideachd gun robh e snog gun do chuir e fios thugam.
Ich antwortete, dass ich nichts vermisse, aber ich sagte auch, dass es nett war, dass er mir Bescheid gesagt hat.

Chaidh mi dhan taigh-bheag greis an dèidh sin, agus leugh mi nòta an sin: An do chaill cudeigin a´bhràist seo ?
Ich ging kurz danach zur Toillete und las dort eine Notiz.: Hat jemand diese Brosche verloren ?

Bha cudeigin air litir sgeadaichte a pheantadh.
Jemand hatte einen verzierten Buchstaben gemalt.

Hm, thuirt mi rium fhìn: Tha mi eòlair air an t-seud seo. Dhia ! Sin a´bhràist agamsa !
Hm, sagte ich zu mir selbst: Ich kenne diesen Schmuck. Oh Gott: Das ist meine Brosche !

Ach cha do ghabh sin a bhith. Cha do chuir mi a´bhràist orm tràth sa mhadainn.
Aber das konnte nicht sein. Ich habe mir die Brosche frühmorgens nicht angezogen.

Is dòcha gun do thuit i anns an lèine nuair a chuir mi an seud eile orm.
Vielleicht war sie in die Bluse gefallen, als ich den anderen Schmuck angezogen habe.

Thadhail mi air a´bhoirennach anns an oifis aice, dh'innis mi an sgeul dhi agus thug i a´bhràist às an drathair.
Ich besuchte die Frau in ihrem Büro, erzählte ihr die Geschichte und sie nahm die Brosche aus der Schublade.

Chuir e iongnadh oirre gun robh e a´bhràist agamsa dha rìreabh, ach bha sin gam dhèanamh toillichte.
Sie war überrascht, dass es tatsächlich meine Brosche war, aber mich machte das glücklich.

Dh'fhaignich i dhìom: Gabhaibh mo leisgeul, ach tha mi làn-chinnteach nach eil ur n-ainm a´tòiseachadh le C ?
Sie fragte mich: Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin mir ganz sicher, dass Ihr Name nicht mit einem C anfängt ?

B´fheudar dhomh snodha-gàire a dhèanamh gu h-obann.
Ich musste plötzlich schmunzeln.

Fhreagair mise: Seadh, cha eil m´ainm a´tòiseachadh le C, ach ´s e „S“ a tha ann an litir seo.
Ich antwortete: Klar, mein Name beginnt nicht mit einem C, aber dieser Buchstabe ist ein „S“.

´S e Sütterlin a th´ann. Tha an seud ceud bliadhna a dh´aois agus fhuair mi e bho mo sheanmhair.
Es ist Sütterlin. Der Schmuck ist 100 Jahre alt und ich bekam ihn von meiner Großmutter.
Ma nì thu gu math, dèan ri do dhuine fhèin e.

Sleite
Beiträge: 1740
Registriert: Sa Jan 24, 2004 2:16 am
Wohnort: Slèite, An t-Eilean Sgitheanach

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Sleite » Di Jan 29, 2013 1:11 pm

Abair sgeulachd bhrèagha. Nach math gun d' fhuair thu a' bhràiste agad air ais. Bhiodh e sàrachail rudeigin mar sin a chall!
Was fuer eine schoene Geschichte. Wie gut dass du deine Brosche zurueckbekommen hast. Es waere bloed wenn du du so etwas verloren haettest.
Cha dèan brògan tioram iasgach.

anihee
Beiträge: 60
Registriert: Di Jan 27, 2009 10:12 pm
Wohnort: Bremen
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon anihee » Mi Mär 20, 2013 10:26 pm

Tha mi ag obair fada cus :(
Ich arbeite zuviel.

Bu toil leam ionnsachadh Gàidhlig, ach feumaidh mi ullachadh a' cho-labhairt. Tha mi a' dol ann am Potsdam Di-Màirt.
Ich möchte Gälisch lernen, aber ich muss ein Seminar vorbereiten. ich fahre am Dienstag nach Potsdam.

Tha mi ag ullachad a' cho-labhairt còmhla ri co-obraiche. Bu toil leinn coinneachadh aig deich, ach cha robh i a' tighinn.
Ich bereite das Seminar mit einem Kollegen vor. Wir wollten uns um 10 uhr treffen, aber er kam nicht.

Bha mi a' fònadh, ach cha robh i ann an oìfis. Bha i a' tighinn aig dà uair dheug!
Ich habe angerufen, aber er war nicht im Büro. Er kam um 12 Uhr.

Bha mi feargach! Ach bha sinn ag obair math ma-thà.
Ich war verärgert. Aber wir haben dann gut gearbeitet.

Isbeal
Beiträge: 1030
Registriert: Do Jun 29, 2006 11:25 pm

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon Isbeal » Do Mär 21, 2013 12:05 am

Glè mhath, anihee! :D

Beagan ceartachaidh (Grammatik, die du wohl noch nicht hattest, also mach dir keine Sorgen - es kommt noch alles! :lol: ):

feumaidh mi a' cho-labhairt ullachadh (die sogenannte 'Inversion' nach dem Modalverb - sehr typischer Struktur in Gälisch, und nicht so schwer für Deutsche!)

a' dol a Photsdam (dahin) - a' dol ann an/am = innerhalb der Stadt hin und her gehen

ag ullachadh na co-labhairt - nach Verlaufsform braucht ma die Genitivform eines bestimmten Hauptworts.

bha sinn ag iarraidh / bha sinn airson.. - wir wollten/hätten gern. ('toil' ist eher für mögen als für wollen)

ag obair gu math (Adverb - auf guter Weise)


(Agus i =sie, e = er... :spors: )


'S math a rinn thu! Gut gemacht!

Agus tha mi an dòchas gum bi spòrs agad aig a' cho-labhairt, agus gum bi ùine gu leòr agad, Potsdam fhèin fhaichinn! Bha mise ann turas no dhà agus bu toil leam e gu mòr, gu h-àraidh Ceàrnaidh na h-Òlaindse.


Und ich hoffe, dass du Spass auf der Konferenz haben wirst, und dass du genug Zeit haben wirst, Potsam selbst zu sehen. Ich war ein paar Mal da und es hat mir sehr gut gefallen, besonders das Holländische Viertel.

elke
Beiträge: 121
Registriert: So Feb 05, 2012 1:12 pm
Wohnort: Faisg air Dresden
Kontaktdaten:

Re: Tachartasan beag an latha- kleine Begebenheiten des Tage

Beitragvon elke » So Apr 07, 2013 5:12 pm

Gè-ta cha robh e brèagha a-muigh, choisich mi leis a' chù an-dè . Cha robh dorcha fhathast agus choimhead mi air an abhainn. Shuidh bìobhar anns an uisge an-sin agus dh' ith e rudeigin :mc: . Gu fortanach cha do dh' fhaic an cù am bìobhair.
Obwohl es nicht draußen schön war, ging ich gestern mit dem Hund spazieren. Es war noch nicht dunkel und ich schaute auf den Fluß. Dort im Wasser saß ein Biber und er fraß etwas. Glücklicherweise sah der Hund den Biber nicht.


Zurück zu „Halb Gälisch, Halb Deutsch“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast