Seite 1 von 1

gàire bhreugach roinnte eatarra

Verfasst: So Okt 06, 2013 3:03 pm
von Stiùbhart
Cha chreid mi gun tachair caidreachas eadar na pàrtaidhean an aghaidh neo-eismeileichd airson Alba a mach air gàire bhreugach roinnte eatarra agus cùl-taic ri dhereadh na-stàit-shochaire.