Seite 1 von 2

Sùil air a' mhearachd

Verfasst: Mi Jun 17, 2009 11:04 pm
von akerbeltz
Ok, seo dhuibh geama ùr... cuiridh mi (agus tha fàilte air feadhainn eile cuideachd) suas dealbh de shoidhne air a bheil mearachd no rudeigin neònach bho àm gu àm agus an uairsin, bidh cothrom againn beagan deasbaid a dhèanamh air puingean gràmair.

Neues Spiel... ich werde (und ihr könnt auch gerne welche beisteuern) ab und zu Bilder hochladen auf denen Fehler zu sehen sind oder auch nur seltsames, damit wir über dieses und jenes zum Thema Grammatik reden können.

Seo dhuibh a chiad dhiubh/Hier das erste:
Bild

Verfasst: Do Jun 18, 2009 7:13 am
von mona nicleoid
Dè an cànan anns a bheil thu ag iarraidh na mearachdan? Tha gu leòr ann air an soidhne seo 8)

Verfasst: Do Jun 18, 2009 6:56 pm
von akerbeltz
LOL siuthad, cànan sam bith ach gu h-àraidh sa Ghàidhlig.

Verfasst: Sa Jun 20, 2009 5:26 pm
von Sleite
haha sgoinneil, thèid mi timcheall an àite-obrach agamsa le camara ;-)
Slèite

Verfasst: So Jun 21, 2009 9:10 pm
von ArmerStudi
seltsam, unsereiner darf bloss nicht drüber, franzosen aber nicht einmal anlehnen.

Verfasst: So Jun 21, 2009 9:58 pm
von akerbeltz
LOL Uel, sin na Frangaich dhut ;)

Ok, seo an ath fhear, aon dhen fheadhainn as fhearr leam thar gach dealbh eile... agus 20 puing dhan neach a thomhas càit a bheil e agus 50 puing ma thomhasas sibh dè cho fad 's a tha e air a bhith ann...

Bild

9 mearachdan air a' char as lugha (gun iomradh air na stràcan)

Verfasst: Do Okt 22, 2009 12:11 am
von Micheal
dhan sàr ghaisgeach dheas treun
ann am batail nan Ceud
Cha bu lapach san leum ud thu


Ged a tha leòmhann na chadal
bidh (a) chuid treuntais beò gu bràth


Rud-eigin mar seo...Mìcheal

Verfasst: Do Okt 22, 2009 10:22 am
von Micheal
agus:
Bàs neo Beatha an àite "bas na beatha"


Mìcheal

Verfasst: Do Okt 22, 2009 9:54 pm
von akerbeltz
LOL abair freagairt le dàil ;)

Seo am fuasgladh fhuair sinn aig FnaG:

Bho Chlann Friseal

Dhan t-sàr-ghaisgeach deas treun
ann am batail nan ceud(an)
cha bu lapach san leum ud thu

ged a tha an leòmhann na chadal
bidh a chuid treuntais beò gu bràth

bàs n(e)o beatha

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 8:14 am
von Micheal
agus nach e: "bho chloinn Friseal" ma bhitheas tu glè mhionaideach?

Mìcheal

Is toil leam sin ach nach duilich nach eil duine sam bith eile a' gabhail pàirt anns a' gheam sin?

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 9:55 am
von NoClockThing
Uill, saoilidh mi gu bheil càch a' faireachdainn gum feum Gàidhlig gu math adhartach a bhith agad airson pàirt a ghabhail is tha mi fhìn air na soighnichean seo fhaicinn aig an àite eile mu thràth...

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 10:36 am
von mona nicleoid
Chunnaic mi sanasan le mearachdan an-siud 's an-seo, ach chan eil dealbhan digiotach agam :(

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 6:11 pm
von Isbeal
Bild

Nach canadh tu 'salchar-coin'? Carson 'chon'? (gin. iolra)

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 6:25 pm
von Micheal
Chanainn gu bheil thu ceart ach ma tha thu a' coimhead air faclairean - agus tha amharas agam nach robh Gàidhlig bho thùs aig an fheadhainn a rinn an sanas seo - chì thu con gun sèimheachadh ann am faclair Mhic Mhathain (Watson) agus chon anns an fhear aig Cailean Mark. Tha Mac Mhathan an dùil gum bi fios aig an leughadair gum feumar sèimheachadh leis a' ghinideach anns an iolra ach a bheil fios aig an luchd-bhiùrocrasaidh air sin? teagamh mòr :evil:

Mar sin: salchar-chon neo salchar chon> an crochadh air na tha thu a' ciallachadh

Mìcheal

Verfasst: Fr Okt 23, 2009 6:27 pm
von Micheal
Rud eile: Ciamar a chuirear dealbhan ann an teachdaireachd anns a' bhòrd-bhrath seo? Cha d' fhuair mi riamh a-mach.
Tha tòrr agam.[/img]


Mìcheal