Seite 1 von 1

Cànan Naiseanta

Verfasst: Mi Nov 06, 2013 4:22 pm
von Stiùbhart
Tha mi sgith de ciamar a tha ann an diugh far a bheil buidheinn na luchd-polataigs deasail ri faclan salacha an aghaidh Gàidhlig a tilgeadh airson Beurla Gallda mar "cànan naiseanta nan Albanaich a bhrosnachdh ged nach robh e air a bhruidhinn eader chuidh mhòr muinntir nan tìr a mach air ris ainm "Inglis/Beurla" far an robh cànan eile ris ainm "Scots" a tha e ann an diugh is beò fhathast. De a tha an dùil aca?