Seite 1 von 1

Abair là a tha ann rium cho fada!

Verfasst: So Apr 14, 2013 2:34 pm
von Stiùbhartarithist
Ochàn ochàn! Rinn mi mo bhràcaist ach mhochaidh mi nach robh uisge a ruith bhon ghoc agus bu choìr dhomh an concierge carson nach robh uisge ann fhaighinn. Uill, an uair sin mhodhaich mi cuideachd nach robh an intercom ag obair!!!!! Bha mi leum fhèin ris intercom briste is gun uisge sam bìth! Fon uallachd gun teagamh oir fhàs mo bheul cho tioram ris an t-eagal nach biodh coffaidh ann an diugh! Ach thàinig an dithis air ais an deidh deich mionaid agus tha coffaidh dubh agam mu dheireadh thall teing do dhia gu bheil! Stoil leum uisge agus coffaidh agus telebhisean Arabach (ball coise air Al Jazeera al Hamdu lillah/teing do dhia!) :urnaigh: :curam: :mhoire: 8-)

Re: Abair là a tha ann rium cho fada!

Verfasst: So Apr 14, 2013 3:16 pm
von Sleite
An d' fhuair thu a-mach carson nach robh an t-uisge a' ruith?

Re: Abair là a tha ann rium cho fada!

Verfasst: So Apr 14, 2013 4:24 pm
von Regine
o, abair rud uabhasach! nach bochd thusa, ach teing a dhia gun robh an t-uisge a ruigsinn gu luath! :priob:

Re: Abair là a tha ann rium cho fada!

Verfasst: Di Apr 16, 2013 4:50 pm
von Isbeal
Ma bhios mise ag èirigh (rud a tha doirbh gu leòr dhomh :spors: ) gun uisge (no dealain) a bhith ann gus tì a dhèanamh, tha fios agam gun teagamh sam bith gur e latha cruaidh a thòisicheas..... :(