Seite 2 von 3

Verfasst: Sa Dez 08, 2007 12:31 am
von mona nicleoid
Tha mi uabhasach duilich, a charaidean, ach cha bhi mise ann. Tha mi caran tinn, agus leis an fhìrinn innse, tha mi seachd sgìth de treanaichean is àiteachan làn daoine an seachdain seo. Agus feumaidh mi aiste Nirribhis a sgrìobhadh, agus oraid bheag ullachadh airson a' chùrsa Seann Lochlannais an ath-sheachdain, mar sin bu chòir dhomh fuireach aig an taigh a-màireach.
Tha mi an dòchas gum bi spòrs agaibh agus nach bi e ro fhliuch!
Mona

Verfasst: Sa Dez 08, 2007 9:28 am
von Shinéad
Werde auch da sein, obwohl ich fast glaubte, meine Grippe macht mir einen Strich durch die Rechnung. :)

Shinèad

Verfasst: Di Dez 11, 2007 10:31 pm
von Shinéad
War erst um nach neun Uhr zuhause, da mein Zug ausgefallen ist. *grumel*

Verfasst: Di Feb 05, 2008 8:49 pm
von Catriona
Halò a h-uile duine,

A bheil ùidh aig duine sam bith air coinneamh Ghàidhlig fhathast?

Gibt es noch irgendjemanden, der ein Interesse an einem Gälisch-Treffen hat?

Dùrachdan

Caitrìona

Verfasst: Di Feb 12, 2008 10:40 pm
von mona nicleoid
Duilich, a Chatrìona, bha mi uabhasach trang aig deireadh an t-semester, ach a-nis tha saor-laithean ann aig an oilthigh. Bu toigh leam coinneachadh riut a-rithist, agus ris na daoine eile cuideachd... càite? cuin? Mura h-eil ach triùir no ceathrar ann, b' urrainn dhuinn coinneachadh aig an taigh agam cuideachd. Cha do rinn sinn coinneamh ann am Wuppertal o chionn fhada :)
Mona

Verfasst: Mi Feb 13, 2008 9:52 am
von mona nicleoid
Ach so, vielleicht noch mal auf Deutsch... also, wir können uns gern mal wieder treffen, im Februar und März habe ich Semesterferien (was nicht heißt, dass ich weniger zu tun hätte, aber ich bin etwas flexibler) und ich lade euch auch gern zu mir nach Wuppertal ein, wenn es sich sowieso eher im kleinen Kreis abspielt.
Wann wie wo?

Verfasst: Mi Feb 13, 2008 11:11 pm
von Catriona
A Mhona,

na bi duilich. Tha sin ceart gu leòr. Bha mi uabhasach trang na seachdainean sa chaidh cuideachd ach nise bidh àm gu leòr agam
a-rithist airson coinneimh agus rudeigin eile.
Bhiodh e glè mhath gad fhaicinn aig an taigh agad. :)
Tha naidheachdan agam am bidh mi gad h-innse an uair sin.

Caitrìona

Verfasst: Mi Feb 13, 2008 11:30 pm
von Catriona
A h-uile duine,
An Alle,

An-seo na tairgsean agam airson an ath choinneimh Ghàidhlig:
Hier meine Vorschläge für das nächste Gälisch-Treffen:

CUIN:
<i>WANN<i>

- Oidhche Haoine 29mh an Gearran
<i>-Freitag Abend 29. Februar<i>

- Oidhche Shathairne 1mh am Màrt
<i>-Samstag Abend 1. März<i>

- Feasgar DiDòmhnaich 2mh am Màrt
<i>-Sonntag Nachmittag 2. März<i>

no an ath dheireadh-sheachdaine???
<i>oder das nächste Wochenende?<i>

CÀITE
<i>WO<i>
- aig an taigh Mhona
<i>bei Mona zu Hause<i>
- anns an taigh seinnse Èireannach a-rithist
<i>wieder im irischen Pub<i>


<i>WER<i>
- Mona, Caitrìona
- dè mu dheidhinn Linda no Christiane no duine eile?
<i>was ist mi tLinda oder Christiane oder den anderen?<i>

Dè ur beachdan?
<i>Was meint ihr?<i>

Caitrìona

Verfasst: Do Feb 14, 2008 12:37 am
von mona nicleoid
'S fheàrr leam fhìn oidhche Shathairne, oir 's àbhaist dhomh obair gu 7f no 8f Di-Haoine na laithean seo, agus chan eil Di-Domhnaich cho math nas motha.

Mir ist samstags abends am liebsten, weil ich freitags zur Zeit meist bis 19 oder 20 Uhr arbeite, und sonntags passt auch nicht so gut.

Coma leam dè an Di-Sathairne - welcher Samstag ist mir eigentlich egal.

Ma bhitheas sinn a' coinneachdh anns an taigh-seinnse, bidh oidhche Haoine ceart gu leòr cuideachd, 's urrainn dhomh dol ann bhon obair.

Wenn wir uns im Pub treffen, ist ein Freitag auch okay, da kann ich direkt von der Arbeit hingehen.

Mona

Verfasst: Do Feb 14, 2008 9:55 pm
von Catriona
Bidh DiHaoine agus DiSathairne ceart gu leòr rium-sa cuideachd.
Ach tha mi a' smaoineachadh gum bidh DiSathairne nas fheàrr leis an trafaig, nach bidh?
Is dòcha bidh ùidh aig duine eile air a' choinneamh???

Freitag oder Samstag passen bei mir auch gut.
Aber ich glaube, samstags ist nicht soviel Verkehr.
Vielleicht besteht auch bei anderen Interesse am Treffen???

Caitrìona

Verfasst: Do Feb 14, 2008 11:56 pm
von Micheal

Bidh DiHaoine agus DiSathairne ceart gu leòr rium-sa cuideachd.
Ach tha mi a' smaoineachadh gum bidh DiSathairne nas fheàrr leis an trafaig, nach bidh?
Is dòcha bidh ùidh aig duine eile air a' choinneamh???
Caitrìona


Bidh DH agus DS ceart gu leòr dhomh-sa...
gum bi...., nach bi
air a' choinneimh

beagan ceartachaidh

le dùrachd

Mìcheal

Verfasst: Fr Feb 15, 2008 7:40 pm
von Catriona
A Mhìcheil,

mòran taing airson do cheartachaidh.

Caitrìona :)

Verfasst: Di Feb 19, 2008 10:52 am
von mona nicleoid
Nise, càit a bheil a h-uile duine eile? Da gab es doch noch so einige aus der Umgebung... kann doch nicht sein, dass die immer alle nach ein oder zwei Treffen wieder verschwunden sind, so fies sind wir doch nicht (no a bheil?) :D

Samstag 1. März, bei mir in Wuppertal (mit Pub-Besuch oder ohne, kann man ja spontan entscheiden), Wegbeschreibung auf Anfrage, und wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, meldet euch.
Mona

Verfasst: Di Feb 19, 2008 7:57 pm
von Catriona
A Mhona,

thig mi gu dearbh. Cuin a bhios mi ann?

Caitrìona

Verfasst: Di Feb 19, 2008 10:22 pm
von mona nicleoid
Och, coma leam-sa :) Is math dh' fhaodte gum bi mi ag obair gu dà no trì uairean feasgar, ach chan eil fhios agam fhathast (is dòcha nach bi mi ag obair idir). Dè mu dheidhinn 5f no rudeigin mar sin? No nas anmoiche? Thig nuair a thogras tu. Nì mi biadh ma-tha, seòrsa dìnneir... An tig thu anns a' chàr no anns an trèana?

Falls noch jemand Lust hat, einfach Bescheid sagen!
Mona