Seite 1 von 1

Unabhaengigkeit ohne Gaelisch auf dem Zettel!

Verfasst: So Apr 14, 2013 2:19 am
von Stiùbhartarithist
O thoiseach tòiseachaid tha mi a smaoineachadh gur e rud cho cudromach a tha ann, nach biodh e iomchaidh sam bìth nach biodh ceist fhèin na neo-eismeleichd ri fhaighinn anns a Gàidhlig mar anns a Bheurla.