Seite 1 von 2

Geama: Sgeulachd gun chrìoch

Verfasst: Fr Mär 05, 2010 9:30 am
von NoClockThing
A bheil sibh airson sgeulachd a chruthachadh còmhla? Chan fheum sibh ach facal no dhà no 's dòcha rosgrann gu lèir a chur ris na tha na daoine eile a' sgrìobhadh mar-thà. m.e. sgrìobhaidh an darna duine:

Bha boireannach na suidhe

is sgrìobhaidh an duine eile:

Bha boireannach na suidhe ri taobh na h-uinneige.

amsaa...

Seo a' chiad rosgrann dhuibh:

Bha boireannach na suidhe ri taobh na h-uinneige.

Verfasst: Fr Mär 05, 2010 2:04 pm
von Isbeal
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ....

Verfasst: Fr Mär 05, 2010 6:08 pm
von Catriona
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh ...

Verfasst: Fr Mär 05, 2010 6:29 pm
von Isbeal
..ged nach robh an cuspair seo anns an earrann cheart idir! 8)

Geama snog, ge-tà! :D

Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth....

Verfasst: Fr Mär 05, 2010 9:54 pm
von NoClockThing
Isbeal hat geschrieben:..ged nach robh an cuspair seo anns an earrann cheart idir! 8)


Is dòcha gun dèan sinn leabhar às is bidh :P

Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù.

Verfasst: Do Mär 11, 2010 10:25 pm
von Sleite
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus....

Verfasst: Fr Mär 12, 2010 9:05 am
von NoClockThing
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.

Verfasst: Sa Mär 13, 2010 1:04 pm
von Micheal
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.

Mìcheal

Verfasst: Sa Mär 13, 2010 5:21 pm
von Isbeal
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn.... :twisted:

Verfasst: Sa Mär 13, 2010 9:34 pm
von Sleite
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin...

Verfasst: So Mär 14, 2010 6:07 pm
von NoClockThing
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin agus bha miann mhòr leotha cupa tì fhaighinn. Cupa tì teth.

Verfasst: So Mär 14, 2010 7:20 pm
von Catriona
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin agus bha miann mhòr leotha cupa tì fhaighinn. Cupa tì teth.
Ach cha robh tì ann ach criomag no dhà. Abair brìseadh-dùil!

Verfasst: Mo Mär 15, 2010 10:17 am
von NoClockThing
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin agus bha miann mhòr leotha cupa tì fhaighinn. Cupa tì teth.
Ach cha robh tì ann ach criomag no dhà. Abair brìseadh-dùil!
Fhuair i lorg plaide mhòr.

Verfasst: Mo Mär 15, 2010 11:01 am
von Micheal
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin agus bha miann mhòr leotha cupa tì fhaighinn. Cupa tì teth.
Ach cha robh tì ann ach criomag no dhà. Abair brìseadh-dùil!
Fhuair i lorg plaide mhòr.
Gu h-obann chuala i brag aig an uinneig!

Verfasst: Mo Mär 15, 2010 12:56 pm
von NoClockThing
Bha boireannach òg na suidhe ri taobh na h-uinneige ged nach robh e cho blàth. Bha i airson sealladh a-mach co-dhiù. B' e latha dorcha geamhraidh a bh' ann agus is gann gum faca i na beanntan air astar.
Ged a bha i fuar cha robh sneachd orra.
Ach, mar a chanas iad ann am Muile, mur urrainn dhut na beanntan fhaicinn, tha an t-uisge ann, agus mas urrainn, tha an t-uisge a' tighinn. Dh'èirich i gus dol dhan chidsin. Bha i air fàs beagan ro fhuair an sin agus bha miann mhòr leotha cupa tì fhaighinn. Cupa tì teth.
Ach cha robh tì ann ach criomag no dhà. Abair brìseadh-dùil!
Fhuair i lorg plaide mhòr.
Gu h-obann chuala i brag aig an uinneig! Saoil cò am biodh ann?