Seite 1 von 25

Das Wetter 2

Verfasst: Di Apr 01, 2008 12:40 pm
von susa
Hallo,

tha i brèagha an-duigh.
Heute ist es schön.

Tha an grian a'deàrrsach.
Die Sonne scheint

Tha eòin a'seinn.
Die Vögel singen

Tha e eàrrach an seo.
Der Frühling ist da.

'S toil leam eàrrach!
Ich mag den Frühling!


Susanne


[edit nct: Tha an t-sreath seo a' leantainn bhon t-sreath seo / Fortgesetzt von diesem Thread]

Verfasst: Do Apr 03, 2008 11:53 am
von Livia
Tha i fuar, tha mi a`cluinnen an t-iusge air mhullach. Càite a ghrian, cáite a eàrrach??? :(

Es ist kalt, ich hör den Regen auf dem Dach. Wo ist die Sonne, wo ist der Frühling?

Livia

Verfasst: Do Apr 03, 2008 2:20 pm
von Micheal

Tha i fuar, tha mi a`cluinnen an t-iusge air mhullach. Càite a ghrian, cáite a eàrrach??? :(

Es ist kalt, ich hör den Regen auf dem Dach. Wo ist die Sonne, wo ist der Frühling?

Livia


Tha i fuar, tha mi a' cluintinn an uisge air a' mhullach. Càite a bheil a' ghrian, càite a bheil an t-earrach?

So sieht es besser aus. Wenn Du Fragen dazu hast, melde Dich.Mìcheal

Verfasst: Sa Apr 05, 2008 6:30 pm
von Livia
Tha an grian a'deàrrsach an-duigh. Bha mi a'coiseachd leis mo chù. Bha mi a'faicinn uan beag.

Heute scheint die Sonne. Ich war mit meinem HUnd spazieren, Ich habe ein Lämmchen gesehen.

An robh e ceart ... rud beag???
War das ein bisschen richtig????Das Forum hilft mir sehr, danke euch allen!!! Das mit dem "a' " (a' mhullach, a' grian usw.) fällt mir schwer. Wo finde ich dazu etwas im Kauderwelsch-Büchlein?

Mòran Taing! Livia

Verfasst: Sa Apr 05, 2008 7:16 pm
von Livia
Oh, ich glaube, das war falsch... "Sehen" ist unregelmäßig, nicht? Heißt es dann besser so:

Chunnaic mi uan beag. :shock:

Livia

Verfasst: Sa Apr 05, 2008 7:34 pm
von Micheal

Oh, ich glaube, das war falsch... "Sehen" ist unregelmäßig, nicht? Heißt es dann besser so:

Chunnaic mi uan beag. :shock:

Livia


Das war sogar ziemlich richtig. Eine winzige Kleinigkeit:

a' coiseach, a' faicinn: zwischen a' und dem folgenden Wort ist ein Leerschritt.

Die Fassung mit chunnaic ist besser!

bha sin glè mhath.

Mìcheal

Verfasst: So Apr 06, 2008 3:24 pm
von Sleite
Tha i cho fuar ris an t-sneachd agus tha i stoirmeil. Tha i grianach agus 5 mionaidean às dèidh bidh clachan meallain agus 2 mhionaid eile sneachd ann. Tha mi seachd searbh sgìth de'n gheamhradh. Agus dìreach gus a h-uile rud a dhèanamh nas miosa cha tàinig an gual an t-seachdain seo chaidh agus losg sinn a h-uile fiodh a bha againn. A-nis tha an taigh uabhasach fuar.

Es ist eiskalt und es stuermtr. Mal ist es sonnig und 5 min spaeter hagelt's und dann schneit's Ich hab den Winter jetzt satt. Und zu allem Ueberfluss haben wir letzte Woche keine Kohle bekommen, und unser ganzes Holz ist auch verbrannt. Das Haus ist furchtbar kalt.
Slèite

Verfasst: Mo Apr 07, 2008 9:07 am
von NoClockThing
Tha mi an dòchas gu bheil tòrr de phlangaidean agad :shock:

Ich hoffe, Du hast einen Haufen Decken

Verfasst: Mo Apr 07, 2008 10:22 am
von Micheal
Bha mi fhìn a' smaoineachadh gum biodh guail gu leòr agam airson a' gheamhraidh ach b' fheudar dhomh barrachd a cheannachd. Ach is e rud a th 'ann nach tug sin ach 10 mionaidean a dhol dhan reiceadair gus an robh e agam.
Is coltas gum biodh tu feumach air poll mòine.

Ich hab auch gedacht ich hätte noch genug Kohle für den Winter, aber ich musste auch zusätzlich kaufen. Aber es ist ja so, dass mich das nur 10 Minuten kostete zum Verkäufer zu gehen und ich hatte welche.

Es sieht so aus, als bräuchtest du einen Torfstich.


Mìcheal

Verfasst: Mo Apr 07, 2008 12:33 pm
von susa
Tha i fuar an diugh, ach chan eil i sneachd an seo.
Es ist kalt heute, aber es schneit nicht.

Tha an craobh-siris a'bòrcadh
Der Kirschbaum blüht.

Bha an craobh-almon crìonaich mar-thà.
Der Mandelbaum ist schon verblüht.

Tha an tuiliop agus lus-a'-chrom-chinn agus tha mòran dìthean-èirigh a'bòrcad.
Die Tuöpen und Narzissen und viele Frühlingsblumen blühen.

Tha mi ag obair anns a gàradh.
Ich arbeite schon im Garten.

Mir fehlen hier einige Plural zu den Wörtern, die ich nirgens gefunden habe.

Susanne

Verfasst: Mo Apr 07, 2008 12:50 pm
von Sleite
Tha tòrr lus-crom-chinn againne sa ghàrradh cuideachd ach tha cuid a' bristeadh leis an stoirm.

Wir haben auch ganz viele Osterglocken, aber manche brechen durch den Sturm ab.
Slèite

Verfasst: Mi Apr 09, 2008 12:40 pm
von Catriona
Tha i rud-beag fuar fhathast ann an seo ach tha i grianach agus faireachaidh mi blàths na greine mu thràth. 'S ged a tha an t-sìde mar earrach chan eil dithean sam bith anns a' gharaidh agam - flùraichean le blàth-dithein co-dhiù. Nam biodh àm gu leòr agam ceannaichidh mi flùraichean ùra an ath dheireadh-sheachdaine.

Es ist noch etwas kalt hier, aber es ist sonnig und ich kann die Sonnenwärme schon spüren. Und obwohl das Wetter wie Frühlingswetter ist, sind keine Blumen in meinem Garten, jedenfalls keine blühenden Blumen. Wenn ich genügend Zeit habe, werde ich am nächsten Wochenende frische Blumen kaufen.

Caitrìona

Verfasst: Di Apr 15, 2008 12:01 pm
von Livia
Tha uisge ann an-diugh a-rithist. Cheannaich mi dà clàr ceòl Gaighlig. Tha iad cho snog!!!!! Tha mi a'diochuimhneachadh gur an t-uisge aun.

Heute regnet es schon wieder. Ich habe zwei CDs mit gälischer Musik gekauft. Da vergesse ich, dass es regnet...

(Das war schwer... :shock: Livia

Verfasst: Mi Apr 16, 2008 12:36 pm
von susa
A bheil an t-uisge ann uair eile?
Regnet es schon wieder?

Tha an t-uisge ann uabhasach....an seo
Es regnet hier furchtbar...

Càite a bheil an grian a' seiche?
Wo hat sich die Sonne versteckt?

Susanne

Verfasst: Mi Apr 16, 2008 5:06 pm
von Isbeal

Tha uisge ann an-diugh a-rithist. Cheannaich mi dà clàr ceòl Gaighlig. Tha iad cho snog!!!!! Tha mi a'diochuimhneachadh gur an t-uisge aun.

:shock: Livia


Dè na clàran a cheannaich thu?

Tha mi an dùil gu bheil an t-sìde gu math measgaichte anns a' Ghiblean, ach an diugh 's e measgachadh eadar am Faoileach, an Gearran agus am Màrt a th' ann!

Tha mi a' smaoineachadh gun chuir cuideigin na h-uile mìosan anns a' mheasgachair!

Was waren die CDs, die du kauftest?
Ich erwarte, dass das Wetter in April ziemlich durcheinander ist, aber heute ist es eine Mischung aus Januar, Februar und März! Ich glaube, jemand hat die ganzen Monate in den Mixer gesteckt!