Seite 1 von 1

Cèol Gàidhlig

Verfasst: Di Feb 09, 2010 1:38 pm
von Anna
Halò a h-uile duine,

tha mi a'lorg cèol Gàidhlig.
Ich suche gälische Musik

Bu toil le mi ag ionnsachadh an blas nas fheàrr.
Ich möchte eine bessere Aussprache lernen.

Agus tha mi an dòchas gum bi an cèol a' cuideachadh.
Und ich hoffe, das die Musik hilft.

An urrainn dhuibh mo chuideachadh?
Könnt ihr mir helfen?


Moran Taing

anna

Re: Cèol Gàidhlig

Verfasst: Di Feb 09, 2010 5:18 pm
von Micheal
Anna hat geschrieben:Halò a h-uile duine,

tha mi a'lorg cèol Gàidhlig.
Ich suche gälische Musik

Bu toil le mi ag ionnsachadh an blas nas fheàrr.
Ich möchte eine bessere Aussprache lernen.

Agus tha mi an dòchas gum bi an cèol a' cuideachadh.
Und ich hoffe, das die Musik hilft.

An urrainn dhuibh mo chuideachadh?
Könnt ihr mir helfen?


Moran Taing

anna


a' lorg > Leerschritt zwischen a' und Verbalnomen

Bu toil leam blas nas fheàrr ionnsachadh.Glè mhath!

Seo moladh neo dhà:
Hier ein oder zwei Empfehlungen:


Margaret Stewart: Togaidh mi mo sheolta

Cathy Ann MacPhee: Chì mi 'n geamhradh


le dùrachd/ Grüße

Mìcheal

Verfasst: Di Feb 09, 2010 6:23 pm
von mona nicleoid
Agus moladh eile / Und noch eine Empfehlung:

Màiri Smith: Sgiath Airgid

Gheibhear seo fiù 's aig Amazon / Die bekommt man sogar bei Amazon.

:) Mona

Verfasst: Mi Feb 10, 2010 11:11 am
von Micheal
Fhuair mi naidheachdan prìobhaideach a' gearain mu na teachdaireachdan aona-chànanach.
Ich habe PNs wegen der einsprachigen Beiträge hier bekommen.


Cumaibh ri riaghailtean a' bhùird-bràth mas e ur toil e.
Bitte an die Forumsregeln halten.


Tha e na chuideachadh do gach neach-ionnsachaidh, ma sgrìobhas sibh gu dà-chànanach.

Es hilft jedem Lerner, wenn ihr zweisprachig schreibt.


Mòran Taing / Vielen Dank


Am Mod.

Verfasst: Mi Feb 10, 2010 8:23 pm
von Livia
OK :? Bha mi a' cuideachadh ag iarraidh.
OK. ich wollte nur helfen.

Chan eil mi a' tuigsinn a Gàidhlig uiread trice gun eadar-theangachadh.
Ich verstehe oft das viele Gälisch ohne Übersetzung nicht.

:cry:

Livia

Verfasst: Mi Feb 10, 2010 10:22 pm
von NoClockThing
Is dòcha gum bu chòir dhuinn ceistean mar seo a chur dhan roinn coitcheann agus daoine deònach air cuideachadh aig nach eil mòran Gàidhlig fhathast. :?
Vielleicht sollten wir solche Fragen ins Allgemein verschieben, dann können auch die Leute mithelfen, die nicht so viel Gälisch können.

An robh na teachdaireachdan pearsanta a fhuair thu dà-chànanach, a Mhìcheil? :twisted:
Waren die PMs, die Du bekommen hast zweisprachig, Michael?

Verfasst: Do Feb 11, 2010 1:09 am
von mona nicleoid
Na molaidhean bhuam a-rithist / meine Empfehlungen noch mal:

Julie Fowlis, Dòchas, Capercaillie.

'S e ceòl dùthchasach a th' ann, ach ann an dòigh "pop".
Das ist Folkmusik, aber im poppigen Gewand.

Cha toigh leam Runrig.
Runrig mag ich nicht.

Verfasst: Do Feb 11, 2010 4:21 am
von Isbeal
'S toil leamsa Runrig ceart gu leòr.

Gu trice chan eil na doine èolach ach air 'Loch Lomond' agus an leithid, ach tha òrain Ghaìdhlig agus Bheurla leotha a tha nam pìosan clasaigeach den cheòl 'cheilteach' albannach a-nis.
Mar 'Ic Iain 'Ic Sheumais', 'Cearcall a' Chuain', 'Chì mi 'n Geamhradh' 'Leaving Strathconon', 'The Summer Walkers', amsaa

m.e. http://www.youtube.com/watch?v=8EJ4CjoTpBk

Tha òrain ann an YouTube leis na faclan cuideachd, gus an ionnnsaich sibh na h-òrain:

http://www.youtube.com/watch?v=2-XRrSeR ... re=relatedIch mag Runrig. Man kennt oft nur Loch Lomond oder ähnliches, aber es gibt gälische und englische Lieder, die jetzt zu Klassiker geworden sind.

[i]Auch mit Text auf Youtube, um Lernern zu helfen. (s. Links.)

http://www.youtube.com/watch?v=2-XRrSeRyFg


Ich wollte eigentlich was anders empfehlen, wegnen der deutlicher Aussprache:
Bha mi airson rud gu tùr eadar-dhealaichte a mholadh , air sgàth an fhuaimneachaidh gu sonraiche soilleir:

Catriona Watt http://www.myspace.com/catrionawattband

James Graham http://www.jamesgraham.net/music.html

Verfasst: Fr Feb 12, 2010 9:29 pm
von Cade
Mòran taing airson na molaidhean sin!
Vielen Dank für diese Empfehlungen!

Tha mi air bhith ag ionnsachadh grunn òrain na Gàidhlig o chionn ghoirid agus bhiodh barrachd chlàraidhean glè chuideachail rium.
Ich habe eine Handvoll gälische Leider neulich gelernt und es wäre ziemlich nützlich, wenn ich weitere Aufzeichnungen hätte.

ri Isbeag: ‘S toil leam James Graham gu ro mhòr. Tha sàr guth aigesan! A bheil thu èolach air a’ chòmhlan <a href="http://www.myspace.com/maknaseoid">Na Seòid</a> le Mary Ann Kennedy ‘s Gillebride MacMillan? Tha James Graham air seinn leotha cuideachd agus tha an CD acasan uabhasach math.
zu Isbeag: Ich mag James Graham. Er hat ausgezeichnete Stimme! Kennst du die Band “Na Seòid” mit Mary Ann Kennedy und Gillebride MacMillan? James Graham hat auch mit ihnen gesungen und ihre CD ist sehr gut.

Bhithinn airson moladh cuideach an còmhlan seo à Uibhist a Tuath, <a href="http://www.myspace.com/bhibeo">Bi Beó</a>.
Ich möchte auch dies Band aus Nord-Uist empfehlen: Bi Beò.

Verfasst: Sa Feb 13, 2010 2:13 am
von Isbeal
Halò Cade,

Tha , tha mi eòlach air an dà chòmhlan, Na Seòid agus Bi Beò, agus 's toil leam iad cuideachd, gu h-àiridh Na Seòid.

Bha mi fòrtanach gu leòr agus chunnaic agus chuala mi Na Seòid anns an Inbhir Nis mìos no dhà air ais.

Ich kenne beide Bands und mag sie, besonders Na Seòid. Ich hatte das Glück sie in Inverness vor ein paar Monaten zu sehen und hören.

Verfasst: Sa Feb 13, 2010 11:31 pm
von Silvia
Mòran taing. Tha na molaidhean bhuaibh glè mhath! :D
Vielen Dank! Eure Empfehlungen sind sehr gut.

Isbeal,
Is toigh leam Runrig cuideachd. Tha na h-òrain Gàidhlig aca a’ cordadh rium gu h-àiridh. Tha mi ag èisteachd ris an CD “Gaelic Collection” tric.
Ich mag Runrig auch. Ihre gälischen Lieder gefallen mir besonders. Die CD „Gaelic Collection“ höre ich oft.

Is toigh leam ceòl Gàidhlig gu mòr idir. Chan eil ach bhon Runrig.
Überhaupt mag ich gälische Musik sehr. Nicht nur von Runrig.

Am moladh bhuam: Kathleen MacInnes
Meine Empfehlung: Kathleen MacInnes

Bha mi ga cluinntinn anns am Peairt as t-samhradh. Agus tha mi den bheachd gu bheil an guth aice brèagha.
Ich habe sie im Sommer in Perth gehört und finde ihre Stimme schön.

Verfasst: So Feb 14, 2010 1:05 pm
von NoClockThing

Verfasst: Do Feb 25, 2010 2:13 am
von Anna
Tapadh leibh a huile,

ganz lieben Dank!!
Ich höre schon ganz viel und freue mich über die nächsten CD's, die ich mir wünschen kann.

Tha ceol Gàidhlig àlainn.
Die gälische Muskik ist schön.

Moran taing

Anna